150 e/kk säästämisellä 1500 e/kk lisäeläke

Jos olet nyt 30-vuotias. Kun siirryt 70-vuotiaana eläkkeelle, niin haluaisit nostaa nykyrahassa 1 500 euroa kuukaudessa aina niin kauan, kunnes täytät 90 vuotta. Paljonko sinun pitää säästää kuukaudessa (tuotto-odotus 7,5 % ja inflaatio-odotus 2,5 %)? Vastaus: noin 150 euroa/kk riittää!

Alle kolmekymppinen työkaveri sanoi, että ”olen siinä iässä, ettei minun tarvitse miettiä moisia”. Väärin! Olet juuri siinä iässä, jolloin pienillä summilla pystytään keräämään suuret säästöt.

Katsotaan ensin muutamia Excel-funktioita, jotka helpottavat laskemista. Kyllä! Rohkeasti Excel:ä heti ensimmäisissä kirjoituksissa. Usko pois, se helpottaa sinunkin tulevaisuuden suunnittelua, kun laskenta on helppoa.

Excel:ssä on kolme hyvää talousfunktioita, jotka auttavat tällaisten ongelmien ratkaisemisessa. Katsotaan tässä kirjoituksessa noita funktioita vähän tarkemmin.

PV (korko; nper; pmt; fv)
FV (korko; nper; pmt; pv)
PMT(korko; nper; pv; fv)

PV = Present Value eli nykyarvo
FV = Future Value eli tulevaisuuden arvo
PMT = Payment eli toistuvan maksun suuruus
nper = periodien lukumäärä (esim. vuosien tai kuukausien määrä)

Nyrkkisääntö funktioiden käyttöön on se, että sitä funktiota käytetään, joka on tuntematon. Aikajanan piirtäminen helpottaa hahmottamaan tilannetta, joten sitä kannattaa hyödyntää, jotta tulee valinneeksi oikean funktion.

Esimerkkejä

Esimerkki 1: Laitan 1 000 euroa sijoituksiin, josta saan 3,0 prosentin vuosituoton seuraavan 3 vuoden ajan. Paljonko minulla on tuolloin, jos saan ns. korkoa-korolle tuottoa?

Aikajana näyttäisi oheisen kuvan mukaiselta, josta selviää sekin, että puuttuva tieto on tulevaisuuden arvo eli summa 3 vuoden päästä. Näin käytettävä funktio on FV.

Excel-talousfunktiot-kuva1

FV(0,03; 3; 0; 1000) = 1092,73 e

Esimerkki 2: Paljonko on 3 vuoden päästä saatavan 50 000 euron arvo tänään, jos inflaatio on 2,0 prosenttia?

Aikajana näyttäisi oheisen kuvan mukaiselta eli puuttuva tieto on nykyarvo eli PV.

Excel-talousfunktiot-kuva2

PV(0,02; 3; 0; 50000) = 47 116,12 e

Esimerkki 3: Millaisella kk-säästämisen summalla saat kokoon 50 000 euroa seuraavan 15 vuoden aikana, jos tuotto-odotus on 7,5 prosenttia?

Koska kyse on kk-säästämisestä, niin kuukausia 15 vuoden aikana on 180 kpl. Kuukausituotoksi voidaan ajatella olevan 7,5/12=0,625%.

HUOM: Oikeasti se olisi 0,605% koska 1,00605 potenssiin 12 antaisi tulokseksi 1,075, mutta vedetään tässä kohtaa mutkat suoriksi ja käytetään karkeaa laskentatapaa. Pedantti henkilö käyttäisi oikein laskettua tuottoprosenttia.

Koska puuttuva tieto on toistuva säästösumma, niin silloin funktio on PMT.

PMT(0,00625; 180; 0; 50000) = 151,01 e

Vastaus tehtävään

Kirjoituksen alun ongelma oli siis se, että 30-vuotias aloittaa kk-säästämisen ja säästää 40 vuotta, kunnes siirtyy eläkkeelle. Eläkkeellä ollessa hän haluaa nostaa sijoituksista 20 vuoden ajan nykyarvoltaan 1 500 euroa kuukaudessa, kunnes täyttää 90 vuotta. Tuotto-odotus on 7,5 prosenttia ja inflaatio-odotus on 2,5 prosenttia.

Tuotto-odotusta ja inflaatiota voidaan käyttää tässä määrittelemään reaalituottoa, jotta voimme laskea tulevaisuuden ”nykyarvoltaan” 1500 euroa. Reaalituotoksi saadaan 5,0 prosenttia, kun tuotto-odotuksesta vähennetään inflaation vaikutus.

Aikajana on esitettynä oheisessa kuviossa:

Excel-talousfunktiot-kuva3

Tässä ongelma jakautuu kahteen osaan, jota pitää lähteä ratkomaan ensin 90-vuotiaasta takaisin 70-vuotiaaksi ja sitten siitä takaisin 30-vuotiaaksi:

1) 70-vuoden kohdalla tuntematon on PV eli paljonko minulla pitää olla rahaa 70-vuotiaana (eli silloin ”nyt”), jotta voin nostaa 1 500 euroa kuukaudessa seuraavan 20 vuoden ajan.

PV(0,05/12; 20*12; 1500) = 227 288 e

2) 30-vuoden kohdalla tuntematon on PMT eli paljonko minun pitää säästää kuukaudessa, jotta minulla on 40 vuoden kuluttua 227 288 euroa.

PMT(0,05/12; 40*12; 0; 227288) = 148,94 e

Eli noin 150 euron kuukausisäästämisellä voisin eläkkeellä ollessani nostaa nykyarvoltaan 1 500 euroa kuukaudessa 20 vuoden ajan.

Olen siinä iässä, ettei minun tarvitse miettiä moisia

HUOM: Inflaatio

Korostetaan vielä, että summat ovat ostovoimaltaan nykyhetken summia, koska laskelmassa eliminoitiin inflaation vaikutus. Inflaatio huomioiden säästösumma kasvaisi 2,5 prosenttia vuodessa ja viimeinen säästösumma olisi 40 vuoden kuluttua 402,76 euroa .

Vastaavasti ensimmäinen 1 500 euron nosto olisi 40 vuoden kuluttua 4 028 euroa. Viimeinen nosto 90-vuotiaana olisikin sen aikaisessa rahassa noin 6 600 euroa, jonka ostovoima vastaisi nykyistä 1 500 euroa.

Lisää harjoituksia

Nyt, kun laskeminen on helppoa, niin tuota kirjoituksen ongelmaa voi laajentaa esimerkiksi niin, että
a) aloitan säästämisen vasta 35 vuotiaana eli säästöaika onkin 40 vuoden sijaan 35 vuotta.
b) haluan rahojen riittävän 100-vuotiaaksi asti eli nostoaika on 20 vuoden sijaan 30 vuotta.
c) a ja b yhdessä.

Vastaus a:

PMT(0,05/12; 35*12; 0; 227288) = 200,06 e

Vastaus b:

PV(0,05/12; 30*12; 1500) = 279 422 e
PMT(0,05/12; 40*12; 0; 279422) = 183,11 e

Vastaus c:

PMT(0,05/12; 35*12; 0; 279422) = 245,95 e

Yhteenveto

Itselleen lisäeläkkeen säästäminen on sitä helpompaa mitä aikaisemmin sen aloittaa. Tässä kolmikymppinen saa 150 euron kk-säästämisellä itselleen potin, josta voisi ammentaa nykyrahassa 1 500 euroa kuukaudessa 20 vuoden ajan. Jos aloittamista myöhentää 5 vuodella, niin silloin joutuu säästämään 200 euroa kuukaudessa, jotta pääsisi 1 500 euron lisäeläkkeeseen.

Aloita siis säästäminen heti – tai lue tulevien viikkojen aikana tarkemmin siitä, millaisiin kohteisiin tulee säästöt sijoittaa. Lisäksi säästämisen kuluilla on hirvittävä vaikutus lopputulokseen, joten pieneltä tuntuva 1,6 prosentin vuotuinen palkkio voi tarkoittaa loppupeleissä yli 100 000 euron kuluja. Myös kulupuolta käsitellään tulevien viikkojen aikana.

Yksi ajatus artikkelista “150 e/kk säästämisellä 1500 e/kk lisäeläke”

Kommentit on suljettu.