Yritysanalyysi (osa #2): Tietojen haku

Tämä on yritysten ja osakkeiden analysoinnin sarjan toinen osa. Edellisessä osassa tutustuttiin arvonmääritykseen ja tehokkaisiin markkinoihin yleisesti. Siinä todettiin, että vaikka analysointi on lähtökohtaisesti hyödytöntä, niin se kannattaa tehdä, jotta sijoittaja osaa välttää selkeästi huonot sijoituskohteet. Näin hänen sijoitustoiminnan onnistumismahdollisuudet paranevat huomattavasti.

Tässä toisessa osassa katsotaan, mistä yrityksiin ja osakkeisiin liittyvää tietoa voi hakea. Yrityksiin liittyvää numerodataa on tarjolla internetissä valtavasti. Ongelma tässä datassa on se, että niissä on virheitä, ne päivittyvät vaihtelevasti, lukuja on oikaistu eri periaatteilla ja tarkkuudella, ja niin edelleen. Kirjoituksessa opitaan se, että sijoittajan kannattaa keskittää tietojen haku yritysten omien lehdistö- ja pörssitiedotteiden sekä virallisten tulosraporttien lukemiseen.

Talousmentor-yritysanalyysien tarkoituksena on selvittää yrityksen pitkän aikavälin tuloksentekokykyä, osingon kehitystä, pääomien tehokasta käyttöä sekä velkaantumisen tuomaa riskiä.

Yritysanalyysi sarja:

 1. Arvonmääritys ja tehokkaat markkinat
 2. Tietojen haku
 3. Tuloslaskelma
 4. Tase
 5. Tunnusluvut
 6. Tunnusluvut II
 7. Yhteenveto

Lehtien tarjonta

Jotkin suomalaiset lehdet keräävät analyytikkoennusteita ja kokoavat osakkeista listoja, missä on koottuna mm. kuluvan tilikauden ennustetut tulokset ja osingot sekä laskettu joitakin tunnuslukuja. Esimerkiksi Kauppalehden perjantain numero, Arvopaperi, Talouselämä ja Viisas Raha listaavat osakkeita lehdissään. Lähtökohtaisesti näitä voi käyttää yritysten suodattamiseen, jonka jälkeen sijoittaja voi aloittaa varsinaisen tietojen haun ja analysoinnin.

Lehdissä on, varsinkin tuloskaudella, juttuja ja anlyysejä yrityksistä sekä niiden tuloskunnosta. Valitettavasti lehtitalojen klikkiuutisointi ja kohujen hakeminen on johtanut näiden tietolähteiden hyödyllisyyden romahtamiseen viimeisten vuosien aikana.

Blogit ja keskustelupalstat

Keskustelupalstoilta löytää harvoin mitään sellaista, joka toisi lisäarvoa sijoituksien tekemiseen. Joskus ehkä vinkkejä mielenkiintoisista yhtiöistä, joihin voisi sitten tutustua tarkemmin.

newspaper

Jossain vaiheessa Pekka Aavikon www.rikastin.fi -palvelu sekä Facebook sivusto vaikutti lupaavalta, mutta nyt niiden anti on jäänyt vähäiseksi. Nykyään Aavikon analyysejä voi lukea ainakin Viisas-Raha -lehdestä.

Amerikkalaisista yrityksistä kirjoittaa varsin moni, joista ainakin Jason Fieber on mainitsemisen arvoinen. Hän kirjoittaa DailyTradeAlert-palvelussa (http://dailytradealert.com/author/jason-fieber/).

Pankkien tarjonta

Pankkien yms. aamukatsaukset on hyvä tietolähde sille, miten edellisen vuorokauden pörssipäivä sujui maailman eri kolkissa. Jotta aamukatsauksesta olisi aidosti hyötyä, niin siinä olisi hyvä olla muutakin kuin ”Amerikassa nousua +0,3%, Japanissa laskua -0,2%…” -tyyppistä kirjoittelua.

Muutenkin kannatta välttää sellaista tietolähdettä, jonka perusviesti kohdistuu hyvin lyhyelle aikavälille (esimerkiksi eiliselle). Sijoittamisen tulisi olla pitkäjänteistä toimintaa ja fokuksen tulisi olla vuosien tai vuosikymmenten päässä. Siksi päivittäisten markkinaliikkeiden seuraaminen on turhaa.

Viralliset lähteet

Netin tietolähteiden aiheuttaman infoähkyn vaara on varsin todellinen. Lisäksi, jos tukeudut liikaa jonkin palvelun tuottamaan sisältöön, niin mitä käy, jos palvelu loppuu tai se muuttaa oleellisesti muotoaan?

Siksi analysoinnissa kannattaa käyttää pääasiallisesti vain ”virallisia” lähteitä eli yritysten julkaisemia pörssi- ja lehdistötiedotteita sekä yritysten tarjoamaa sijoittajamateriaalia. Sijoittajatapaamisten annista ehkä mielenkiintoisin on se, millaisia kysymyksiä analyytikot esittävät johdolle. Yrityksen johto voi vältellä tai piilotella ikäviä asioita esityksissään, mutta asiansa tuntevia analyytikoita tämä ei hämää.

Tulosraportit

Yritystä analysoitaessa kannattaa lukea viimeisin kvartaali- ja tilinpäätös-raportti. Näistä kannattaa ainakin:

 • lukea läpi toimitusjohtajan katsaus
 • selvittää mitä yritys tekee ja missä päin maailmaa se toimii
 • mitkä on yrityksen segmentit
 • ketkä ovat yrityksen pääasialliset asiakkaat
 • onko yrityksellä jokin yksittäinen suuri asiakas, josta se on riippuvainen.

Huomaa, että varsinkin pohjoismaisten yritysten vuosiraporteissa on monesti sekä konsernin että emoyhtiön raportit. Näistä vain konsernin raportti on mielenkiintoinen. Monesti emoyhtiö tarjoaa vain konsernipalveluja, kuten konsernihallinnon sekä rahoitus-, lakineuvonta- yms. palveluja konsernin muille tytäryhtiöille.

Eräs Helsingin Sanomien taloustoimittaja kirjoitti aikoinaan kohujutun tyyliin Nokia maksaa vain vähän veroja Suomeen. Toimittaja oli sekoittanut (joko vahingossa tai tarkoituksella) konsernin tuloksen ja emoyhtiön maksamat verot, ja saanut veroprosentiksi varsin mitättömän luvun. Ja siitäkös otsikot revittiin.

Lisäksi kannattaa katsoa yrityksen lehdistö- tai pörssitiedotteista onko jotain yllättävää uutista tullut ilmi, joka voisi vaikuttaa sijoituspäätökseen.

Pohjoismaiset yhtiöt

Reaaliaikaista kurssidataa voi katsella mm. Google Finance:n (https://www.google.com/finance) -palvelun kautta eli esimerkiksi Nokia löytyy täältä  https://www.google.com/finance?q=HEL%3ANOKIA.

Map-Scandinavia

Kotimaisten yhtiöiden tulosraportteja sekä pörssitiedotteita voi lukea yhtiöiden omien sijoittaja- tai konsernisivujen kautta. Joskus osio voi olla hankalasti löydettävissä, mutta viimeistään googlettamalla sen pitäisi löytyä.

Pohjoismaisilla yhtiöillä on myös englanninkieliset sijoittajasivut, joihin voi tukeutua, mikäli ruotsi (tai norja tai tanska) ei taivu riittävän hyvin.

Myös pörssin omilta sivuilta voi hakea pörssitiedotteita, mutta niissä ei välttämättä ole kaikkia lehdistötiedotteita http://www.nasdaqomxnordic.com/uutiset/yhtiotiedotteet. Täältä löytää myös pohjoismaisten yhtiöiden pörssitiedotteet.

Kannattaa kuitenkin suosia yrityksen omia sijoittajasivuja, sillä siellä voi olla myös muuta mielenkiintoista yritystietoa.

Amerikkalaiset yhtiöt

Amerikkalaisista yrityksistä löytää tietoa mm. Yahoo Finance! (http://finance.yahoo.com/) -palvelusta. Vastaavanlaisia sivustoja tarjoaa monet muutkin portaalit, joten kannattaa tarkistaa näidenkin tarjonta ja ottaa sitten jokin suosikikseen.

YahooFinance-VasenNavigaatio

Esimerkiksi Wal-Mart:n tietoja voi katsoa http://finance.yahoo.com/q?s=WMT. Sivuston vasemman navigaation (esitettynä oheisessa kuvassa) mielenkiintoisimmat osiot ovat ”Press Releases”, ”Profile”, ”SEC Filings” ja ”Analyst Estimates”.

Varsinainen tietolähde on kuitenkin yritysten omat investors-sivut, joiden löytäminen voi, pohjoismaisten yritysten tapaan, olla haasteellista. Esimerkiksi Wal-Mart:n kotisivulta (http://www.walmart.com) investors-osion löytää, kun ensin siirtyy etusivun alareunaan ja klikkaa ”Corporate” linkkiä, joka vie http://corporate.walmart.com/ sivustolle, josta sitten löytääkin Investors-linkin.

Toinen tärkeä tietolähde on SEC (Securities and Exchange Commssion) EDGAR-palvelu (http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html). USA:n pörsseissä listattujen yritysten tulee lähettää kaikki pakolliset pörssitiedotteensa (esim. kvartaali- ja tilinpäätösraportit) EDGAR-palveluun.

Wal-Mart:n tiedot löytää EDGAR:sta, kun syöttää hakuun yhtiön pörssitunnuksen eli WMT. Haun tuloksena päätyy tulossivulle, jossa on paljon erilaisia tiedotteita. Kun syöttää ”Filing Type” hakukenttään ”10” ja lyö enteriä, niin listalle tulee kaikki Wal-Mart:n kvartaali- (10-Q) ja tilinpäätösraportit (10-K).

Edgar-hakutulos

Klikkaamalla ”Documents”-nappia, päätyy yhteenvetosivulle, missä on lueteltu lähetetyt tiedostot. Sieltä yleensä ensimmäinen FORM 10-Q tai FORM 10-K avaa varsinaisen raportin.

Edgar-tiedotteen-yhteenveto

Kvartaaliraporteissa (10-Q) tuloslaskelma ja tase on yleensä raportin alussa. Vuosiraporteissa (10-K) tuloslaskelma ja tase on kohdassa Item 8. Financial Statements and Supplementary Data. Monesti raportin alussa on sisällysluettelo, jossa on linkki oikeaan kohtaan raportissa. Usein tuloslaskelma ja tase löytyy kuitenkin raportin lopusta taikka yhteenvetosivulla listatulta liitteestä, joka Wal-Martin kohdalla oli liite ”5 PORTIONS OF OUR ANNUAL REPORT TO SHAREHOLDERS”. Sen löytää helpoiten siitä, että se on lähetettyjen tiedostojen kooltaan suurimpia tiedostoja.

Amerikkalaiset yhtiöt julkaisevat monesti tulosraporttinsa lyhennetyssä muodossa (8-K), minkä jälkeen menee muutama viikko kunnes 10-Q tai 10-K raportti ilmestyy. Siksi kannattaa myös katsoa 8-K raportteja, jos tietää yhtiön juuri julkaisseen tuloksensa, mutta 10-Q/K raporttia ei löydy.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että

 1. lehdistä kannattaa katsastaa tunnuslukutaulukot, jotta sieltä voi nopeasti suodattaa omaan tyyliin sopivia yrityksiä.
 2. tutustu ja tilaa jonkin pankin tai vastaavan instituution aamukatsaus
 3. tukeudu analyysissä vain omiin johtopäätöksiisi. Mikäli tukeudut muihin palveluihin, niin mitä jos juuri sinulle sopiva palvelu lopettaa tai muuttaa oleellisesti muotoaan?
 4. Tukeudu analyyseissä yritysten virallisiin tietolähteisiin ja pörssitiedotteisiin.
 5. Amerikkalaisten yritysten kohdalla yritysten omien Investors-sivustojen lisäksi Yahoo Finance ja SEC Filings (Edgar) tietopalvelu ovat hyviä tietolähteitä.

Seuraavaksi

Seuraavassa sarjan kirjoituksessa tutustutaan tarkemmin tuloslaskelmaan ja sen rakenteeseen.