Viikkokatsaus 18/2016

Tuloskausi Q1/2016 jatkuu edelleen kiivaana, ja viime viikolla 5 ja tulevalla viikolla 6 yritystä julkaisee tuloksensa, joista on tehty Talousmentor-yritysanalyysi.

Talousmentor-salkku

Viikon 17/2016 lopussa

  • Talousmentor-salkku: 25 239,94 e (– 1,2 %)
  • Seligsonin rahastoista luotu vertailusalkku: 25 132,09 e (-0,6 %)

Viikolla 17 ei tehty kauppoja. Lue lisää Talousmentor-salkusta.

Yhtiötapahtumat viikko 17 ja 18

Oheisessa taulukossa on viikolla 17 Q1-tuloksensa raportoineiden yritysten tulokset sekä viikolla 18 raportoivien yritysten ennusteet. Taulukossa sellaiset yritykset, joista on tehty Talousmentor-yritysanalyysi.

LIIKEVAIHTO NETTOTULOS
Yhtiö Raportoitu Ennuste Raportoitu Ennuste
Aflac 5 451 (5 250) 731 (690)
Corning 2 047 (2 200) -368 (325)
CH Robinson Worldwide 3 074 (3 250) 119 (120)
Telenor 33 013 (32 500) 4 256 (3 500)
Orion 262 (260) 63 (60)
Edison International 2.5. 2 800 275
Cummins 3.5. 4 250 300
Archer-Daniels-Midland 3.5. 17 000 350
Ramirent Oyj 4.5. 143 0
Sponda Oyj 4.5. 60 25
Dominion Resources 4.5. 3 600 550

Kommentteja viikon 17 tuloksiin

IBM julkaisi 1,40 dollarin kvartaaliosingon, ja se osui ennusteisiin. Vuositasolla osinko on siis 5,60 dollaria, joka tällä osakekurssilla (145,95) antaisi 3,8 prosentin osinkotuoton.

Aflacin liikevaihto ja nettotulos olivat hieman ennustettuja paremmat. Aflac:n tulokseen vaikutti positiivisesti Japanin jenin kurssi. Yhtiö päivittikin tilikauden 2016 ”pretax earnings” ennustettaan  6,17 – 6,41 usd, mikäli jeni-kurssi on 121 tasolla. Q1:llä se oli 115, ja huhtikuussa 108-112 tasolla, joten tuohon ennusteeseen pitäisi kyllä päästä. Aflac julkisti kvartaaliosingon ja se oli odotetusti 0,41 dollaria. Aflacin Talousmentor-yritysanalyysi päivitetään, kun yhtiö julkaisee virallisen 10-Q raportin (arvio 15.5 mennessä).

Corning teki tappiota Q1:llä noin 368 miljoonaa dollaria, kun odotus oli 325 miljoonaa dollaria voittoa. Myös liikevaihto jäi hieman odotuksista. Yhtiö kuitenkin raportoi tälle kaudelle 894 miljoonan dollarin valuuttakurssisuojauksien aiheuttamia tappioita sekä 80 miljoonaa dollaria alaskirjauksia. Nämä huomioiden tulos ennen veroja oli +302 miljoonaa dollaria (Q1/2015: +365).

Toisin kuin Aflac:lla, niin Corningin tulos heikkenee, kun jeni-kurssi heikkenee. Vaikutus on noin 23 miljoonaa dollaria jokaista 0,01 jenin muutosta kohden. Ja kun huhtikuussa jenin kurssi on edelleen laskenut, niin on odotettavissa, että valuuttakurssisuojauksien aiheuttamia tappioita tulee lisää ainakin Q2/2016 tulokseen. Viikon aikana osakkeen arvosta lähti yli 10 prosenttia.

CHRW liikevaihto jäi hieman ennusteista, mutta nettotulos oli ennusteen mukainen. Kurssi reagoi kuitenkin voimakkaasti, ja viikkomuutos oli noin 4,8 prosenttia alaspäin. Yhtiön itsensä laskema net revenue (eräänlainen bruttokate) nousi viime vuodesta noin 7,3 prosenttia kuljetuskustannusten alenemisen myötä. Omasta mielestäni ihan kelpo kvartaali, mutta ehkä markkinoiden odotukset olivat vieläkin korkeammalla, ja siksi voimakas reagointi alaspäin.

Telenorin liikevaihto oli 33,0 ja nettotulos 5,1 miljardia NOK. Nettotuloksessa tulee kuitenkin huomioida vähemmistön osuus, joka Telenorin tapauksessa on varsin suuri. Näin Telenorin omistajille kuuluva nettotulos oli 4,3 miljardia NOK. Telenor teki noin 2,9 miljardin NOK edestä alakirjauksia ja luottotappioita Intian toimintoihin liittyen. Lisäksi VimpelCom:n suhteen tehtiin noin 4,4 miljardin NOK:n arvoinen ”ylöskirjaus”. Ilman näitä tulos olisi ollut noin 3,6 miljardia NOK (Q1/2015: 4,8).

Orionin liikevaihto ja tulos olivat hieman paremmat kuin oli ennustettu. Vuoden näkymäarviot pysyivät ennallaan eli liikevaihto noin 1 016 miljoonaa euroa ja ebit yli 240 miljoonaa euroa. Hyvä puolustusvoitto ja turvallisen tylsää.

Viikon 18 yhtiötapahtumia

Edison International toimii varsin säännellyillä markkinoilla Kalifornian alueella. Odotukset ovat oikeastaan sellaiset, että mitä harmaampi tulosjulkistus niin sitä parempi. Edisonin velkaantumisaste on varsin koholla, joten lähteekö velkataakka helpottamaan, vai tekeekö yritys rahoitusjärjestelyjä osakeantien muodossa?

Cumminsin tulosta odotettiin jo viime viikolle. Cummins käy läpi raskaan teollisuuden taantumaa, joten kysymys onkin se, miten Kiinan ja Brasilian talouksien heikentymiset näkyvät Q1-tuloksessa. Aiempi ennuste tilikauden 2016 liikevaihdon laskulle oli noin 5 – 9 prosenttia. Onko tähän tullut muutosta? Tämä vuosi lienee heikko (ja siten pilalla?), joten tekeekö johto ”taseen putsausta” tämän vuoden aikana?

Archer-Daniels-Midland toimii varsin ohuilla marginaaleilla (2 – 3 %), joten tuloksessa on hyvä katsoa mihin suuntaan marginaalit kehittyvät. Öljyn hinnan nousu vuoden 2016 aikana helpottanee biodiesel-toimintojen kannattavuutta. Osakkeen hinta on noussut yli 30 prosenttia tammikuun pohjilta, joten mahdollinen tulospettymys voi johtaa varsin rajuun liikkeeseen alaspäin. Analytiikoiden ennuste Q1/2016 EPS on 0,45, kun Talousmentor-ennuste on noin 0,55 dollaria.

Ramirent:n kohdalla liikevaihto ja nettotulos ovat polkeneet paikoillaan jo monen vuoden ajan. Osingon kasvu katkesi kevään osinkoon. Näkyisikö Ramirentin taloudellisessa kehityksessä jo valoa? Mihin suuntaan Norjan ja Tanskan rakennusmarkkinat kehittyvät?

Sponda järjesti keväällä 2016 osakeannin, joka oli oikeastaan suunnattu pääomistajalle HC Fastigheter holdingille. Osingon maksaminen ja osakeanti samaan aikaan ei oikein anna hyvää kuvaa tasavertaisesta omistajakohtelusta. Varsinkin, kun Fortumin kiinteistöjen myyjä (Fastigheter) istuu kahdella pallilla, ja sillä on yli 10 prosentin omistusosuus Spondasta. Näin sen ei tarvitse maksaa Spondalta saamistaan osingoista veroa.

Spondan tulosannissa fokus siihen, mihin suuntaan vuokrausaste on kehittynyt alkuvuoden aikana? Entä vuokran määrä? Venäjän toiminnot ovat tuoneet varsin suuria tappioita edellisillä tilikausilla. Mikä on Venäjän tilanne nyt?

Dominion Resources toimii USA:n itärannikolla sähkön ja kaasun jakelijana. Edison International:n tapaan toiminta on varsin säänneltyä. Yhtiö ilmoitti 4.4. tekevänsä osakeannin tarjoten 10,2 miljoonaa osaketta ja keräten sillä noin 750 miljoonaa dollaria. Tällä osaltaan rahoitetaan Questar kauppaa. Tämä osakeanti ei vielä näy Q1 tulosjulkistuksessa.

Dominion oli velkaa noin 29,3 miljardia dollaria Q4/2015. Yritys tekee noin 1,5 – 2,0 miljardin nettotulosta, joten myös siinä mielessä velkaa on paljon. Tuleva osakeanti ei tätä kehitystä muuta miksikään. Siksi huomion tulee olla myös siinä, miten osingon käy lähitulevaisuudessa. Nyt osinkoina maksetaan noin 80 prosenttia nettotuloksesta, joten velkojen lyhennykseen ei jää juurikaan mahdollisuuksia.