Viikkokatsaus 22/2016 ja Q1 salkkukatsaus

Kaikki salkun yhtiöt ovat julkistaneet Q1/2016 tulokset, joten on aika tehdä Q1-salkkuraportti.

Talousmentor-salkku

Viikon 21/2016 lopussa

  • Talousmentor-salkku: 25 338,61 (+3,9 %)
  • Seligson vertailusalkku: 25 496,70 (+2,2 %)

Salkkuun saatiin Yaran osinko, joka ennen veroja oli 119,88 euroa. Tästä summasta maksettiin 15 prosentin vero eli 17,98 euroa ja näin tilille tuli 101,90 euroa. Koska osinkojen vero vuonna 2016 on 25,5 prosenttia, niin 10,5 prosenttia eli 12,59 euroa jää verovelkaa maksettavaksi vuoden 2017 aikana.

Verovelka (12,59 euroa) on huomioitu yo. 25 338,61 euron summassa vähentävänä tekijänä. Lopullinen, vuoden 2016 aikana kertyvä verovelka poistetaan salkun kassasta vuoden 2017 aikana ”sopivaan aikaan”.

Q1/2016-salkkuraportti

Kaikki Talousmentor-salkun yhtiöt ovat julkistaneet Q1/2016 tulokset, joten on aika tehdä Q1-salkkuraportti. Salkun tavoitteena on saada osinkoa 1 000 euroa sekä nettotulosta 1 600 euroa vuoden 2017 aikana. Vuodelle 2016 ei ole asetettu tavoitteita, vaan salkkua ”herätellään henkiin” tänä aikana.

Nettotulos
Nettotulos saadaan kertomalla salkussa olevien yhtiöiden osakkeiden lukumäärä vastaavan yhtiön osakekohtaisella tuloksella eli EPS:llä.

Esimerkki: Salkussa on 900 Metsä Board B osaketta, yhtiön Q1/2016 EPS oli 0,0675 euroa, joten salkun nettotulosta se kerrytti 900 * 0,0675 = 60,76 euroa.

Oheisessa taulukossa on Q1/2016 toteutuneiden tuloksien sekä koko vuoden 2016 ennustettujen tuloksien mukaiset nettotulokset.

Yhtiö Osakkeita Q1/2016 2016
Aktia 300 54,05 € 225,23 €
Metsä Board B 900 60,76 € 253,16 €
Nokia 500 -45,25 € 88,20 €
Nordea 300 58,11 € 245,23 €
Telia Company 500 46,84 € 108,82 €
Ericsson 330 21,22 € 118,72 €
Yara International 75 82,68 € 265,76 €
YHTEENSÄ 278,41 € 1 305,12 €

Koko vuoden 2016 nettotulos on tässä kohtaa kiinnostavampi. Nettotulos näyttäisi tässä vaiheessa vuotta asettuvan noin 1 300 euroon. Lisäksi salkussa on käteistä noin 6 400 euroa ja jos sen sijoittaa noin 15 PE-luvun osakkeisiin, niin ennustettu kokonaisnettotulos nousisi noin 1 730 euroon. Tämä on noin 8 prosenttia enemmän kuin vuoden 2017 tavoitetaso, joten marginaalia on. Toisaalta ennustettuihin tuloksiin ei tarvitse isoa kuprua tulla, niin tavoitetaso jää haaveeksi.

Taulukosta nähdään myös se, että Nokia tuotti ainoana tappiota Q1/2016 aikana. Koko vuoden tuloksen odotetaan kuitenkin kääntyvän positiiviseksi vuoden aikana. Telia Companyn arvonlisäys loppuvuoden aikana on vain noin 60 euroa (108,82 – 46,84), joten myös sen suhteen tulee olla tarkkana.

Tästä voidaan laskea myös koko salkun PE-luku. Salkussa olevien osakkeiden arvo on 18 956,68 euroa ja ennustettu nettotulos on 1 305,12 euroa. Salkun PE-luku on 14,5 (= 18 956,68 / 1 305,12).

Osinko
Ennuste seuraavan 12 kk:n osingoksi on noin 1 073 euroa. Lisäksi salkussa on käteistä noin 6 400 euroa, ja jos sen sijoittaa noin 3,5 prosentin osinkotuottoa maksaviin yhtiöihin, niin silloin seuraavan 12 kk:n ennuste kokonaisosingosta nousee noin 1 300 euroon. Eli selvästi yli tavoitetason, mikä antaa puskuria ennustettuihin osinkoihin.

Tästä voidaan laskea salkun osinkotuotto, joka on 5,7 % (= 1 073 / 18 956,68).

Yhteenveto
Salkun tilanne vuoden 2017 tavoitteisiin nähden on siis varsin mallillaan. Marginaalia on tavoitteisiin nähden, mutta nettotulos ei kestä kovin suuria heilahduksia alaspäin. Myös osingonmaksusuhde on varsin korkea (noin 82 prosenttia), mikä asettaa paineita ennustettuun osinkoon tai sen kasvulle.

Salkun tunnusluvuista PE-luku ja osinkotuotto ovat sopivalla tasolla. Oman pääoman tuotto eli ROE olisi mielenkiintoinen laskea. Ehkä seuraavassa raportissa myös tämä luku saadaan mukaan.

Salkussa on vielä käteistä noin 2 – 3 kaupalle, joten sen avulla salkun kokonaistilannetta voi vielä hieman ohjailla. Kaupoille ei ole kuitenkaan mikään pakottava kiire, joten odotellaan sopivaa tilaisuutta…

Viikko 21

Talousmentor-yritysanalyyseihin lisättiin Ahlstrom, joten nyt yritysanalyysi on tehty 22 yrityksestä. Ahlstromia käsiteltiin viikon aikana Yritysanalyysi-sarjan yhteenvedossa, missä käytiin yrityksen tilikausien 2015 ja 2014 tulokset läpi sekä laskettiin kerättyjen tietojen perusteella joukko sijoittajien käyttämiä tunnuslukuja.

Oma ennakkoarvio Ahlstromista oli paljon valoisampi, kuin mitä analyysissä lopulta paljastui. Yritys on paininut viimeiset 10 vuotta kannattavuuden ja kasvun kanssa. Tänä aikana myös yrityksen taloudellinen tilanne on heikentynyt varsin paljon. Lue lisää yrityksestä: Ahlstrom yritysesittely ja analyysi.

Viikon 22 yhtiötapahtumia

Edison International julkistanee osingon (ennuste 0,48 USD) viikon 22 aikana.

Seuraavilla yrityksillä irtoaa osinko viikolla 22

  • 1.6. Dominion Resources 0,70 USD
  • 1.6. CH Robinson Worldwide 0,43 USD

HUOM! Mikäli aikoo hankkia yhtiön osakkeita osingon irtoamispäivän aikoihin, niin kannattaa tarkistaa vielä tarkka irtoamispäivä, jottei tule tehtyä vääränlaista hankintaa!