Arvoluku (osa #1): Yritysriski

Tämä kirjoitus aloittaa Talousmentor-arvolukusarjan, missä esitellään 30 eri kriteeriä, joilla yrityksen ja sen osakkeen potentiaalia mitataan. Kriteerit on jaoteltu 5 eri kategoriaan, ja sarjan kussakin kirjoituksessa käydään aina yhden kategorian kriteerit yksitellen läpi.

Arvoluvun avulla sijoittaja saa yleiskuvan yrityksen pitkän aikavälin tuloksentekokyvystä, osingon kehityksestä, pääomien tehokkaasta käytöstä sekä yleisestä yritysriskistä. Eli kaikki ne tekijät, jotka ovat myös yritysanalyysin tavoitteena selvittää.

Arvoluku-sarja:

 • Yritysriski (7 kriteeriä)
 • Tuloksen kehitys (5)
 • Taseen kunto (8)
 • Voitonjako (5)
 • Osakkeen hinta (5)

Yritysanalyysin tarkistuslista

Talousmentor-arvoluku on eräänlainen yritysanalyysin tarkistuslista, joka on hyvä käydä läpi jokaisen yrityksen kohdalla. Se myös tarkoittaa sitä, että sijoittajalla voi olla oma lista, joka eroaa seuraavassa esitetystä. Myös painotuksissa voi olla eroja.

Talousmentor-arvoluvun kysymyksistä voi saada 0 tai 1 pistettä sen mukaan täyttyykö kriteerin ehdot. Monessa kohtaa vastaukset eivät ole mustavalkoisesti kyllä tai ei, silloin sijoittajan omat mieltymykset ratkaisevat yhtiön saamat pisteet. Tärkeää ei ole pisteiden antaminen (tai niiden antamatta jättäminen), vaan se, että tarkistuslista on käyty ajatuksella läpi.

Yritysriski

Tässä sarjan ensimmäisessä osassa esitetään yritysriskin 7 eri tekijää. Tavoitteena tämän kategorian kohdalla on kylmien talouslukujen sijaan selvittää yritykseen ja sen johtoon liittyviä riskejä.

1) Toimitusjohtajan toimiaika

1 piste, mikäli nykyinen toimitusjohtajan toimiaika on ollut yli 4 vuotta tai nykyisen ja hänen edeltäjänsä toimiaika on yhteensä ollut yli 7 vuotta.

Tämän kohdan tarkoituksena on selvittää se, että ovatko yrityksen omistajat kovin pikaisia liikkeissään tai taitamattomia toimitusjohtajan valitsemisessa. Monesti usein vaihtuva toimitusjohtaja kertoo yrityksen kriisistä. Lisäksi uusi toimitusjohtaja tuo mukanaan oman tavan toimia, jolloin työyhteisön tehokas työskentely voi häiriintyä.

2) Omistajalähtöinen toimintatapa

1 piste, mutta sen voi menettää, mikäli yrityksen toiminta ei ole omistajalähtöistä.

Tällaisia tekijöitä voi olla esimerkiksi

 • Onko yrityksen osakeanneissa otettu huomioon yrityksen pienosakkaat?
 • Onko yrityksellä avokätisiä johdon optio- tai osakeohjelmia? Oleellista tässä on se, että ovatko ohjelmat aidosti kannustavia, vai ovatko ne palkkioautomaatteja, joilla lypsetään omistajien rahoja.
 • Onko uusissa ns. osavuosikatsauksissa esitetty sijoittajille oleelliset talousluvut.
 • Onko yrityksellä hybridilainajärjestely, johon lähipiiri on osallistunut? Onko hybridilaina aidosti aiheellinen, vai onko se vain yksi tapa ohjata varoja suuromistajalle?

Lista ei ole kattava, mutta yleisesti kysymys voisi olla, että viekö johto tai suurimmat omistajat, ja muut vikisevät? Ei-omistajalähtöinen toiminta monesti tuhoaa omistaja-arvoa, joten sijoittajan kannattanee välttää tällaisia yrityksiä.

3) Yrityksen maine

1 piste, mutta sen voi menettää, mikäli yrityksen maineessa on merkittäviä kupruja.

Onko yritys viimeisen parin vuoden aikana haastettu oikeuteen tai tuomittu kirjanpitorikoksista, verorikoksista, kartellista, korruptiosta, määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä, tuotevirheiden, työntekijöiden kohtelun, ympäristörikoksen, yms. johdosta?

Aina ei tarvitse oikeuteen asti mennä, vaan esimerkiksi Volkswagenin tai Nokian-Renkaiden testihuijaustapaukset riittäisivät pistemenetyksiin. Vahingonkorvausvaateet voivat esimerkiksi Volkswagenin kohdalla nousta miljardeihin jopa kymmeniin miljardeihin euroihin, mikä toteutuessaan uhkaisi osakkeen tuottomahdollisuuksia. Lisäksi mainemenetysten korjaaminen vaatii pitkän ajan ja paljon mainoseuroja.

4) Rakennemuutos

1 piste, mutta sen voi menettää, mikäli yritys käy läpi rakennemuutosta tai suurta fuusiota.

Esimerkkinä tällaisesta muutoksesta voisi olla Nokian ja Alcatel Lucent:n fuusio vuonna 2016 tai IBM:n jo useamman vuoden jatkunut muutosprosessi.

Suurissa fuusioissa on aina riski sille, että ns. synergiaetuja ei saada irrotettua niin paljon kuin oli ennakkoon odotettu. Lisäksi erilaisten yrityskulttuurien yhteensovittaminen voi olla ennakoitua vaikeampaa ja riitaisampaa. Siksi sijoittajan tulee olla tarkkana suurten rakennemuutosten suhteen.

5) Asiakasriippuvuus

1 piste, mutta sen voi menettää, mikäli yritys on riippuvainen keskeisestä asiakkaasta.

Keskeinen asiakas on sellainen, joka tuo yli 10 prosenttia liikevaihdosta tai nettotuloksesta. Tällaisen asiakkaan menettäminen voi haitata yrityksen toimintaa merkittävästi.

6) Markkina-arvo

1 piste, mikäli yritys on markkina-arvoltaan riittävän suuri.

Markkina-arvon tulisi olla yli

 • 1 miljardia euroa (euroalue)
 • 10 miljardia kruunua (Ruotsi, Norja tai Tanska)
 • 5 miljardia dollaria (USA)

Tämä on oikeastaan sijoittajan sijoitusstrategiakysymys. Joku toinen sijoittaja voi haluta sijoittaa juuri pieniin yrityksiin, jolloin kriteerin voi muokata omaan strategiaan sopivaksi. Arvosijoittaja hakee yrityksiä, jotka ovat jo näyttäneet kyntensä, ja ovat päässeet menestymisen johdosta jo hyvään kokoon.

7) Osakkeen likviditeetti

1 piste, mikäli osakkeen päivävaihto on piensijoittajalle riittävää.

Päivävaihdon tulisi olla yli

 • 200 000 euroa (euroalue)
 • 2 miljoonaa kruunua (Ruotsi, Norja tai Tanska)
 • 1 miljoona dollaria (USA)

Liian pieni osakevaihto voi aiheuttaa sen, että piensijoittaja ei pääse osakkeestaan eroon haluamallaan summalla tai haluamassaan ajassa.

Yritysriskin pisteet

Talousmentor-yritysanalyysi on tätä kirjoitettaessa tehty 22 yrityksestä. Seuraavaan taulukkoon on koottuna yritysriskin pisteet ja kommentteihin syy, miksi pisteitä on vähennetty.

Kertymä-sarakkeen pisteet on samassa järjestyksessä kuin tämän kirjoituksen numeroidut kriteerit.

Yritys Pisteet Kertymä Kommentit
Ahlstrom 4 1+0+1+1+1+0+0 * Yrityksellä on pitkään ollut hybridilaina, mikä ei mielestäni paranna piensijoittajien saamaa omistaja-arvoa
* Markkina-arvo < 1 Mrd (0,4 Mrd)
* Osakevaihto < 200 000 euroa (5 000 – 40 000)
Aktia 6 1+1+1+1+1+0+1 * Markkina-arvo < 1 Mrd (0,5 Mrd)
Elisa 7 1+1+1+1+1+1+1 * Elisa käy varsin kovaotteista kamppailua Avian omistuksesta (06/2016). Tästä ei kuitenkaan pistemenetyksiä.
Metsä Board 6 1+1+1+0+1+1+1 * Yritys on vuoden 2016 aikana saamassa rakennemuutoksen kartonkiyhtiöksi päätökseen. Koska prosessi on vielä kesken, niin siitä syystä pisteen menetys
Orion 7 1+1+1+1+1+1+1 * Ei pistemenetyksiä
Ramirent 6 1+1+1+1+1+0+1 * Markkina-arvo < 1 Mrd (0,7)
Sampo 7 1+1+1+1+1+1+1 * Ei pistemenetyksiä
Sponda 6 1+0+1+1+1+1+1 * Talvella 2016 Sponda osti HC Fastighets:ltä Forumin kiinteistöt, missä myyjän edustaja istui myös ostajan hallituksessa. Tämä antoi ikävän kuvan kaupan toteutuksesta. Lisäksi voi pohtia, että ajaako yhtiön hallitus osakeyhtiölain mukaisesti kaikkien osakkaiden etua.
Ericsson 7 1+1+1+1+1+1+1 * Ei pistemenetyksiä
Hennes & Mauritz 6 1+0+1+1+1+1+1 * Perssonin perhe on H&M:n suurin omistaja, ja perheellä on noin 37,7 prosentin osuus osakkeista ja noin 69,7 prosentin osuus äänivallasta. He siis määräävät, mitä yhtiössä tapahtuu.
Telenor 6 1+1+0+1+1+1+1 * Telenor on mukana korruptioskandaalissa ehkä enemmän todistajana kuin itse sotkeutunut skandaaliin. Mutta samaan aikaan useita yhtiön johtajia on hyllytetty erilaisten kuprujen takia.
Yara International 7 1+1+1+1+1+1+1 * Ei pistemenetyksiä
Aflac 7 1+1+1+1+1+1+1 * Ei pistemenetyksiä
AMD 3 0+1+1+0+0+0+1 * Yrityksen toimitusjohtaja on vaihtunut vuosina 2008, 2011 ja 2014
* AMD käy läpi rajua muutosta, missä se yrittää kammeta itsensä takaisin voitolliseksi
* Microsoft ja Sony kumpikin vastaavat yli 10 % AMD:n kokonaismyynnistä
* Markkina-arvo < 5 Mrd (3,6 Mrd)
Archer-Daniels-Midland 7 1+1+1+1+1+1+1 * Ei pistemenetyksiä
CH Robinson Worldwide 7 1+1+1+1+1+1+1 * Ei pistemenetyksiä
Corning 6 1+1+1+1+0+1+1 * Corning:n asiakaskunta on hyvin keskittynyttä
Cummins 6 1+1+1+1+0+1+1 * Cummins:lla on yksi yli 10 prosentin asiakas
Dominion Resources 7 1+1+1+1+1+1+1 * Ei pistemenetyksiä
Edison International 7 1+1+1+1+1+1+1 * Ei pistemenetyksiä
Harley-Davidson 7 1+1+1+1+1+1+1 * Ei pistemenetyksiä
IBM 6 1+1+1+0+1+1+1 * IBM käy läpi suurta rakennemuutosta nykyaikaiseksi ketteräksi toimijaksi

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Yksi ajatus artikkelista “Arvoluku (osa #1): Yritysriski”

Kommentit on suljettu.