Arvoluku (osa #2): Tuloksen kehitys

Talousmentor-arvolukusarjan ensimmäisessä osassa esiteltiin 7 erilaista yritysriskiin liittyvää kriteeriä. Kirjoituksessa todettiin myös, että Talousmentor-arvoluku on eräänlainen yritysanalyysin tarkistuslista, joka on hyvä käydä läpi jokaisen yrityksen kohdalla. Tässä toisessa osassa esitellään tuloksen kehitykseen liittyviä kriteerejä. Miten liikevaihto ja nettotulos ovat kehittyneet verrattuna parin tai 7 vuoden takaiseen tilanteeseen.

Arvoluvun avulla sijoittaja saa yleiskuvan yrityksen pitkän aikavälin tuloksentekokyvystä, osingon kehityksestä, pääomien tehokkaasta käytöstä sekä yleisestä yritysriskistä. Eli kaikki ne tekijät, jotka ovat myös yritysanalyysin tavoitteena selvittää.

Arvoluku-sarja

  • Yritysriski (7 kriteeriä)
  • Tuloksen kehitys (5)
  • Taseen kunto (8)
  • Voitonjako (5)
  • Osakkeen hinta (5)

Tuloksen kehitys

Arvoluvun laskentaan lisätään 5 kasvuun ja tuloksen kehitykseen liittyvää kriteeriä. Vaikka vertailu on varsin suoraviivaista ja matemaattista, niin itse tarkastelussa pitää muistaa vertailun tarkoitus.

Esimerkiksi Nokia on muuttunut viimeisten vuosien aikana kännykkäyhtiöstä verkkolaiteyhtiöksi, joten liikevaihdon vertailu nykyisen ja 7 vuoden takaisen Nokian välillä on hyödytöntä. Vertailu ei juurikaan anna kuvaa nykyisen ”Uuden Nokian” tuloksentekokyvystä. Ja siksi pisteitä ei voisi puhtaan matemaattisen vertailun perusteella antaa. Näin tulkinnoille ja soveltamiselle sekä sijoittajan omalle näkemykselle jää varsin paljon tilaa.

Määritelmiä

Seuraavissa kriteereissä tehdään vertailu nykyhetken ja parin vuoden sekä 7 – 8 vuoden takaisten tilanteiden välillä. Kriteereissä käytetään seuraavia määritelmiä:

  • v0: Kuluvan vuoden ennuste. Esimerkiksi tätä kirjoittaessa vuoden 2016 ennuste
  • v1-v8: 1 – 8 vuotta sitten. (Vuoden 2015, 2014, …, 2008 raportoitu luku)
  • Nykyhetki tarkoittaa vuosia v0 ja v1 eli ennustetta (2016) ja viimeksi raportoitua lukua (2015).
  • 2 edellistä vuotta tarkoittaa vuosia v2 (2014) ja v3 (2013)
  • 7 vuoden takainen tarkoittaa vuosia v7 (2009) ja v8 (2008)

1) Liikevaihdon kasvu lyhyt

1 piste, mikäli nykyhetken liikevaihto on 4,0 prosenttia suurempi kuin kahden edellisen vuoden liikevaihto.

(v0 + v1) > 1,04 * (v2 + v3)

2) Liikevaihdon kasvu pitkä

1 piste, mikäli nykyhetken liikevaihto on 30 prosenttia suurempi kuin 7 vuoden takainen liikevaihto.

(v0 + v1) > 1,30 * (v7 + v8)

Vaikka 30 prosentin kasvu 7 vuoden aikana voi tuntua suurelta, niin se tarkoittaa noin 3,8 prosentin vuotuista kasvua.

Liikevaihdon kasvulla pyritään näkemään se, että yrityksen liiketoiminta laajenee ja/tai yritys pystyy nostamaan hintojaan. Tiukasti kilpailulla markkinalla toimivan yrityksen liikevaihdon kasvu voi olla heikkoa. Laajentumista ei ole eikä hintojakaan voi nostaa – melkeinpä päin vastoin.

3) Nettotuloksen voitollisuus

1 piste, mikäli nettotulos on ollut 7 kertaa voitollinen ennustevuotena sekä 7 vuotena taaksepäin eli vuodet v0 – v7.

Eli yhtenä vuotena tulos on saanut olla tappiollinen vuosina v0 – v7. Tätä kirjoittaessa vuoden 2016 ennustettu nettotulos sekä raportoidut nettotulokset vuosilta 2009 – 2015.

4) Nettotuloksen kasvu lyhyt

1 piste, mikäli nykyhetken nettotulos on 4,0 prosenttia suurempi kuin kahden edellisen vuoden nettotulos.

(v0 + v1) > 1,04 * (v2 + v3)

5) Nettotuloksen kasvu pitkä

1 piste, mikäli nykyhetken nettotulos on 30 prosenttia suurempi kuin 7 vuoden takainen nettotulos.

(v0 + v1) > 1,30 * (v7 + v8)

Mikäli 2 tai 7 vuoden takainen vertailuluku on negatiivinen tai lähellä nollaa, niin silloin vertailu pitää tehdä jollain muulla tapaa. Onko esimerkiksi kasvua tapahtunut trendinomaisesti ”joka vuosi” tai onko nykyinen voitollisuuden taso sellainen, joka oikeuttaisi pisteisiin.

Nettotuloksen voitollisuudella ja kasvulla pyritään selvittämään yrityksen tuloksentekokykyä. Jotta yritys pystyisi maksamaan kasvavaa osinko vuodesta toiseen, niin sen voitollisuuden tulee myös kasvaa hyvällä tahdilla.

Tuloksen kehityksen pisteet

Talousmentor-yritysanalyysi on tätä kirjoitettaessa tehty 23 yrityksestä. Katso lista Yrityslista-sivulta. Seuraavaan taulukkoon on koottuna sekä edellisen osan yritysriskin että tuloksen kehityksen yhteispisteet. Kertymä-sarakkeen pisteet on samassa järjestyksessä kuin tämän kirjoituksen numeroidut kriteerit.

HUOM! Taulukossa esitetyt pisteet on tehty ”matemaattisen kylmästi” ilman oikaisuja tai yrityksen muuttunutta tilannetta huomioiden.

Yritys Pisteet Kertymä LV +4% LV +30% Tulos >0
7 tai 8
Tulos +4% Tulos +30%
Ahlstrom 5  (4+) 0+0+0+0+1 -2,4 % -42,1 % 6 -71,8 % OK
Aktia 8  (6+) 0+0+1+0+1 -5,3 % N/A 8 -4,7 % 200 %
Elisa 10  (7+) 0+0+1+1+1 2,9 % 8,3 % 8 17,9 % 40,3 %
Metsä Board 8  (6+) 0+0+0+1+1 -6,7 % -33,7 % 6 78,2 % OK
Orion 10  (7+) 0+1+1+0+1 0,5 % 37,0 % 8 -1,0 % 43,9 %
Ramirent 8  (6+) 0+0+1+0+1 2,1 % 7,6 % 8 -8,1 % 103 %
Sampo 10 (7+) 0+0+1+1+1 -2,7 % 23,4 % 8 6,2 % 141 %
Sponda 9 (6+) 0+0+1+1+1 -5,9 % 3,0 % 7 17,5 % OK
Ericsson 11  (7+) 1+0+1+1+1 6,9 % 17,2 % 8 5,3 % 55,4 %
Hennes & Mauritz 10  (6+) 1+1+1+1+0 34,3 % 97,9 % 8 10,3 % 29,1 %
Telia Company 6  (5+) 0+0+1+0+0 -4,9 % -18,2 % 8 -37,1 % -54,0 %
Telenor 9 (6+) 1+1+1+0+0 23,6 % 38,4 % 8 -13,5 % -29,0 %
Yara International 12 (7+) 1+1+1+1+1 18,0 % 41,8 % 8 27,8 % 42,4 %
Aflac 9 (7+) 0+0+1+0+1 -9,2 % 21,7 % 8 -13,5 % 92,0 %
AMD 3 (3+) 0+0+0+0+0 -26,0 % -28,7 % 3 N/A N/A
Archer-Daniels-Midland 8 (7+) 0+0+1+0+0 -24,5 % -7,1 % 8 -6,7 % -3,3 %
CH Robinson Worldwide 11 (7+) 0+1+1+1+1 0,0 % 62,3 % 8 21,5 % 45,8 %
Corning 8 (6+) 0+1+1+0+0 -0,1 % 54,4 % 8 -52,9 % -71,3 %
Cummins 9 (6+) 0+1+1+0+1 0,8 % 46,4 % 8 -13,9 % 128 %
Dominion Resources 9 (7+) 0+0+1+1+0 -9,3 % -25,4 % 8 33,0 % 28,1 %
Edison International 7 (7+) 0+0+0+0+0 -9,5 % -2,3 % 6 -10,2 % -10,0 %
Harley-Davidson 9 (7+) 0+0+1+0+1 0,5 % 13,6 % 7 -8,0 % 142 %
IBM 7 (6+) 0+0+1+0+0 -16,7 % -20,1 % 8 -13,4 % -4,2 %

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Yksi ajatus artikkelista “Arvoluku (osa #2): Tuloksen kehitys”

Kommentit on suljettu.