Arvoluku (osa #4): Voitonjako

Talousmentor-arvolukusarjan neljännessä osassa käydään läpi voitonjakoon liittyviä kriteerejä. Pääpaino kriteereissä on pitkään jatkunut vuosittain kasvava osinko.

Kirjoituksessa nähdään, että tämän osion pistekriteerit ovat vaikeita Pohjoismaisille yrityksille. Esimerkiksi mikään listalla olevasta 13:sta Pohjoismaisesta yrityksestä ei saanut pisteitä 10 vuoden osingon kasvusta.

Arvoluku-sarja

Voitonjako

Voitonjaon tarkastelussa tarkoituksena on selvittää osinkojen kehitystä, kasvua ja suhdetta tulokseen. Osinkosijoittajalle on tärkeää, että osinko kasvaa vuosittain, ja kasvu on kestävällä pohjalla. Näin kasvavasta osinkovirrasta pääsee nauttimaan parhaimmassa tapauksessa vuosikymmeniä.

Esimerkiksi Archer-Danields-Midland on kasvattanut vuotuista osinkoaan jo yli 40 vuoden ajan. Jotta tähän pystyy, tulee yrityksen toiminnan olla voitollista, ja voiton tulee myös kasvaa jatkuvasti. Muutoin kasvavaa osinkovirtaa ei voi kestävästi ylläpitää.

Määritelmiä

Katso tarkemmat määritelmät kirjoituksesta Tuloksen kehitys.

Tässä lyhyesti ”v0” tarkoittaa kuluvaa tilikautta eli tätä kirjoittaessa vuoden 2016 lukuja. ”v1” tarkoittaa edellistä vuotta eli 2015 jne. ”Nykyhetki” tarkoittaa keskiarvoa kuluvasta ja edellisestä raportoidusta vuodesta eli (v0 ja v1)/2.

1) Osakkeiden lukumäärä

1 piste, mikäli osakkeiden nykyhetken (v0 ja v1) lukumäärä on sama tai pienempi kuin 5 vuoden takainen (v5 ja v6).

(v0 + v1) <= (v5 + v6)

Omien osakkeiden ostot ovat toinen voitonjaon muoto, joita varsinkin USA-yhtiöt käyttävät paljon. Teoriassa tämä on sijoittajalle parempi voitonjaon tapa, sillä omistusosuus yrityksestä kasvaa, mikäli sijoittaja ei tee mitään. Omistusosuuden kasvaessa sijoittajan osuus tulevista voitoista kasvaa.

Kritiikkiä on esitetty omien osakkeiden ostoa kohtaan, sillä yritykset ostavat omia osakkeita aivan liian korkeaan hintaan.

Mikäli osakkeiden määrä kasvaa, niin se tarkoittaa sitä, että yhtiön ja sijoittajan välinen rahavirta kulkee väärään suuntaan eli sijoittajalta yhtiölle päin. Kyseessä voi olla osakeannit tai optio-ohjelmat, jotka kasvattavat osakkeiden lukumäärää.

Siksi hiljalleen laskeva osakemäärä on parempi kuin hiljalleen nouseva osakemäärä.

2) Katkeamaton osinko

1 piste, mikäli yritys on maksanut osinkoa joka vuosi yli 15 vuoden ajan.

3) Osingon kasvu I

1 piste, mikäli osakekohtainen osinko on kasvanut joka vuosi yli 10 vuoden ajan.

v0 > v1 > v2 > … > v9

4) Osingon kasvu II

1 piste, mikäli osakekohtaisen osingon vuosikasvu on ollut yli 4 prosenttia jokaisena vuotena viimeisen 5 vuoden ajan.

(v0/v1 > 1.04) JA (v1/v2 > 1.04) JA (v2/v3 > 1.04) JA (v3/v4 > 1.04) JA (v4/v5 > 1.04)

Osingon kasvun kohdalla lisäosingot huomioidaan ”parhain päin”. v0 ja v1 vertailussa lisäosinko huomioidaan v0:ssa, mutta ei v1:ssä. Vastaavasti v1 ja v2 vertailussa lisäosinko huomioidaan v1:ssä, mutta ei v2:ssa ja niin edelleen.

On hyvä huomata, että edellä mainitut 3 kriteeriä ovat osittain päällekkäisiä. Mikäli osinkovirtaan on vastikään tullut katkos, niin näistä 3 kriteeristä tulee nolla pistettä. Tämä sopii todennäköisesti hyvin niin sanotulle osinko- tai arvosijoittajalle. Mutta jos oma sijoitusstrategia on erilainen, niin silloin näiden osingonkasvun painoarvoa tulee laskea.

5) Osingonmaksusuhde

1 piste, mikäli osinkoa on maksettu viimeisen 4 vuoden ajan JA keskimääräinen osingonmaksusuhde on ollut alle 70 prosenttia viimeisen 4 vuoden ajan.

SUM(osinko(v0…v3)) / SUM(eps(v0…v3)) < 70 %

Lisäosingot huomioidaan osingonmaksusuhteen laskennassa täysimääräisesti.

Osinkoihin liittyvät kriteerit ovat suhteellisen tiukkoja. Mikäli yritys jättää osingon jakamatta jonain vuonna, niin kestää pitkään, ennen kuin yritys alkaa jälleen saamaan osinkopisteitä.

Voitonjaon pisteet

Talousmentor-yritysanalyysi on tätä kirjoitettaessa tehty 23 yrityksestä. Katso lista Yrityslista-sivulta. Seuraavaan taulukkoon on koottuna edellisten osioiden yhteispisteet. Kertymä-sarakkeen pisteet on samassa järjestyksessä kuin tämän kirjoituksen numeroidut kriteerit.

HUOM! Taulukossa esitetyt pisteet on tehty ”matemaattisen kylmästi” ilman oikaisuja tai yrityksen muuttunutta tilannetta huomioiden.

Tästä osiosta täydet 5 pistettä saivat Aflac, Archer-Danields-Midland, Cummins ja IBM. 4 pisteeseen pääsivät CH Robinson Worldwide, Edison International ja Harley-Davidson. Pohjoismaiset yhtiöt olivat vaikeuksissa tässä osiossa. Aktia ja Sampo saivat 3 pistettä, muiden jäädessä hajapisteille.

Parhaat kokonaispisteet (max 25 pistettä) tähän mennessä

  • 22 p: Cummins
  • 21 p: Yara International ja CH Robinson Worldwide
  • 20 p: H&M ja Aflac
  • 19 p: Orion ja Archer-Daniels-Midland

Sarjan viidennessä ja viimeisessä osassa käydään läpi osakkeen hintaan liittyvät pisteet. Hyvääkään yritystä ei tule ostaa liian korkeaan hintaan.

Yritys

Pisteet
xx/25

Kertymä Kommentti
Ahlstrom 8 1+0+0+0+0 (+7) * Yhtiö pörssiin vuonna 2006
* osinko laskenut 2013
* osingonmaksusuhde noin 100 %
Aktia 16 1+0+0+1+1 (+13) * Yhtiö pörssiin vuonna 2009
Elisa 15 0+0+0+0+0 (+15) * Osakkeiden määrä kasvaa
* Nollaosinko vuonna 2004
* Osinko ei noussut 2010-2013
* Osingonmaksusuhde noin 95 %
Metsä Board 15 0+0+0+1+1 (+13) * Osakkeiden määrä kasvaa
* Nollaosinko vuonna 2011
Orion 19 0+1+0+0+0 (+18) * Osakkeiden määrä kasvaa
* Osinko ei noussut 2014-2015
* Osingonmaksusuhde noin 86 %
Ramirent 15 1+0+0+0+0 (+14) * Nollaosinko vuonna 2008
* Osinko ei noussut 2014-2015
* Osingonmaksusuhde noin 97 %
Sampo 18 1+1+0+1+0 (+15) * Osinko laski 2007-2008
* Osingonmaksusuhde noin 73 %
Sponda 14 0+0+0+0+1 (+13) * Osakkeiden määrä kasvaa
* Nollaosinko 2008
* Osinko pysyi samana 2014-2015
Ericsson 18 0+0+0+1+0 (+17) * Osakkeiden määrä kasvaa
* Nollaosinko 2004
* Osinko laski 2007-2008
* Osingonmaksusuhde 95 %
Hennes & Mauritz 20 1+1+0+0+0 (+18) * Osinko pysyi samana 2014-2015
* Osingonmaksusuhde noin 83 %
Telia Company 10 1+0+0+0+0 (+9) * Yhtiö pörssiin 2002
* Osinko pysyi samana 2014-2015
* Osingonmaksusuhde noin 99 %
Telenor 9 1+0+0+0+0 (+14) * Nollaosinko vuonna 2008
* Osinko kasvoi vain 2,7 % vuonna 2015
* Osingonmaksusuhde noin 134 %
Yara International 21 1+0+0+0+1 (+19) * Yritys pörssiin 2004
* Osinko laski 2013-2014
Aflac 20 1+1+1+1+1 (+15) * Ei pistemenetyksiä
AMD 4 0+0+0+0+0 (+4) * Osakkeiden määrä kasvaa
* Yritys ei ole maksanut osinkoa
Archer-Daniels-Midland 19 1+1+1+1+1 (+14) * Ei pistemenetyksiä
CH Robinson Worldwide 21 1+0+1+1+1 (+17) * Osinko kasvoi vain 2,1 % 2013-2014
Corning 16 1+0+0+0+1 (+14) * Nollaosinko 2006
* Osinko ei kasvanut 2008-2010
* Osinko kasvoi vain 2,6 % 2013-2014
Cummins 22 1+1+1+1+1 (+17) * Ei pistemenetyksiä
Dominion Resources 15 0+1+1+1+0 (+12) * Osakkeiden määrä kasvaa
* Osingonmaksusuhde noin 85 %
Edison International 15 1+1+1+0+1 (+11) * Osinko kasvoi vain 2,2 % 2011-2012
Harley-Davidson 18 1+1+0+1+1 (+14) * Osinko ei kasvanut 2009-2010
IBM 17 1+1+1+1+1 (+12) * Ei pistemenetyksiä

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Yksi ajatus artikkelista “Arvoluku (osa #4): Voitonjako”

Kommentit on suljettu.