Arvoluku (osa #5): Osakkeen hinta

Talousmentor-arvolukusarjan viidennessä ja viimeisessä osassa käydään läpi osakkeen hintaan liittyviä kriteerejä. Pääpaino kriteereissä on hinnan suhde nettotulokseen eli PE sekä osinkotuotto. Näin saadaan samalla kuva siitä, että onko osakkeen hinta liian korkealla tasolla.

Sarjan neljässä aikaisemmassa osassa on käyty läpi arvoluvun 25 kriteeriä, joiden reagointi muutoksiin on varsin hidasta. Siksi näiden 25 kriteerin ehtoja voi tarkastella vaikka vain kerran kvartaalissa, tai kun ennusteissa tapahtuu oleellisia muutoksia.

Arvoluku-sarja

Osakkeen hinta

Hintaan liittyviä kriteerejä on 5 kappaletta. Lisäksi pohditaan lyhyesti keinoja rajahinnan määrittämiselle, jonka täyttyessä yhtiön osaketta voi harkitsevansa ostaa.

Hyvänkään yhtiön osakkeita ei tule ostaa liian korkeaan hintaan

On hyvä huomata, että aiemmin läpikäydyt 25 kriteeriä eivät sisältäneet osakkeen hintaan liittyviä tekijöitä (lukuun ottamatta yhtiön markkina-arvoa). Näin tarkastelun fokus on tähän mennessä kohdistunut yhtiön tuloksentekokyvyn arviointiin osakkeen hinnan sijaan.

Joku voi kysyä, että eikös hintakriteerit voisi katsoa aluksi. Jos oston rajahinta täyttyy, niin osaketta voisi ostaa. Näin työläältä numeroiden pyörittämiseltä voisi välttyä.

Yhtiön osaketta ei tule ostaa pelkästään alhaisen hinnan perusteella

Jos sijoittajan huomio keskittyy pelkästään pörssikurssien vertailuun, niin silloin hän spekuloi eikä toimi pitkäjänteisenä sijoittajana. ”Numeroiden pyörittämisen” tarkoituksena on löytää ja karsia huonot yhtiöt pois salkusta. Salkkuun kannattaa valita tuloksentekokyvyltään hyviä yhtiöitä, joiden osake on kohtuullisesti hinnoiteltu.

Määritelmiä

Katso tarkemmat määritelmät kirjoituksesta Tuloksen kehitys. Lisäksi tunnuslukujen laskemista on esitelty kirjoituksissa Yritysanalyysi (osa #5): Tunnusluvut I ja Yritysanalyysi (osa #6): Tunnusluvut II.

1) PB

1 piste, mikäli PB-luku on alle 1,70.

PB < 1,70

Tämä kriteeri antaa etua perinteisille teollisuusyrityksille, joiden pääomatarve on suuri, joka osaltaan painaa PB-lukua alas. Toisaalta tällaisten yritysten ROE-lukema on vastaavasti alhaisempi. Palveluyrityksillä tilanne on monesti toisin päin: PB-luku on kovin korkea – samoin kuin ROE:kin.

2) PE7

1 piste, mikäli 7 vuoden (v0…v6) keskimääräisellä nettotuloksella laskettu PE on 7 – 25 välillä.

7 < Osakkeen hinta/AVG(EPS(v0…v6)) < 25

3) PE3

1 piste, mikäli 3 vuoden (v0…v2) keskimääräisellä nettotuloksella laskettu PE on 7 – 20 välillä.

7 < Osakkeen hinta/AVG(EPS(v0…v2)) < 20

PE3 ja PE7 luvuissa huomioidaan kuluvan vuoden ennustettu EPS (eli v0) sekä 2 tai 6 edellistä raportoitua EPS-lukua. 3 ja 7 vuoden PE avulla voidaan huomioida suhdannekierto, jolloin myös syklisten yhtiöiden tuloksentekokyky selviää paremmin.

4) PE

1 piste, mikäli kuluvan vuoden ennustetulla nettotuloksella laskettu PE on 7 – 16 välillä.

7 < Osakkeen hinta/EPS(v0) < 16

PE-luvuissa alarajaksi on asetettu 7, jonka alle menevästä luvusta yhtiö ei saa pisteitä. Näin siksi, että yleensä tällaisissa tilanteissa yhtiön ennustettuun tulokseen liittyy vahvoja epäilyjä. Tai tulos on syntynyt poikkeuksellisen suuren kertaluontoisen tapahtuman seurauksena. Tämä siis toimii eräänlaisena indikaattina tilanteen tarkempaa selvittelyä varten.

5) Osinkotuotto

1 piste, mikäli seuraavan 12 kk:n osinkotuotto on yli 3,0 prosenttia (USA-yhtiöillä 2,5 %).

osinko v0 / osakkeen hinta > 3,0 % (tai 2,5 %)

USA-yhtiöillä voi käyttää alhaisempaa osinkotuottoprosenttia, sillä USA-yhtiöt käyttävät monesti omien osakkeiden osto-ohjelmaa voitonjaon välineenä.

Rajahinta 4/5 pistettä

Pelkän PE-luvun sijaan sijoittaja voi katsoa, että sopiva osakkeen ostohinta on sellainen, missä tämän kirjoituksen kriteereistä yhtiö saa vähintään 4/5 pistettä. Silloin sekä yhtiön osinkotuotto että tuloksentekokyky suhteessa hintaan ovat sopivalla tasolla.

Kun kaikkiin 30 kriteeriin on saatu vastaus ja yritys näyttää kriteerien valossa oivalta yhtiöltä, niin silloin yhtiön osaketta voi harkita ostavansa. Pitää kuitenkin muistaa, että sijoitus voi silti tuottaa tappiota tai pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Tästä riskistä ei pääse analyyseillä koskaan kokonaan eroon. Mutta ainakin selkeästi väärät mielikuvat yhtiön menestyksestä tulevat esiin.

Osakkeen hinnan pisteet

Talousmentor-yritysanalyysi on tätä kirjoitettaessa tehty 23 yrityksestä. Katso lista Yrityslista-sivulta. Seuraavaan taulukkoon on koottuna edellisten osioiden yhteispisteet. Kertymä-sarakkeen pisteet ovat samassa järjestyksessä kuin tämän kirjoituksen numeroidut kriteerit.

Maksimipisteet ovat 30 pistettä. Lisäksi, mikäli yritys saa vähintään 4 pistettä tästä osiosta (eli ostosignaali ylittyy), niin, se on merkitty tähdellä (*).

Osakkeiden hinnat on katsottu 29.6.2016, ja osittain vielä pörssien ollessa auki.

Tästä osiosta täydet 5 pistettä saivat Aktia, Sponda ja Yara International. Parhaimmat kokonaispisteet saivat

  • 26 pistettä: Yara (*) ja Cummins (*)
  • 24 pistettä: Aflac (*)
  • 23 pistettä: Archer-Daniels-Midland (*)
  • 22 pistettä: Sampo (*), Ericsson (*), H&M, CH Robinson Worldwide ja Harley-Davidson (*)

Tuon joukon yrityksiin kannattanee tämän jälkeen tutustua vielä tarkemmin ja koittaa etsiä syitä sille, miksi hintataso on alhainen.

HUOM! Hyvät tai huonot pisteet eivät missään nimessä ole mikään syy tehdä osto- taikka myyntipäätös. Alla olevaa listaa ei siksi tule käsittää ostosuosituksena yms.

Yritys

Pisteet
xx/30

Kertymä PB PE7 PE3 PE Osinko%
Ahlstrom 9 0+0+0+0+1 (+8) 1,94 84,2 463 172 4,2%
Aktia 21 * 1+1+1+1+1 (+16) 0,86 10,8 10,4 10,9 7,1%
Elisa 16 0+0+0+0+1 (+15) 7,55 25,8 22,9 21,9 4,2%
Metsä Board 18 1+0+1+0+1 (+15) 1,51 37,5 15,5 16,1 4,1%
Orion 21 0+1+0+0+1 (+19) 7,95 23,9 23,6 23,9 3,6%
Ramirent 18 0+1+1+0+1 (+15) 2,25 17,3 19,3 17,9 6,0%
Sampo 22 * 0+1+1+1+1 (+18) 1,74 14,5 12,8 13,2 6,3%
Sponda 19 * 1+1+1+1+1 (+14) 1,04 10,2 12,4 11,9 5,0%
Ericsson 22 * 1+1+1+0+1 (+18) 1,48 18,9 17,7 19,2 6,0%
Hennes & Mauritz 22 0+1+0+0+1 (+20) 6,68 22,0 20,1 20,4 4,1%
Telia Company 13 0+1+1+0+1 (+10) 1,73 11,1 15,3 16,8 5,1%
Telenor 17 0+1+0+0+1 (+15) 3,19 22,4 24,6 16,8 5,8%
Yara International 26 * 1+1+1+1+1 (+21) 0,93 8,4 8,8 8,0 6,3%
Aflac 24 * 1+1+1+1+0 (+20) 1,36 11,9 11,1 10,7 2,4 %
AMD 4 0+0+0+0+0 (+4) neg neg neg
Archer-Daniels-Midland 23 * 1+1+1+0+1 (+19) 1,39 15,2 14,0 16,6 2,9%
CH Robinson Worldwide 22 0+1+0+0+0 (+21) 7,55 24,0 21,5 19,7 2,4%
Corning 20 * 1+1+1+0+1 (+16) 1,30 14,1 17,7 32,3 2,7%
Cummins 26 * 0+1+1+1+1 (+22) 2,44 13,7 13,4 14,5 3,7%
Dominion Resources 16 0+0+0+0+1 (+15) 3,24 27,3 25,7 22,1 3,7%
Edison International 17 0+0+1+0+1 (+15) 1,76 29,9 19,2 19,9 2,6%
Harley-Davidson 22 * 0+1+1+1+1 (+18) 3,79 14,9 11,4 11,6 3,2%
IBM 21 * 0+1+1+1+1 (+17) 6,95 11,3 11,9 12,4 3,7%

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus