Sijoittajan tuloslaskelma ja tase

Perinteisesti sijoittajat katsovat yhtiöiden EPS (tulos per osake) tai osakekohtaista osinkoa. Tätä ajatusta voi kuitenkin viedä pidemmälle niin, että laskee koko salkun tuloslaskelman ja taseen omistusosuuksien perusteella.

Esimerkiksi Talousmentor-salkussa on tätä kirjoittaessa 900 kpl Metsä Board:n osakkeita. Oheisessa taulukossa on esitetty sekä Metsä Board:n että sijoittajan osakekohtainen osuus tuloslaskelmasta ja taseesta.

MetsaBoardSijoittajaEsimerkki

Salkun sijoitus Metsä Board:iin on noin 4 450 euroa. Tällä summalla on saatu osuus liiketoiminnasta, joka antaisi vuodelle 2016 nettotulosta 253 euroa. Yhtiö siis tekisi ennusteen mukaan 100 miljoonan tuloksen, jonka osuus salkun omistukselle olisi 253 euroa.

Oman salkkusi talousjohtaja

Osakesalkun sijaan, sijoittaja voi ajatella olevan ”sijoitusyhtiön” talousjohtaja, joka yrittää tuottaa parasta tuottoa sijoituksilleen. Näin fokus siirtyy pois päivittäisistä osakekursseista yhtiöiden liiketoiminnan ymmärtämiseen. Sijoittajan tuloslaskelman ja taseen avulla pystyy hahmottamaan salkun riskikeskittymät ja heikoimmat lenkit. Yksittäisen osakkeen tunnuslukujen sijaan tulee vertailtua koko salkun tilannetta.

Lisäksi sijoittaja voi paremmin arvioida esimerkiksi vanhan osakkeen myynnin ja uuden osakkeen oston vaikutusta salkun rakenteeseen. Näin myös vaihdosta aiheutuvat kulut ja verot tulee huomioitua paremmin.

Esimerkiksi sijoittaja voi myydä 2 500 euron arvoisen sijoituksen, jonka osinkotuotto on ”vain” 2,5 prosenttia ja ostaa myyntisummalla 4,0 prosentin osinkotuottoa tarjoavan yrityksen osakkeita. Vanha osinko oli 62,50 euroa ja uusi olisi 100 euroa eli eroa 37,50 euroa uuden hyväksi. Mahdollisten verojen sekä myynti- ja ostokulujen jälkeen ero pienenee varsin paljon. Ehkä tässä tapauksessa ostoa ja myyntiä ei pitäisikään tehdä pelkästään paremman osingon toivossa…?

”Sijoitusyhtiölle” voidaan laskea myös tunnuslukuja samaan tapaan kuin yksittäisille salkun yhtiöille. Näin saa hyvän kokonaiskuvan salkun rakenteesta. Oheisessa taulukossa on laskettu Talousmentor-salkun tunnusluvut samaan tyyliin, kuin ne on laskettu Talousmentor-yritysanalyyseissä (ennusteissa on käytetty Q1/2016 perusteella tehtyjä ennusteita ja salkun rakenne vastaa tilannetta 12.7.2016).

SalkkuLaskelmaEsimerkki

Talousmentor-salkku: Talousjohtajan analyysi

Tuloslaskelma
Talousmentor-salkku eli ”sijoitusyhtiö” tuottaa 25 000 euron alkupääomallaan vuoden 2016 ennusteen mukaan liikevaihtoa 19 253 euroa, missä on pienennystä edellisen vuoden 20 408 euroon. Samoin nettotulos putoaa 1 766 euroon viime vuoden 2 099 eurosta.

Suurimmista liikevaihdon muutoksista vastaavat Metsä Board -650 euroa ja Yara -600 euroa. Nettotulosta pienentävät Metsä Board -90 euroa ja Nokia -220 euroa.

Tase
Taseessa esiin nousee korollisten velkojen suuri osuus eli 53 084 euroa. Tämä selittyy Aktian ja Nordean korollisilla veloilla. Rahoituslaitoksina niiden bisnekseen luonnollisena osana kuuluu kerätä rahaa markkinoilta ja sitten lainata tätä rahaa hyvällä marginaalilla eteenpäin. Aktian ja Nordean osuus korollisista veloista on yhteensä 48 270 euroa.

Sijoittajan kannattaakin tällaisissa tapauksissa laskea erilliset taseet koko salkulle ja salkulle ilman rahoitusyhtiöitä. Taulukossa on esitettynä myös ilman rahoitusyhtiöitä oleva versio, josta nähdään, että salkun rakenne on edelleen hieman velkainen. Analysoimalla edelleen tilannetta, niin Metsä Board ja Telia Company vastaavat tästä velasta suurimmalta osin, yhteensä 3 168 euron edestä.

Tunnuslukuja
Salkun arvo on tällä hetkellä 24 333 euroa, joten ennustettuun tulokseen suhteutettu PE-luku on 13,8.

ROE eli oman pääoman tuotto on noin 10,5 prosenttia, joten sitä voidaan pitää hieman alentuneena arvona. Tässä yhtenä selittävänä tekijänä on Nokian suuri oma pääoma ja vastaavasti heikko ennustettu tulos tälle tilikaudelle.

Ilman rahoituslaitoksia laskettu velkaantumisen tunnusluvut näyttäisivät olevan hyvällä tasolla. Näin, vaikka edellä nostin velan määrää esiin. Omavaraisuusaste on 53 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing on 16 prosenttia. Nämä molemmat tunnusluvut ovat hyvällä tasolla.

Osinko
Sijoitusyhtiön osinkotuotto on laskettu seuraavan 12 kk:n osingoilla. Tällä tavalla tehdyn osinkoennusteen tarkkuus on riittävä tämän analyysin tarpeisiin.

Ennustettu osinko on 1 329 euroa eli osinkotuotto on noin 5,5 prosenttia ja osingonmaksusuhde on 75 prosentissa. Talousmentor-salkun tavoitteena on se, että osingonmaksusuhde olisi alle 65 prosenttia, joten tähän pitää kiinnittää jatkossa huomiota.

Yhteenveto

Edellä kuvatun salkun analyysin avulla sijoittaja saa paremman kuvan salkun rakenteesta. Sijoittaja voi tarkastella esimerkiksi onko salkun keskimääräinen PE-luku kohdallaan tai mikä on salkun heikoin yritys. Tämä toki riippuu mittarista, joten eri painotuksilla heikoin yritys voi vaihdella. Myös salkun riskikeskittymät, kuten nettotulos, liikearvo, velkaisuus tai osingonmaksusuhde nähdään uudessa valossa.

Analyysissä Metsä Board nousi esiin liikevaihdon, nettotuloksen sekä korollisten velkojen kohdalla. Sijoittajan kannattaisikin tällaisessa tapauksessa kiinnittää erityistä huomiota Metsä Board:n tulevaisuuden talousnäkymiin. Sijoittaja voi myös pohtia sitä, että onko Metsä Board:n osuus liian suuri koko salkusta tai onko se liian riskinen omaan salkkuun.