Viikkokatsaus 30/2016

Q2-tuloskausi on lähtenyt käyntiin, ja viikolla 29 saatiin 7 ja tulevalla viikolla saadaan 5 yrityksen tulokset. Kaikkien 7 raportoineen yrityksen Talousmentor-analyysit on päivitetty. Talousmentor-salkussa olevien Ericssonin ja Telia Companyn tulokset olivat pettymys, kun taas Yaran tulos oli kohdallaan.

Talousmentor-salkku

Viikon 29/2016 lopussa

  • Talousmentor-salkku: 25 422,14 (+0,3 %)
  • Seligson vertailusalkku: 27 063,6 (+1,2 %)

Varsin mukava viikkokehitys molemmilla salkuilla. Seligsonin vertailusalkku on jo repinyt noin 1 640 euron etumatkan Talousmentor-salkkuun.

Talousmentor-salkun rakennetta ja kehitystä voi seurata Salkku-sivulla.

Yhtiötapahtumat viikko 29 ja 30

Oheisessa taulukossa on viikolla 29 Q2-tuloksensa raportoineiden yritysten luvut sekä viikolla 30 raportoivien yritysten ennusteet. Taulukossa sellaiset yritykset, joista on tehty Talousmentor-yritysanalyysi.

LIIKEVAIHTO NETTOTULOS
Yhtiö Raportoitu Ennuste Raportoitu Ennuste
Elisa 393 60
IBM 20 238 (19 750) 2 504 (2 900)
Telenor 32 477 (32 500) 1 111 (3 500)
Orion 273 (260) 66 (60)
Ericsson 54 108 (57 500) 1 587 (2 500)
Telia Company 21 130 (22 500) 1 439 (3 500)
AMD 1 027 (1 050) 69 (-50)
Yara International 25 866 (26 000) 3 072 (3 000)
CH Robinson Worldwide 26.7 3 200 130
Corning 27.7 2 400 275
Harley-Davidson 28.7 1 900 275
Aflac 28.7 5 500 750
Edison International 28.7 3 000 375

Kommentteja viikon 29 tapahtumiin

IBM:n liikevaihto oli hieman suurempi kuin ennuste, mutta nettotulos jäi selvästi ennusteesta. Tilikauden 1-6/2016 liikevaihto oli noin 1,5 miljardia dollaria pienempi kuin 1-6/2015. Merkittävin pudotus on tapahtunut Systems-segmentissä, jonka liikevaihto on pudonnut miljardilla dollarilla. Asiakkaiden palvelinraudan ostot siirtyvät pilvipalveluihin, joita myös IBM tarjoaa.

Tilikauden 1-6/2016 tulos ennen veroja oli 3,2 miljardia dollaria pienempi kuin 1-6/2015. Tähän vaikutti liikevaihdon pienentymisen lisäksi suuremmat myynnin ja hallinnon kulut (0,8 miljardia enemmän kuin 2015) sekä suuremmat muut kulut (0,7 miljardia enemmän kuin 2015).

Joka tapauksessa tuntuu siltä, että pitkään aikaan yhtiön ennustelukuja ei tarvitse vetää alaspäin. Eli olisiko kova pohja jo löydetty – ja paras kurssinousu jo nähty? IBM:n Talousmentor-arvoluku on 21.

Telenorin liikevaihto osui ennusteeseen, mutta nettotulos jäi roimasti. Telenorin Q2/2016 raportoitu nettotulos oli 1,8 miljardia NOK, mutta Telenorin omistajien osuus tästä oli vain 1,1 miljardia NOK. Vastaavasti 1-6/2016 raportoitu nettotulos oli 6,9 miljardia, josta 5,4 miljardia NOK on omistajille kuuluvaa. Muu osa nettotuloksesta kuuluu ns. vähemmistölle (”non-controlling interests”). Tästä syystä Telenorin raportti pitää lukea varsin tarkkaan, sillä erilaisia alaskirjauksia, arvonmuutoksia sekä valuuttakurssitappioita tai -tuottoja on paljon. Telenorin Talousmentor-arvoluku on 16.

Orionin raportoitu liikevaihto ja nettotulos ylittivät ennusteet. Tätä Orionin aiemmin kesällä julkaisema positiivinen tulosvaroitus ennakoikin. Orion tekee varsin tasaista tulosta, mutta kasvunäkymät ovat (vielä) varsin heikot. Uutta omaa lääkettä saadaan odottaa vielä 3 – 4 vuotta. Yhtiö käykin varsin tiukkaa puolustustaistelua – joka lukujen valossa näyttää menevän ihan mallikkaasti. On kuitenkin vaikea nähdä, että nettotulos kasvaisi merkittävästi lähitulevaisuudessa. Korkea PE-luku sisältää riskin sille, että jos nettotulos hieman laskee, niin samalla laskee myös PE-lukukin. Orionin Talousmentor-arvoluku on 21.

Ericssonin raportoitu liikevaihto ja nettotulos jäivät ennusteista. Ericsson käy läpi toimintojen virtaviivaistamista ja uudelleenjärjestelyjä, missä tavoitteena on 9 miljardin kruunun vuosisäästöt vuoteesta 2017 alkaen verrattuna tilikauteen 2014. Tämän lisäksi Ericsson ilmoitti sekä Q1/2016 että Q2/2016 tulosjulkistuksien yhteydessä tekevänsä lisää tehokkuusjärjestelyjä vielä vuoden 2016 aikana.

Markkinat ovat olleet pettyneitä Ericssonin kvartaalituloksiin useita kertoja tilikauden 2015 aikana, ja nyt myös alkuvuonna 2016. Alkuvuoden tulosraportit ovat olleet murheellista luettavaa. Liikevaihdot ja nettotulokset laskevat kautta linjan, ja raportti on täynnä virtaviivaistamista ja kulujen leikkaamista. Ericssonin Talousmentor-arvoluku on 20.

Telia Company:n liikevaihto ja nettotulos jäivät selvästi ennusteista. Q2/2016 tuloksesta on hyvä huomata, että yritys raportoi nettotulokseksi 3,9 Mrd SEK. Tämä sisältää kuitenkin lopetettujen toimintojen tulosta noin 1,1 Mrd SEK, joten jatkuvien toimintojen nettotulos oli noin 2,8 Mrd SEK. Lisäksi on hyvä huomata, että raportoidusta 3,9 Mrd SEK:stä vain 1,4 Mrd SEK on omistajille kuuluvaa tulosta. Loppuosa eli noin 2,5 Mrd SEK on vähemmistön osuus tuloksesta. Näin voidaan sanoa, että Telia Company:n tulos oli pettymys. Telia Company:n Talousmentor-arvoluku on 13.

AMD:n liikevaihto osui ennusteisiin, ja yhtiö pystyi tekemään voitollisen kvartaalin. Tätä voitollisuutta avitti tuloslaskelmaan merkitty 150 miljoonan dollarin myyntivoitto AMD:n Kiinan toiminnoista (AMD Technologies China ja AMD Export). Ilman tätä nettotulos olisi ollut tappiollinen. AMD:n osakkeen kurssi on noussut 2,87 dollarista 5,84 dollariin (22.7.2016) eli nousua on tullut yli 100 prosenttia. Voidaan kysyäkin, että vieläkö nousulle riittää puhtia? Joka tapauksessa kyyti tulee jatkossakin olemaan kovaa myös tämän jälkeenkin, joten onnekkaasti ajoitetut ostot ja myynnit palkitaan ruhtinaallisesti. AMD:n Talousmentor-arvoluku on 4.

Yara:n liikevaihto ja nettotulos osuivat ennusteisiin. Tilikauden 2016 liikevaihdon ennustetaan laskevan noin 6 – 8 miljardia NOK viime vuodesta. Syynä laskuun on lannoitteiden keskiarvoa alhaisemmat hinnat, johtuen öljyn sekä maakaasun hintojen alhaisesta tasosta. Tosin alhaista hintaa on hieman kompensoinut lannoitteiden korkeampi menekki alkuvuoden 2016 aikana. Energian yleinen alhainen hintataso tuo marginaalihyötyjä myös tuotanto- ja kuljetuskustannusten alenemisen kautta. Vaikka liikevaihdon ennustetaan laskevan em. noin 6 – 8 miljardia, niin liikevoiton ennustetaan laskevan noin 1,1 miljardia NOK.

Yara käynnistää tehokkuusohjelman, jonka hyötyjä on alkuvaiheessa löydetty noin 500 USD eli noin 4,7 miljardia NOK (1 USD = 0,1070 NOK). Ohjelman hyödyt realisoituvat täysin vasta vuonna 2020. Yara tiedottaa myöhemmin ohjelman aloituksesta ja sen etenemisestä. Yara:n Talousmentor-arvoluku on 26.

Viikon 30 yhtiötapahtumia

Viisi yritystä, joista on tehty Talousmentor-yritysanalyysi, julkaisee Q2/2016 tuloksensa tulevalla viikolla. Seuraavassa lyhyesti se, mitä näiltä yrityksiltä voi odottaa.

CH Robinson Worldwide toimintaan vaikuttaa logistiikkapalvelujen kysyntä. Paljonko hyötyä on tullut valuuttakurssien sekä etenkin alhaisen öljyn hinnan kautta.

Suurin osa Corning:n liikevaihdosta ja tuloksesta tulee ”Display Techologies” -segmentiltä. Q1/2016 aikana hintojen lasku jatkui, mikä painoi segmentin myynnin noin 13 prosentin laskuun Q1/2015 nähden. Miten hintojen kehitys on jatkunut Q2/2016 aikana ja muuttuko tilikaudelle 2016 ennustettu segmentin noin 2,75 Mrd USD liikevaihto ja 0,875 Mrd USD liiketulos. Kokonaisuutena Corning:n tilikausi 2016 näyttää varsin vaikealta, joten on mielenkiintoista nähdä, millaisia toimia yrityksen johto on tehnyt tilanteen kääntämiseksi.

Harley-Davidson:sta liikkui huhu joitakin viikkoja sitten, että sijoitusyhtiö KKR lunastaisi yhtiön pois pörssistä. Osakkeen hinta nousi huhun seurauksena 42 dollarista 54 dollariin. Osake on nyt tasoittunut 50 dollariin. Talousmentorin liikevaihtoennuste on 1,9 Mrd USD, kun taas analyytikot odottavat noin 1,65 Mrd USD liikevaihtoa. Yhtiö kärsii nyt kovasta hintakilpailusta, jonka johdosta yhtiön liikevaihto ja kannattavuus ovat lähteneet hienoiseen laskuun. On mielenkiintoista nähdä, miten markkinatilanne on vaikuttanut Q2 tulokseen.

Aflac:n päämarkkina on Japanissa, joten jeni-dollarikurssi määrittelee paljon sen, millaisia dollarimääräisiä lukuja yhtiö raportoi. Aflac ennakoi huhtikuussa tilikauden 2016 ”pretax earnings” tasoksi 6,17 – 6,41 (USD-JPY: 121). Q2/2016 aikana jeni-kurssi on ollut keskimäärin noin 107 ja kauden lopussa noin 103, minkä vaikutus em. ennusteeseen olisi +0,40 usd. Näin yllä olevassa taulukossa esitettyihin ennusteisiin voisi lisätä noin 6 prosenttia. Miten alhaiset korot vaikuttavat sijoitustoiminnan tuottoihin?

Edison International toimii varsin säännellyillä markkinoilla Kalifornian alueella. Odotukset ovat oikeastaan sellaiset, että mitä harmaampi tulosjulkistus niin sitä parempi. Edisonin velkaantumisaste on varsin koholla, joten lähteekö velkataakka helpottamaan, vai tekeekö yritys rahoitusjärjestelyjä osakeantien muodossa?