Viikkokatsaus 31/2016

Q2-tuloskausi on lähtenyt käyntiin, ja viikolla 30 saatiin 5 ja tulevalla viikolla saadaan 7 yrityksen tulokset. Kaikkien raportoineen yrityksen Talousmentor-analyysit on päivitetty (paitsi Aflac).

Talousmentor-salkku

Viikon 30/2016 lopussa

  • Talousmentor-salkku: 25 387,35 (-0,1 %)
  • Seligson vertailusalkku: 27 142,84 (+0,3 %)

Seligsonin vertailusalkku on jo repinyt noin 1 755 euron etumatkan Talousmentor-salkkuun.

Talousmentor-salkun rakennetta ja kehitystä voi seurata Salkku-sivulla.

Yhtiötapahtumat viikko 30 ja 31

Oheisessa taulukossa on viikoilla 29 ja 30 Q2-tuloksensa raportoineiden yritysten luvut sekä viikolla 31 raportoivien yritysten ennusteet. Taulukossa sellaiset yritykset, joista on tehty Talousmentor-yritysanalyysi.

LIIKEVAIHTO NETTOTULOS
Yhtiö Raportoitu Ennuste Raportoitu Ennuste
Elisa 393 60
IBM 20 238 (19 750) 2 504 (2 900)
Telenor 32 477 (32 500) 1 111 (3 500)
Orion 273 (260) 66 (60)
Ericsson 54 108 (57 500) 1 587 (2 500)
Telia Company 21 130 (22 500) 1 439 (3 500)
AMD 1 027 (1 050) 69 (-50)
Yara International 25 866 (26 000) 3 072 (3 000)
CH Robinson Worldwide 3 300 (3 200) 143 (130)
Corning 2 360 (2 400) 2 207 (275)
Harley-Davidson 1 861 (1 900) 280 (275)
Aflac 5 437 (5 500) 548 (750)
Edison International 2 777 (3 000) 276 (375)
Archer-Daniels-Midland 2.8. 16 000 310
Cummins 2.8. 4 750 380
Ahlstrom 3.8. 245 0
Dominion Resources 3.8. 3 000 450
Sponda 4.8. 65 30
Ramirent 4.8. 175 15
Metsä Board 4.8. 435 20

Kommentteja viikon 30 tapahtumiin

Ericssonin pitkään jatkunut taaperrus johti siihen, että vuodesta 2010 Ericssonia johtanut toimitusjohtaja, Hans Vestberg, sai lähteä. Kurssi nousi heti uutisen tultua julki yli 5 prosenttia, mutta palautui sitten muutaman päivän aikana takaisiin normaaliin tasoonsa.

CH Robinson International:n liikevaihto ja tulos olivat hieman parempia kuin ennusteet. Kurssireaktio oli tulosjulkistuspäivänä -5,3 prosenttia, mutta se palautui hieman loppuviikon aikana. Alkuvuoden 2016 teemana näyttää olevan se, että rahtien määrät ovat hyvässä kasvussa, mutta rahtien hinnat laskussa kautta linjan. CHRW:n Talousmentor-arvoluku on 23.

Corning:n liikevaihto oli kutakuinkin ennusteen mukainen. Sen sijaan nettotulos oli roimasti suurempi. Tässä on kuitenkin hyvä huomioida seuraavaa: Koko alkuvuoden 2016 nettotulos oli 1 839 miljoonaa dollaria. Tämä sisältää

  • kertaluontoisen +2 676 miljoonan dollarin myyntivoiton
  • valuuttakurssisuojausten aiheuttama -2 058 miljoonan dollarin laskennallinen tappio
  • verotuottoja +808 miljoonaa dollaria

Mikäli kertaluontoisen +2 676 miljoonan dollarin myyntivoiton oikaisee pois, niin nettotulos olisi ollut -837 miljoonaa dollaria tappiollinen. Toisaalta huomioimalla tähän vielä laskennallinen valuuttakurssisuojaus, niin tulos olisi ollut 1 221 miljoonaa voitollinen.

Lisäksi on erikseen hyvä nostaa esiin se, että Corning aikoo maksaa osinkoa, joka nousee vähintään 10 prosenttia vuodessa aina vuoteen 2019 saakka. Nykyinen kvartaaliosinko on 0,135 usd.

Tämän lisäksi yhtiö aikoo ostaa suuria määriä omia osakkeita. Alkuvuoden 2016 aikana omia osakkeita on ostettu noin 140 miljoonaa kappaletta, ja osto-ohjelmassa on jäljellä vielä 4,7 miljardia dollaria. Sillä saisi ostettua noin 210 miljoonaa osaketta tällä kurssitasolla. Yhteensä tämä tekisi 350 miljoonaa osaketta ja kun tilikauden 2015 lopussa osakkeita oli 1 343 miljoonaa kappaletta, niin osakkeiden määrä pienenisi noin 25 prosentilla. Corning:n Talousmentor-arvoluku on 21.

Harley-Davidson:n liikevaihto ja tulos osuivat ennusteisiin. Hintakilpailu jatkuu edelleen kovana, mikä näkyy marginaalien pienentymisenä. Yhtiö myös pienensi kuluvan vuoden pyörien myyntiennustetta 264 000 – 269 000 pyörään (aiemmin 269 000 – 274 000). Lisäksi Motorcycles-segmentin liikevoittomarginaaliennustetta pienennettiin 15 – 16 prosenttiin (aiemmin 16 – 17 %). Harley-Davidson:n Talousmentor-arvoluku on 22.

Aflac:n liikevaihto ja nettotulos jäivät hieman ennusteista. Aflac on tätä kirjoittaessa julkaissut vasta 8K-raportin. Palaan Aflac:iin, kun se on julkaissut 10Q-raportin, joka todennäköisesti tulee viikolla 31.

Edison International:n liikevaihto ja nettotulos jäivät ennusteista. Liikevaihto oli noin 130 miljoonaa dollaria pienempi kuin Q2/2015. Tämä pienempi liikevaihto oikeastaan selittää sitä, että nettotulos jäi 375 miljoonan dollarin ennusteesta. Kustannukset olivat samalla tasolla kuin vuosi sitten.

Yhtiö toisti ”Core earnings EPS” ennusteensa vuodelle 2016. Eli 3,81 – 4,01 dollaria.

Tulos oli odotetun harmaa. Velkaantumisessa ei tapahtunut muutosta. San Onofren ydinvoimalayksikön sulkemiseen liittyy myös oikeudenkäyntejä yms. sotkua, joka sai tulosraportissa varsin paljon tilaa. Edisonin Talousmentor-arvoluku on 17.

Viikon 31 yhtiötapahtumia

Seitsemän yritystä, joista on tehty Talousmentor-yritysanalyysi, julkaisee Q2/2016 tuloksensa tulevalla viikolla. Seuraavassa lyhyesti se, mitä näiltä yrityksiltä voi odottaa.

Archer-Daniels-Midland kertoi Q1-raportissa, että se luopuu Brasilian sokerietanolin tuotannosta, viljan myyntimäärät ja marginaalit olivat laskussa ja Argentiinan markkinoille dumppaama soija sekä soijan kysynnän lasku vaikutti osaltaan negatiivisesti liikevaihtoon ja nettotulokseen. On mielenkiintoista nähdä, miten em. tekijät vaikuttavat vielä Q2-lukuihin sekä koko tilikauden 2016 ennusteisiin.

Cummins:n näkymiä varjostaa raskaan teollisuuden maailman laajuinen laskusuhdanne. Aiempi ennuste tilikauden 2016 liikevaihdon laskulle oli noin 5 – 9 prosenttia. Onko tähän tullut muutosta?

Ahlstrom on jo reilun vuosikymmenen ollut tuloskunnon osalta ”löysässä hirressä”. Heinäkuun aikana yhtiö nosti vuoden 2016 näkymiä kannattavuuden osalta. Liikevaihtoennusteeseen ei tullut muutosta. Lisäksi yhtiö ilmoitti vetäytyvänsä Building & Wind -liiketoimintayksikön myynnistä. Myös tämän pitäisi vaikuttaa positiivisesti yhtiön kannattavuuteen ja rahavirtaan. Yhtiö julkaisikin päivitetyt ennusteet, missä se odottaa liikevaihdon olevan 1 040-1 140 miljoonaa euroa vuonna 2016. Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 5,4-6,4 % liikevaihdosta. Em. tiedotteet on luettavissa (20.7.-27.7) http://www.ahlstrom.com/fi/Media/tiedotteet/porssitiedotteet/2016/

Dominion Resources:n velkaisuus on varsin korkealla tasolla (omavaraisuusaste 24 % ja gearing 200 %), kun huomioi sen lähivuosien yli 20 miljardin USD investointitarpeet. Sijoittajan tulee seurata, miten tämä vaikuttaa yhtiön rahoitukseen eli onko tulossa lisää osakeanteja taikka leikataanko osinkoa. Samoin kuin viime viikolla Edison International:n kohdalla, niin mitä harmaampi tulos niin sitä parempi.

Sponda ilmoitti 6.7.2016 myyvänsä kauppakeskuksen Moskovassa. Spondan tulosannissa fokus siihen, mihin suuntaan vuokrausaste on kehittynyt alkuvuoden aikana? Entä vuokran määrä? Entä miten Venäjältä irtautumisen strategia etenee em. Moskovan kauppakeskuksen lisäksi? Yhtiö ilmoitti alkavansa maksaa osinkoa 3 kertaa vuodessa. Seuraava osinko olisi tasaisen jaon mukaan tulossa maksuun elo-syyskuussa. Mikä on tämä ns. kvartaaliosingon tilanne?

Ramirentin kohdalla fokus siihen, miten Suomen ja Ruotsin markkinoiden rakentamisen aktiviteetti näkyy Ramirentin kohdalla. Aiemmin ennustettiin, että se kasvattaisi näiden maiden liikevaihtoa noin 8 – 10 %. Toisaalta sijoittajan tulee katsoa, jatkuvatko Norjan vaikeudet vielä ja millaisia vaikutuksia sillä on liikevaihtoon ja tulokseen. Ramirentin osake on noussut viimeisen 3 kk:n aikana noin 24 prosenttia, mikä osaltaan sisältää sisällään rakentamisen aktiviteetin nousua. Mikäli Q2-raportissa on pettymyksiä, niin kurssireaktio voi olla varsin raju alaspäin.

Metsä Board:n muutosprosessin pitäisi olla käytännössä ohi Q2/2016, joten tilikauden 2016 toisella puoliskolla pitäisi alkaa näkyä merkkejä paremmasta kehityksestä. Q2/2016 tulosta painaa vielä Husumin tehtaan käyttöönottovaihe sekä huoltoseisokit. Yhtiön osake on kokenut kovia Q1/2016 tulosjulkaisun jälkeen, joten markkinoilla on selvästi epäilyjä tuloksenteon tasosta tai sen aikajänteestä. Talousmentor-salkussa on Metsä Board:n osakkeita.