Kevään 2016 blogikirjoitukset 6:ssa pdf-paketissa

Kesäkausi on päättymässä ja syyskausi on alkamassa. Kokosin kevään 2016 Talousmentor kirjoituksista PDF-muodossa ladattavia kokonaisuuksia. Luettavaa on yli 130 sivua!

Kaikki yksittäiset kirjoitukset on luettavissa sivun yläreunan ”Arkisto” linkistä tai https://talousmentor.com/arkisto/.

Aloita eläkesäästäminen ajoissa

7 kirjoituksen sarja, missä käydään säästämisen ajoissa aloittamisen tärkeys. 150 euron kk-säästämisellä pystyy säästämään itselleen 1 500 euron kk-eläkkeen – ja 1 500 euroa siis nykypäivän rahassa.

Jos et muuta ehdi lukea, niin lue edes tämä paketti!

aloita-saastaminen-ajoissa-kayra

Sarjassa käydään läpi myös rahastosäästämistä sekä pienten kulujen tärkeys. Pankkien tarjoamien rahastojen 1,5 prosentin hallinnointipalkkio syö yli 100 000 euroa kuluina. Isoja summia, vaikka 1,5 prosenttia kuulostaa vaatimattomalta.

Lataa PDF-tiedosto täältä:
Aloita-elakesaastaminen-ajoissa.pdf

Korko, sijoituksen arvo ja diskonttaus

5 kirjoituksen sarja, missä käydään läpi rahan aika-arvoa, negatiivisia korkoja, diskonttausta sekä korkosijoituksen arvon laskentaa. Kirjoituksissa selviää mm. se, miksi sijoitusten arvo laskee, kun korkotaso nousee. Sijoittajan on hyvä ymmärtää diskonttauksen perusteet, jotta hän osaa arvioida tulevaisuuden rahavirtojen eroja.

Lataa PDF-tiedosto täältä:
Korko-sijoituksen-arvo-ja-diskonttaus.pdf

Itsestä ja lapsesta lattemiljonäärejä

3 kirjoituksen sarja lapselle säästämisestä sekä nuorelle talouden opettamisesta. Itse tajusin korkoa-korolle tekijän voiman sekä osakesäästämisen tärkeyden ihan liian myöhään. Luulin, että osakesäästäminen on vain rikkaiden ja eliitin puuhaa.

restaurant-coffee-cup-cappuccino

Lisäksi elin pitkän aikaa kädestä suuhun ilman, että mitään olisi jäänyt säästöön. Lattemiljonääri-termillä viitataankin siihen, että kaikenlaisista pienistä elämän pikkuextroista kertyy varsin iso summa. Siksi oman rahan käytön seuranta on tärkeää, sillä se paljastaa ja nostaa esiin tällaiset pienet rahapurot.

Lataa PDF-tiedosto täältä:
Itsesta-ja-lapsesta-lattemiljonaareja.pdf

Osakemarkkinat ovat kuin heiluri

3 kirjoituksen sarja ajallisesta hajauttamisesta, osakkeiden tärkeistä päivämääristä sekä osakemarkkinoiden ylä- ja alamäistä.

Kirjoituksissa todetaan mm. optimismin aikana osakkeiden hinnat nousevat taivaisiin ja puhutaan kuplista. Tänä aikana myös osake- ja sijoittamisaiheet nousevat tavallisten ihmisten keskusteluaiheiksi. Osakkeiden hinnat tuntuvat nousevan päivä päivältä, ja sijoittaminen tuntuu helpolta. Ajatus päivätöiden lopettamisesta nousee esiin: Voisin hoitaa vain sijoituksia ja elää niiden tuotoilla.

Lataa PDF-tiedosto täältä:
Osakemarkkinat-ovat-kuin-heiluri.pdf

Talousmentor-yritysanalyysi

7 kirjoituksen sarja (47 sivua!) yritysanalyysin tekemisestä. Mistä tietoa löytyy, mitä tuloslaskelmasta ja taseesta tulee katsoa sekä miten erilaisia tunnuslukuja lasketaan.

smartphone-mobile-technology-book-reading-pen

Piensijoittajan yritysanalyysin tarkoituksena on selvittää yrityksen pitkän aikavälin tuloksentekokykyä, osingon kehitystä, pääomien tehokasta käyttöä sekä velkaantumisen tuomaa riskiä. Yhden vuoden tai kvartaalin lukujen sijaan pääpainon tulee olla useamman vuoden lukujen seurannassa.

Lataa PDF-tiedosto täältä:
Talousmentor-yritysanalyysi.pdf

Talousmentor-arvoluku

5 kirjoituksen sarja arvoluvun laskemisesta.  Arvoluvun avulla sijoittaja saa yleiskuvan yrityksen pitkän aikavälin tuloksentekokyvystä, osingon kehityksestä, pääomien tehokkaasta käytöstä sekä yleisestä yritysriskistä. Eli kaikki ne tekijät, jotka ovat myös yritysanalyysin tavoitteena selvittää.

Talousmentor-arvoluku on eräänlainen yritysanalyysin tarkistuslista, joka on hyvä käydä läpi jokaisen yrityksen kohdalla. Tärkeää ei ole pisteiden antaminen (tai niiden antamatta jättäminen), vaan se, että tarkistuslista on käyty ajatuksella läpi.

Lataa PDF-tiedosto täältä:
Talousmentor-arvoluku.pdf