Viikkokatsaus 32/2016

Tuloskausi Q2/2016 alkaa rauhoittumaan ja tulevalla viikolla Talousmentor-yrityslistalta vain Aktia ja Sampo julkaisevat tuloksensa.

Talousmentor-salkku

Viikon 31/2016 lopussa

  • Talousmentor-salkku: 25 180,15 (-0,8 %)
  • Seligson vertailusalkku: 27 072,15 (-0,3 %)

Seligsonin vertailusalkku on jo repinyt noin 1 890 euron etumatkan Talousmentor-salkkuun.

Talousmentor-salkun rakennetta ja kehitystä voi seurata Salkku-sivulla.

Yhtiötapahtumat viikko 31 ja 32

Oheisessa taulukossa on viikoilla 29 – 31 Q2-tuloksensa raportoineiden yritysten luvut sekä viikolla 32 raportoivien yritysten ennusteet. Taulukossa sellaiset yritykset, joista on tehty Talousmentor-yritysanalyysi.

LIIKEVAIHTO NETTOTULOS
Yhtiö Raportoitu Ennuste Raportoitu Ennuste
Elisa 393 60
IBM 20 238 (19 750) 2 504 (2 900)
Telenor 32 477 (32 500) 1 111 (3 500)
Orion 273 (260) 66 (60)
Ericsson 54 108 (57 500) 1 587 (2 500)
Telia Company 21 130 (22 500) 1 439 (3 500)
AMD 1 027 (1 050) 69 (-50)
Yara International 25 866 (26 000) 3 072 (3 000)
CH Robinson Worldwide 3 300 (3 200) 143 (130)
Corning 2 360 (2 400) 2 207 (275)
Harley-Davidson 1 861 (1 900) 280 (275)
Aflac 5 437 (5 500) 548 (750)
Edison International 2 777 (3 000) 276 (375)
Archer-Daniels-Midland 15 629 (16 000) 284 (310)
Cummins 4 528 (4 750) 406 (380)
Ahlstrom 279 (245) 12 (0)
Dominion Resources 2 598 (3 000) 452 (450)
Sponda 68 (65) 32 (30)
Ramirent 169 (175) 9 (15)
Metsä Board 423 (435) 23 (20)
Aktia 10.8 51 13
Sampo 10.8 1 350 375

Kommentteja viikon 31 tapahtumiin

Aflac:n liikevaihto ja nettotulos jäivät hieman ennusteista. Aflac julkaisi 10Q-raportin perjantaina, jota en ole vielä ehtinyt käydä läpi. Aflac:n päivitetty raportti ilmestyy kuitenkin lähipäivinä.

Myös muiden amerikkalaisten yritysten analysointi siirtyy tulevalle viikolle. Yllä olevaan taulukkoon on koottuna näiden yritysten liikevaihdot ja nettotulokset. Ensi viikolla täydennetään Archer-Daniels-Midland:n, Cummins:n ja Dominion Resources:n analyysit.

Seuraavien suomalaisten yritysten Talousmentor-analyysit on päivitetty.

Ahlstrom:n liikevaihto ja nettotulos olivat reippaasti yli ennustetun. Toisaalta yhtiön julkaisemat päivitetyt ennusteet antoivat odottaa hyviä tuloksia. Ahlstromilla on aina 3 vuoden välein ollut hyvä vuosi. Näin on ollut 2013 ja 2010, joten onko taas paremman vuoden vuoro. Yhtiö nosti tilikauden 2016 liikevaihtoennusteensa 1 040 – 1 140 miljoonaan euroon. Valoa ja toiveikkuutta käänteestä on ilmassa, joten seurataan mielenkiinnolla yhtiön kehitystä. Ahlstrom:n Talousmentor-arvoluku on 11.

Spondan liikevaihto ja nettotulos olivat ennusteen mukaiset. Tilikaudelle 2016 odotetaan liikevaihdon kasvavan noin 260 miljoonaan ja nettotuloksen 110 – 120 miljoonaan euroon. Liikevaihdon ja tuloksen ajureina voidaan pitää vuokrausastetta, joka nousi Q2/2016 89,1 prosenttiin (2015: 87,7 %, 2014: 87,0 % ja 2013: 87,9 %). Sponda ilmoitti maksavansa 0,06 euron kolmannesvuosiosingon elokuussa, joka on jo ehtinyt irrota. Joulukuussa tulee maksuun toinen 0,06 euron osinko. Spondan Talousmentor-arvoluku on 19.

Ramirent:n liikevaihto ja nettotulos jäivät hieman ennusteista. Myös yhtiön ohjeistus tilikaudelle 2016 oli ennakko-odotuksiin nähden ”pehmeä”, jonka johdosta osake lähti laskuun. Kahdessa päivässä osakkeen hinnasta on lähtenyt yli 12 prosenttia. Tilikauden 2016 ennustettua liikevoittoa kasvattaa Suomen ja Tanskan parantuva tilanne. Ruotsissa kustannustason nousu sekä 1,1 miljoonan euron alaskirjaus rasittavat liiketulosta. Tilanne Ruotsissa on kuitenkin korjaantumassa loppuvuoden 2016 aikana. Kokonaisuutena liikevoiton ennustetaan jäävän hieman tilikauden 2015 tasosta. Ramirent:n Talousmentor-arvoluku on 17.

Metsä Board:n liikevaihto jäi hieman ennusteesta, kun taas nettotulos oli hieman ennustetta parempi. Metsä Board:n osake laski tulosjulkistuspäivänä noin 7,0 prosenttia (5,03 eurosta 4,68 euroon) ja seuraavana päivänä se nousi yli 11 prosenttia (4,68 eurosta 5,20 euroon). Markkinat pettyivät aluksi Q3-ohjeistuksesta, jonka uskotaan jäävän Q2-tasolle. Q3/2016 tulosta painaa vielä Husumin tehtaan käyttöönottovaiheen tuotannon laatuongelmat sekä huoltoseisokit. Kartonkitoimitukset ovat kuitenkin olleet hyvällä kasvu-uralla: Q2/2016 +12 % verrattuna Q2/2015.

Tulosjulkistuksen yhteydessä yhtiö ilmoitti suunnittelevansa tappiollisen tapetin pohjapaperin valmistuksen lopettamista. Tämä liiketoiminnan liikevaihto oli 50 miljoonaa ja liiketulos -5 miljoonaa euroa. Metsä Board:n Talousmentor-arvoluku on 17.

Viikon 32 yhtiötapahtumia

Viimeiset 2 yritystä, joista on tehty Talousmentor-yritysanalyysi, julkaisevat Q2/2016 tuloksensa tulevalla viikolla. Seuraavassa lyhyesti se, mitä näiltä yrityksiltä voi odottaa.

Aktian nettotulos on ollut 50 miljoonan tasolla jo useamman vuoden ajan. Onko tähän tulossa jo käännettä. Lisäksi fokus Visa Europen myynnin tilanteeseen. Yhtiö odottaa saavansa myynnistä noin 7 miljoonan kertaluontoisen tuoton (0,105 euroa/osake). Aktia on uusimassa pankkijärjestelmäänsä, jonka käyttöönotto on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta. Viivästys on nostanut hankkeen kustannuksia 55 miljoonaan euroon, kun aikaisempi arvio oli 40 miljoonaa euroa. Onko pankkijärjestelmän käyttöönottoon tullut lisää viivästyksiä ja ovatko kustannukset pysyneet aisoissa?

Sampo-konserniin kuuluu If-vahinkovakuutusyhtiö, Mandatum Life, yli 20 prosentin omistusosuus Nordeasta ja yli 30 prosentin omistusosuus Tanskalaisesta Topdanmark:sta. Raportissa huomio siihen, miten If:n ja Nordean digitalisaatioprojektit etenevät. Onko tiedossa merkittäviä viivästyksiä tai budjettien ylityksiä?

Miten nollakorkojen aika vaikuttaa sijoitustoiminnan tuottoihin? Onko If:n yhdistetty kulusuhde parantunut entisestään. Q1/2016 se oli 89,8 prosenttia (mitä alhaisempi luku, sitä parempi). Lisäksi Sampo totesi Q4/2015, että ”epäedullisessa ympäristössä Sammon tuloksentekokyky ei lyhyellä aikavälillä muutu merkittävästi nykyisestä”. Näkyykö tämä Q2/2016 tuloksessa?