Osakkeiden tuotto-odotus

Useissa Talousmentor-kirjoituksissa on käytetty osakkeiden tuotto-odotuksena 7,5 prosenttia. Mistä tämä 7,5 prosenttia oikein tulee, ja perustuuko se oikeastaan mihinkään? Voiko osaketuotto olla oikeasti noin paljon?

Tässä kirjoituksessa käydään läpi em. kysymyksiä, ja todetaan, että itseasiassa tuo 7,5 prosentin tuotto-odotus on hieman alakanttiin arvioitu. Laskelmissa tulisi käyttää 9,0 prosentin tuotto-odotusta.

Kun sijoittaja kuulee, että osakkeiden tuotto-odotus on 7,5 prosenttia, niin hänen ensimmäinen kysymys tulisi olla: Onko se inflaatiosta putsattua ns. reaalituottoa vaiko inflaation sisältävää tuottoa? (Toinen kysymys olisi, mihin riskitasoon tuotto-odotus perustuu – mutta jätetään tämä toiseen kirjoitukseen.)

Talousmentor-kirjoituksissa tuo 7,5 prosenttia on inflaation sisältävää tuottoa eli reaalituotto olisi noin 5,0 – 5,5 prosenttia, jos oletetaan, että pitkän aikavälin inflaatio on noin 2,0 – 2,5 prosentin tietämissä.

Kun lasketaan pitkän aikavälin tuottoa, niin reaalituotto on se, jota tulisi käyttää.

Historiallinen reaalituotto

Dow Jones Indeksissä on vain 30 yritystä, mutta silti se on tarkasti seurattu. Linkin https://dqydj.com/dow-jones-return-calculator/ sivulla on laskuri, jolla voi laskea tuottoja 1896 – 2016 väliseltä ajalta.

Oheisessa taulukossa on 1 dollarin sijoitus osakkeisiin vuodesta 1896 (120 vuotta) tai vuodesta 1996 (20 vuotta). Tuotot on laskettu joko niin, että saatuja osinkoa ei ole sijoitettu tai sitten osingot on sijoitettu takaisin osakemarkkinoille.

osaketuotto-120-20-vuotta

120 vuoden ajalta vuosittainen reaalituotto olisi ilman osinkojen takaisin sijoitusta vain 2,30 prosenttia, kun taas takaisin sijoittamalla noin 6,91 prosenttia. Huomaa ero myös dollareissa: 15,32 vs. 3 022,98 dollaria!

20 vuoden ajalta vuosittaiset reaalituotot olisivat olleet noin 3,7 % ja 6,1 % eli dollari olisi kasvanut noin 2,06 ja 3,25 dollariin vastaavasti. On hyvä huomata, että tälle aikavälille mahtuu vuoden 2000 it-kupla sekä vuoden 2008 finanssikriisi – ja silti reaalinen vuosituotto oli 6,1 prosenttia.

Esimerkeissä näkyy korkoa-korolle tekijän voima yhdistettynä pitkään aikaväliin!

Osakkeita pitkälle aikavälille

Jeremy J. Siegel on Pennsylvanian yliopiston professori. Hän on kirjoittanut varsin tunnetun kirjan Stocks for the Long Run (Amazon), josta vuonna 2014 ilmestyi jo viides painos. Tätä kirjaa voi suositella kaikille sijoittajille.

Hän on tutkinut markkinoiden kehitystä yli 200 vuoden ajalta (1802 – 2014), ja todennut, että osakemarkkinoiden reaalituotto on 6,5 – 7,0 prosenttia.

EriOmaisuusLajienTuottoja
Lähde: ”The Future for Investors”, by Jeremy Siegel (Crown Business, 2005) with updates to 2013.

Oheisesta kuvasta nähdään, että pitkät korkosijoitukset (bonds) ovat tuottaneet noin 3,5 prosentin reaalituottoa vuodessa. Nykyisen nollakorkojen aikana tämä on varsin kaukainen haave.

1 dollarin sijoitus osakkeisiin olisi kasvanut noin 930 000 dollariin, kun pitkä korkosijoitus olisi jäänyt noin 1 500 dollariin.

Kulta on pitkässä juoksussa tuottanut varsin vaatimattomasti. Tosin viimeisen 10 – 15 vuoden aikana sen arvo on 3-kertaistunut. Kultaa on pidetty turvasatamana ja arvon säilyttäjänä, ja sitä se on ollutkin. Sen arvo on kestänyt inflaation vaikutusta. Viimeisten vuosien hinnan nousua voidaan selittää ainakin sillä, että erilaiset viime vuosien kriisit ovat siirtäneet varallisuutta kultaan. Lisäksi kullan voimakas kysyntä raaka-ainemarkkinoilla on nostanut sen hintaa.

Osakkeet ovat vähemmän riskisiä kuin korkosijoitukset – mikäli sijoitusaika on yli 20 vuotta.

— Jeremy J. Siegel

Siegel kertoo tulleensa tutkimuksissaan johtopäätökseen, että mikäli osakkeiden pitoaika on yli 20 vuotta, niin osakkeet ovat vähemmän riskisiä kuin korkosijoitukset.

Tämä on hyvä tulkita niin, että kun on lähestymässä eläkeikää (62-67 v), niin kaikkia osakkeita ei tulisi myydä ja laittaa korkosijoituksiin kerralla. Näin siksi, että moni meistä elää vielä eläkkeelle siirtymisen jälkeen yli 20 vuotta. Ja jos sijoituksia on paljon, niin todennäköisesti perilliset perivät sijoitukset. Tällöin sijoitusaika jatkuu eläkeiän jälkeen perillisten hoivissa (toivottavasti) vielä pitkään.

Mikä on tulevaisuuden tuotto-odotus?

Siegelin tutkimuksia on kritisoitu siitä, että osakemarkkinat vuonna 1802 olivat jotain ihan muuta kuin ne nykyään ovat. Näin tämän aineiston käyttö ei anna oikeaa kuvaa nykyisistä osakemarkkinoista ja osakkeiden tuotto-odotuksista.

Lisäksi USA:n ja miksei myöskin maailman talous on kehittynyt vuodesta 1802 ”satumaisesti”. Ei voida olla varmoja, että samanlainen kehitys toteutuu tulevaisuudessa. Ja jos toteutuu, niin missä maassa?

Yhteenveto

Kirjoituksessa todettiin, että osakkeiden pitkän aikavälin tuotto-odotus on reaalisesti noin 6,5 – 7,0 prosentin luokkaa. Tähän pääsee vain, jos sijoittaa osingot takaisin osakkeisiin.

Kirjoituksissani käyttämä 7,5 prosentin tuotto-odotus on siis liian vaatimaton, sillä sen reaalinen tuotto-odotus on vain noin 5,0 – 5,5 prosentin tasolla. Eli 9,0 prosentin tuotto-odotus olisi parempi tavoitetaso ennen kuluja ja inflaatiota. Toisaalta lähivuosien tai vuosikymmenien tuottotaso voi alittaa em. 9,0 prosentin, joten pieni varmuusmarginaali on hyvä olla, kun sijoittaja laskeskelee tulevaisuuden pitkän aikavälin tuottoja.

Parhaiten piensijoittaja pääsee tähän tavoitetuottoon kk-säästämällä alhaisen kulun rahastoihin, jotka osingot saatuaan sijoittavat ne takaisin markkinoille. Näin sijoittajan ei tarvitse tehdä mitään muuta, kuin laittaa joka kuukausi sopiva summa rahaston tilille. Eläkepäiviä viettäessä, on kuitenkin ihan sama, oliko se reaalituotto 7,0 vaiko 6,0 prosenttia. Tärkeää oli päästä sijoitustavoitteisiin.

3 vastausta artikkeliin “Osakkeiden tuotto-odotus”

Kommentit on suljettu.