Viikkokatsaus 33/2016

Tässä viikkokatsauksessa viimeiset Q2/2016 tulosluvut Talousmentor-yrityslistalta. Myös kaikki listan yritysten analyysit on päivitetty. Lisäksi kirjoituksen lopussa kootaan yhteen tällä hetkellä parhaat Talousmentor-arvoluvun yritykset.

Talousmentor-salkku

Viikon 32/2016 lopussa

  • Talousmentor-salkku: 25 955,71 (+3,1 %)
  • Seligson vertailusalkku: 27 650,06 (+2,1 %)

Seligsonin vertailusalkku on jo repinyt noin 1 690 euron etumatkan Talousmentor-salkkuun.

Talousmentor-salkun rakennetta ja kehitystä voi seurata Salkku-sivulla.

Yhtiötapahtumat viikot 31 – 32

Oheisessa taulukossa on viikoilla 31 – 32 Q2-tuloksensa raportoineiden yritysten luvut. Taulukossa sellaiset yritykset, joista on tehty Talousmentor-yritysanalyysi.

LIIKEVAIHTO NETTOTULOS
Yhtiö Raportoitu Ennuste Raportoitu Ennuste
Aflac 5 437 (5 500) 548 (750)
Archer-Daniels-Midland 15 629 (16 000) 284 (310)
Cummins 4 528 (4 750) 406 (380)
Dominion Resources 2 598 (3 000) 452 (450)
Aktia 59 (51) 18 (13)
Sampo 1 488 (1 350) 421 (375)

Kommentteja viikkojen 31-32 tapahtumiin

Aflac:n raportoitu nettotulos jäi selvästi ennusteesta. Yhtiön vakuutuskorvaukset sekä muut vakuutuskulut olivat 380 miljoonaa dollaria suuremmat kuin vuosi sitten samaan aikaan.

USD/JPY kurssi on laskenut koko alkuvuoden 2016, ja nyt aletaan olemaan noin 100 – 105 jenin paikkeilla. Yhtiö toisti koko tilikauden 2016 ”pretax operating earnings” tason eli 6,17 – 6,41 USD (USD-JPY: 121). Tuohon saa sitten laittaa kurssikorjausta sopivasti päälle, mikäli nykyinen valuuttakurssitaso jatkuu loppuvuoden ajan.

Alhaisten korkojen takia yhtiö aikoo panostaa ns. kolmannen sektorin syöpä- ja lääkekorvaustuotteisiin. Nämä tuotteet ovat vähemmän korkoherkkiä ja katteeltaan parempia kuin ns. ensimmäisen sektorin tuotteet. Alkuvuoden 2016 aikana näiden myynti on kasvanut 6,4 prosenttia verrattuna alkuvuoden 2015 tilanteeseen. Aflac:n Talousmentor-arvoluku on 24.

Archer-Daniels-Midland:n liikevaihto ja nettotulos jäivät hieman ennusteista. Tilikauden 2016 kehitys on kuitenkin haastavaa, sillä liikevaihdon ennustetaan putoavan yli 10 prosenttia ja nettotuloksen noin 30 prosenttia tilikaudesta 2015. Yhtiö on luopumassa tappiollisesta Brasilian sokerietanolin tuotannosta. Lisäksi yhtiön viljan myynti- sekä kuljetusmäärät ovat pienentyneet, jonka seurauksena marginaalit ovat kovassa paineessa. Kovinta laskua nähtiin ”Oilseed procssing” segmentin luvuissa. Soijan kysyntä on lähtenyt laskuun ja samalla Argentiinan markkinoille dumppaama soija on laskenut hintoja ja siten marginaaleja. Archer-Daniels-Midland:n Talousmentor-arvoluku on 23.

Cummins:n liikevaihto jäi hieman ennusteista, kun taas nettotulos ylitti hieman ennusteet. Cummins:n luvuissa näkyy raskaan teollisuuden maailmanlaajuinen laskusuhdanne. Vaikean kehityksen uskotaan jatkuvan koko vuoden 2016. Markkinat uskovat kuitenkin tilanteen kohenevan, sillä osakkeen hinta on noussut yli 40 prosenttia alkuvuoden 2016 aikana. Cummins:n Talousmentor-arvoluku on 25.

Dominion Resources:n liikevaihto jäi ennusteista, kun taas nettotulos oli ennusteen mukainen. Yhtiö on tekemässä suuria investointeja lähivuosien aikana eli noin 15 – 16 miljardin dollaria vuoteen 2020 mennessä. Tämän lisäksi yhtiö on tehnyt 4,4 miljardin ostotarjouksen Questar Corporation:sta, jonka odotetaan toteutuvan vuoden 2016 lopulla. Yhtiön velkaantuminen on varsin korkealla tasolla, ja pääomia kerätäkseen yhtiö on emittoinut noin 17 miljoonaa osaketta alkuvuoden 2016 aikana. Todennäköisesti osakeanteja tulee lisää. Dominion Resources:n Talousmentor-arvoluku on 17.

Aktian liiketoiminnan tuotot ja nettotulos olivat ennusteita suurempia. Näitä molempia selittävät Visa Europen myynnistä saadut tuotot, noin 5,6 miljoonaa euroa. Uuden peruspankkijärjestelmän odotetaan otettavan käyttöön vielä tämän vuoden puolella, joten sen kustannukset näyttävät pysyvän noin 55 miljoonassa eurossa. Moody’s korotti yhtiön näkymät vakaista positiivisiksi ja säilytti luottoluokituksen hyvällä tasolla. Aktian Talousmentor-arvoluku on 20.

Sammon liikevaihto ja nettotulos olivat ennusteita parempia. If teki loistavaa työtä, ja sen yhdistetty kulusuhde oli 83,7 prosenttia. Ilman kertaluontoisia eriä, joista merkittävin oli Ruotsin liikennevakuutuksen vastuuvelan 72 miljoonan euron purku, kulusuhde oli 87,1 %.

Sammon haasteena ovat nollakorkojen aika, joka laskee sijoitustoiminnan tuottoja. Yhtiöllä on yhteensä noin 14 miljardin edestä korkosijoituksia, joille voi olla vaikea löytää tuottoisia sijoituskohteita. Tästä johtuen yhtiön tilikauden 2016 liikevaihdon ja nettotuloksen odotetaan jäävän noin 10 prosenttia tilikaudesta 2015. Sammon Talousmentor-arvoluku on 22.

Talousmentor-arvoluvut Q2/2016 jälkeen

Kaikki yritykset, joista on tehty Talousmentor-yritysanalyysi, ovat julkaisseet Q2/2016 tuloksensa. Seuraavassa on listattuna Talousmentor-arvoluvultaan parhaimmat yritykset.

Yara:sta kirjoitin tarkemmin kirjoituksessa: Yaran osakkeen alhainen hinta mietityttää. Arvoluku-pisteitä laskee mm. osinkohistorian lyhyys sekä osingon kasvun katkeaminen.

Cummins:n vuosi 2016 näyttää olevan varsin hankala. Tästä huolimatta osake on noussut yli 40 prosenttia alkuvuoden 2016 aikana. Arvoluku-pisteitä laskee mm. lyhyen aikavälin talouskehitys.

Aflac:n tilannetta parantaa Japanin jenin kurssikehitys dollariin nähden, mutta nollakorkojen aikakausi asettaa paineita sijoitustoiminnan tuotoille. Arvoluku-pisteitä laskee mm. se, että Aflacin liikevaihdon kasvu on jäänyt niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä vaatimattomaksi.

Myös Archer-Danields-Midland:n vuosi 2016 näyttää olevan varsin hankala. Arvoluku-pisteitä laskee mm. liikevaihdon ja tuloksen kasvun nihkeys niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Myös vahvan taseen takia pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI) eivät ylitä pisterajoja.

CH Robinson Worldwide:n rahtien määrät ovat kasvussa, mutta hintapaineet tasaavat kasvua. Arvoluku-pisteitä laskee mm. osakkeen hinnan kohonnut taso. Yhtiö saisi 1 pisteen lisää, jos osakkeen hinta laskisi noin 1,3 prosenttia 68,80 dollariin (nykyhinta 69,68 dollaria).

Kaikkien yritysten päivitetyt Talousmentor-arvoluvut näet Yrityslistalta.