Salkkuraportti Q2/2016

Talousmentor-salkun tilikauden 2016 ennustettu nettotulos laski 1 545 euroon. Myös muut tunnusluvut ovat kääntyneet heikompaan suuntaan. Heikoimpana lenkkinä näyttää olevan Nokia, joka vetää ennustetulla tuloksellaan lukuja alaspäin. Myös Ericssonilla on vaikeaa. Tästä syystä sekä Nokia että Ericsson asetetaan tarkkailuun, josko käänteestä alkaisi näkyä merkkejä Q3/2016 aikana.

Kaikki Talousmentor-salkun yhtiöt ovat julkistaneet Q2/2016 tulokset, joten on aika tehdä Q2-salkkuraportti. Salkun tavoitteena on saada osinkoa 1 000 euroa sekä nettotulosta 1 600 euroa vuoden 2017 aikana. Vuodelle 2016 ei ole asetettu tavoitteita, vaan salkkua ”herätellään henkiin” tänä aikana.

Salkkuraportin laskennan periaatteita on kuvattu kirjoituksessa Sijoittajan tuloslaskelma ja tase. Q1/2016 raportti on täällä – tosin Q2/2016 salkkuraportti noudattaa sijoittajan tuloslaskelma ja tase kirjoituksen pohjaa.

Oman salkun talousjohtaja

Osakesalkun sijaan, sijoittaja voi ajatella olevan ”sijoitusyhtiön” talousjohtaja, joka yrittää tuottaa parasta tuottoa sijoituksilleen. ”Sijoitusyhtiölle” voidaan laskea myös tunnuslukuja samaan tapaan kuin yksittäisille salkun yhtiöille. Näin saa hyvän kokonaiskuvan salkun rakenteesta.

Oheisessa taulukossa on laskettu Talousmentor-salkun tunnusluvut. Eroavaisuudet edellisiin raportteihin johtuvat käytetyistä valuuttakursseista sekä salkun rakenteen muutoksista. Valuuttakurssit on asetettu yhteneväksi käyttäen 15.8.2016 valuuttakursseja (1 SEK = 0,1056 EUR ja 1 NOK = 0,1087 EUR) sekä tilikauden 2016 ennustetuissa että tilikauden 2015 toteutuneissa luvuissa.

Talousmentor-salkun sisällön sekä arvonkehityksen voi tarkistaa  Salkku-sivulta.

talousmentor-salkku-Q22016

Talousmentor-salkku: Talousjohtajan analyysi

Tuloslaskelma
Talousmentor-salkku eli ”sijoitusyhtiö” tuottaa 25 000 euron alkupääomallaan vuoden 2016 ennusteen mukaan liikevaihtoa 19 656 euroa, missä on pienennystä edellisen vuoden 20 507 euroon. Samoin nettotulos putoaa 1 545 euroon viime vuoden 2 106 eurosta.

Ennustetun nettotuloksen putoaminen on voimakasta, sillä vielä Q1/2016 raportissa ennustettu nettotulos oli 1 766 euroa. Lisäksi 1 545 euron nettotulos alittaa tilikaudelle 2017 tavoitteeksi asetetun 1 600 euron rajan, joten tavoitetason saavuttaminen ei kestä enää yhtään ikävää yllätystä.

Pudotuksesta vastaa salkusta löytyvä Nokia, jonka tilikauden 2016 ennustettu nettotulos salkussa on -130 euroa, kun se viime vuoden tuloksella oli +312 euroa.

Salkussa olevien Ericssonin ja Nokian tilanne on haastava. Nokia on alkuvuoden 2016 aikana tehnyt -1 178 miljoonan euron tappiot, ja koko vuoden tappioksi ennustetaan -1 500 miljoonaa euroa (raportoituja IFRS-lukuja). Ericsson on taas tuottanut pettymyksiä kerta toisensa perään niin, että sen toimitusjohtaja sai lähteä Q2/2016 tulosjulkistuksen jälkeen. Toisaalta Ericsson tekee voitollista tulosta, vaikka tämä vuosi jäänee selvästi viime vuoden tasosta.

Edellä mainituista syistä sekä Nokia että Ericsson laitetaan tarkkailuun, ja katsotaan nouseeko Q3/2016 aikana esiin mitään käännettä ennustavaa.

Tase
Taseessa esiin nousee korollisten velkojen suuri osuus eli 48 864 euroa. Tämä selittyy Aktian ja Nordean korollisilla veloilla. Rahoituslaitoksina niiden bisnekseen luonnollisena osana kuuluu kerätä rahaa markkinoilta ja sitten lainata tätä rahaa hyvällä marginaalilla eteenpäin. Aktian ja Nordean osuus korollisista veloista on yhteensä 44 210 euroa. Yllä olevassa taulukossa on esitetty laskelmat myös ilman rahoituslaitoksia. Korollisten velkojen määrä tällöin on 4 654 euroa.

Tunnuslukuja
Salkun arvo on tällä hetkellä 25 956 euroa, joten ennustettuun tulokseen suhteutettu PE-luku on 16,8. Hieman koholla olevaa PE-lukua ei selitä korkea hintataso, vaan heikko tulostaso. ROE eli oman pääoman tuotto on 8,7 – 9,0 prosenttia, joten sitä voidaan pitää heikkona arvona. Näissä molemmissa tunnusluvuissa selittävänä tekijänä on Nokian ennustettu tappiollinen tulos.

Ilman rahoituslaitoksia laskettu velkaantumisen tunnusluvut näyttäisivät olevan hyvällä tasolla. Omavaraisuusaste on 51,5 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing on 16 prosenttia. Nämä molemmat tunnusluvut ovat hyvällä tasolla.

Osinko
Sijoitusyhtiön osinkotuotto on laskettu seuraavan 12 kk:n osingoilla. Tällä tavalla tehdyn osinkoennusteen tarkkuus on riittävä tämän analyysin tarpeisiin.

Ennustettu osinko on 1 333 euroa eli osinkotuotto on noin 5,1 prosenttia ja osingonmaksusuhde on 86 prosentissa. Talousmentor-salkun tavoitteena on se, että osingonmaksusuhde olisi alle 65 prosenttia, joten tähän pitää kiinnittää jatkossa huomiota.

Yhteenveto

Nokian ennustettu tappiollinen tulos tilikaudelle 2016 painaa Talousmentor-salkun tunnuslukuja tavoitetasoja alemmaksi. Myös Ericssonin tilanne on haastava, vaikka yritys pystyy tekemään voitollista tulosta. Molemmat yritykset kuitenkin asetetaan tarkkailuun, sillä muutoin tilikauden 2017 tavoitteisiin voi olla vaikeaa päästä. Varsinkaan ennustettu nettotuloksen taso ei kestä juurikaan ikäviä yllätyksiä.

Tavoitetasot ovat:

  • Osinko: 1 000 euroa (tilikauden 2016 ennuste: 1 333 euroa)
  • Nettotulos: 1 600 euroa (1 545 euroa)
  • Osingonmaksusuhde: < 65 prosenttia (86 %)

Osinko ja nettotuloksen tavoitetasot nousevat tämän jälkeen 10 % vuosivauhdilla.

Sijoitusyhtiön talousjohtaja voi nyt spekuloida sillä, että miten esimerkiksi Nokian myynti ja jonkun toisen yhtiön osto muuttaisi sijoitusyhtiön tunnuslukuja. Muuttuisiko esimerkiksi salkun riskiprofiili ja tuloksentekokyky merkittävästi. Spekulaatiossa on hyvä huomioida osakkeiden myynnistä ja ostoista aiheutuvat kulut sekä myös myyntivoittojen tai -tappioiden verovaikutus.

2 vastausta artikkeliin “Salkkuraportti Q2/2016”

Kommentit on suljettu.