Talousmentor-salkun tuottovaatimus

Talousmentor-salkun tavoitteena on kasvattaa sekä osingon määrää että salkussa olevien yritysten nettotulosta 10 prosenttia vuodessa. Mutta voiko tuohon päästä? Varsinkaan näin nollakorkojen ja -inflaation aikana?

Osakkeiden tuotto-odotus kirjoituksessa todettiin siitä, että historiallinen reaalinen osaketuotto on ollut noin 6,7 prosenttia. Mikäli pitkän aikavälin inflaatio on noin 2,0 – 2,5 prosenttia, niin silloin osaketuoton tulisi olla noin 8,7 – 9,2 prosenttia.

Nettotulosten kasvu

Talousmentor-salkun tavoitteena on siis kasvattaa sekä osingon määrää että salkussa olevien yritysten nettotulosta 10 prosenttia vuodessa. Tämä nettotuloksen kasvutavoite on siis hieman korkeampi, kuin edellä mainittu osaketuotto 8,7 – 9,2 prosenttia – tai selvästi korkeampi, kun inflaatio matelee noin nollan tietämissä.

Pitkällä aikavälillä osaketuoton kasvu ja nettotuloksen kasvu kuitenkin korreloivat.

Jotta osingot voisivat kasvaa vuodesta toiseen, niin myös nettotuloksen tulee olla kasvu-uralla. Jotta nettotulos voisi kasvaa vuodesta toiseen, niin myös yrityksen toiminnan eli liikevaihdon tulee kasvaa. Pelkästään toimintaa tehostamalla nettotulosta ei voi parantaa kovinkaan pitkään.

Kasvava liikevaihto mahdollistaa kasvavan nettotuloksen, joka osaltaan mahdollistaa kasvavan osingon.

Talousmentor-salkun tavoitteena on myös se, että osingonmaksusuhde on alle 65 prosenttia. Eli jokaista 100 euroa kohden ainakin 35 euroa jää yritykseen investointeja varten. Mikäli yrityksellä ei ole tuottavia investointeja näköpiirissä, niin se voi jakaa isompaakin osinkoa omistajille. Silloin omistajat voivat sijoittaa saamansa rahat tuottaviin kohteisiin.

Salkun yhtiöiden tulisi kuitenkin olla pääsääntöisesti sellaisia, jotka pystyvät itse investoimaan sisään jätetyt rahat tuottavasti. ”Tuottavasti” tarkoittaa tässä sitä, että oman pääoman tuotto eli ROE on ”hyvällä tasolla”.

ROE on tärkeä tunnusluku

Mutta mikä on ROE:n hyvä taso? Otetaan esimerkki:

Yhtiö tekee 10 miljoonan euron tuloksen, ja sillä on omaa pääomaa 50 miljoonaa euroa. Näin ROE olisi 20 prosenttia. Mikäli yritys maksaa osinkoina 5 miljoonaa euroa, niin silloin osingonmaksusuhde olisi 50 prosenttia. Mikäli yritys pystyisi sijoittamaan yritykseen sisään jäävän 5 miljoonaa euroa samalla 20 prosentin ROE-tuotolla, niin seuraavan vuoden nettotulos olisi 11 miljoonaa euroa 55 miljoonan euron omalle pääomalle. Eli nettotulos kasvoi 10 prosenttia ilman, että yrityksen ”vanha” toiminta olisi parantunut ollenkaan.

Esimerkki kuvaa tilannetta matemaattisesti, mutta harvoin yrityksen investointi tuottaa heti tavoiteltua tuottoa. Uuden tuotantolaitoksen rakentamiseen voi mennä useita vuosia. Lisäksi investoinnin tuotto voi jäädä tavoitellusta, mikäli hintatasoa pitää laskea, jotta uusi tuotanto saadaan myytyä markkinoille.

Toisaalta yrityksen kehittäessä toimintaansa, niin myös vanha toiminta kasvaa ja laajenee. Yritys voi nostaa hintoja tai innovoida tehokkaampia ja halvempia toiminta- ja tuotantotapoja. Näin kasvu ei ole pelkästään uusien investointien varassa.

industry-fabric-silos-tanker

Mitä enemmän nettotuloksesta jää yrityksen sisään omaan pääomaan, niin sitä enemmän yritys voi kasvattaa myös vieraan pääoman määrää ilman, että sillä olisi vaikutusta velkaantumisasteeseen. Näin investointeihin olisi käytettävissä vieläkin enemmän pääomia.

Sijoitussalkkuun tulisi siten valikoitua sellaisia yrityksiä, joiden liikevaihto ja nettotulos ovat kasvu-uralla. Lisäksi oman pääoman tuoton eli ROE:n tulisi olla hyvällä tasolla, ja yrityksellä tulisi olla hyviä investointikohteita näköpiirissä. Lisäksi yrityksen velkaantuminen tulisi olla maltillisella tasolla. Silloin alhainen osingonmaksusuhde kasvattaisi omistaja-arvoa parhaalla mahdollisella tavalla.

Näitä näkökohtia tarkkailemalla sijoitussalkun nettotuloksen kasvu voisi hyvinkin olla yli 10 prosenttia vuodessa. Näihin näkökohtiin myös Talousmentor-arvoluku pyrkii keskittymään (lataa kirjoitussarja PDF:nä: Talousmentor-arvoluku.pdf).

Yhteenveto

Talousmentor-salkun strategiana on keskittyä yhtiöihin, joiden osinkosumma on hyvällä kasvu-uralla. Ja kuten kirjoituksessa jo todettiin, niin osingon kasvu pohjautuu nettotuloksen kasvuun. Ilman nettotuloksen kasvua, kasvava osinkokaan ei ole pitkän päälle mahdollista. Mitä alhaisempi osingonmaksusuhde on, sitä paremmat mahdollisuudet yrityksellä on kasvattaa osinkoa myös taantuman tai laman aikana.

Ja kuten kirjoituksessa Osakkeiden tuotto-odotus todettiin, niin osinkojen uudelleensijoittaminen takaisin osinkoa kasvattaviin yhtiöihin on tärkeää, jotta osingot voisivat kasvaa korkoa-korolle tavalla. Kasvavat osingot siivittävät salkun arvon kasvua.