Raisio Oyj

Talousmentor-yritysanalyyseihin on lisätty Raisio Oyj, jonka tunnetuimpia tuotteita ovat mm. Elovena, Sunnuntai-jauhot ja -margariinit sekä Benecol. Raision juuret ovat Oy Vehnä Ab nimisessä mylly-yhtiössä, jonka vehnänviljelijät perustivat vuonna 1939.

Nykyään yhtiöllä on toimintaa 12 maassa, ja sillä on noin 1 700 työntekijää.

benecol-levitteet
Kuva: http://www.benecol.fi/benecol-tuotteet

Raision kolesterolia alentava Benecol-innovaatio julkistettiin vuonna 1995. Nyt, yli 20 vuotta myöhemmin, Benecolin päämarkkinoita ovat mm. Suomi, Belgia, Irlanti, UK, Portugali, Puola ja Hongkong. Lisäksi Benecolin aineosaa, kasvistanoliesteriä, myydään lisenssipartnereille. Benecol on maailman tunnetuin kolesterolia alentava elintarvikebrändi.

Raisiolla on paljon toimintaa Isossa Britanniassa. Brexitin aiheuttama vaikutus näkyy oikeastaan siinä, että punnan kurssi on laskenut euroon nähden, joten se painaa raportoituja lukuja. Toisaalta suuri osa Raision Ison-Britannian tuotoista ja kuluista tapahtuvat paikallisesti punnissa, joten tämä rajaa kurssimuutoksen vaikutuksia.

Brexitin lisäksi Ison-Britannian vähittäiskaupan kilpailu on kovaa. Kauppojen omat private label -tuotevalikoimat laajenevat. Lisäksi vähittäiskauppojen valikoimaa on kavennettu, joka myös osaltaan lisää kilpailua hyllytilasta.

elovena-totuus
Kuva: http://www.elovena.fi/mainonta

Raision osinko on kasvanut vuodesta 2006 alkaen, mikä on tällä hetkellä Helsingin pörssin pisin nousuputki. Raisio on maksanut osinkoa vuodesta 1989 alkaen, jolloin se listautui Helsingin pörssiin. Paineita osingon nousutrendille asettaa se, että 4 vuoden keskiarvoilla laskettu osingonmaksusuhde on 125 prosenttia. Näin nettotuloksen tulee parantua roimasti, jotta osingon nousua voidaan jatkossa pitää yllä.

Talousmentor-arvoluku

Raision Talousmentor-arvoluku on 16/30, missä pisteitä laskee mm.

  • tuloskehityksen polkeminen paikoillaan viimeisen 10 vuoden aikana
  • liikearvon suuri määrä
  • pääomien heikko tuotto (ROE ja ROI)

Lisäksi osakkeen hinta on varsin korkealla tasolla suhteessa yhtiön tuloksentekokykyyn.

Tarkemmin Raision arvolukuun voi tutustua tästä: Raisio arvoluku.

Talousmentor-yritysanalyysi

Raision Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä: Raisio sijoituskohteena.

Yksi ajatus artikkelista “Raisio Oyj”

Kommentit on suljettu.