Taloudellisesti riippumaton – säästösumma ja -aika?

Tässä kirjoituksessa palataan vielä taloudelliseen riippumattomuuteen ja tarkastellaan sitä, millaisilla säästösummilla ja -ajoilla siihen pääsee. Taloudellista riippumattomuutta tavoiteltaessa on hyvä ymmärtää, että tavoite on kova. Tavoitteen saavuttamiseen ei ole oikopolkua, vaan se vaatii kärsivällistä ja määrätietoista säästämistä kuukaudesta toiseen.

Ainoa oikopolku on oikeastaan se, että aloittaa säästämisen ajoissa ja pitää kulut kurissa.

Aikaisemmat kaksi ”taloudellisesti riippumaton” -kirjoitusta ovat:

Pääoman tarvetta haarukoitaessa päädyttiin noin 540 000, 490 000 tai jopa 350 000 euron summaan, jos elämisen kulut ovat noin 1 500 euroa kuukaudessa. Käytetään tässä kirjoituksessa tuota 490 000 euroa.

Huomaa, että 1 500 euroa on verojen jälkeen käteen jäävä summa, kun vero on 18 prosenttia hankintameno-olettamaa käyttäen .

Kauanko pitää säästää?

Edellä esitetyt summat ovat varsin isoja, joten mieleen nousee varmasti kysymys: Miten ihmeessä sitä saa säästettyä itselleen taloudellisen riippumattomuuden? Kuten monissa aikaisemmissa kirjoituksissa olen todennut, niin mitä aikaisemmin säästämisen aloittaa, niin sitä helpommin pääsee hyödyntämään korkoa-korolle efektiä.

Koska jokaisen tilanne on erilainen, niin tässä suuntaviivoja, miten nollasta aloittava voi tehdä. Edellisessä kirjoituksessa esitetyllä 4,5 prosentin säännöllä tavoitesäästösumma on 490 000 euroa. Excelissä käytettävä laskentakaava on

FV(korko%; vuosia; vuosisäästö euroissa)

Seuraavaan taulukkoon on koottuna paljonko aikaa kuluu, kunnes 490 000 euron tavoitesäästösumma on saatu säästettyä reaalituoton ollessa 6,7 %.

saastoaika-tavoitesaastoon.jpg

Kuten taulukosta nähdään, niin jos pystyy säästämään 400 euroa kuukaudessa, niin 490 000 euroa on koossa noin 32 vuoden kuluttua. Pitkä aika, mutta jos säästämisen on aloittanut 25-vuotiaana, niin taloudelliseen riippumattomuuteen pääsisi noin 57 vuoden iässä. 800 euroa kuukaudessa säästävä saavuttaisi taloudellisen riippumattomuuden jo 48 vuoden iässä.

Ei perintöä

Tässä tämän 490 000 euron reaaliarvo pysyy (todennäköisesti) ennallaan tai se jopa kasvaa, jolloin perikunnalle jää mukava potti sijoitettavaksi. Mikäli henkilön tavoite on käyttää kertynyt säästösumma täysin itse, niin silloin pienempikin rahasumma voi riittää. Tätä voi haarukoida Excelin PMT() kaavalla

PMT(korko%; vuosia; säästetty summa)

Esimerkki: 25-vuotias aikoo säästää 400 euroa kuukaudessa (reaalinen summa) niin pitkään, kunnes hän voi nostaa sijoituksista 18 %:n verojen jälkeen 1 500 euroa kuukaudessa (reaalinen summa) aina 95-vuotiaaksi asti. Minkä ikäisenä hän olisi taloudellisesti riippumaton, jos säästöjen reaalinen tuotto-odotus on 6,7 prosenttia. Haarukoidaan vastaus käyttäen PV() ja PMT() Excel-funktioita

Aloitusikä:  25 vuotta
Tavoiteikä:  95 vuotta
Kk-säästö:  400 e
Vuosituotto: 6,7 %
Tavoite-eläke: 1 500 e/kk

Säästöaika: 26 vuotta (haarukoiden)
PV(0,067; 26; 12*400) = 315 118 e

Eläkeaika: 44 vuotta
PMT(0,067; 44; 315118) = 22 404 e/vuosi 
eli 1 530 e/kk (18 %:n verojen jälkeen)

Tässä henkilö olisi taloudellisesti riippumaton 26 säästövuoden jälkeen eli 51 vuoden iässä hän voisi hypätä pois oravanpyörästä. Hän voisi elää 44 vuotta säästösummallaan, kunnes 95-vuoden iässä kaikki rahat olisi käytetty. Näin siis matemaattisesti ja tasaisella taulukolla. Toki työeläkettä olisi kertynyt jonkin verran, joka antaisi puskuria pörssiromahdusten yms. ikävien yllätysten varalle.

Lapselle säästäminen kannattaa

Taulukosta esiin nousee 200 euroa kuukaudessa säästävän reilu 41 vuotta. 25-vuotiaana säästämisen aloittanut pääsee tavoitteeseen vasta noin 66-vuoden ikäisenä, joten se ei juurikaan aikaista taloudellisen riippumattomuuden saavuttamista.

Mutta tärkeämpää on havaita, että jos vanhemmat ovat säästäneet lapselle 200 euroa kuukaudessa heti lapsen syntymästä alkaen, ja lapsi on sitten itse jatkanut säästämistä aina reiluun 40 ikävuoteen saakka, niin hän olisi taloudellisesti riippumaton tuolloin.

Yhteenveto

Taloudellisen riippumattomuuden saavuttaminen vie aikaa. Vaaditaan pitkäjänteistä ja määrätietoista säästämistä kuukaudesta toiseen. Mitä aikaisemmin säästämisen aloittaa, sitä pienemmällä summalla tavoitteeseen pääsee. Lisäksi, mitä suuremman summan pystyy laittamaan säästöihin, niin sekin nopeuttaa tavoitteeseen pääsyä huomattavasti.

Ja sitten se kuuluisa sanonta: ”Ei ne suuret tulot, vaan pienet menot”. Se pitää tässä enemmän kuin paikkansa. Mikäli henkilön omat kulutustottumukset ovat sellaisia, että 1 500 euron kuukausikulutuksen sijaan pärjää esimerkiksi 1 000 eurolla kuukaudessa, niin taloudellisen riippumattomuuden saavuttaa paljon aikaisemmin.

Edellisessä kirjoituksessa todettiin, että 1 000 euroa/kk:ssa kuluttavan pääoman tarve on noin 325 000 euroa. Ja 400 e/kk säästötahdilla taloudelliseen riippumattomuuteen pääsisi noin 26,5 vuoden säästöajalla. ”Ei perintöä” -strategialla säästöaika olisi 21 vuotta eli 25-vuotias olisi taloudellisesti riippumaton noin 46 vuoden iässä.

4,5 prosentin säännöllä

FV(0,067; 26,5; 12*400) = 327 864 e

”Ei perintöä” -stragialla

FV(0,067; 21; 12*400) = 208 011 e
PMT(0,067; 49; 208011) = 14 543 e/vuosi
ja 18 prosentin verojen jälkeen hieman vajaa 1 000 e/kk