Yritysanalyysi 30 yrityksestä – tunnuslukuvertailua

Talousmentor-yritysanalyysi on nyt tehty 30 eri yrityksestä. Ennen kuin Q3/2016 tuloskausi pääsee kunnolla vauhtiin, niin laitetaan nämä yritykset järjestykseen osinkotuoton, PE-luvun, ROE:n ja Talousmentor-arvoluvun perusteella.

Nämä yritysanalyysin 30 yritystä on listattu Yrityslista-sivulla. Listalla on tätä kirjoittaessa 9 suomalaista, 4 ruotsalaista, 4 norjalaista ja 13 amerikkalaista yhtiötä.

Jokaisesta yrityksestä on kolme eri osiota:

Talousmentor-yritysanalyysin periaatteita on kuvattu kirjoitussarjassa, jonka voi ladata PDF:nä (Talousmentor-yritysanalyysi.pdf). Talousmentor-arvoluvun periaatteita kuvaavan kirjoitussarjan voi myös ladata PDF:nä (Talousmentor-arvoluku.pdf).

HUOM! Seuraavat tunnuslukuvertailut on koostettu käyttäen osakkeiden hintoina perjantain 14.10.2016 päätöskursseja (USA-yhtiöiden kurssit ovat klo 19.00 tilanteen mukaan).

Parhaat osinkotuotot

Osinkosijoittajaa kiinnostaa hyvät osingon maksajat ja listalla on 7 yritystä, joiden seuraavan 12 kk:n ennustetut osinkotuotot ylittävät 5 prosenttia.

Yritys      Osake    Osinko   Osinkotuotto
Telia Company  38,50 SEK  2,50 SEK  6,5 %
Aktia       9,18 EUR  0,58 EUR  6,3 %
Yara Internat. 267,00 NOK 16,50 NOK  6,2 %
Telenor     132,50 NOK  7,70 NOK  5,8 %
Ford Motor Co  11,91 USD  0,66 USD  5,5 %
Sampo      41,60 EUR  2,25 EUR  5,4 %
Ramirent     7,53 EUR  0,40 EUR  5,3 %

Telia Companyn seuraava osinko (1,50 SEK) irtoaa jo muutaman viikon kuluttua (21.10.2016). Tämän jälkeen 12 kk:n osingon ennustetaan olevan 2,00 SEK, jolloin osinkotuotto putoaa tällä osakkeen hinnalla 5,2 prosenttiin.

Ericssonin tällä viikolla antama tulosvaroitus pudotti yhtiön pois osinkolistalta. Yhtiön tunnusluvut päivitetään, kun yhtiön Q3/2016-tulos on julkistettu.

Telian ja Ericssonin esimerkit osoittavat, että puhtaasti osingon ja osinkotuoton sijaan osinkosijoittajan tulee seurata myös osingonmaksukyvyn säilymistä ja sitä, että maksettava osinko kasvaa vuodesta toiseen.

Halvimmat osakkeet (PE)

Tilikauden 2016 ennustettujen nettotuloksien perusteella halvimmat (PE < 15) osakkeet ovat.

Yritys      Osake    Tulos    PE
Ford Motor Co  11,91 USD  1,94 USD  6,1
Yara Internat. 267,00 NOK  32,87 NOK  8,1
Aflac      71,28 USD  6,70 USD  10,6
Aktia       9,18 EUR  0,79 EUR  11,6
Sponda      4,28 EUR  0,34 EUR  12,6
IBM       154,51 USD  12,21 USD  12,7
Harley-Davids.  50,45 USD  3,83 USD  13,2

Ford:n kohdalla tulos 1,94 USD on paineessa, sillä ennakkotiedot Q3/2016 USA:n automyynnistä olivat selvästi heikommat kuin vuosi sitten.

Pelkän PE-luvun perusteella ei sijoituksia tule tehdä. Sijoittajan tuleekin katsoa aina erikseen syitä alhaiselle PE-luvulle. Onko tulos laskussa tai onko ennuste turhan optimistinen? Entä uhkaako yritystä jokin sakko tai muu vastaavanlainen seuraamus, joka romahduttaisi tuloskunnon.

Parhaimmat pääoman tuotot (ROE)

Sijoittajan ostaessa osakkeita, niin hän ostaa osuuden yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta. Liiketoimintaa rahoitetaan sekä omalla että vieraalla pääomalla. Osakkeenomistajien varat yhtiössä ovat omassa pääomassa, joka kasvaa (tai pienenee) yhtiön nettotuloksen mukaan. Mitä parempi tälle omalle pääomalle saatava tuotto (ROE) on, sitä paremmin yhtiö tuottaa sen omistajille. Siksi ROE on tärkeä sijoittajan tunnusluku.

Tilikauden 2016 ennustettujen nettotuloksien perusteella parhaimmat oman pääoman tuoton (ROE > 20 %) osakkeet ovat.

Yritys      Osake    ROE
IBM       154,51 USD  67,4 %
CHRW       70,40 USD  42,4 %
Harley-Davids.  50,45 USD  35,9 %
Orion B     35,10 EUR  35,7 %
H&M       258,50 SEK  30,6 %
Elisa      31,65 EUR  30,3 %
General Mills  61,92 USD  27,8 % 
Ford Motor Co  11,91 USD  24,9 %

Komeita oman pääoman tuottoja! Mutta sijoittajan tulee tarkistaa kuitenkin se, että johtuuko hyvät tuotot pelkästään siitä, että yritys käyttää suurta velkavipua tuoton saamiseksi.

Arvoluku – eri tekijöiden yhdistelmä

Sijoittajan ei tulisi tehdä sijoituspäätöksiään yksittäisen tunnusluvun perusteella. Ei, vaikka osinkotuotto, PE-luku taikka ROE olisivat houkuttelevilla tasoilla.

Seppo Saario toteaa kirjassaan ”Miten sijoitan pörssiosakkeisiin osa II” (painos vuodelta 2005, sivut 54 – 56) että parhaimpia tuottoja on saatu yhdistelemällä eri tunnuslukuja. Esimerkiksi korkea osinkotuotto (tai korkea ROE) yhdistettynä alhaisen PE:n kanssa ovat tuottaneet historian valossa parhaimpia tuottoja.

Talousmentor-arvoluku pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen. Arvoluku koostuu 5 eri kokonaisuudesta, joita ovat:

 • Yritysriski
 • Tuloksen kehitys
 • Taseen kunto
 • Voitonjako
 • Osakkeen hinta

Arvoluvun perusteella parhaimmat yritykset ovat (23/30 pistettä tai enemmän):

Yritys      Osake    Arvopisteet
Yara Internat. 267,00 NOK  26
Cummins     126,68 USD  25
Aflac      71,28 USD  24
CHRW       70,40 USD  23
Ford Motor Co  11,91 USD  23
Archer-Daniels-
  Midland   42,36 USD  23

Viidellä yhtiöllä on 22 pistettä: Alfa-Laval, Harley-Davidson, H&M, Orion ja Sampo.

Yhteenveto

Sijoittajan on tärkeää ymmärtää, että tunnusluvut taikka erilaiset arvoluvut ovat vain erittäin yksinkertaistettuja näkymiä yritysten sen hetkiseen tilanteeseen. Niiden tarkoitus on vain nostaa esiin yrityksiä, joihin ehkä kannattaisi tutustua tarkemmin. Sijoituspäätöstä tunnuslukujen perusteella ei tule tehdä.

Ja aina tunnusluvut eivät anna edes kovin hyviä ennusteita tulevasta.

Esimerkiksi AMD, joka saa Talousmentor-arvoluvuksi 4/30, mikä on selvästi listan huonoin pistemäärä. Sen kurssi oli vuosi sitten noin 2,00 USD tietämissä. Parhaimmillaan osakkeen kurssi kävi yli 7,50 USD:ssa syksyllä 2016. Oikein ajoitettu osto ja myynti olisi tuottanut 375 prosenttia.

Toinen esimerkki on Ahlstrom, joka saa Talousmentor-arvoluvuksi 10/30 eli toiseksi huonoimmat pisteet. Sen kurssi oli kesällä 2016 noin 7 – 8 euron välimaastossa. Nyt kahden positiivisen tulosvaroituksen jälkeen osakkeen kurssi on noin 12,70 eurossa eli tuottoa on tullut 60 – 80 prosenttia muutamassa kuukaudessa.

Niin… Ja sitten Yara International, joka on tunnuslukujen perusteella paras listan yhtiöistä (Talousmentor-arvoluku on 26). Joulukuussa osakkeen kurssi oli noin 400 NOK, kun se nyt on noin 275 NOK. Yhtiö maksoi keväällä 2016 osingon (15 NOK), joten se huomioiden tuotto (tai tässä tappio) on ollut -27,5 prosenttia.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus