Viikon 42/2016 yritysanalyysit

Q3/2016 tuloskierros on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle. Tässä yhteenveto niistä Talousmentor-yrityslistan yrityksistä, joiden Q3/2016 tulosraportit on ehditty käymään läpi.

Päivitetyt yritykset ovat Elisa, Ericsson, Harley-Davidson, IBM, Telia Company ja Yara International. AMD:n analyysi päivitetään lähipäivien aikana.

Elisa

ELISA19.10.2016 | 31,69 EUR
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Elisan Talousmentor-arvoluku on 17/30. Pisteitä laskee erityisesti osingon ja liikevaihdon heikko kehitys sekä taseen korkea liikearvo ja yhtiön korkea velkaisuus. Myös korkea osakkeen hinta rasittaa arvolukua.

Elisan liikevaihto oli 419 miljoonaa ja nettotulos 75 miljoonaa euroa eli selvästi enemmän kuin ennustetut (395 / 65) luvut olivat. Heinäkuusta 2016 alkaen myös Anvian ostetut liiketoiminnot antavat lisäkasvua liikevaihtoon.

Hyvää oli myös Yritysasiakkaat-segmentin liikevoiton paraneminen. Segmentin liikevoitto on ollut laskutrendissä jo useamman vuoden ajan, mutta katkeaisiko tämä trendi tänä vuonna? On mielenkiintoista nähdä, onko käykö näin, ja onko muutos pysyvä?

Ensi kevään osinkoennustetta (1,45 eur) ei ainakaan tämän tuloksen perusteella tarvitse tarkistaa.

Elisan:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Ericsson

ERICSSON22.10.2016 | 45,09 SEK
15
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Ericssonin Talousmentor-arvoluku on 15/30. Pisteitä laskee erityisesti heikko tuloksen kehitys sekä tilikauden 2016 osingon ennustettu leikkaaminen. Myös liikearvon määrä on koholla, joka laskee pisteitä. Ericssonin tilannetta kohentaa suurehko kassa sekä varsin alhainen velkaantuminen.

Ericssonin liikevaihto oli 51 076 miljoonaa ja nettotulos -233 miljoonaa kruunua. Liikevaihto osui ennusteeseen (51 100), mutta tappion määrä jäi pienemmäksi, kuin pelättiin (-1 200). Huomaa, että tässä nettotulos on omistajille kuuluva osuus nettotuloksesta.

Ericssonin tilikaudesta 2016 tulee painajamainen. Q3/2016 aikana myynnin väheneminen kiihtyi ja yhtiö antoikin tulosvaroituksen. Erityisesti Networks-segmentin Q3/2016 myynti pieneni noin 19 prosenttia verrattuna Q3/2015. Jää nähtäväksi millaiseksi Q4/2016 kehittyy, ja pystyykö yhtiö jarruttamaan myynnin laskua.

Joka tapauksessa yhtiön tilanne on hämärän peitossa. Mikä on tilikauden 2016 liikevaihto taikka nettotulos, ja millaista osinkoa yhtiö maksaa keväällä 2017. Se lienee selvää, että osinkoa leikataan viime kevään 3,70 kruunusta. Oma arvioni on, että osinko on 2,00 kruunua, mutta sen tason oikeastaan määrittää se, kuinka syvälle seuraavien parin kvartaalin myynti ja tuloskunto putoaa.

Hyvää Ericssonin talousluvuissa on se, että yhtiön kassassa on varsin paljon käteistä, ja velkaantuminen on varsin alhaisella tasolla. Toisaalta luottoluokittajat Moody’s ja S&P laskivat Ericssonin luottoluokitusta lokakuussa 2016 heti tulosvaroituksen jälkeen. S&P:llä uusi luottoluokitus on BBB ja ”näkymät negatiiviset”.

Ericssonin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Harley-Davidson

HARLEY-DAVIDSON20.10.2016 | 55,47 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Harley-Davidson:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon heikko kehitys sekä nettotuloksen lyhyen aikavälin kehitys. Myös Financial Services -segmentin aiheuttama vaikutus velkaisuuteen pienentää arvolukua. Financial Services -segmentin vaikutuksen eliminointi voisi nostaa arvolukua parilla pisteellä.

Harley-Davidsonin liikevaihto oli 1 275 miljoonaa ja nettotulos 114 miljoonaa dollaria, missä ennusteista (1 375 ja 120) jäätiin noin 7,5 ja 5,0 prosenttia vastaavasti.

Pyörien myynti laski Q3/2016 aikana USA:ssa 7,1 prosenttia verrattuna Q3/2015. Maailmanlaajuisesti pyöriä myytiin noin 4,5 prosenttia vähemmän. Tiukka markkinatilanne siis jatkuu, ja yhtiö ilmoittikin aloittavansa henkilöstön ja tuotannon virtaviivaistamisen. Tästä aiheutuu Q4/2016:lle noin 20 – 25 miljoonan dollarin edestä erilaisia järjestelykuluja.

Tilikauden 2016 pyörämyyntiin tai liikevoittomarginaaliin ei tullut päivitystä. Yhtiö odottaa, että pyöriä myydään 264 000 – 269 000 kpl ja liikevoittomarginaali on 15 – 16 %.

Harley-Davidson:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

IBM

IBM18.10.2016 | 150,59 USD
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

IBM:n Talousmentor-arvoluku on 21/30, missä pisteitä laskee erityisesti heikko tuloksen kehitys. Myös taseen korkea liikearvo sekä yhtiön korkea velkaisuus rasittavat arvolukua.

IBM:n liikevaihto oli 19 226 miljoonaa ja nettotulos 2 853 miljoonaa dollaria. Eli ennusteiden mukainen (19 750 ja 2 900). Pörssin ensireaktio oli yli 4 prosentin kurssilasku, mikä tasaantui päivän mittaan hieman. Yhtiö toisti koko vuoden 2016 EPS-tasoksi 12,23 dollaria, mikä tarkoittaa noin 11,5 – 11,7 miljardin dollarin nettotulosta.

Q3/2016 tulosraportissa alkaa ensimmäisen kerran pitkään aikaan näkymään merkkejä siitä, että iso laiva alkaisi kääntymään. Tilikaudelle 2016 ennustetaan noin 78 – 80 miljardin dollarin liikevaihtoa, mikä on toki pienempi kuin vuoden 2015 liikevaihto, mutta pudotus ei enää ole yhtä dramaattinen kuin vuonna 2015. Onkin mielenkiintoista nähdä loppuvuoden kehitys, josko se vahvistaisi tuntemuksia.

IBM kertoi myös, että esimerkiksi Suomessa kansalaisten terveystiedot laitettaisiin Watson Health Cloud -pilviratkaisuun. Watsonin tulisi sitten tuottaa sellaista dataa, joka auttaisi lääkäreitä tekemään parempia diagnooseja.

IBM:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Telia Company

TELIA COMPANY21.10.2016 | 39,35 SEK
12
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Telia Company:n Talousmentor arvoluku on 12/30. Heikkoa arvoluvun pistemäärää selittää heikko tuloksen kehitys, heikko taseen kunto, osingon määrän pienentyminen sekä korkea osakkeen hinta suhteessa nykyiseen tappiolliseen nettotulokseen. Vaikeuksia oikeastaan kautta linjan. Yhtiön tilannetta voisi kuvailla jopa kriisiksi, mutta yhtiön onneksi liiketoiminnan perusta (Pohjoismaiden teleoperaattori-bisnes) on vankalla tasolla.

Telia Company liikevaihto oli 21 524 miljoonaa ja raportoitu nettotulos -7 081 miljoonaa SEK, missä omistajien osuus oli -7 275 miljoonaa SEK. Eli ennustettu liikevaihto (22 000) osui kutakuinkin kohdalleen, mutta nettotulos (+1 500) ei.

Uzbekistanin korruptioskandaaliin liittyen USA:n ja Hollannin viranomaiset tekivät syksyllä 2016 noin 1,45 miljardin USD sovittelutarjouksen. Tutkinta ja sovitteluneuvottelut ovat vielä kesken, eikä varmuutta lopullisesta summasta tai sen maksuajankohdasta ole. IFRS-kirjanpitosäännösten mukaan ”paras arvio” tällaisista kustannuksista pitää kirjata, ja kun Telia Companyn johdolla ei ole esittää muutakaan arviota, niin tämän johdosta yhtiö teki 12,5 miljardin kruunun kirjauksen Q3/2016 tuloslaskelmaan. Näin Q3/2016 ja samalla koko vuoden 2016 ennustettu nettotulos valahtivat pakkaselle.

Tilikaudelle 2016 ennustettu liikevoitto (ebit) 16,0 miljardia SEK on sen sijaan parempi kuin viime vuonna. Tätä kannattavuuden parantumista selittää mm. markkinointikustannusten leikkaukset sekä muut kustannustehostukset.

Telia Company:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Yara International

YARA INTERNATIONAL22.10.2016 | 284,70 NOK
26
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Yara:n Talousmentor-arvoluku on 26/30. Pisteet ovat erinomaisella tasolla, ja pisteitä laskee vuoden 2013 osinko, joka oli pienempi kuin edellisen vuoden osinko. Myös alhainen oman pääoman tuotto eli ROE vie yhden pisteen arvoluvusta.

Yaran liikevaihto oli 23 924 miljoonaa ja nettotulos 821 miljoonaa NOK. Sekä liikevaihto (27 000) että nettotulos (3 100) jäivät kauas ennusteista.

Ylitarjonnasta johtuva lannoitteiden hintojen lasku söi sekä liikevaihtoa että tulosta. Tämä näkyi erityisesti Production-segmentin luvuissa. Q1-Q3/2016 aikana (verrattuna Q1-Q3/2015) liikevoitto (ebit) laski noin -4,3 Mrd NOK

  • -7,4 Mrd NOK marginaalien alenemisena
  • +3,2 Mrd NOK energian hinnan hyöty
  • +1,2 Mrd NOK valuuttakurssimuutosten hyöty
  • -1,3 Mrd NOK muut erät

Yhtiö kertoi myös investointiohjelmasta, jonka pitäisi tuoda seuraavanlaisia hyötyjä EPS:iin nykyisillä hinnoilla

  • 2017: +0,5 NOK
  • 2018: +1,8 NOK
  • 2019: +4,0 NOK
  • 2020: +5,3 NOK

Tämän lisäksi yhtiö on jo osittain käynnistänyt 500 miljoonan dollarin eli noin 4,1 Mrd NOK tehostamisohjelman. Siitä Yara kertoo lisää Q4/2016 tulosjulkistuksessa tammi-helmikuussa 2017.

Yara International:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Yksi ajatus artikkelista “Viikon 42/2016 yritysanalyysit”

Kommentit on suljettu.