Viikkokatsaus 43/2016

Q3/2016 tuloskierros on täydessä vauhdissa ja viikolla 43 peräti 9 Talousmentor-yrityslistan yritystä raportoi Q3-tuloksensa. Tässä viikkokatsauksessa ennakkopohdintaa näistä yrityksistä.

Talousmentor-salkku

Viikon 42/2016 lopussa

  • Talousmentor-salkku: 25 760,02 (+1,9 %)
  • Seligson vertailusalkku: 27 973,42 (+1,9 %)

Talousmentor-salkun tilannetta voi tarkemmin seurata Salkku-sivulta.

Viikon 42 yritystapahtumia

Viikolla 42 Talousmentor-yritysanalyyseistä 7 yritystä julkaisi Q3-tulosraporttinsa. Kuuden yrityksen yritysanalyysit on ehditty päivittämään, ja puuttuva AMD päivitetään näinä päivinä. Näiden kuuden yrityksen yhteenvedot on luettavissa kirjoituksessa Viikon 42/2016 yritysanalyysit.

Hennes & Mauritz julkaisi tietoja syyskuun myynnistään. Syyskuun myynti (paikallisissa valuutoissa ja sisältäen ALV:t) oli kasvanut 1 prosentin verrattuna vuoden 2015 syyskuuhun. Heikkoa kehitystä selittää tavanomaista lämpimämpi syyskuu. Vaikka kasvua tuli, niin pitää muistaa, että nyt H&M:llä on 4204 myymälää, kun vuosi sitten niitä oli 3733.

Viikon 43 yritystapahtumia

Peräti 9 yritystä Talousmentor-yritysanalyyseistä julkistaa kvartaalituloksensa tulevalla viikolla. Oheiseen taulukkoon on koottuna tuloksensa raportoivien yritysten liikevaihto- ja nettotulosennusteet.

LIIKEVAIHTO NETTOTULOS
Yhtiö Raportoitu Ennuste Raportoitu Ennuste
IBM 19 226 (19 750) 2 853 (2 900)
Harley-Davidson 1 275 (1 375) 114 (120)
Elisa 419 (395) 75 (65)
AMD 20.10. 1 050 0
Telia Company 21 524 (22 000) -7 275 (1 500)
Ericsson 51 076 (51 100) -233 (-1 200)
Yara International 23 864 (27 000) 821 (3 100)
Corning 25.10. 2 400 200
Alfa Laval 25.10. 8 900 900
Orion 25.10. 255 55
Norsk Hydro 25.10. 20 000 300
Telenor 26.10. 33 500 0
CH Robinson Worldwide 26.10. 3 200 140
Aflac 27.10. 5 500 700
Ford Motor Company 27.10. 40 000 1 900
Ahlstrom 28.10. 270 12

Corning:n tilikausi 2016 näyttää varsin vaikealta ja Q3 näyttää, mihin suuntaan liiketoiminta kehittyy. Yhtiö kirjaa valuuttakurssisuojauksien muutokset tuloslaskelmaan, joka vaikeuttaa nettotuloksen arviointia ja vertailua. Display Technologies -segmentti tuo ison osan Corning:n liiketuloksesta (ebit), mutta se on ollut voimakkaassa laskussa viime vuosien aikana. Tilikaudella 2012 segmentti teki noin 1,6 miljardin dollarin liiketuloksen, mutta tälle vuodelle odotetaan 0,85 miljardin dollarin liiketulosta.

Pystyykö Corning pitämään tämän segmentin voitollisuuden tällä tasolla? Yhtiö on ilmoittanut, että se aikoo maksaa osinkoa, joka nousee vähintään 10 prosenttia vuodessa aina vuoteen 2019 saakka. Nykyinen kvartaaliosinko on 0,135 usd. Tuleeko osingon tasoon paineita?

Alfa Laval:n liikevaihdossa näkyy maailmanlaajuinen öljy- ja muun raskaan teollisuuden investointien vähyys. Erityisesti Process Technology ja Marine & Diesel -segmenttien volyymit ja marginaalit ovat olleet laskussa alkuvuoden 2016 aikana. Miten marginaalit ovat Q3:lla kehittyneet?

Orion antoi kesällä positiivisen tulosvaroituksen, joten koko tilikauden 2016 liikevaihdon ja tuloksen odotetaan olevan hieman parempia kuin vuonna 2015. Fortumin ostaessa Ekokemin, Orion voi saada omasta Ekokem osakkeistaan noin 11 miljoonan euron myyntivoiton. Tämä nostaisi tilikauden 2016 tuloksen noin 225 miljoonaan euroon (2015: 208). Q3 raportissa oikeastaan fokus siinä, miten uusien lääkkeiden kehitys edistyy sekä mille tasolle koko vuoden tulos ja osinko (ennuste 1,25) asettuu.

Norsk Hydro:n ennustettu liikevaihto on 20 000 miljoonaa ja nettotulos 300 miljoona NOK. Markkinoilla on huhuttu, että Norsk Hydron 50 prosenttisesti omistama Sapa listattaisiin pörssiin lähitulevaisuudessa. Saadaanko tähän lisävalaistusta Q3 tulosjulkistuksen yhteydessä. Miten alumiinin hintojen kehitys on vaikuttanut Bauxite & Alumina sekä Primary Metal segmenttien liikevoittoon? Alkuvuoden ennuste oli että näiden segmenttien liikevoitot laskisivat rajusti verrattuna tilikauteen 2015.

Telenor totesi Q1/2016 raportissa, että on todennäköistä, että VimpelCom saadaan kaupattua seuraavan 12 kk:n aikana. 12.9. pörssitiedotteessaan Telenor ilmoitti laittavansa osan VimpelCom:sta myyntiin. Telenorilla on noin 580 miljoonaa VimpleCom:n osaketta, joista 142,5 miljoonaa osaketta laitettiin myyntiin. 16.9. pörssitiedotteessaan yhtiö uskoo saavansa osakkeistaan noin 486,3 miljoona dollaria eli noin 4,0 miljardia NOK. Kaupasta aiheutunee noin 3,0 miljardin NOK:n laskennallinen alaskirjaus Q3 tulokseen. On hyvä huomata, että tässä myytiin vain noin 25 prosenttia Telenorin omistamista VimpleCom:n osakkeista.

Tilikaudella 2016 suurinta harmia näyttää tuottavan Intian toimintoihin liittyvät alaskirjaukset, joita on alkuvuoden 2016 aikana tehty jo 2,5 miljardin NOK:n edestä. Kova kilpailu Thaimaassa ja Malesiassa näkyy myös näiden maiden liiketuloksen selvänä pienenemisenä. Mikä on näiden tilanne nyt?

Huom! Telenorin tuloslaskelmaa on hyvä lukea tarkasti, sillä erilaisia yllättäviä kuluja tai tuottoja siellä näyttää olevan. Näitä ovat mm. alaskirjaukset, valuuttakurssivoitot tai -tappiot sekä VimpelCom:n laskennalliset arvonmuutokset. Lisäksi raportoidun nettotuloksen sijaan sijoittajan tulee katsoa nettotulosta, josta on siivottu pois vähemmistön osuus.

Telenorin ennustettu liikevaihto on 33,5 miljardia NOK ja nettotulokseksi voi ennustaa olevan noin nollan tuntumassa em. VimpleCom:n myyntiin liittyvästä alaskirjauksesta johtuen.

CH Robinson Worldwide toimintaan vaikuttaa logistiikkapalvelujen kysyntä. Alkuvuoden 2016 teemana näytti olevan se, että rahtien määrät olivat hyvässä kasvussa, mutta rahtien hinnat laskussa kautta linjan. Tulosraportissa fokus siinä, miten globaalin talouden kehitys vaikuttaa kuljetusyhtiöiden hintakilpailuun ja niiden marginaaleihin.

Aflac:n päämarkkina on Japanissa, joten jeni-dollarikurssi määrittelee paljon sen, millaisia dollarimääräisiä lukuja yhtiö raportoi. Aflac ennakoi heinäkuussa tilikauden 2016 ”pretax earnings” tasoksi 6,17 – 6,41 (USD-JPY: 121). Q3/2016 aikana jeni-kurssi on ollut keskimäärin noin 102 -104, minkä vaikutus em. ennusteeseen olisi +0,40 usd. Näin yllä olevassa taulukossa esitettyihin ennusteisiin voisi lisätä noin 5 prosenttia. Miten alhaiset korot vaikuttavat sijoitustoiminnan tuottoihin?

Ahlsrom on antanut viime kuukausien aikana kaksi positiivista tulosvaroitusta: 20.7 ja 13.9. Yhtiö odottaa nyt koko tilikauden 2016 liikevaihdon olevan noin 1 060 – 1 100 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton olevan 6,5 – 7,5 prosenttia (aiemmin 5,4 – 6,4 %). Näin Q3 liikevaihdoksi voi odottaa noin 270 miljoonaa ja nettotulokseksi noin 12 miljoonaa euroa.

Ahlstrom ilmoitti myös 26.9, että se on solminut monivuotisen kompostoituvien annoskahvimateriaalien toimitussopimuksen. Sopimuksen mukaan Ahlstrom toimittaa maissitärkkelyksestä valmistettavaa polymaitohappo (PLA) -pohjaista kompostoituvaa tuotetta Club Coffeelle, joka on kanadalainen kahvipaahtimo ja -pakkaaja.