Viikon 43/2016 yritysanalyysit

Q3/2016 tuloskierros on täydessä vauhdissa. Tässä kirjoituksessa kommentteja viikoilla 42 ja 43 tuloksensa julkistaneiden Talousmentor-yrityslistan yrityksistä. Kaikkia yrityksiä ei ole vielä ehditty käydä läpi, mutta niitä päivitetään tulevien päivien aikana.

Päivitetyt yritykset ovat Ahlstrom, Alfa Laval, AMD, Norsk Hydro, Orion ja Telenor. Sen sijaan Aflac, CH Robinson Worldwide, Corning ja Ford Motor Company ovat jonossa odottamassa vuoroaan.

Ahlstrom

AHLSTROM28.10.2016 | 12,52 EUR
12
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Ahlstromin Talousmentor-arvoluku on 12/30. Heikossa arvoluvussa näkyy Ahlstromin pitkään jatkuneet tuloskunnon vaikeudet. Taseen kunto on päässyt huonoksi, osingon kehitys on ollut heikkoa ja yhtiö on varsin pieni. Pisteitä laskee myös osakkeen hinnan nopea kohoaminen, mikä on nostanut PE-luvut korkeuksiin.

Ahlstromin liikevaihto oli 273 miljoonaa ja nettotulos 18 miljoonaa euroa. Liikevaihto oli ennusteen (270) mukainen, mutta nettotulos oli selvästi ennustetta (12) parempi.

Kuten kesän ja syksyn positiiviset tulosvaroitukset antoivat odottaa, niin Ahlstrom pystyi jälleen parantamaan kannattavuuttaan. Yhtiö on pystynyt muokkaamaan toimintojensa kulurakennetta kilpailukykyisempään suuntaan, joka nyt alkaa näkymään parempana kannattavuutena. Myös kapasiteetin käyttöaste on kasvanut, joka parantaa osaltaan kannattavuutta.

Ahlstromiin sijoittavan on hyvä huomata taseessa oleva 100 miljoonan hybridilaina, jonka vuosittaiset korkokulut ovat 6-7 miljoonaa euroa. Kun ennustettu osinko on 0,32 euron tietämillä eli noin 15 miljoonaa euroa, niin hybridilainan korkokulut ovat tästä osingosta noin 40 prosenttia. Piensijoittajan näkökulmasta olisi hyvä, jos tästä hybridilainasta päästäisiin eroon.

Ahlstromin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Alfa Laval

ALFA LAVAL29.10.2016 | 130,70 SEK
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Alfa Laval:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee erityisesti korkea liikearvon määrä sekä heikko osingon kehitys. Pisteitä laskee myös korkeahko osakkeen hinta.

Alfa Laval:n liikevaihto oli 8 581 miljoonaa SEK ja nettotulos oli -111 miljoonaa SEK tappiolla. Liikevaihto jäi ennustetusta 8 900 miljoonasta SEK:stä selvästi, samoin raportoitu nettotulos oli odotettua (900) heikompi. Nettotulokseen sisältyy kuitenkin noin 1,1 miljardia kruunua kustannussäästöohjelmaan liittyviä kuluja. Ilman tätä, nettotulos olisi ollut odotusten mukainen.

Tilikaudesta 2016 näyttää tulevan varsin vaikea. Raskaan teollisuuden globaali investointilama näkyy Alfa Laval:n luvuissa selvästi. Liikevaihdon ennustetaan laskevan noin 10 prosenttia.

Alfa Laval:n tilauskertymä on pienentynyt jo nyt 6 kvartaalin eli 1,5 vuoden ajan. Q3/2016 tilausten määrä putosi 14 prosentilla Q3/2015 nähden. Toimitusjohtaja Tom Erixon totesi Q3/2016 tulosinfossa, että ”Q3/2016 aikana isoja, yli 5 miljoonan euron tilauksia ei tullut ainuttakaan. Ja myöskin alle 5 miljoonan euron tilauksia on ollut suhteellisen vähän”.

Kustannussäästöohjelman lyhyen aikavälin hyöty on noin 300 miljoonaa SEK/vuosi, jonka pitäisi alkaa realisoitumaan Q2/2017 aikana. Muitakin säästöjä ohjelma tuottaa, mutta niistä yhtiön johto ei vielä halunnut kertoa sen enempää.

Alfa Laval:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

AMD

AMD23.10.2016 | 6,52 USD
5
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

AMD:n Talousmentor-arvoluku on 5/30 eli heikko kaikilla tasoilla.

AMD:n liikevaihto oli 1 307 miljoonaa dollaria ja nettotulos -406 miljoonaa dollaria tappiollinen. Liikevaihto oli ennustettua (1 050) parempi, mutta raportoitu nettotulos oli selvästi ennustettua (0) huonompi.

Liikevaihtoa siivitti sekä grafiikka- että mobiilisuorittimien hyvä myynti. Nettotulosta rasitti 340 miljoonan dollarin WSA-sopimuksenmukainen maksu GLOBALFOUNDRIES-yhtiölle.

AMD järjesteli lainojaan osakeannilla ja uudella lainalla. Uuden lainan korko on 2,13 % sisältäen option osakemuunnokselle. Poismaksetun lainan korko oli 6-7 prosentin tietämissä, joten tämä pienentää vuotuisia korkokuluja noin 55 miljoonan dollarin edestä. Yhtiö myös jatkaa lainajärjestelyjen tekemistä lähitulevaisuudessa.

AMD:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Norsk Hydro

NORSK HYDRO27.10.2016 | 36,23 NOK
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Norsk Hydron Talousmentor-arvoluku on 18/30. Pisteitä laskee erityisesti heikko osinkokehitys sekä osakkeen korkea (PE-luvuilla mitattu) hinta. Myös muutaman vuoden takaiset tappiollisen vuodet sekä heikot pääoman tuottoluvut vievät pisteitä.

Norsk Hydron liikevaihto oli 20 526 miljoonaa ja osakkeenomistajille kuuluva nettotulos oli 1 085 miljoonaa NOK. Liikevaihto oli ennusteen (20 000) mukainen, mutta raportoitu nettotulos oli selvästi ennustetta (300) parempi. Nettotulokseen sisältyy noin +317 NOK rahoitustuottoja, kun odotus oli, että rahoitustuotot olisivat olleet hieman negatiivisia.

Hyvästä nettotuloksesta vastasi mm. Hydron vesivoima korkeamman hinnan ja kysynnän kannattelemana. ”Bauxite & Alumina” sekä ”Primary Aluminium” -segmenttien liikevoitot (Q1-Q3) olivat laskussa alumiinioksidin sekä metallien hintojen laskun seurauksena verrattuna viime vuoteen. Metal Markets tuotti paremman liikevoiton kuin viime vuonna osin siitä syystä, että viime vuoden vertailuluvut olivat varsin heikot.

Hydron Q1-Q3/2016 tulokseen sisältyy valuuttajohdannaisten noin +2,3 Mrd NOK:n tuotto. Viime vuonna vastaavaan aikaan tappio oli noin -4,4 Mrd NOK. Eli nettovaikutus on +6,7 Mrd NOK tilikauden 2016 hyväksi. Tästä syystä tilikauden 2016 nettotulos tulee olemaan selvästi parempi kuin vuonna 2015.

Huhutusta Sapa:n spin-off:sta ei tullut lisätietoa.

Norsk Hydron Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Orion

ORION25.10.2016 | 37,20 EUR
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Orionin Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee osingon heikko kehitys sekä osakkeen korkea hinta.

Orion liikevaihto oli 259 miljoonaa ja nettotulos 72,5 miljoonaa euroa. Toteutunut liikevaihto oli hieman parempi, mutta nettotulos oli selvästi parempi kuin ennustettu (255 / 55). Nettotulokseen sisältyi 22,4 miljoonan euron myyntivoitto, joten ilman sitä nettotulos olisi ollut 50 miljoonaa euroa eli noin 10 prosenttia vähemmän kuin ennuste oli.

Yhtiö ei muuttanut näkymiään, vaan tilikauden 2016 liikevaihdon odotetaan olevan hieman enemmän kuin viime vuoden 1 015 miljoonaa euroa. Liikevoiton (ebit) odotetaan ylittävän 270 miljoonaa euroa (ilman myyntivoittoja).

Liikevaihdon Q1-Q3/2016 kasvua siivittää mm. Orionin Suomen lääkkeiden tukkumyynnin noin 22 miljoonan euron eli 12 prosentin kasvu. Orion sai alkuvuoden 2016 aikana noin 6 miljoonaa euroa enemmän etappimaksuja kuin vuonna 2015. Lisäksi Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku oli ennakoitua hitaampaa. Näin oma arvio tilikauden 2016 liikevaihdosta asettuu noin 1 065 miljoonaan euroon eli kasvua tulisi noin 4 prosenttia vuodesta 2015.

Mikäli Orion maksaa myyntivoitoista saadun noin 22 miljoonaa euroa lisäosinkoina, niin se tarkoittaisi noin 0,16 euroa/osake (22 miljoonaa euroa per 140,5 miljoonaa osaketta).

Orionin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Telenor

TELENOR26.10.2016 | 132,00 NOK
15
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Telenorin Talousmentor-arvoluku on 15/30. Pisteitä laskee erityisesti nettotuloksen heikko kehitys, jota laskee alaskirjaukset ja myyntitappiot. Lisäksi taseen liikearvo on koholla, samoin kuin korolliset velat. Myös pääoman tuottoluvut ovat heikolla tasolla, johtuen heikosta tuloskunnosta. Voitonjaon pisteitä laskee nollaosinko vuodelta 2008 sekä korkea osingonmaksusuhde. Osakkeen hinta on PE-luvuilla laskettuna korkealla tasolla.

Telenorin liikevaihto oli 32 794 miljoonaa ja osakkeen omistajille kuuluva nettotulos -4 821 miljoonaa NOK. Liikevaihto oli ennusteiden (33 500) mukainen, mutta nettotulos (0) meni reippaasti ohi.

Telenorin roimaa tappiota selittää mm. Intian toimintoihin tehty noin 4,1 Mrd NOK:n alaskirjaus sekä VimpelCom:in myyntiin liittyvät 5,3 Mrd myyntitappiot. Telenorin Q3/2016 tulosraportin sivulla 25 (tai PDF-sivu 27) on oikaistu tuloslaskelma, joka oikeastaan paljastaa varsin suuret (kertaluontoiset) erät.

Telenorin Euroopan toimintojen vuoden 2016 liikevaihdon ennustetaan olevan viime vuoden tasolla. Bulgarin, Motenegron ja Ruotsin hyvää kehitystä jarruttaa Norjan markkinoiden heikko kehitys. Aasian toimintojen liikevaihdon ennustetaan kasvavan noin 5 – 6 prosenttia. Suurinta kasvu (kruunuilla mitattuna) on Myanmarissa, Bangladeshissä ja Pakistanissa. Sen sijaan tiukka markkinatilanne näkyy Malesian ja Thaimaan liikevaihtojen selvänä laskuna.

Hieman mietityttää Telenorin kohdalla se, että yritys on jollain tavalla ”kahden vaiheilla” skandaalien, alaskirjausten, kovan hintakilpailun ja yleisen taloudellisen suhdanteen muodossa. Joko yritys pystyy kääntämään tämän hetkiset haasteet voitoksi ja pystyy jatkamaan normaalia toimintaansa. Tai sitten tämä on vain alkusoittoa suurempiin ongelmiin.

Telenorin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Yksi ajatus artikkelista “Viikon 43/2016 yritysanalyysit”

Kommentit on suljettu.