Viikkokatsaus 44/2016

Q3/2016 tuloskierros on edelleen täydessä vauhdissa. Viime viikolla 43 peräti 9 Talousmentor-yrityslistan yritystä raportoi Q3-tuloksensa. Sama tahti jatkuu tulevalla viikolla, kun 9 yritystä julkaisee tuloksensa. Tässä viikkokatsauksessa ennakkopohdintaa näistä yrityksistä.

Talousmentor-salkku

Viikon 43/2016 lopussa

  • Talousmentor-salkku: 25 811,14 (+0,2 %)
  • Seligson vertailusalkku: 27 792,68 (-0,6 %)

Talousmentor-salkun tilannetta voi tarkemmin seurata Salkku-sivulta.

Viikolla salkkuun tuli Telia Company:n osingot 76,95 euroa. Koska Telia Company on ruotsalainen yhtiö, niin osingoista tehtiin 15 prosentin ennakonpidätys eli kassaan tuli 65,41 euroa. Suomen verottaja ottaa puuttuvan 10,5 prosenttia lopullisessa verotuksessa. Kassassa on osinkojen jälkeen 4 316,48 euroa, josta riittää 1-2 osakekauppaan.

Viikon 43 yritystapahtumia

Viikolla 43 Talousmentor-yritysanalyyseistä 9 yritystä julkaisi Q3-tulosraporttinsa. Näistä viiden yrityksen sekä aikaisemmalta viikolta AMD yritysanalyysit on ehditty päivittämään. Näiden kuuden yrityksen yhteenvedot on luettavissa kirjoituksessa Viikon 43/2016 yritysanalyysit.

Sen sijaan Aflac, CH Robinson Worldwide, Corning ja Ford Motor Company ovat jonossa odottamassa vuoroaan.

Ericsson:n uudeksi toimitusjohtajaksi tulee Börje Ekholm (s. 1963) ja hän aloittaa toimessaan tammikuussa 2017. Hän on toiminut aikaisemmin mm. pörssiyhtiö Investor:n toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana vuosina 2005 – 2015. Hän istuu myös Ericsson:n, Alibaba:n, NASDAQ OMX:n ja Trimble Navigation:n yhtiöiden hallituksissa.

Viikon 44 yritystapahtumia

Peräti 9 yritystä Talousmentor-yritysanalyyseistä julkistaa kvartaalituloksensa tulevalla viikolla. Oheiseen taulukkoon on koottuna tuloksensa raportoivien yritysten liikevaihto- ja nettotulosennusteet.

LIIKEVAIHTO NETTOTULOS
Yhtiö Raportoitu Ennuste Raportoitu Ennuste
AMD 1 307 (1 050) -406 (0)
Corning 25.10. 2 400 200
Alfa Laval 8 581 (8 900) -111 (900)
Orion 259 (255) 73 (55)
Norsk Hydro 20 526 (20 000) 1 085 (300)
Telenor 32 794 (33 500) -4 821 (0)
CH Robinson Worldwide 26.10. 3 200 140
Aflac 27.10. 5 500 700
Ford Motor Company 27.10. 40 000 1 900
Ahlstrom 273 (270) 18 (12)
Dominion Resources  31.10. 3 100 600
Cummins  31.10. 4 100 250
Orkla  1.11. 8 750 750
Archer-Daniels-Midland  1.11. 15 500 300
Edison International  1.11. 3 300 365
Metsä Board  2.11. 420 23
Sampo  3.11. 1 350 375
Sponda  4.11. 65 30
Ramirent  4.11. 165 -2

Dominion Resources:n velkaisuus on varsin korkealla tasolla (omavaraisuusaste 26 % ja gearing 180 %). Varsinkin, kun huomioi lähivuosien yli 15 miljardin USD investointitarpeet. Sijoittajan tulee seurata, miten tämä vaikuttaa yhtiön rahoitukseen eli onko tulossa lisää osakeanteja taikka leikataanko osinkoa. Tuloksessa huomio myös siihen, miten Matthew-hurrikaani vaikutti yhtiön tulokseen?

Yhtiö on saanut päätökseen Questar-yhtiön hankinnan. Paljonko tämä yhtiö tuo lisää liikevaihtoa ja tulosta? Millainen tasevaikutus sillä on?

Cummins:n näkymiä varjostaa raskaan teollisuuden maailmanlaajuinen laskusuhdanne. Cummins:n nettotulosmarginaali on ollut noin 8,5 – 10,2 prosentin tasolla, kunnes tilikaudella 2015 se laski 7,3 prosenttiin. Tilikaudesta 2016 tulee varsin vaikea liikevaihdon pudotessa noin 10 prosenttia. Myös marginaalin pysyminen 7,3 prosentin tasolla on kovan työn takana. Yritys on kuitenkin vahvassa kunnossa ottamaan laskusuhdanteen vastaan.

Miten yrityksen tilanne on kehittynyt vuoden jälkimmäisellä puoliskolla? Ja joko raskaan teollisuuden puolella alkaa näkymään valoa?

Orklan visiona on olla ”johtava kuluttajatuotteiden valmistaja”. Tähän ei oikein sovi vesivoima (Hydro Power) taikka alumiiniratkaisut (Sapa), joten on mielenkiintoista nähdä, pyrkiikö yritys eroon näistä lähivuosien aikana. Ja kuten Norsk Hydron kohdalla jo huhuttiin, niin listataanko Sapa pörssiin? Orklan tilkauden 2016 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan noin 10 prosenttia vuodesta 2015. Saadaanko tähän varmennusta?

Archer-Daniels-Midland:n tilikauden 2016 kehitys on haastavaa, sillä liikevaihdon ennustetaan putoavan yli 10 prosenttia ja nettotuloksen noin 30 prosenttia vuodesta 2015. Yhtiö on luopumassa tappiollisesta Brasilian sokerietanolin tuotannosta. Lisäksi yhtiön viljan myynti- sekä kuljetusmäärät ovat pienentyneet, jonka seurauksena marginaalit ovat kovassa paineessa. Miten yhtiön käynnistämä 275 miljoonan dollarin säästöohjelma etenee? Q2:n aikana siitä oli saatu jo 150 miljoonan dollarin hyödyt eli miten se näkyy Q3-tuloksessa?

Edison International toimii varsin säännellyillä markkinoilla Kalifornian alueella. Odotukset ovat oikeastaan sellaiset, että mitä harmaampi tulosjulkistus niin sitä parempi. Edisonin velkaantumisaste on varsin koholla, joten lähteekö velkataakka helpottamaan, vai tekeekö yritys rahoitusjärjestelyjä osakeantien muodossa? Edisonin toimitusjohtaja vaihtui syyskuussa hänen jäädessä eläkkeelle.

Markkinat odottavat liikevaihdon olevan jopa 4,0 miljardia dollaria ja nettotuloksen noin 400 miljoonaa dollaria. Eli 10 – 20 prosenttia enemmän kuin yo. taulukon ennusteet.

Metsä Board:n muutosprosessin pitäisi olla käytännössä ohi, joten tilikauden 2016 toisella puoliskolla pitäisi alkaa näkyä merkkejä paremmasta kehityksestä. Q3/2016 tulosta painaa vielä Husumin tehtaan käyttöönottovaihe sekä huoltoseisokit. Viimeksi Q2/2016 tulosjulkistuspäivän kurssi laski voimakkaasti (-7,0 %), mutta heti seuraavana päivänä nousua tuli 11 prosenttia. On mielenkiintoista nähdä, miten kurssit kehittyvät tällä kertaa.

Sampo-konserniin kuuluu If-vahinkovakuutusyhtiö, Mandatum Life, yli 20 prosentin omistusosuus Nordeasta ja yli 30 prosentin omistusosuus Tanskalaisesta Topdanmark:sta. Raportissa huomio siihen, miten If:n ja Nordean digitalisaatioprojektit etenevät. Onko tiedossa merkittäviä viivästyksiä tai budjettien ylityksiä?

Miten nollakorkojen aika vaikuttaa sijoitustoiminnan tuottoihin? Onko If:n yhdistetty kulusuhde parantunut entisestään. Q2/2016 se oli (ilman kertaluonteisia eriä) 87,1 prosenttia (mitä alhaisempi luku, sitä parempi). Lisäksi Sampo totesi Q4/2015, että ”epäedullisessa ympäristössä Sammon tuloksentekokyky ei lyhyellä aikavälillä muutu merkittävästi nykyisestä”. Näkyykö tämä Q3/2016 tuloksessa?

Sammon hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlrhoos on aktivoitunut kesän aikana ja sen jälkeen. Sampo on julkistanut ostotarjouksen tanskalaisesta Topdanmarkista ja Sampo on myös pohtimassa, josko se käyttäisi oikeuttaan myydä Mandatum Life:n vakuutuskannan Danske Bankille. Lisäksi Wahlroos on ollut järjestelemässä Nordean mahdollista yhdistymistä Hollantilaisen Amron kanssa.

Spondan tulosannissa fokus siihen, mihin suuntaan vuokrausaste on kehittynyt alkuvuoden aikana? Entä vuokran määrä? Entä miten Venäjältä irtautumisen strategia etenee aiemmin tänä vuonna myydyn Moskovan kauppakeskuksen lisäksi? Joulukuussa tulee maksuun tämän vuoden toinen 0,06 euron osinko. Saadaanko tästä lisää tietoa?

Ramirent antoi viime viikolla tulosvaroituksen. Yhtiö sai äskettäin uuden toimitusjohtan, joka ensitöikseen pisti tuulemaan. Q3-tulokseen vaikuttaa mm. kertaluontoisia alaskirjauksia ja uudelleenorganisointikustannuksia lähes 8 miljoonan euron edestä. Yhtiön ilmoituksen mukaan liikevoitto (ebit) tulee olemaan 0,2 miljoonaa euroa ja nettotulos -1,9 miljoonaa euroa tappiollinen.