Viikon 44/2016 yritysanalyysit

Q3/2016 tuloskierros on täydessä vauhdissa. Tässä kirjoituksessa kommentteja viikoilla 43 ja 44 tuloksensa julkistaneiden Talousmentor-yrityslistan yrityksistä. Kaikkia yrityksiä ei ole vielä ehditty käydä läpi, mutta niitä päivitetään tulevien päivien aikana.

Päivitetyt yritykset ovat CH Robinson Worldwide, Corning, Ford Motor Company, Metsä Board, Ramirent, Sampo ja Sponda. Sen sijaan Aflac, Archer-Daniels-Midland, Dominion Resources, Cummins, Edison International ja Orkla ovat jonossa odottamassa vuoroaan.

CH Robinson Worldwide (CHRW)

CH ROBINSON WORLDWIDE30.10.2016 | 67,59 USD
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

CHRW:n Talousmentor-arvoluku on 24/30. Yrityksen hyvä kehitys näkyy siinä, että arvoluvun osa-alueet ovat kaikki vahvoja. Pisteitä laskeekin oikeastaan osakkeen korkea hinta sekä liikearvon kohonnut määrä.

CHRW:n liikevaihto oli 3 356 miljoonaa ja nettotulos 129 miljoonaa dollaria. Liikevaihto oli hieman ennustetta parempi, kun taas nettotulos jäi ennusteesta.

Yhtiön eri liiketoiminta-alueiden tilannetta kuvaa oikeastaan se, että marginaalit ovat paineessa. Tämä johtuu siitä, että rahtien hinnat ovat voimakkaassa laskussa eikä sitä laskevat kustannukset ole pystyneet kompensoimaan. Se, mikä on hyvää, niin rahtien määrät ovat selvässä kasvussa.

CHRW raportoi ns. NET REVENUE luvut eli nettoliikevaihdon, mikä syntyy palvelun myynnistä saatavien tuottojen sekä palvelun toteuttamisesta aiheutuvien suorien kulujen erotuksesta. Tilikauden 2016 ”net revenue”:n ennustetaan jäävän vuoden 2015 tasolle eli noin 2 280 miljoonaan dollariin. Q3/2016 aikana tapahtunut muutos on ollut nopeaa ja rajua. Vielä Q2/2016 aikana ennustettiin tilikauden 2016 ”net revenue”:n kasvavan noin 5 prosenttia 2 390 miljoonaan dollariin.

CHRW:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Corning

CORNING INC30.10.2016 | 22,68 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Corning:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Pisteitä laskee erityisesti osingonjaon heikkoudet muutaman vuoden takaa sekä nettotuloksen laskutrendi. Osakkeen hinnasta yhtiö saa täydet pisteet.

Corning:n liikevaihto oli 2 507 miljoonaa ja nettotulos 284 miljoonaa dollaria. Ennusteisiin nähden liikevaihto oli hieman ja nettotulos selvästi parempi.

Q3:lla Display Technologies -segmentin myynti kasvoi 19 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Hyvää kehitystä selittää pääasiassa Japanin jenin suotuisa kehitys. LCD-näyttöjen myyntilukujen positiivista vaikutusta pehmensi näyttöjen noin 10 prosentin hinnanlasku.

Myös Optical Communications segmentin myynti kasvoi Q3:lla. Kasvua oli 6 prosenttia, jota selittää mm. valokuitujen hyvä kysyntä erityisesti USA:ssa. Lisäksi myyntilukuja kasvatti Q2:lla hankitun yrityksen luvut.

Alkuvuoden tulos oli 2 123 miljoonaa dollaria voitollinen, mutta tämä sisältää +1 216 miljoonan dollarin edestä seuraavanlaisia eriä:

  • + 2 676 miljoonan dollarin kertaluontoinen myyntivoitto (Dow Corning)
  • – 2 295 miljoonan dollarin laskennalliset valuuttakurssitappiot
  • + 835 miljoonan dollarin verotuotot

Mikäli kertaluontoinen 2 676 miljoonan dollarin myyntivoitto oikaistaan pois nettotuloksesta, niin silloin alkuvuoden tulos olisi ollut -553 miljoonaa dollaria tappiollinen.

Corning:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Ford Motor Company

FORD MOTOR COMPANY1.11.2016 | 11,50 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ford:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevaa arvolukua laskee erityisesti liikevaihdon heikko kehitys sekä osingonjaon keskeytyminen vuonna 2010. Lisäksi Financial Services -segmentin korolliset velat vaikuttavat taseen kunnon pisteisiin.

Ford:n liikevaihto oli 35 943 miljoonaa ja nettotulos 957 miljoonaa dollaria.

Ennusteista jäätiin selvästi, kun Fordin autojen myyntimäärät vähenivät kaikkialla maailmassa noin 10 – 15 prosenttia lukuun ottamatta Aasiaa, missä myyntimäärät kasvoivat 30 prosenttia. Liikevaihdot pienenivät noin 8 – 15 prosenttia, paitsi Aasiassa ne nousivat noin +16 prosenttia. Euroopassa tulos-ennen-veroja nousi roimasti 138 miljoonaan dollariin viime vuoden 9 miljoonasta dollarista. Näin vaikka autojen myynti väheni 15 prosenttia.

Myynnin vähenemistä selittää jälleenmyyjien varastojen pienentäminen, mikä vähensi tilauksia Ford:lta.

Ford ennustaa, että koko konsernin tilikauden 2016 oikaistu tulos-ennen-veroja on noin 10,2 miljardia dollaria (2015: 10,8). Automotive-segmentin tilikauden 2016 myynti olisi noin 141 miljardia dollaria eli vuoden 2015 tasolla. Sen sijaan ”operation margin” on alhaisempi kuin viime vuoden 6,8 prosenttia.

Ford:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Metsä Board

METSÄ BOARD2.11.2016 | 5,11 EUR
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Metsä Board:n Talousmentor-arvoluku on 18/30. Pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon lasku sekä kaksi tappiollista tilikautta. Sen lisäksi vuoden 2011 nollaosinko ja osakkeen korkea hinta nykyiseen tulostasoon rasittaa arvolukua. Yhtiön läpikäymä muutosprosessi oikeastaan näkyy jokaisella rintamalla.

Metsä Board:n liikevaihto oli 440 miljoonaa ja nettotulos 18,6 miljoonaa euroa. Eli ennusteisiin nähden liikevaihto oli hieman parempi kun taas nettotulos oli selvästi huonompi.

Vaikka Q3/2016 liikevaihto oli 17 miljoonaa euroa suurempi kuin Q2/2016, niin silti liiketulos eli ebit oli heikompi kuin Q2:lla (26,6 vs 34,5). Tätä eroa selittää mm. varastojen muutoksen vaikutus liikevoittoon: Q3:lla se oli -10,8, kun Q2:lla se oli +24,4 miljoonaa euroa.

Vaikka Husumin tehtaan käynnistyksen haasteet ovat olleet hyvinkin tiedossa, niin silti Q3-raportista jäi tasapaksu maku. Q3-raportissa todetaan kuitenkin, että ”Husumin uuden taivekartonkikoneen kapasiteetti lähestyy tavoiteltua nimelliskapasiteettia, minkä turvin voimme entistä paremmin vastata kysynnän kasvuun päämarkkina-alueillamme.” Lisäksi raportin sivun 3 taulukossa nähdään kartongin tuotanto- ja toimitusmäärien kasvava trendi.

On mielenkiintoista nähdä, mihin suuntaan Metsä Board:n bisnes lähtee tilikaudella 2017 kehittymään. Yrityksen johdolla on oikeastaan näytön paikka – positiivisessa mielessä.

Metsä Board:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Ramirent

RAMIRENT5.11.2016 | 6,39 EUR
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ramirentin Talousmentor-arvoluku on 16/30. Tyydyttävää arvolukua laskee erityisesti heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys, korkea liikearvo ja velkojen määrä. Lisäksi heikko osinkokehitys ja osakkeen korkea hinta (PE) laskevat arvolukua.

Ramirentin liikevaihto oli 169 miljoonaa euroa ja nettotulos -1,9 miljoonaa euroa tappiollinen, jotka olivat linjassa Ramirentin julkaiseman tulosvaroituksen kanssa.

Ramirent teki 20 miljoonan euron edestä alaskirjauksia ja uudelleenjärjestelyjä, jotka liittyvät Q3/2016 aikana aloitettuihin toimintojen uudelleenorganisointeihin. Yhtiö listaa lyhyen aikavälin painopistealueikseen

  • Alhaisen tulostason yksiköiden tai segmenttien uudelleenorganisoinnit
  • Keskittyminen ydinliiketoimintaan eli konevuokraukseen
  • IT-kustannusten ja ulkoisten materiaali- ja palveluhankintojen vähentäminen
  • Monimutkaisen hinnoittelun yksinkertaistaminen

Uusi tj haluaa korjata mm. eri yksiköiden liian suuret ja jatkuvat erot tulosmarginaaleissa sekä fokusoida toimintoja pois huonokatteisista ratkaisupalveluliiketoiminnan palveluista. It-kustannukset liittyvät liian raskaaseen kehitysohjelmaan, jonka hyödyt ovat marginaaliset.

Eli uusi tj pisti tuulemaan.

Osinko on jo useamman vuoden ollut yli 100 % tuloksesta, joten on en ihmettelisi, jos Ramirent:n osinko olisi viime vuotista 0,40 euroa alhaisempi. Vuodesta 2013 oma pääoma on laskenut 20 prosenttia ja velka noussut 80 prosenttia. Tämä olisi järkevää, jos esim. oma pääomaa olisi taseessa paljon. Mutta nyt esimerkiksi oman pääoman tuotto on ollut laskutrendissä vaikka velkavipu on siis kasvanut.

Ramirentin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Sampo

SAMPO3.11.2016 | 40,45 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Sammon Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevaa arvolukua laskee erityisesti liikevaihdon heikko kehitys (nollakorkojen aikakausi näkyy tässä) sekä heikot pääoman tuottoluvut. Pääoman tuottolukujen mittarit sopivat huonosti rahoitusyhtiöiden käyttöön. Arvolukua laskee myös korkeahko osingonmaksusuhde.

Sammon liikevaihto oli 1 347 miljoonaa ja nettotulos 396 miljoonaa euroa eli ennusteiden mukaiset.

Sammon kvartaali meni odotetusti: If jatkaa hyvällä kulusuhteella (Q3:lla 84,6 %) ja Mandatum Life:n ROE nousi 18 prosenttiin (Q3/2015: 5,3 %). Sammon kvartaalituloksia heiluttaa sijoitustoiminnan tuotot, joten siinä mielessä yhden kvartaalin lukuja ei tule liikaa painottaa.

Kuten on ollut jo tiedossa, niin Sampo teki pakollisen ostotarjouksen Topdanmarkista ja tämän seurauksena Sammon omistusosuus nousi 41 prosenttiin. Sampo aikoo ehdottaa Topdanmarkin yhtiökokouksessa, että se lopettaa omien osakkeiden osto-ohjelman ja että se alkaa sen sijaan maksamaan osinkoa. Näin Sampo saisi neljännen tukijalan If:n, Mandatum Life:n ja Nordean lisäksi oman osingonmaksun turvaamiseen. Se, mikä osingon taso tulisi olemaan, ei ole vielä tiedossa.

Samoin on ollut tiedossa se, että Mandatum myy vakuutuskantansa Danske Bank:lle. Tämän vakuutuskannan arvonmäärityksen odotetaan kestävän Q2/2017 loppuun ja varsinainen transaktio tehtäisiin Q4/2017 aikana.

Sammon Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Sponda

SPONDA4.11.2016 | 4,03 EUR
19
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Spondan Talousmentor-arvoluku on 19/30. Arvoluvun pisteitä laskee erityisesti paikallaan polkeva osinko, korkea velkaisuus sekä heikko tuloksen kehitys ja siitä johtuvat heikot pääoman tuoton tunnusluvut. Hyvää yhtiön arvoluvussa ovat osakkeen hinnan tunnusluvut (PE), jotka indikoisivat edullisesti hinnoiteltua osaketta.

Spondan liikevaihto oli 66,3 miljoonaa ja nettotulos 18,8 miljoonaa euroa. Liikevaihto oli ennusteiden mukainen, mutta nettotulos oli noin 11 miljoonaa euroa ennustetta heikompi.

Q1-3:lla Spondalla oli noin -10 miljoonan euron edestä käyvän arvon muutoksia, jotka oikeastaan selittävät ennustetta heikomman nettotuloksen. Lisäksi viime vuonna samaan aikaan näitä arvon muutoksia oli +12,9 miljoonaa euroa, joten tämän erän nettovaikutus on -23 miljoonaa euroa viime vuoteen verrattuna.

Toisaalta Q1-3:lla Spondalla oli 13,3 miljoonan euron edestä kiinteistöjen luovutusvoittoja (Q1-3/2015: 2,6) eli tämän nettovaikutus on +10 miljoonaa euroa viime vuoteen verrattuna.

Lisäksi tilikauden 2015 nettotulokseen (227 Meur) sisältyy laskennallisten verovelkojen pienentymisestä aiheutuva 129 miljoonan euron positiivinen vaikutus. Näin tilikauden 2016 ennustettu nettotulos on 90 – 100 miljoonassa eurossa.

Yhtiön vuokrausaste on nousutrendissä, ja Q3:n lopussa se oli 89,3 %, kun se tilikauden 2015 lopussa oli 87,7 % (2014: 87,0 %). Tämä selittää osaltaan liikevaihdon kasvua.

Sponda maksanee 0,06 euron osingon 8.12.2016, mutta tämä vaatii vielä Spondan hallituksen päätöksen.

Spondan Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Yksi ajatus artikkelista “Viikon 44/2016 yritysanalyysit”

Kommentit on suljettu.