Viikon 45/2016 yritysanalyysit

Q3/2016 tuloskierros on hiljentymässä. Tässä kirjoituksessa kommentteja viikoilla 43 – 45 tuloksensa julkistaneiden Talousmentor-yrityslistan yrityksistä. Analyysijonoon jäi vielä yksi yritys, mutta se päivitetään tulevien päivien aikana.

Päivitetyt yritykset ovat Aflac, Archer-Daniels-Midland, Cummins, Edison International, Orkla ja Raisio. Sen sijaan Dominion Resources on vielä jonossa odottamassa vuoroaan.

Aflac

AFLAC8.11.2016 | 70,15 USD
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Aflacin Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyvällä tasolla olevia arvopisteitä laskee tuloksen heikko kehitys, missä nollakorkojen aikakausi näkyy Aflacin kohdalla. Myös omavaraisuusasteen heikko taso laskee pisteitä, mutta toisaalta tämä on väärä mittari vakuutusyhtiön kohdalla. Myös osinkotuotto (2,45 %) jää hitusen alle pisterajan (2,50 %).

Aflac:n liikevaihto oli 5 716 miljoonaa ja nettotulos 629 miljoonaa dollaria. Liikevaihto oli hieman ennustetta parempi, kun taas nettotulos jäi ennusteesta.

Jeni siivittää Aflacin koko vuoden 2016 tulosta. Q1-Q3 aikana jeni oli keskimäärin 108,58, kun vuosi sitten se oli 120,81. Tässä tulkinta on sellainen, että mitä alhaisempi arvo, sitä paremmat dollariluvut. Alkuvuoden Q1-Q3/2016 tulokseen sisältyy -260 miljoonan dollarin edestä realisoituja sijoitus- tai luottotappioita. Vertailukaudella näistä kertyi +26 miljoonaa dollaria tuottoja.

Yhtiö päivitti osakekohtaista ”pretax operating earnings” ennustettaan vuodelle 2016. Uusi arvio on 6,40 – 6,60 dollaria (vanha 6,17 – 6,41). Tämä ei sisällä valuuttakurssimuutoksia, joissa on tapahtunut selvää liikehdintää. Mikäli jenin kurssi pysyy 100 – 110 välillä loppuvuoden, niin silloin ennuste on 6,78 – 7,07.

Aflacin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Archer-Daniels-Midland (ADM)

ARCHER-DANIELS-MIDLAND12.11.2016 | 41,73 USD
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

ADM:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti tuloksen heikko kehitys sekä heikolla tasolla olevat pääoman tuottoluvut.

Archer-Daniels-Midland:n (ADM) liikevaihto oli 15 832 miljoonaa ja nettotulos 341 miljoonaa dollaria. Ennusteisiin nähden liikevaihto oli hieman parempi, kun taas nettotulos oli selvästi parempi.

Agricultures-segmentin heikko tilanne normalisoitui Q3:n aikana, kun USA:n viljan viennin kilpailukyky parani globaaleilla markkinoilla. Muutoin ADM:n lukuja kuvastaa se, että markkinoilla on ylitarjontaa, joka laskee hintoja, mutta toisaalta kysyntääkin on enemmän kuin viime vuonna. Kysynnän kasvu ei ole kuitenkaan pystynyt korvaamaan hintojen laskua, jonka johdosta ADM:n liikevaihto ja tulos ovat selvässä laskussa.

Osakkeessa nähtiin tosiaan isoja liikkeitä, kun tulosjulkistuksen jälkeen osake nousi muutaman päivän aikana noin 10 prosenttia (43,57 USD -> 47,72 USD). USA:n vaalituloksen jälkeen osake on laskenut noin 12,5 prosenttia (47,72 USD -> 41,73 USD).

ADM:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Cummins

CUMMINS11.11.2016 | 136,00 USD
25
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Cummins:n Talousmentor-arvoluku on 25/30. Erinomaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti heikko tuloskehitys parin viime vuoden aikana. Lisäksi korkeahko osakkeen arvostus laskee pisteitä.

Cummins:n liikevaihto oli 4 187 miljoonaa ja nettotulos 289 miljoonaa dollaria. Liikevaihto ja nettotulos olivat hieman ennusteita parempia.

Raskaan teollisuuden huono suhdanne näkyy edelleen Cummins:n tilanteessa. Alkuvuoden liikevaihto laski noin 10 prosenttia, mikä johtui kysynnän laskusta raskaiden rekkojen sekä voiman tuotannon markkinoilla. Myös valuuttakurssimuutokset vaikuttivat laskevasti raportoituihin lukuihin.

Alkuvuoden aikana yhtiö on ostanut omia osakkeita 745 miljoonalla dollarilla. Vuoden 2013 lopun osakkeiden määrästä yhtiö on ostanut  noin 17,7 miljoonaa kappaletta eli noin 9,4 prosenttia. Osto-ohjelmassa on jäljellä noin 529 miljoonaa dollaria.

Cummins:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Edison International

EDISON INTERNATIONAL10.11.2016 | 68,88 USD
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Edison International:n Talousmentor-arvoluku on 18/30. Tyydyttäviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti tuloksen heikko kehitys. Pisteitä laskee myös korkea velkaisuus sekä pääomavaltaisena yhtiönä heikot pääoman tuottoluvut.

Edison International:n liikevaihto oli 3 763 miljoonaa ja nettotulos 421 miljoonaa dollaria. Sekä liikevaihto että nettotulos ylittivät ennusteet. Ja markkinoiden ennusteet olivat lähempänä.

Yhtiö aikoo tehdä vuosien 2016 – 2020 aikana yhteensä noin 23 miljardin dollarin investoinnit, mikä tarkoittaa noin 4 – 5 miljardia dollaria per vuosi tänä aikana. Poistot huomioiden vuosittaisen rahoituksen tarve on noin 2 – 3 miljardia, johon ei pelkkä tulorahoitus riitä. Näin osakeanti taikka uudet lainaohjelmat tulevat kysymykseen.

Yhtiö tarkensi myös tilikauden 2016 ns ”Core EPS” ennustettaan 3,86 – 4,96 USD, missä eroa normaaliin EPS:iin on 0,01 USD.

Yhtiöllä on lainakovenantteja, mikä asettaa rajoitteita Edison:n tytäryhtiön (SCE) osingonmaksulle. Tällä hetkellä maksimiosinko on 567 miljoonaa dollaria. Q3/2016 aikana SCE:n maksama osinko oli 170 miljoonaa dollaria, joten yhtiö voi maksaa vielä 3 osingot olettaen, että mitään muuta ei tapahtuisi yrityksen taloudessa).

Edison:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Orkla

ORKLA6.11.2016 | 78,20 NOK
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Orklan Talousmentor-arvoluku on 16/30. Tyydyttävällä tasolla olevaa arvolukua laskee erityisesti osakkeen korkea hinta sekä heikko osingon kehitys. Myös korkea liikearvon määrä sekä heikot pääoman tuottoluvut laskevat pisteitä.

Orklan liikevaihto oli 9 429 miljoonaa ja osakkeenomistajille kuuluva nettotulos 1 069 miljoonaa NOK. Toteutuneet luvut olivat selvästi parempia kuin ennusteet.

Orkla teki jälleen muutamia yritysostoja kvartaalin aikana, ja mm maalaustarvikeyritys Harris yhdistettiin konserniin 1.9.2016.

PepsiCo:n kanssa tehdyn laajennetun jakelusopimuksen vaikutus näkyi Q3:lla lisäten myyntiä erityisesti Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Liikevoiton (ebit) kasvu +15 % johtui hyvästä myynnin kehityksestä, toteutuneista kustannussäästöohjelmista sekä hankituista liiketoimista.

Yhteisyrityksien (Sapa ja Jotun) tuotto nousi 313 miljoonaan NOK viime vuoden 239 miljoonasta NOK.

Orklan Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Raisio

RAISIO9.11.2016 | 3,68 EUR
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Raision Talousmentor-arvoluku on 16/30. Tyydyttäviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti korkealla tasolla oleva osakkeen hinta sekä heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys. Myös liikearvon korkea määrä sekä heikko pääoman tuotto (ROE ja ROI) laskevat pisteitä.

Raision liikevaihto oli 103 miljoonaa ja nettotulos 11 miljoonaa euroa. Ennustetusta liikevaihdosta jäätiin selvästi, mutta nettotulos oli ennustetta parempi.

Liikevaihdon pieneneminen johtui pääosin lisensoidun Honey Monster -brändin muromyynnin poistumisesta, Ison-Britannian välipalapatukkaliiketoiminnan myynnistä sekä punnan heikkenemisestä. Vaikka liikevaihto olikin pienempi kuin viime vuonna, niin uudelleen järjestelyjen kohteena oli vähäkatteisia liiketoimintoja, joten näin vaikutus nettotulokseen jäi pieneksi. Tämän takia marginaalit olivat paremmalla tasolla, kuin viime vuonna.

Raision mukaan punnan osuus yhtiön Q1-Q3/2016 liikevaihdosta ja liiketuloksesta oli noin 40 prosenttia. Myös ohjeistus tilikauden 2016 lopulle oli pehmeä johtuen punnan heikkenemisestä.

Raision Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Yksi ajatus artikkelista “Viikon 45/2016 yritysanalyysit”

Kommentit on suljettu.