Technopolis Oyj

Talousmentor-yritysanalyyseihin on lisätty suomalainen kiinteistöyhtiö Technopolis Oyj. Yhtiö syntyi vuonna 1982 Oulussa, kun se alkoi vuokraamaan 4 000 neliön toimitiloja pienille kasvuyrityksille. Nyt, yli 30 vuotta myöhemmin, vuokrattavaa pinta-alaa on noin 778 000 m2 ja työntekijöitä 249.

Technopolis toimii Suomen lisäksi Ruotsissa (Göteborg), Norjassa (Oslo), Venäjällä (Pietari), Virossa (Tallinna) ja Liettuassa (Vilna). Yhtiön markkina-arvo on noin 470 miljoonaa euroa.

Tätä kirjoitettaessa Talousmentor-salkussa on Technopoliksen osakkeita: Talousmentor-salkku: Technopolis (osto).

Tilikausi 2016

Tilikauden 2016 liikevaihdon ennustetaan olevan noin 172 miljoonaa euroa eli hieman parempi kuin vuonna 2015 (170,6 Meur). Liikevaihdon kasvua varjostaa jo viime vuonna ennenaikaisesti päättyneiden vuokrasopimusten noin 10 000 neliön kunnostuksen ja uudelleenvuokrauksen ottama aika.

Sen sijaan Pietarissa vuokrausaste on noussut noin 1,1 prosenttia viime vuodesta ja keskivuokrakin on nousussa. Ruplan arvon heikkeneminen sen sijaan syö osan tästä hyödystä. Ruotsin Göteborg:n yksikkö liittyi konserniin 1.7.2016 alkaen, joten sen vaikutus alkaa näkymään koko painolla vuodesta 2017.

Tilikauden 2016 nettotulosodotus on noin 50 miljoonaa euroa – ja tässä tämä on ”osakkeenomistajille kuuluva osuus tuloksesta”. Siitä on siis siivottu pois vähemmistön osuus.

Huomio taseen eriin

Technopoliksella on oman pääoman erissä 74,2 miljoonan euron hybridilaina, joka teknisesti on omaa pääomaa, mutta on kuitenkin lainaa. Yhtiön laskemissa tunnusluvuissa tämä hybridilaina on omassa pääomassa, joten se parantaa mm. omavaraisuusastetta. Lainan korko on 7,5 % eikä lainalla ole eräpäivää. Yhtiö voi kuitenkin lunastaa tämän lainan vuodesta 2018 alkaen.

Korkea velkaisuus nousee esiin Technopoliksen taseessa, sillä korollista velkaa on lähes 1,0 miljardia euroa. Korkotason 1 prosenttiyksikön nousu tarkoittaisi noin 10 miljoonan euron korkokulujen lisäystä. Nykyisestä noin 50 miljoonan nettotuloksesta se nappaisi ison osan.

Yhtiöllä on lainoihin liittyen kovenantteja (kts. myös kirjoitus Osakkeenomistajan ja velkarahoittajan agenttikustannus) ja jos omavaraisuusaste laskee alle 33 prosentin, niin osa näistä kovenanteista laukeaa. Technopoliksen Q3/2016 raportissa ilmoittama omavaraisuusaste oli 39,5 % (tässä luvussa hybridilaina on siis omaa pääomaa).

Huomio osakeanteihin

Technopoliksen viimeisin osakeanti oli syksyllä 2016, missä osakkeiden lukumäärä kasvoi noin 15 prosenttia. Tätä ennen osakkeiden määrät kasvoivat merkittävästi vuosina 2013 (+27 %), 2012 (+13,5 %), 2010 (+10,5 %) ja 2008 (+30 %).

Oheisessa kuvassa osakkeiden määrän kehitys. Kuvassa edellisvuosien osakkeiden määrät on suhteutettu syksyn 2016 osakeannin mukaiseen osakemäärään.

technopolis-osakemaara-q32016

Arvostus ja osinko

PE-lukujen (9,4 – 15,1) perusteella Technopoliksen osakkeen hinta (3,00 eur) on edullisen tuntuinen. Tässä kuitenkin näkyy mahdolliset tulevaisuuden osakeannit. Jos et osallistu anteihin, niin osuutesi yhtiön tulevista voitoista pienenevät, mikä laskee osakkeen diskontattua nykyarvoa. Jos taas osallistut anteihin, niin joudut maksamaan tulevien osakeantimaksujen diskontatun nykyarvon verran lisää nykyisen osakkeen hinnan päälle.

Kevään 2017 osingoksi ennustetaan 0,15 – 0,16 euroa, kun viime keväänä se oli osakeantikorjattuna 0,148 euroa (ilman korjausta 0,17 euroa). Tämä antaisi nykyiselle noin 3 euron hintaiselle osakkeelle noin 5,0 – 5,3 prosentin osinkotuoton.

Talousmentor-arvoluku

TECHNOPOLIS15.11.2016 | 3,00 EUR
19
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Technopoliksen Talousmentor-arvoluku on 19/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti taseen heikko kunto. Velkaa on paljon eikä pääoman tuottoluvutkaan ole hyviä. Myös heikko osingon kehitys laskee pisteitä.

Technopoliksen Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä: Technopolis sijoituskohteena.