Tuottovaatimus

Tässä kirjoituksessa pohditaan sijoittajan tuottovaatimusta, joka koostuu riskittömästä tuotosta ja riskipreemiosta. Mitä riskillisempi sijoituskohde, niin sitä suurempi riskipreemio on, ja sitä suurempi sijoittajan tuottovaatimus on. Tässä kiteytyy koko sijoitustoiminnan ydin: mitä suurempaa tuottoa etsit, sitä suurempaa riskiä sinun tulee ottaa.

On myös hyvä ymmärtää, että riskin kasvaessa toteutunut tuotto ei välttämättä kasva. Mahdollisuudet parempaan tuottoon kyllä kasvavat, mutta aina tämä lopputulema ei realisoidukaan.

Taustaa

Kirjoituksessa Inflaatio ja korkoInflaatio ja korko pohdittiin rahan aika-arvoa ja sen tekijöitä. Rahan aika-arvo jakautuu 3 tekijään:

  • inflaatioon eli ostovoiman heikentymiseen,
  • kulutuksen ja siitä koetun hyödyn siirtämisestä tulevaisuuteen sekä
  • vastapuoliriskistä eli siitä, että lainaaja ei suoriudukaan maksuvelvoitteistaan.

Kirjoituksessa Pörssi toimii, koska ostajan ja myyjän ”r” on eri pohdittiin diskonttausta. Diskonttaus tarkoittaa siis sitä, että tulevaisuuden raha muutetaan nykyrahaksi, jotta eri aikakausien rahamääriä voidaan verrata. Diskonttaus on kuin koron laskentaa, mutta nyt toiseen suuntaan eli tulevaisuudesta nykyhetkeen.

PresentValue-kaava
Kaava: Nykyarvo eli tulevin kassavirtojen (CF) diskonttaus

Huomaa, että oheisen kuvan kaavassa jakajassa oleva ”r” eli diskonttaustekijä ei ole sama kuin lainan korko. Se on sijoittajan määrittelemä tuottovaatimus tai -odotus.

Kaavasta on myös hyvä huomata, että jos ”r”:n arvo nousee esimerkiksi 3 prosentista 6 prosenttiin, niin sijoituksen arvo laskee. Koska korkotaso on nyt nollan tuntumassa, niin jo tästä on helppo nähdä, että jos ja kun korkotaso lähtee nousuun, niin silloin sijoitusten arvot laskevat – tai sijoittajat joutuvat laskemaan tuottovaatimustaan.

Riskitön ja riskillinen tuotto

Jos korko nousee (tai laskee), niin tuottovaatimus nousee (tai laskee) samalla. Mutta onko tuottovaatimus sama kuin yleinen korkotaso?

Ei, sitä se ei ole.

Yleinen korkotaso on eräänlainen riskitön tuotto, jonka voi odottaa saavansa varmasti. Perinteisesti tällaisia riskittömiä tuottoja ovat tarjonneet valtioiden lainapaperit. Finanssikriisi ja Kreikka-kriisi hieman murensivat tätä ajattelua, ja toki on niinkin, että valtioiden riskit eroavat toisistaan. Mutta, ehkä USA:n lyhyet (alle vuoden laina-ajan) valtionlainat ovat riskittömiä – tai riski USA:n maksukyvyttömyydestä on äärimmäisen pieni.

Tuottovaatimuksen koostumuksen tulisi meidän kaikkien ymmärtää ja sisäistää. Tuottovaatimus koostuu riskittömästä ja riskillisestä tuotosta.

Tuottovaatimus = riskitön + riskillinen tuotto

Pankkitalletuksen korko on tällä hetkellä lähes nollassa prosentissa, mutta niin on riskikin. Yrityksen velkapaperin korko on jo korkeampi kuin pankkitalletuksen, sillä yritystoimintaan liittyy luonteensa mukaisesti riskiä, joten voi olla, että lainattua rahaa tai sovittua korkoa ei saakaan takaisin. Voidaan jopa sanoa, että myös lottorivi on sijoitus, jonka tuotto voi olla satumainen, mutta niin ovat riskitkin. Mitä todennäköisimmin sijoitettua pääomaa ei saa takaisin – eikä ”luvattua” tuottoa.

Riskipreemio

Tämän riskittömän tuoton päälle laskettavaa riskillistä tuottoa kutsutaan myös riskipreemioksi.

Tuottovaatimus = riskitön tuotto + riskipreemio

Jotta pankkitalletuksen sijaan sijoittaja sijoittaisi yrityksen velkapaperiin, niin hän vaatisi tästä lisääntyneestä riskistä riskipreemion. Riippuen yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja lukuisista muista tekijöistä, niin sijoittaja voisi arvioida riskipreemioksi esimerkiksi 4 prosenttia. Jos riskitön korko on 1 %, niin silloin sijoittaja tekisi sijoituspäätöksen, jos hän saisi yli 5 prosentin tuoton yrityksen lainapaperista.

Oletetaan, että tämä samainen yritys tarjoaisi osakkeita sijoittajille. Oletetaan vielä, että yrityksen nykyiset omistajat tietävät* osakkeen arvon olevan 100 euroa. Mutta, koska sijoittajilla ei ole kaikkea (tai he epäilevät, että heillä ei ole kaikkea) tietoa käsillä, niin he nostavat riskipreemiotaan tämän epävarmuuden perusteella.

*) Osakkeen arvo on tulevaisuuden kassavirtojen tai osinkojen diskontattu nykyarvo (kaava yllä), joten on selvää, että kukaan ei tiedä varmasti osakkeen oikeaa arvoa.

Koska osakesijoitus on riskisempi kuin saman yrityksen lainapaperi, niin riskipreemion tulee olla suurempi kuin edellä arvioitu 4 prosenttia. Riippuen yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja lukuisista muista tekijöistä, niin sijoittaja voisi arvioida riskipreemioksi esimerkiksi 10 prosenttia. Jos riskitön korko on 1 %, niin silloin sijoittaja tekisi sijoituspäätöksen, jos hän saisi yli 11 prosentin tuoton yrityksen osakkeesta.

Jos sijoittaja on omassa analyysissään arvioinut yrityksen tuottavan 10 euroa per vuosi, niin silloin osakkeen arvo sijoittajan silmissä olisi

10/0,11 = 90,91 euroa

Palataan tähän kaavaan ensi viikolla.

Nykyiset omistajat joutuisivat myymään (heidän mielestään) 100 euron arvoiset osakkeet 90,91 euron hintaan, jotta ne menisivät kaupaksi.

Pääoman kustannus

Tässä on erittäin tärkeä huomata se, että yrityksen näkökulmasta lainapaperin eli vieraan pääoman kustannus eli korko on merkitty sopimuksiin. Näin tämän rahoitusmuodon hinta on helppo ymmärtää ja tarkistaa.

Mutta oman pääomanehtoisen rahoituksen (eli osakkeiden tarjoamisen) kustannus ei näy suoraan. 100 euron arvoiset osakkeet joudutaan myymään 90,91 euron hintaan ennen kuin tarpeeksi sijoittajia osallistuu osakeantiin ja pääomia saatiin kerättyä. Tässä sijoittajien tuottovaatimuksesta eli riskittömän koron ja riskipreemion summasta muotoutui yrityksen oman pääoman kustannus.

Pääoman kustannus = sijoittajien tuottovaatimus = riskitön tuotto + riskipreemio

Yhteenveto

Meidän kaikkien on hyvä ymmärtää sijoittajan tuottovaatimuksen vaikutus meidän jokapäiväiseen elämään.

Esimerkkejä on helppo löytää ympäriltämme:

Asuntolainan korko määräytyy riskittömän koron ja riskipreemion mukaisesti. Kun haet lainaa, niin sinulle tehdään pankin järjestelmien toimesta riskikartoitus, ja saat omaan riskikategoriaan sopivan koron. Sinä asiakkaana voit hyödyntää kilpailutilannetta ja kilpailuttaa eri pankkeja ja katsoa sitten parhaan tarjouksen. Ja kun pankin tarjous ja sinun tarve kohtaavat, niin lainan koroksi tulee ”juuri oikea korko”.

Työpaikka on olemassa vain siksi ja vain niin kauan, kuin omistajien tuottovaatimukseen päästään. Jos yritys ei tuota riskipreemiotaan, niin sijoittajat muuttavat sijoituspainotuksiaan. Ehkä markkinoilla on jokin toinen vastaavanlainen yritys, jonka tuotto vastaa sijoittajan tuottovaatimusta, joten sijoittajan kannattaa siirtää sijoituksensa tähän toiseen yritykseen. Loogista. Ja ennen kuin moitit sijoittajaa ahneeksi, niin hän teki sen saman liikkeen, kuin asuntolainaa hakeva kilpailuttaessaan pankkeja ja hakiessa parasta lainakorkoa.

Kun seuraavaksi sinulle tarjotaan uskomatonta ja varmaa tuottoa tarjoavaa sijoitusta, niin ole varovainen. Sellaista ei ole olemassakaan. Miksi kukaan tarjoaisi tällaista sijoitustuotetta, kun tarjoaja voisi sijoittaa siihen itse – omat ja varastetut sekä lainatut rahat ja vielä paitakin päältä vain tällaiseen sijoituskohteeseen.

Kun sijoituksen riski nousee, niin samalla nousee myös sijoituksen tuottovaatimus. Se ei siis tarkoita, että sijoituksen tuotto nousisi riskin noustessa. Vaan tuottovaatimus tai –odotus nousee – ja aina ei mene niin, kuin oli toivottu.

Jos kahdesta Suomi-rahastosta toinen on tuottanut paremmin kuin toinen, niin onko tämä paremmin tuottaneen rahaston salkunhoitaja parempi kuin toisen? Vai oliko hän vain ottanut enemmän riskiä ja saanut tuottovaatimuksen mukaisen tuoton?

2 vastausta artikkeliin “Tuottovaatimus”

Kommentit on suljettu.