Olvi Oyj

Suomalaisen panimon Olvin juuret ulottuvat vuoteen 1878, kun William ja Onni Åberg perustivat Iisalmen Oluttehdas Oy:n. Nykyään Olvilla on toimintaa Suomen lisäksi Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Valko-Venäjällä. Työntekijöitä yhtiöllä on 1905 (Q3/2016) ja yhtiön markkina-arvo on noin 570 miljoonaa euroa.

Merkittävä tekijä Olvin taloudelliseen menestykseen on kesäsesongin pituus sekä suotuisat ja lämpimät ilmat.

Toinen merkittävä riskitekijä Olvin toiminnassa on Valko-Venäjän toiminnot. Valko-Venäjän rupla on devalvoitunut viimeisen 4 vuoden aikana alle puoleen. Kun vuonna 2012 yhdellä eurolla sai noin 11 000 ruplaa, niin vuoden 2016 aikana ruplan arvo on vaihdellut niin, että yksi euro on ollut 21 000 – 25 000 ruplan välillä.

Olvin ääni- ja siten päätäntävalta on hyvin keskittynyttä, sillä Olvi-säätiöllä on noin 52,5 prosenttia äänistä ja Hortlingin suvulla noin 29,8 prosenttia. Yhteensä heillä on yli 80 prosentin osuus yhtiöstä, joten voidaan jopa kysyä, että onko Olvin paikka pörssissä tällaisella omistuskeskittymällä.

Taloudellinen tilanne

Tilikauden 2016 liikevaihdon odotetaan olevan noin 315 – 320 miljoonaa euroa eli parempi kuin vuonna 2015, jolloin liikevaihtoon vaikutti mm. Valko-Venäjän ruplan devalvoituminen sekä heikko kesäsesonki Suomessa ja Virossa.

Nettotulos on sekin polkenut paikallaan ollen noin 15 – 35 miljoonan euron välimaastossa jo varsin pitkän aikaa. Olvi tekee kuitenkin tulosta hyvällä marginaalilla, mutta kysymys onkin, että mistä kasvua?

Olvin tase on hyvässä kunnossa. Liikearvoa on varsin vähän suhteessa koko taseeseen. Lisäksi korollisten velkojen määrä on selvässä laskutrendissä, mitä voidaan pitää positiivisena tekijänä.

Olvin osinko on kehittynyt epätasaisesti viime vuosien aikana. Näin siksi, että vuonna 2015 osinko oli 0,70 euroa, sitten pari vuotta 0,65 eurossa ja sitä ennen 3 vuotta 0,50 eurossa. Tilikauden 2016 osinkoennuste on 0,75 euroa.  Tämä antaisi tällä osakkeen hinnalla (29.11.2016: 27,32 eur) noin 2,7 prosentin osinkotuoton.

Olvin osaketta voidaan pitää PE-luvuilla 17,2 – 21,2 (PE1-7) mitattuna hivenen korkeasti hinnoiteltuna.

OLVI29.11.2016 | 27,32 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Olvin Talousmentor-arvoluku on 20/30, missä pisteitä laskee erityisesti epätasainen osingon kehitys sekä viime vuosien heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys. Osakkeen hinta on aavistuksen korkea, joka laskee hyvällä tasolla olevia pisteitä. Olvin tase on hyvässä kunnossa.

Olvin Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä: Olvi sijoituskohteena.

Yksi ajatus artikkelista “Olvi Oyj”

Kommentit on suljettu.