Amer Sports Oyj

Suomalaisen Amer Sports juuret ulottuvat vuoteen 1950, kun Amer Tobacco Oy perustettiin. Amer on luonut nahkansa useaan otteeseen vuosien varrella. Yhtiö on mm. toiminut laivakuljetuksen ja paperiliiketoiminnan parissa sekä omistanut välillä myös Weilin+Göös:n ja Marimekon. Yhtiö on sittemmin luopunut niin tupakoista kuin myös laivoista ja papereista.

Nykyään Amer toimii urheiluvälineiden, -jalkineiden ja -asusteiden markkinoilla. Yhtiöllä on myyntiverkosto 34 maassa ympäri maailmaa, ja sillä on noin 8 550 työntekijää. Yhtiön markkina-arvo on 2,9 miljardia euroa.

Amerin brändeihin kuuluvat mm. Salomon, Wilson, Atomic, Suunto ja Sports Tracker.

Amerin liiketoiminnassa toimintaympäristöön vaikuttaa mm. urheilutuotealan tiukka kilpailu. Kilpailussa mukana on maailmanluokan tunnettuja brändejä sekä kansallisesti toimivia yhtiöitä. Lisäksi jälleenmyyjät haluavat keskittää toimittajaverkostonsa aiempaa pienempään määrään, jotta toimintaa saadaan tehostettua ja yhteistyötä syvennettyä. Ison kauppaketjun ulkopuolelle jääminen voi johtaa myynnin sekä kannattavuuden laskuun.

suunto-mallisto
Suunto mallistoa: http://www.suunto.com/fi-FI/

Taloudellinen tilanne

Amer Sports:n liikevaihdon ja tuloksen kehitys on mukavaa katsottavaa. Liikevaihto on kasvanut jokaisena tilikautena vuodesta 2009 alkaen. Yhtiö pystyy myös tekemään noin 2,5 – 5,5 prosentin marginaalilla tulosta, joten ylimmän rivin kasvu näkyy myös tuloksessa. Sijoittajan ei kuitenkaan pidä liian tarkasti katsoa yksittäisen vuoden tulosta, sillä siihen vaikuttaa erityisesti valuuttakurssimuutokset sekä talvisesongin lumi- ja pakkastilanne.

Tilikauden 2016 liikevaihtoennuste on 2 660 miljoonaa euroa (2015: 2 534). Liikevaihtoa kasvattaa mm. Ulkoilu-segmentin jalkineiden ja asusteiden hyvä myynnin kehitys. Toisaalta USA:ssa tapahtuneet jälleenmyyjien konkurssit haittaavat liikevaihdon kehitystä, koska korvaavia myyntikanavia pitää etsiä ja rakentaa.

Tilikauden 2016 nettotuloksen odotetaan kasvavan noin 15 prosenttia vuodesta 2015. Tuloksen kasvu hyötyy em. myynnin kasvusta sekä parantuneista katteista. Toisaalta em. jälleenmyyjien konkurssit aiheuttava lisäkustannuksia, joka osaltaan jarruttaa tuloksen kehitystä.

Tilikauden 2016 osingoksi ennustetaan 0,60 euroa, mikä tällä osakkeen kurssitasolla (3.12.2016: 24,40 eur) antaisi noin 2,5 prosentin osinkotuoton.

Yhtiön hyvä taloudellinen tilanne näkyy myös osakkeen hinnassa, mikä PE-luvuilla (20,5) mitattuna on selvästi kalliisti hinnoiteltu. Toisaalta ROE ja ROI ovat jääneet – pienoisesta velkavivusta huolimatta – hieman heikoiksi.

AMER SPORTS3.12.2016 | 24,40 EUR
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Amer Sports:n Talousmentor-arvoluku on 21/30, missä hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee erityisesti osakkeen korkea hinta. Pisteitä laskee myös alle tavoitetason olevat pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI).

Amer Sports:n Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä: Amer Sports Sijoituskohteena.

Yksi ajatus artikkelista “Amer Sports Oyj”

Kommentit on suljettu.