Securitas AB

Talousmentor-yritysanalyyseihin on lisätty ruotsalainen Securitas, joka toimii turvallisuusalalla tarjoten mm. vartiointi-, hälytys-, turvamies- sekä etävalvontapalveluja. Yhtiö toimii yli 50 maassa työllistäen noin 300 000 työntekijää. Securitaksen markkina-arvo on noin 50,0 miljardia SEK.

Turvallisuuspalvelujen kysyntä on globaalisti laajaa. Kysynnän kasvu linkittyy talouden kehitykseen, yleiseen turvallisuuden (tai turvattomuuden) tunteeseen sekä sosiaalisiin ja demografisiin trendeihin. Voimakkainta turvallisuuspalvelujen kasvu on kehittyvissä maissa, mutta päämarkkinat ovat kuitenkin vielä kehittyneissä maissa.

Securitas listaa kilpailijoikseen G4S:n, Prosegur:n ja Allied Barton:n.

Taloudellinen tilanne

Securitaksen liikevaihto ja nettotulos ovat kehittyneet viimeisten 4 – 5 vuoden aikana varsin mallikkaasti. Tätä kehitystä ovat avittaneet Securitaksen tekemät yrityskaupat, mutta myös Euroopan turvallisuustilanteen heikentyminen viime vuosien aikana on tuonut lisää kysyntää turvallisuuspalveluihin.

Pohjois-Amerikassa Securitas on pystynyt kasvattamaan markkinaosuuttaan sekä teknologiapohjaisten ratkaisujen myyntiä vuosina 2015 ja 2016. Sen sijaan muutamien Etelä-Amerikan valtioiden taloudellinen kehitys alkoi heikentyä vuoden 2015 aikana. Koska turvallisuuspalvelut ovat jälkisyklisiä, niin tämä kehitys alkoi näkyä Etelä-Amerikan liikevaihdossa ja liikevoitossa vuoden 2016 aikana.

securitas-monitoring
Kuva: http://www.securitas.com/en/our-offering/security-services/response-call-out-services/

Tilikauden 2016 ennustettu liikevaihto on noin 86,0 miljardia ja nettotulos 2,7 miljardia kruunua.

Securitas käy oikeutta Espanjan verottajaa vastaan, sillä Espanjan verottaja ei ole hyväksynyt joitakin Securitaksen tekemiä korkovähennyksiä. Juttuja on vireillä vuosien 2003 – 2009 verotuksista. Securitas arvioi, että jos verottajan vaatimukset menevät oikeusistuimissa läpi, niin ne aiheuttaisivat noin 70 miljoonan euron eli noin 700 miljoonan kruunun kustannukset korkoineen.

Lisäksi Securitas on Espanjassa oikeudessa ylityökorvausten johdosta. Näiden rahallinen vaikutus on noin 50 miljoonan kruunua, mutta työnantajamainetta tilanne ei varmastikaan paranna. Näin tämän epäsuora taloudellinen vaikutus voi olla em. suurempi.

Yrityskaupoista johtuen Securitaksen sekä liikearvo että korolliset velat ovat koholla, mikä nostaa yrityksen riskiä kohdata heikkoja taloudellisia aikoja. Sijoittajan tuleekin kiinnittää yhtiön velkaantumisen tasoon ja sen kehittymiseen jatkossa.

1, 3 ja 7 vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (19,1 – 25,2) mitattuna osakkeen hinta on hieman kalliisti hinnoiteltu. Kevään 2017 osingon voidaan odottaa olevan 3,50 SEK, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (15.12.2016: 138,40 SEK) noin 2,5 prosentin osinkotuoton.

SECURITAS15.12.2016 | 138,40 SEK
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Securitaksen Talousmentor-arvoluku on 17/30. Kohtalaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti korkea liikearvo sekä korkea velkaisuus, joka painaa velkaisuuden tunnuslukuja. Heikon osingon lisäksi pisteitä laskee osakkeen korkea hinta. Toisaalta noin 3,6 prosenttia alhaisempi (130,65 SEK) hinta toisi 2 lisäpistettä, mikä nostaisi kokonaisarvosanan neljään tähteen.

Securitaksen Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä: Securitas sijoituskohteena.

Yksi ajatus artikkelista “Securitas AB”

Kommentit on suljettu.