Yritysanalyysi 38 – tunnuslukuvertailua

Talousmentor-yritysanalyysi on nyt tehty 38 eri yrityksestä. Ennen kuin Q4/2016 tuloskausi pääsee kunnolla vauhtiin, niin laitetaan nämä yritykset järjestykseen osinkotuoton, PE-luvun, ROE:n ja Talousmentor-arvoluvun perusteella.

Nämä yritysanalyysin 38 yritystä on listattu Yrityslista-sivulla. Listalla on tätä kirjoittaessa 14 suomalaista, 5 ruotsalaista, 4 norjalaista ja 15 amerikkalaista yhtiötä.

Jokaisesta yrityksestä on kolme eri osiota:

Talousmentor-yritysanalyysin periaatteita on kuvattu kirjoitussarjassa, jonka voi ladata PDF:nä (Talousmentor-yritysanalyysi.pdf). Talousmentor-arvoluvun periaatteita kuvaavan kirjoitussarjan voi myös ladata PDF:nä (Talousmentor-arvoluku.pdf).

HUOM! Seuraavat tunnuslukuvertailut on koostettu käyttäen perjantain 13.1.2017 päätöskursseja.

Parhaat osinkotuotot

Osinkosijoittajaa kiinnostaa hyvät osingon maksajat ja listalla on 8 yritystä, joiden seuraavan 12 kk:n ennustetut osinkotuotot ylittävät 5 prosenttia.

Yritys           Osake       Osinko     Osinkotuotto
Telenor         133,30 NOK   7,70 NOK   5,8 %
Aktia            10,20 EUR   0,58 EUR   5,7 %
Ramirent          7,02 EUR   0,19 EUR   5,7 %
Telia Company    37,25 SEK   2,00 SEK   5,4 %
Sampo            42,48 EUR   2,25 EUR   5,3 %
Ford Motor Co    12,63 USD   0,65 USD   5,1 %
Raisio            3,53 EUR   0,18 EUR   5,1 %
Sponda            4,13 EUR   0,21 EUR   5,1 %

Ford:n kvartaaliosinko irtoaa 18.1.2017. Tämä kvartaaliosinko on yhteensä 0,20 USD, joka sisältää 0,05 USD ylimääräistä osinkoa. Irtoamisen jälkeen 12 kk:n osinkoennuste on 0,62 USD (= 3 * 0,15 + 0,17), mikä antaisi osinkotuotoksi 4,9 %.

Halvimmat osakkeet (PE)

Tilikauden 2016 ennustettujen nettotuloksien perusteella halvimmat (PE < 15) osakkeet ovat.

Yritys      Osake    Tulos    PE
Ford Motor Co  12,63 USD  1,64 USD  7,7
Technopolis    3,14 EUR  0,32 EUR  9,8
Aflac      69,64 USD  6,26 USD  11,1
Corning     24,84 USD  2,03 USD  12,2
Yara Internat. 349,00 NOK  27,60 NOK  12,6
Aktia      10,20 EUR  0,79 EUR  12,9
IBM       167,34 USD  12,27 USD  13,6
Ponsse      24,76 EUR  1,68 EUR  14,7

Ford:n kohdalla markkinat odottavat jopa 1,80 USD tulosta, mikä laskisi alhaista PE-lukua entisestään.

PE-lukujen kohdalla on hyvä muistaa, että markkinat alkavat jo katsomaan vuoden 2017 tuloksia. Eli vaikka tilikauden 2016 tulos olisi kuinka hyvä (tai huono), niin huomio on kuitenkin siinä, miten yritys uskoo tilikauden 2017 menevän. Jos se on huonompi (tai parempi) kuin 2016 tai analyytikoiden ennusteet, niin markkinat reagoivat siihen.

Pelkän PE-luvun perusteella ei sijoituksia tule tehdä. Sijoittajan tuleekin katsoa aina erikseen syitä alhaiselle PE-luvulle. Onko tulos laskussa tai onko ennuste turhan optimistinen? Entä uhkaako yritystä jokin sakko tai muu vastaavanlainen seuraamus, joka romahduttaisi tuloskunnon.

Parhaimmat pääoman tuotot (ROE)

Sijoittajan ostaessa osakkeita, niin hän ostaa osuuden yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta. Liiketoimintaa rahoitetaan sekä omalla että vieraalla pääomalla. Osakkeenomistajien varat yhtiössä ovat omassa pääomassa, joka kasvaa (tai pienenee) yhtiön nettotuloksen mukaan. Mitä parempi tälle omalle pääomalle saatava tuotto (ROE) on, sitä paremmin yhtiö tuottaa sen omistajille. Siksi ROE on tärkeä sijoittajan tunnusluku.

Tilikauden 2016 ennustettujen nettotuloksien perusteella parhaimmat oman pääoman tuoton (ROE > 20 %) osakkeet ovat.

Yritys      Osake    ROE
IBM       167,34 USD  67,9 %
Campbell Soup  61,72 USD  46,0 %
CHRW       73,38 USD  42,1 %
Orion B     43,16 EUR  39,3 %
Harley-Davids.  58,73 USD  36,6 %
Ponsse      24,76 EUR  36,2 %
General Mills  61,08 USD  32,1 %
H&M       249,80 SEK  30,6 %
Elisa      31,53 EUR  27,8 %
Fastenal Co   48,05 USD  26,1 %
Ahlstrom     14,30 EUR  23,6 %
Ford Motor Co  12,63 USD  21,5 %
Deere & Co   105,79 USD  20,5 %
Securitas    142,70 SEK  20,0 %

Komeita oman pääoman tuottoja! Mutta sijoittajan tulee tarkistaa kuitenkin se, että johtuuko hyvät tuotot pelkästään siitä, että yritys käyttää suurta velkavipua tuoton saamiseksi.

Arvoluku – eri tekijöiden yhdistelmä

Sijoittajan ei tulisi tehdä sijoituspäätöksiään yksittäisen tunnusluvun perusteella. Ei, vaikka osinkotuotto, PE-luku taikka ROE olisivat houkuttelevilla tasoilla.

Seppo Saario toteaa kirjassaan ”Miten sijoitan pörssiosakkeisiin osa II” (painos vuodelta 2005, sivut 54 – 56) että parhaimpia tuottoja on saatu yhdistelemällä eri tunnuslukuja. Esimerkiksi korkea osinkotuotto (tai korkea ROE) yhdistettynä alhaisen PE:n kanssa ovat tuottaneet historian valossa parhaimpia tuottoja.

Talousmentor-arvoluku pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen. Arvoluku koostuu 5 eri kokonaisuudesta, joita ovat:

 • Yritysriski
 • Tuloksen kehitys
 • Taseen kunto
 • Voitonjako
 • Osakkeen hinta

Arvoluvun perusteella parhaimmat yritykset ovat (23/30 pistettä tai enemmän):

Yritys      Osake    Arvopisteet
Yara Internat. 349,00 NOK  26
Cummins     139,98 USD  25
Fastenal Co   48,05 USD  25
Ponsse      24,76 EUR  24
Aflac      69,64 USD  24
Archer-Dan.   43,56 USD  23

22 pistettä on seuraavilla yhtiöillä: Sampo, H&M, CHRW, Ford ja Harley-Davidson.

Huomio- ja tavoitehinnat

Huomio- ja tavoitehintojen tarkoituksena on olla signaaleja siitä, että yrityksen osakkeen hinta on laskenut tai noussut houkuttelevalle tasolle, jolloin tarkempi yritysanalyysi olisi paikallaan.

Huomio- ja tavoitehinnat on listattuna täällä: Tavoitehinnat.

Edellisiin Talousmentor-arvolukuihin nähden huomiohinnat ovat seuraavat (%-sarake kertoo sen, kuinka paljon osakkeen hinnan pitäisi laskea, jotta se alittaisi huomiohinnan):

Yritys      Osake    Huomiohinta   %
Yara Internat. 349,00 NOK  256,30 NOK  -26,6 %
Cummins     139,98 USD  107,29 USD  -23,4 %
Fastenal Co   48,05 USD   37,82 USD  -21,3 %
Ponsse      24,76 EUR   20,30 EUR  -18,0 %
Aflac      69,64 USD   62,17 USD  -10,7 %
Archer-Dan.   43,56 USD   39,76 USD  - 8,7 %

22 pistettä saaneista H&M:n huomiohinta on 233,25 SEK, ja sillä ero on -6,6 %.

Voidaan siis sanoa, että H&M ja Archer-Daniels-Midland alkavat herättämään mielenkiintoa, mikäli näiden hinnat vielä laskevat hieman.

Yhteenveto

Sijoittajan on tärkeää ymmärtää, että tunnusluvut taikka erilaiset arvoluvut ovat vain erittäin yksinkertaistettuja näkymiä yritysten sen hetkiseen tilanteeseen. Niiden tarkoitus on vain nostaa esiin yrityksiä, joihin ehkä kannattaisi tutustua tarkemmin. Sijoituspäätöstä tunnuslukujen perusteella ei tule tehdä.