Volatiliteetti – mikä se on?

Sijoittamisen riski yleensä liitetään siihen, että odotettua tuottoa ei saavuteta tai sijoitettua pääomaa ei saada kokonaan takaisin. Tässä kirjoituksessa katsotaan, miten sijoituksen tuotto-odotusta ja riskiä arvioidaan.

On hyvä huomata, että ijoittamisessa riski tarkoittaa myös positiivista riskiä eli sitä, että saavutetaankin odotettua parempi tuotto.

Terminä ”riski” on huono, sillä se assosioituu herkästi vain negatiiviseen suuntaan. Ehkä sana ”mahdollisuus” olisi parempi. Riski olisi silloin mahdollisuus hyvään taikka huonoon tuottoon.

Mutta, mikä riski on ja miten se määritellään?

Volatiliteetti

Kirjoituksessa Tuottovaatimus todettiin, että

tuottovaatimus = riskitön tuotto + riskipreemio

Riskipreemio on se lisä, jonka sijoittaja vaatii, jotta hän uskaltaa sijoittaa riskisempään sijoituskohteeseen. On helppo mieltää, että pankkitalletuksen tai osakesijoituksen riskit ja siten myöskin tuottomahdollisuudet ovat erilaiset.

Riskiä mitataan volatiliteetilla eli tuoton keskihajonnalla. Volatiliteetti mittaa sitä, kuinka paljon sijoituksen tuotot heiluvat tuottojen odotusarvon ympärillä. Mitä suurempaa heilahtelu on, niin sitä suurempi on sijoituksen riski. Vaikka laskennassa lasketaan tuottojen volatiliteettia, niin monesti laskennassa katsotaan vain osakkeiden hintojen heilahtelua.

Tilastomatematiikkaa opiskelleet muistanevat, että mitä lähempänä keskiarvoa otannan eri arvot ovat, sen pienempi keskihajontakin on. Mitä pienempi keskihajonta on, niin sitä varmemmin voidaan ajatella tuotto-odotuksen toteutuvan.

Ei mennä tässä kirjoituksessa volatiliteetin laskemisen kaavaan. Lisää volatiliteetista on esim. Wikipediassa https://en.wikipedia.org/wiki/Volatility_(finance).

Tuotto-odotus

Tuotto-odotusta on käsitelty aikaisemmin muutamassa kirjoituksessa:

Jos kahden eri sijoituksen tuotot ovat olleet samat, mutta tuottojen volatiliteetit ovat olleet eri, niin silloin se, jonka volatiliteetti on ollut pienempi, on vähäriskisempi. Samaan tuottoon on siis päästy ottamalla vähemmän riskiä.

Tämä on hyvä muistaa, kun vertailee esimerkiksi eri rahastojen tuottoja. Onko salkunhoitaja ottanut paljon riskiä (volatiliteetti on korkealla), jotta hyvään tuottoon on päästy.

Tilastollisesti ja normaalijakauman mukaan 68 prosenttia aineistoista asettuu keskihajonnan sisään eli

tuotto ± keskihajonta

ja 95 prosenttia asettuu kahden keskihajonnan sisään eli

tuotto ± 2 * keskihajonta

Esimerkiksi USA-osakkeiden historiallinen tuotto on ollut 9,7 % ja volatiliteetti 19,9 %. Tämä tarkoittaa sitä, että tilastollisesti vuotuisista tuotoista

 • 68 % on asettunut -10,2 % … +29,6 % välille
 • 95 % on asettunut -30,1 % … +49,5 % välille

On hyvä huomata, että keskimääräinen tuotto on ollut 9,7 prosenttia, mutta silti joukkoon mahtuu yli 10 prosentin (tai jopa 30 prosentin) tappiovuosia. Osakesijoittajan on siis siedettävä tappiollisia vuosia, sillä niitä tulee varsin usein.

Portfolion tuotto

Talousmentor-salkussa on montaa eri osaketta, joten sitä voidaan pitää portfoliona eli sijoituskohteiden yhdistelmänä. Puhutaan myös hajauttamisesta. Hajautuksen ideana on vähentää sijoitusten volatiliteettia eli riskiä ilman, että tuotto laskisi merkittävästi.

teekuppeja

Kirjaesimerkki* hajauttamisesta on tilanne, missä on kaksi sijoituskohdetta, joiden tuotot määräytyvät kolikkoa heittämällä seuraavasti:

 • Kruuna: -20 %
 • Klaava: + 30 %

Heittämällä kolikkoa ensin sijoituskohteelle 1 ja sen jälkeen kohteelle 2 saadaan todennäköisyydet

 • 25 % todennäköisyys, että molemmat heitot olivat kruunuja (portfolion tuotto -20 %)
 • 50 % todennäköisyys, että toinen heitto oli kruuna ja toinen klaava (tuotto + 5 %)
 • 25 % todennäköisyys, että molemmat heitot olivat klaavoja (portfolion tuotto +30 %)

Odotettu tuotto on 5,0 % ja volatiliteetti on 17,7 prosenttia.

Huomaa, että yksittäisen sijoituksen tuotto-odotus olisi sama 5,0 %, mutta volatiliteetti olisi 25,0 prosenttia. Eli hajauttamalla saatiin sama tuotto-odotus (5,0 %), mutta sijoituksen riski laski 25 prosentista 17,7 prosenttiin!

Tämä on juuri hajautuksen idea:

Tuotto-odotus pysyy samana, mutta riski eli volatiliteetti laskee

*) Morderni rahoitus (s. 139), Samuli Knüpfer ja Vesa Puttonen, 2004, 3.painos

Yhteenveto

Sijoittajan on hyvä ymmärtää hajauttamisen tärkeys. Ostamalla osakkeita, joiden kurssiheilunta on mahdollisimman paljon toisistaan riippumatonta (esimerkiksi IT-yhtiö ja metsäyhtiö). Tällöin näiden yhtiöiden kurssihuiput ja -pohjat osuvat usein eri aikoihin, jolloin portfolion tuottojen heilunta on pienempää. Kun salkussa on useita osakkeita eri aloilta, niin tällöin salkun arvon heilahtelut ovat pienempiä kuin yksittäisen osakkeen heilahtelut.

Tuotto-odotuksia ja volatiliteettia ei kuitenkaan itse tarvitse alkaa laskemaan, vaan tärkeää on ymmärtää ja sisäistää tämä teoriatasolla. Kolikkoesimerkki havainnollisti hyvin sen, miksi hajauttamisella voidaan saavuttaa hyötyjä.

8 vastausta artikkeliin “Volatiliteetti – mikä se on?”

 1. Hyvä juttu. Luen itse tällä hetkellä Mandelbrotin kirjaa Huonosti käyttäytyvät osakkeet. Siinä on kyseenalaistettu nykyistä rahoitusteoriaa. Kirjassa puhutaan pitkistä hännistä eli data rahoitusmarkinoilla ei ole normaalijakautunut. Poikkeamia on liikaa. Samassa kirjassa puhutaan potenssilaista. Mikäli yrityksen myynti on kannattavaa(oletus kate pysyy samalla tasolla) ja kasvaa monta vuotta alkaa tulos kasvamaan potenssiin ja tuloskäyrästä tulee paraabeli. Termisi positiivinen riski oli hyvä. Jos esimerkkinä edellä mainitussa tapauksessa yhtiön kurssi on 10 € alussa niin se voi olla minimissään lopussa 0€, mikä on lisäksi erittäin epätodennäköistä, kun yritys tekee kasvavaa tulosta. No nyt kasvuluvuilla sen kurssi voi nousta 100 € ja heiluu vielä kovasti, koska kasvun jatkumisesta ollaan epävarmoja. Osakken volatiliteetti on korkea, mutta nykykurssiin nähden ylöspäin, jonka seurauksena yhtiö on riskinen. Keskijakauma voi siis olla nykykurssin yläpuolella ja monen hankala ymmärtää tätä.

  Tykkää

  1. Kiitoksia kommentista! Hyvää pohdintaa ja muistutus siitä, että reaalimaailma ei aina kohtaa teorian kanssa.

   Tästä aiheesta saisi kyllä oman blogipostauksen, sillä teorian toimivuutta on epäilty laajastikin. Lähiviikkojen kirjoituksissa käsitellään CAPM-mallia, joten se tuo lisää teoriaa, josta ollaan montaa mieltä.

   Mutta ehkä tässä riittää, että tuntee teorian ja ymmärtää sen perusperiaatteet. Harva meistä tavallisista piensijoittajista kuitenkaan suoraan soveltaa näitä teorioita omiin sijoituksiinsa.

   Onko kirja muuten hyvä? Suositteletko lukemaan sitä?

   Tykkää

   1. Kirja poikkeaa selvästi valtavirrasta. Itsellä tuli kysymykseesi ehkä esimmäisenä mieleen vastaavasta Nassim Talebin Musta Joutsen. Molemmissa yhtäläisyytenä tarkastellaan pörssimarkkinoiden tapahtumien todennäköisyyttä, joka ei vastaa todellisuutta. Kummassakaan ei ole kuitenkaan tilastomatemaattisia kaavoja.

    Itse pidin kirjan tarkastelusta, joudun työssäni jonkun verran tekemisiin tilastomatemaattisten työkalujen kanssa ja sitä kautta tuo matemaatikon näkemykset kinnosti kovasti. Nostan hattua Mandelbrotille, ettei ole laittanut mitään matemaattistaa kaavaa tai jakaumaa kirjaan. Kirja tuo esille minusta varsin kiinnostavasti rahoitusteorioiden eri aikakaudet ja syntylähteet. Yksi mielenkiintoinen juttu on, että kehittyneiden markkinoiden teorian isä Eugene Fama on Mandelbrotin oppilas. Kirjassa tuntuu loppuakohden tulevan toistoa. Siinä mielestäni esitetty harvinaisen suoraselkäisesti asioita. Mandelbrot kritisoi teorioita, niissä on tehty liikaa yksinkertaistuksia ja antavat väärää tietoa. Samalla hän myöntää, että oma teoria ei osaa ennustaa markkinoita, mutta on sitä mieltä, että se kuvaa paremmin kuin nykyiset teoriat. Kirjassa on hyvin tuotu esille tietty ongelma saada julkisuutta teorialleen. Voittava teoria on tuon perusteella aika suuresti sattumaa väheksymättä yhtään hyvää ideaa niiden taustalla. Itselle jäi olo, että niitä on muitakin.

    Uskon kirjan kiinnostavan sinua noiden kahden jutun perusteella, että olet perehtynyt volatiliteettiin ja CAPM-malliin. Matemaatikan teoria ja pitkästi historiaa on esitetty varsin kansan tajuisesti. Kokonaisuutena varsin ajatuksia herättävä kirja. Suositteln niile, joita nämä ilmiöt kiinnostavat, jollei nuo edellämainitut kiinnosta yhtään, tämä voi olla tylsä.

    Tykkää

   2. Mulla on tuo Nassim Talebin Musta Joutsen odottanut kirjahyllyssä jo kohta vuoden lukuvuoroaan. Aloitin lukemaan sitä jo kerran, mutta se jäi silloin kesken. Pitää yrittää uudelleen.

    Kiitoksia vinkistä! Pitää varmaan hankkia myös ”Huonosti käyttäytyvät osakkeet”, sillä on hyvä välillä lukea erilaisia näkemyksiä antavia juttuja. Se laajentaa myös omaa ymmärrystä maailman menosta.

    Tykkää

 2. Päivitysilmoitus: Markkinariski – Talousmentor

Kommentit on suljettu.