Viikon 4/2017 yritysanalyysit

Q4/2016 tuloskierros on kiihtymässä. Tässä kirjoituksessa lyhyesti Telia Company:n, Elisan, Ford Motor Company:n ja Corning:n tuloksista.

Corning

CORNING INC26.1.2017 | 26,55 USD
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Corning:n Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti osingonjaon heikkoudet muutaman vuoden takaa sekä nettotuloksen laskutrendi. Vahva tase näkyy siinä, että ROE:n ja ROI:n pisterajat ovat jääneet ylittämättä. Osakkeen viime kuukausien hinnannousu nipistää myös pisteitä.

Gorilla-laseistaan tunnetun Corning:n tilikauden 2016 liikevaihto oli 9 390 miljoonaa ja nettotulos 3 695 miljoonaa dollaria. Nettotulos sisältää mm. 2,7 miljardin dollarin myyntivoiton Dow Corning -yhtiöstä sekä noin 448 miljoonan dollarin tappiot laskennallisista valuuttakurssisuojauksista. Ehkä Corning:n kohdalla liikevoitto (ebit) on käyttökelpoisempi luku tuloksentekokykyä arvioitaessa.

Tilikauden 2016 liikevaihtoa kasvatti Display Technologies -segmentin hyvä LCD-paneelien markkinakysyntä. Muiden segmenttien liikevaihto oli kutakuinkin tilikauden 2015 tasolla.

Corningin tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi vuodesta 2016. Liikevaihtoennuste on 10,0 miljardia dollaria eli kasvua on 6,5 prosenttia vuoteen 2016 nähden. Tässä erityisesti Optical Communications:n ja Speciality Materials segmenttien liikevaihtojen ennustetaan kasvavan noin 10 prosenttia vuodesta 2016.

Tilikauden 2017 liiketuloksen odotetaan kasvavan vain hieman vuodesta 2016 noin 1 430 miljoonaan dollariin (2016: 1 391). LCD-paneelien hinnanlaskun odotetaan olevan vuonna 2017 maltillisempaa kuin vuonna 2016.

Yhtiö julkistaa kvartaaliosingon tammi-helmikuun vaihteessa ja ennuste on, että osinko nousee 0,135 dollarista 0,15 dollariin.

Corning:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Ford Motor Company

FORD MOTOR COMPANY27.1.2017 | 12,45 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ford:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevaa arvolukua laskee erityisesti liikevaihdon heikko kehitys sekä osingonjaon keskeytyminen vuonna 2010. Lisäksi Financial Services -segmentin korolliset velat vaikuttavat taseen kunnon pisteisiin.

Tilikauden 2016 liikevaihto oli 151,8 miljardia ja nettotulos 4,6 miljardia dollaria. Liikevaihto osui ennusteisiin, mutta nettotulos jäi ennusteista. Nettotulosta painoi eläkevastuiden uudelleenarvostus noin 3,6 miljardilla dollarilla.

Tilikaudella 2016 Ford myi noin 6,65 miljoonaa autoa, missä kasvua edelliseen vuoteen oli noin 16 000 autoa. Erityisesti Aasian kehitys oli hyvää, missä automyynti kasvoi 143 000 autolla. Sen sijaan E-Amerikassa automyynti pieneni 56 000 autolla (-14 %) sekä Afrikassa & Lähi-idässä 26 000 autolla (-14 %).

Ford ennustaa tilikaudelle 2017, että Automotive-segmentin liikevaihto ja tulos ennen veroja ovat samalla tasolla kuin vuonna 2016. Tulosta painaa mm. panostukset uusiin teknologioihin (sähköautot ja itseajavat autot).

Etelä-Amerikan kehityksen odotetaan kääntyvän nousuun positiivisen makrotalouden kehityksen perässä. Euroopan lukuihin vaikuttaa valuuttakurssien epäsuotuisa – erityisesti Englannin punnan – kehitys. Aasian tuloksen odotetaan paranevan myyntimäärien kasvun sekä kysynnän siirtyminen korkeampikatteisiin autoihin.

Tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto on 154 Mrd USD ja nettotulos 6,75 Mrd USD.

Ford:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Elisa

ELISA28.1.2017 | 31,45 EUR
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Elisan Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti osingon ja liikevaihdon heikko kehitys sekä taseen korkea liikearvo ja yhtiön korkea velkaisuus.

Elisan tilikauden 2016 liikevaihto oli 1 636 miljoonaa ja nettotulos 257 miljoonaa euroa. Eli kutakuinkin ennusteiden mukaiset. Elisan osinkoehdotus on 1,50 euroa, joka oli odotettua enemmän.

Liikevaihto ja nettotulos kasvoivat viime vuodesta noin 4,2 ja 5,3 prosenttia vastaavasti – eli ihan mukavaa kasvua. Yhtenä selittävänä tekijänä tilikauden 2016 kasvuun oli Elisan ostaman Anvian ICT-liiketoiminnan (1.7.2016) liittyminen osaksi Elisaa. Lisäksi tulosta paransivat mobiilipalveluiden kasvu sekä Elisan tuottavuustoimet. Nettotulokseen sisältyy myös 9 miljoonan euron alaskirjaus Habbo-palveluista.

Elisalla on varsin paljon liikearvoa taseessa eli noin 880 miljoonaa euroa. Tämä on sijoittajan hyvä pitää mielessä, sillä isompi liikearvon alaskirjaus tuntuisi tuloksessa ja vähentäisi omaa pääomaa vastaavasti.

Elisan osinko oli siis 1,50 euroa. Elisan osingonjakopolitiikka on maksaa osinkoa 80–100 prosenttia edellisen tilikauden tuloksesta. Jotta osinko voisi jatkaa hyvällä kasvu-uralla, niin Elisan tuloksen tulisi kasvaa myös hyvin. Tässä Yritysasiakkaat-segmentin vuonna 2016 piristynyt tuloksentekokyky toisi lisää toivottua kasvua. Siis, mikäli segmentin kasvu jatkuu tulevina vuosinakin.

Tilikauden 2017 liikevaihdon ennustetaan olevan noin 1 675 miljoonaa euroa eli kasvua olisi noin 2,4 prosenttia vuoteen 2016 nähden. Nettotuloksen ennakoidaan olevan noin 265 miljoonaa euroa, jolloin nettotulosmarginaali olisi 15,8 prosenttia (2016: 15,7 %).

Elisan Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Telia Company

TELIA COMPANY27.1.2017 | 35,79 SEK
13
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Telia Company:n Talousmentor-arvoluku on 13/30. Heikkoa arvoluvun pistemäärää selittää heikko tuloksen kehitys, heikko taseen kunto sekä osingon määrän pienentyminen. Vaikeuksia oikeastaan kautta linjan. Yhtiön tilannetta voisi kuvailla jopa kriisiksi, mutta yhtiön onneksi liiketoiminnan perusta (Pohjoismaiden teleoperaattori-bisnes) on vankalla tasolla.

Telia Company tilikauden 2016 liikevaihto oli 84 178 miljoonaa ja nettotulos 3 732 miljoonaa kruunua. Liikevaihto oli ennusteen mukainen, mutta nettotulos ei.

Nettotulokseen sisältyi Yoigon myynnistä kertyneet noin 4,5 miljardin SEK:n pääomatuotot, joka osaltaan selittää eroa ennusteeseen. Lisäksi nettotulokseen sisältyy 9,9 miljardin kruunun edestä kertaluontoisia negatiivisia eriä, joka painoi nettotuloksen huonoksi verrattuna edellisiin vuosiin.

Tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan laskevan 78,7 miljardiin kruunuun Yoigon myynnin seurauksena. Nettotuloksen odotetaan olevan noin 10,0 miljardia kruunua, johon sitten Euraasian vetäytymisten kertaluontoiset alaskirjaukset taikka myyntivoitot tuovat omat lisänsä.

Yhtiö on päässyt velkaantumaan viime vuosien aikana, joten toivottavasti Euraasian toimintojen myyntien avulla velkataakkaa voidaan pienentää.

Osinko oli ennusteiden mukainen eli

  • 1,00 SEK (irtoaa 6.4.2017, maksu 12.4.2017)
  • 1,00 SEK (irtoaa 23.10.2017, maksu 27.10.2017)

Pahoin pelkään, että osinko pysyy tällä tasolla vielä ensi vuonnakin.

Telia Company:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Yksi ajatus artikkelista “Viikon 4/2017 yritysanalyysit”

Kommentit on suljettu.