Rahoitusmarkkinat

Oletetaan, että olet saanut 100 000 euroa perintöä. Tiedät käyttäväsi tämän summan vuoden päästä asunnon ostoon, joten haluaisit tehdä 12 kk:n määräaikaistalletuksen. Mihin pankkiin tekisit talletuksen, jos pankki A tarjoaisi korkotuottona 100 euroa, pankki B 500 euroa ja pankki C 1 250 euroa?

Suomessa toimiva yritys ei ole eristettynä globaaleista rahoitusmarkkinoista. Myös pienellä paikkakunnalla toimiva pienyritys osallistuu globaaleille rahoitusmarkkinoille, vaikka etäisyys Lontoon tai New Yorkin rahakeskuksiin on pitkä.

Velkarahoitus

Kun yritys hakee lainarahaa paikallisesta pankkikonttorista, niin sen lainaehtoihin vaikuttavat pankin pääkonttorin tavoitteet. Pankin pääkonttorin tavoitteet ovat linjassa rahoitusmarkkinoiden yleistilaan sekä pankin osakkeenomistajien tuottovaatimukseen. Pankin näkökulmasta kyse on bisnespäätöksestä, jonka tulisi tietenkin tuottaa riskeihin nähden parasta mahdollista tuottoa. Pienyritys voi jäädä ilman lainapäätöstä (tai lainan ehdot ovat niin kovat, ettei yritys voi niitä hyväksyä) pelkästään sen takia, että pankkikonserni saisi jostain toisaalta vastaavalla riskiprofiililla olevalta asiakkaalta parempaa tuottoa.

Ja koska pankkikonserni toimii globaaleilla rahamarkkinoilla, niin tämä ”jossain toisaalla” voi olla toisessa korttelissa oleva kilpaileva yritys taikka maapallon toisella puolella oleva vastaavanlainen yritys. Rahamarkkinoiden yksi tehtävä onkin ohjata pääomia sinne, missä ne tuottavat parhaiten.

Oma pääoma ja tulorahoitus

Velkarahan sijaan pienyritys voisi osakeannin kautta lisätä omaa pääomaa. Osakeannissakin yritys kohtaa globaalit rahoitusmarkkinat (jos jätetään huomioimatta yrityksen omistajan sukulaiset ja muut läheiset). Sijoittajat vertailevat markkinoiden muita vastaavanlaisia (tuotto ja riski) yrityksiä, ja yhtiö saa osakkeestaan markkinoiden asettaman hinnan. Toki yrittäjä voi pyytää korkeaa hintaa osakkeestaan, mutta kerätty rahamäärä voi jäädä silloin varsin vaatimattomaksi.

Yritys voisi velkarahan tai osakeannilla kerättävän oman pääoman sijaan käyttää niin sanottua tulorahoitusta. Tulorahoitus on sitä rahaa, jonka yritys tekee tilikaudessa voittoa. Sen sijaan, että raha jaettaisiin osinkoina omistajille, niin yritys voisi käyttää sen investointeihinsa. Monesti ajatellaan, että tulorahoitus on ilmaista pääomaa, jolla ei ole kustannusta. Velkarahalla kustannus on korko ja omalla pääomalla osinko sekä osakkeen arvonnousu.

Mutta onko tulorahoitus ilmaista pääomaa, jolla ei ole kustannusta? Ei tietenkään. Kuten kirjoituksessa Vaihtoehtoiskustannus todettiin, niin pääomalla on aina jokin kustannus. On hyvä ymmärtää, että yrityksen osakkeenomistajat päättävät viime kädessä, miten yritystä rahoitetaan. Mikäli yrityksen investointi ei tuota tarpeeksi verrattuna muihin vastaavanlaisiin (tuotto ja riski) markkinoilla oleviin yrityksiin, niin omistajien kannattaa ottaa tulorahoitus ulos osinkoina ja tehdä sijoituksensa parempaa tuotto-odotusta tarjoavaan yritykseen.

black-and-white-people-bar-men

Toki tulorahoitus on helpompi tapa yritysjohdolle rahoittaa investointeja. Rahan käyttöä ei tarvitse tarkkaan perustella osakkeenomistajille tai velkasijoittajille. Tämä saattaa johtaa tehottomiin investointeihin. Tehdään esimerkiksi investointi, jonka tuotto jää vaatimattomaksi verrattuna siihen, mitä sijoittajat saisivat muualta. Näin pääomat eivät ohjaudu tehokkaasti.

Ahneet sijoittajat

Yritysten maksamia osinkoja kritisoidaan, koska nähdään, että ”ahneet sijoittajat” lypsävät yritysten rahoja, eikä niitä käytetä investointeihin. Mutta voi olla, että osinkoa maksavalla yrityksellä ei ole kannattavia investointeja näköpiirissä. Jos raha jää yrityksen pankkitilille makaamaan, niin se ei tuota lisäarvoa senkään vertaa.

Osinkoa saaneiden ”Ahneiden sijoittajien” käsissä raha etsii tuottavia investointeja (eihän ne muuten olisi ahneita), mikä osaltaan luo lisäarvoa yhteiskuntaan. Mikäli he laittavat ne makeaan elämään esimerkiksi hankkimalla ökyhuviveneen, niin raha vaihtaa omistajaa, ja se lisää investointeja taloudessa. Ainakin venevalmistajalla ja sen alihankkijoilla on hieman parempi olo.

sea-port-yachts-harbor

On hyvä ymmärtää se, että kakun jakamisen sijaan tärkeintä olisi kakun kasvattaminen. Puhutaan lisäarvon luonnista. Mikäli pääomat kohdistuvat tehokkaasti parhaiten tuottaviin investointeihin, niin sitä nopeammin yhteiskunta ja kakun kokokin kasvaa.

Yhteenveto

Kuten alussa jo todettiin, niin suomalaiset yritykset ovat osaa globaalia taloutta ja rahamarkkinoita, joten yritysten on pelattava globaalien pelisääntöjen mukaisesti.

Palataan kirjoituksen alun 100 000 euron määräaikaistalletukseen. Minkä pankin valitsit? A (korkoa 100 euroa), B (500 euroa) tai C (1 000 euroa)? Moni meistä valitsisi pankin C, koska sieltä saisi parhaan tuoton. Yleisön silmissä toiminta olisi järkevää. Teit sijoituksen, joka tuottaisi parhaiten. Eihän kukaan ”hullu” tekisi talletusta pankkiin A, sillä sieltä saisi vain 0,1 prosentin tuoton. Pankki C:tä voisi moni varoa, jos korkotarjous olisi epäilyttävän korkea, kuten Islantilaispankeilla oli juuri ennen finanssikriisiä.

Todennäköistä kuitenkin olisi, että A saisi vähiten talletuksia. Mutta tämä on juuri sitä globaalia markkinaa. Sinun lisäksesi markkinoilla on miljoonia ja taas miljoonia toimijoita, jotka pohtivat samankaltaisia tilanteita päivittäin. Ja kukin heistä pyrkivät tekemään järkeviä päätöksiä omalta osaltaan.

Päätös, joka voi heijastua siihen, saako suomalainen pienyritys lainarahaa vaiko meneekö se raha maailman toiselle puolelle, jonka tuotoilla pankki C pystyisi maksamaan 1,0 prosentin korkoa sinulle. Pienyrityksen silmissä ”Ahneet sijoittajat” eivät antaneet rahaa hyvälle investoinnille.