Viikon 5/2017 yritysanalyysit

Q4/2016 tuloskierros on täydessä vauhdissa. Tässä kirjoituksessa lyhyesti Ericssonin, Lassila&Tikanojan, H&M:n, Metsä Board:n, Technopoliksen, Spondan ja Alfa Lavalin tuloksista.

Lisäksi jonossa on odottamassa käsittelyä Harley Davidson, AMD, Aflac, CH Robinson Worldwide, Dominion Resources ja Telenor. Jonoa puretaan tulevina viikkoina.

Ericsson

ERICSSON30.1.2017 | 51,80 SEK
14
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ericsson:n Talousmentor-arvoluku on 14/30. Heikkoja pisteitä laskee erityisesti tuloksen sekä osingon vaimea kehitys. Myös liikearvon määrä on koholla, joka laskee pisteitä. Ericssonin tilannetta kohentaa suurehko kassa sekä varsin alhainen velkaantuminen.

Ericssonin tilikauden 2016 liikevaihto oli 222,6 miljardia ja nettotulos 1,7 miljardia kruunua. Liikevaihto oli hieman ennustettua parempi, mutta nettotulos jäi ennusteesta. Osinko jäi odotetusti vaimeaksi ollen 1,00 SEK.

Ericssonin vuosi 2016 oli vaikea. Markkinatilanne hyytyi jokaisessa segmentissä kuin myös globaalisti yhtä aikaa. Liikevaihto laski -10 prosenttia ja nettotulos peräti -87 prosenttia.

Networks:
Liikevaihto laski -12,5 % ja liikevoitto romahti 4,7 Mrd SEK (2015: 12,9). Liikevaihtoa laski mm. vähentynyt mobiiliverkkojen kysyntä sekä pienentynyt lisenssimyynti. Verkkokysyntä oli vaimeaa E-Amerikassa, Lähi-idässä sekä E-Afrikassa. Euroopassa myynti väheni oikeastaan erinomaisen vertailuvuoden 2015 takia. Intiassa verkkomyynti laski 4G-taajuushuutokaupan viivästymisen seurauksena.

Global Services:
Liikevaihto laski -5,8 % ja tämänkin segmentin liikevoitto romahti 3,3 Mrd SEK (2015: 8,2). Liikevaihtoa laski mm. palveluprojektien pienentymiset P-Amerikassa, jota vauhditti Networks-segmentin myynnin pienentyminen, jolloin palveluiden myynti laski myöskin. Segmentillä oli vaikeaa myös Euroopassa ja E-Amerikassa.

Support Solutions:
Liikevaihto laski -16,6 % ja liikevoitto painui -951 miljoonaa SEK tappiolliseksi (2015: 1 504). Liikevaihtoa laski mm. vähentyneet lisenssimyynnit. Myös TV- ja Media-järjestelmien myynti laski, sillä markkinat testaavat seuraavan sukupolven ratkaisuja, eivätkä ne siten halua investoida jo nyt vanhan teknologiaan.

Kaikissa segmenteissä oikeastaan liikevoiton romahdus johtui nopeasta liikevaihdon laskusta sekä lisenssimyynnin vähenemisenä. Myös uudelleenjärjestelykulut rasittivat liikevoittoa.

Ericssonin tase on hyvässä kunnossa. Vaikea tulostilanne ei oikeastaan näy taseessa mitenkään. Kassassa on käteistä noin 37 miljardia kruunua. Velkaantumisen tunnusluvut ovat hyvällä tasolla. Omavaraisuusaste on noin 50 prosentissa ja gearing on alle nollan eli käteistä on enemmän kuin velkoja.

Ericsson:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Lassila & Tikanoja

LASSILA-TIKANOJA1.2.2017 | 18,80 EUR
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Lassila-Tikanojan Talousmentor-arvoluku on 20/30. Arvoluvun pisteitä laskee liikevaihdon vaimea kehitys. Myös korkea liikearvon määrä sekä osingon kehityksen heikkoudet laskevat pisteitä.

L&T:n tilikauden 2016 liikevaihto oli 662 miljoonaa ja nettotulos 43 miljoonaa euroa eli ennusteiden mukaiset. Osinko oli 0,92 euroa, joka oli 0,02 euroa ennustetta enemmän.

Liikevaihto kasvoi viime vuoden 646 miljoonasta eurosta 662 miljoonaan euroon mm. hankittujen liiketoimintojen ansiosta. Lisäksi ympäristö- ja korjausrakentamisen sekä kiinteistötekniikan ja siivouksen hyvä kehitys vauhdittivat liikevaihdon kasvua.

Liikevoitto ei kuitenkaan ole kasvanut samaa tahtia liikevaihdon kanssa. Laskua ovat vauhdittaneet mm. kierrätysmateriaalien alentuneet volyymit sekä uusioraaka-aineiden markkinahintojen lasku sekä siivoustoiminnan kannattavuuden lasku kireän hintakilpailun seurauksena. Toisaalta kannattavuutta ovat parantaneet toimintojen tehostamistoimenpiteet sekä kannattamattomien yksiköiden myynnit.

Yhtiö arvio, että tilikauden 2017 liikevaihto ja liikevoitto ovat samalla tasolla kuin vuonna 2016. Eli vaimea kehitys jatkuu edelleen.

Lassila & Tikanojan Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Hennes & Mauritz

HENNES & MAURITZ2.2.2017 | 245,00 SEK
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Hennes & Mauritz:n Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee mm. tuloksen heikko kehitys sekä tähän nähden korkeahko osakkeen hinta. Myös osingon jämähtäminen paikoilleen laskee pisteitä. Taseen hyvä kunto tukee pisteitä ja myös osaltaan selittää korkeaa arvostusta.

H&M:n tilikauden 2016 liikevaihto oli 192 267 miljoonaa ja nettotulos 18 636 miljoonaa kruunua. Nettotulos oli hieman parempi kuin ennustettu. Osinko oli odotusten mukainen eli 9,75 SEK.

Tilikauden 2016 nettotulokseen vaikutti alentavasti mm. kesä- ja syyssesonkien aloitusten viivästymiset sekä vahvistunut dollari. Yhtiö tekee paljon hankintoja dollarihintaisina, jolloin vahvistunut dollari tekee hankinnoista kalliimpia, joka osaltaan laskee katteita. Q4/2016 aikana kannattavuus kuitenkin jo parani hieman.

Vuoden 2016 aikana H&M avasi yhteensä 497 uutta myymälää ja sulki 70. Lisäksi yhtiön verkkokauppa avattiin 11 uudessa maassa. Vuoden 2017 aikana yhtiö aikoo avata noin 430 uutta myymälää sekä avata verkkokaupan 6 uudessa maassa. Yhtiö aikoo myös lanseerata 1 – 2 uutta brändiä.

H&M:n tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa ei ole juuri nimeksikään (64 miljoonaa kruunua), samoin korollisten velkojen määrä on vähäinen eli noin 2,9 miljardia kruunua. ROE on noin 30 – 40 prosentissa ja ROI noin 40 – 50 prosentissa. Ja tämä ilman suuren velkavivun tuomaa etua.

Vuodesta 2017 alkaen H&M alkaa maksamaan osinkoa 2 kertaa vuodessa:

  • 05/2017: 4,90 SEK
  • 11/2017: 4,85 SEK

Hennes & Mauritz:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Metsä Board

METSÄ BOARD2.2.2017 | 6,45 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Metsä Board:n Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon lasku muutosprosessin seurauksena. Sen lisäksi vuoden 2011 nollaosinko ja osakkeen korkea hinta nykyiseen tulostasoon rasittaa arvolukua. Yhtiön läpikäymä muutosprosessi oikeastaan näkyy jokaisella rintamalla.

Metsä Board:n rakennemuutos on ohi, joten siinä mielessä arvoluku on pari pistettä liian pieni.

Metsä Board:n tilikauden 2016 liikevaihto oli 1 720 miljoonaa ja nettotulos 90 miljoonaa euroa. Osinko oli 0,19 euroa. Eli kaikki meni ennusteiden mukaisesti.

Tilikauden 2016 tulokseen vaikuttivat mm. Husumin tehtaan käyttöönotto sekä käyttöönoton tekniset ongelmat, sellun markkinahinnan lasku sekä lopetetun tapettiliiketoiminnan kertaluontoiset noin 5,2 miljoonan euro kulut.

Tilikaudella 2017 liikevaihdon ennustetaan kasvavan 1,9 miljardiin euroon ja nettotuloksen 150 miljoonaan euroon. Kasvua tukee mm. Husumin tehtaan ongelmien poistuminen sekä se, että kartonkien kysynnän odotetaan pysyvän hyvällä tasolla niin Euroopassa kuin USA:ssa. Ylimääräistä riskiä Metsä Board:n liiketoimintaan tuo mahdollinen vapaakaupan negatiivinen kehitys.

Metsä Board:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Technopolis

TECHNOPOLIS3.2.2017 | 3,04 EUR
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Technopolis Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti taseen heikko kunto. Velkaa on paljon eikä pääoman tuottoluvutkaan ole hyviä. Myös heikko osingon kehitys laskee pisteitä.

Technopolisen tilikauden 2016 liikevaihto oli 172 miljoonaa ja nettotulos 47 miljoonaa euroa. Osinko jäi 0,12 euroon, mitä voi pitää pienoisena pettymyksenä. Oma ajatus oli, että yhtiö olisi pitänyt viime vuotisen osakeantikorjatun osingon tason.

Tilikauden 2016 liikevaihdon kehitys kärsi mm. yksiköiden myynneistä Lappeenrannassa, Tampereella ja Oulussa. Lisäksi liikevaihtoon vaikutti myös vertailukauteen 2015 sisältyneet noin 5,4 miljoonan euron korvaukset, joita vuonna 2016 oli vain 1,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kehittymistä tuki Tallinnan ja Vilnan yksiköiden valmistumiset sekä heinäkuussa lukuihin sisältyvän Göteborgin yksikön vaikutus.

Taloudellinen vuokrausaste pieneni 93,4 prosenttiin (2015: 94,6 %), joka osaltaan myös vaikutti negatiivisesti liikevaihtoon ja tulokseen.

Tilikaudelle 2017 Technopolis arvioi liikevaihdon ja käyttökatteen nousevan vuodesta 2016 olettaen sijoituskiinteistökannan ja valuuttakurssien säilyvän nykyisellään. Oma arvio on, että Suomi-segmentin liikevaihdon odotetaan laskevan selvästi, kun taas Baltic Rim ja Skandinavia segmenttien liikevaihdon odotetaan kasvavan uusien yksiköiden vaikutuksesta.

Technopoliksen Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Sponda

SPONDA3.2.2017 | 4,14 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Spondan Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti paikallaan polkeva osinko, korkea velkaisuus sekä heikot pääoman tuotot. Hyvää yhtiön arvoluvussa ovat osakkeen hinnan tunnusluvut (PE), jotka indikoisivat edullisesti hinnoiteltua osaketta.

Spondan tilikauden 2016 liikevaihto oli 259 miljoonaa ja nettotulos 138 miljoonaa euroa. Liikevaihto oli ennusteen mukainen, mutta nettotulos oli selvästi ennustetta parempi. Q4/2016 nettotulokseen sisältyi 33,7 miljoonan euron ”voitto käypään arvoon arvostamisesta”, joka osaltaan selittää eroa ennusteeseen.

Tilikauden 2016 nettotuotot olivat 191 miljoonaa euroa. Sponda arvio, että tilikaudella 2017 nettotuotot ovat 182 – 192 miljoonaa euroa. Tähän vaikuttaa vuonna 2017 arvioidut kiinteistöjen myynnit, kiinteistöveron nousu sekä yhden suuren kiinteistön tyhjeneminen ja peruskorjauksen aloitus.

Vuokrausaste nousi 89,6 prosenttiin (2015: 87,7 %).

Osinkoa Sponda maksaa 3 kertaa vuodessa, ja kevään 2017 osinko on 0,08 euroa. Lisäksi yhtiö pyytää valtuutusta enintään kahteen osingonmaksuun (elo- ja joulukuu 2017) kokonaismaksimiosingon ollessa 0,12 euroa. Yhteensä osinko olisi siis 0,20 euroa.

Spondan Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Alfa Laval

ALFA LAVAL3.2.2017 | 167,30 SEK
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Alfa Laval:n Talousmentor-arvoluku on 16/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti korkealla tasolla oleva liikearvon määrä sekä heikko tuloksen ja osingon kehitys. Pisteitä laskee myös korkeahko osakkeen hinta.

Alfa Laval:n tilikauden 2016 liikevaihto oli 35 634 miljoonaa ja nettotulos 2 289 miljoonaa SEK eli ennusteiden mukaiset.

Alfa Laval:n tilikausi 2016 oli varsin vaikea. Raskaan teollisuuden globaali investointilama näkyy Alfa Laval:n luvuissa selvästi. Liikevaihto laski noin 10 prosenttia ja nettotulos 40 prosenttia. Nettotuloksen pienenemiseen vaikutti osaltaan myös kustannussäästöohjelman noin 1,5 miljardin SEK:n kertaluontoiset kulut.

Tilikauden 2016 osinko jäi edellisvuoden tasolle eli 4,25 SEK:iin. Vaikka yhtiön osingonmaksusuhde on pitkään ollut 40 – 60 prosentissa, niin tämäkään ei antanut puskuria pitämään yllä kasvavaa osinkotrendiä. Näkyikö tässä kustannussäästöohjelma ja siihen liittyvät irtisanomiset niin, ettei osinkoa tohdittu nostaa? Vai oliko tämä signaali siitä, että yrityksen johto näkee tulevaisuuden edelleen kovin sumuisena?

Yhtiö ei juurikaan anna vinkkejä vuodesta 2017, joten lähdetään siitä, että tilikaudesta 2017 odotetaan vuoden 2016 kaltaista eli varsin vaikeaa. Ja jääkö kulukuri tähän, vai onko odotettavissa uusia kustannusleikkauksia tuloskunnon parantamiseksi?

Alfa Laval:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Yksi ajatus artikkelista “Viikon 5/2017 yritysanalyysit”

Kommentit on suljettu.