Viikon 6/2017 yritysanalyysit

Q4/2016 tuloskierros on edelleen täydessä vauhdissa. Tässä kirjoituksessa lyhyesti Sammon, Orionin, Yaran, Telenorin, Harley-Davidsonin, AMD:n, CHRW:n ja Dominion Resources:n tuloksista.

Lisäksi jonossa on odottamassa käsittelyä Aflac, Securitas, Archer-Daniels-Midland, Amer Sports, Cummins, Norsk Hydro ja Orkla. Jonoa puretaan tulevina viikkoina.

Telenor

TELENOR5.2.2017 | 131,40 NOK
15
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Telenor:n Talousmentor-arvoluku on 15/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti nettotuloksen heikko kehitys, jota laskee erinäiset alaskirjaukset ja myyntitappiot. Lisäksi taseen liikearvo ja korolliset velat ovat koholla. Myös pääoman tuottoluvut ovat heikolla tasolla, johtuen heikosta tuloskunnosta. Voitonjaon pisteitä laskee nollaosinko vuodelta 2008 sekä korkea osingonmaksusuhde. Osakkeen hinta on PE-luvuilla laskettuna korkealla tasolla.

Telenorin tilikauden 2016 liikevaihto oli 131,4 miljardia ja nettotulos 2,8 miljardia NOK. Tässä nettotuloksesta on poistettu ns. vähemmistön osuus.

Osinkoa yritys maksaa kahdessa erässä:

  • 05/2017: 4,30 NOK
  • 11/2017: 3,50 NOK

Telenorin tuloksen arviointi on haastavaa puuhaa, sillä kaikenlaisia alaskirjauksia, myyntivoittoja tai -tappioita yms. on paljon. Ehkä parhaan kuvan saa yhtiön nettotulokseen vaikuttavista tekijöistä Q4/2016 raportin sivulla 27 löytyvä ”Adjusted net income” eli ”oikaistu nettotulos”.

Sieltä nähdään, että vuoden 2016 oikaistu tulos oli 14,3 Mrd NOK (2015: 13,1) ja EPS 9,53 NOK (2015: 8,73). Vaikka olisi tällaisista oikaistuista laskelmista mitä mieltä tahansa, niin Telenorin kohdalla se auttaa näkemään ns. metsän puilta.

Huolestuttavinta Telenorin tapauksessa on se, että taseen kunto heikkenee kovaa vauhtia. Oman pääoman määrä on melkein puolittunut ja vastaavasti korollisten velkojen määrä on lähes tuplaantunut. Samaan aikaan osinkoa on maksettu selvästi raportoitua nettotulosta enemmän.

Parhaiten liikevaihto kehittyi Myanmarissa (+45 %) sekä Bangladeshissä (+13,4 %), Pakistanissa (+12,4 %), Intiassa (+7,9 %) ja Bulgariassa (+7,8 %). Sen sijaan Malesiassa (-6,5 %) ja Thaimaassa (-5,0 %) liikevaihto pieneni edellisvuodesta.

Liikevoittoa rasitti Intiassa tehdyt noin 6,8 miljardin NOK:n alaskirjaukset. Myös Thaimaan liikevoitto romahti noin puoleen edellisvuodesta. Ruotsin liikevoiton laskua selittää ALV-verotuspäätös vuosilta 2013 – 2014. Sen sijaan Myanmarissa liikevoitto kehittyi hyvin ja oli +60 prosenttia parempi kuin edellisenä vuonna. Myös Bangladeshin (+16,2 %) ja Pakistanin (+8,5 %) liikevoitto kehittyi myönteisesti.

Telenorin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Harley-Davidson

HARLEY-DAVIDSON6.2.2017 | 56,45 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Harley-Davidsonin Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee sekä liikevaihdon että nettotuloksen lyhyen aikavälin kehitys. Myös Financial Services -segmentin aiheuttama vaikutus velkaisuuteen pienentää arvolukua. Tämän vaikutuksen eliminointi voisi nostaa arvolukua parilla pisteellä.

Harley-Davidsonin tilikauden 2016 liikevaihto oli 5 996 miljoonaa ja nettotulos 692 miljoonaa dollaria eli ennusteiden mukaiset.

Vuoden 2016 aikana toimitettiin 262 221 pyörää (2015: 266 382) eli laskua edelliseen vuoteen oli -1,6 prosenttia. USA:n pyörämyynti laski -3,9 prosenttia, kun muun maailman kasvoi +2,3 prosenttia. Tässä näkyy jo vuonna 2015 alkanut kireä markkinatilanne, jonka uskotaan jatkuvan vielä vuonna 2017.

Yhtiö jatkaa kansainvälistä kasvuaan tavoitteenaan lisätä jälleenmyyjien määrää 150 – 200 vuoteen 2020 mennessä. Vuoden 2016 aikana jälleenmyyjien määrä kasvoi jo 40. Yhtiön johdon mukaan varastotasot ovat vielä turhan korkealla, joten Q1/2017 ennuste pyörätoimitusten määrästä on 66 000 – 71 000 pyörää. Tämän on reilusti vähemmän kuin esimerkiksi Q1/2016, jolloin pyöriä toimitettiin noin 83 000 kappaletta.

Tilikaudelle 2017 ennustetaan, että pyörätoimitukset ovat samalla tai hieman alemmalla tasolla kuin vuonna 2017. Näin liikevaihdon ja tuloksenkin odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016. Eli liikevaihto noin 6 000 miljoonaa ja nettotulos 700 miljoonaa dollaria.

Harley Davidsonin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

AMD

AMD6.2.2017 | 12,23 USD
5
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

AMD:n Talousmentor-arvoluku on 5/30 eli heikko kaikilla tasoilla.

AMD:n tilikauden 2016 liikevaihto oli 4 272 miljoonaa dollaria ja nettotulos -497 miljoonaa dollaria tappiollinen. Liikevaihtoa vauhditti grafiikka- ja sulautettujen prosessorien myynnin kasvu.

Tuloksen puolesta AMD ui kuitenkin edelleen syvissä vesissä. On odotettavissa, että yritys tekee uusia osakeanteja tai muita järjestelyjä, jolla varsin kriittinen taloustilanne saadaan oikaistua.

AMD:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

CH Robinson Worldwide

CH ROBINSON WORLDWIDE6.2.2017 | 74,83 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

CH Robinson Worldwide:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Yrityksen hyvä kehitys näkyy siinä, että arvoluvun osa-alueet ovat kaikki vahvoja. Pisteitä laskeekin oikeastaan osakkeen korkea hinta sekä liikearvon kohonnut määrä.

CHRW:n tilikauden 2016 liikevaihto oli 13 144 miljoonaa ja nettotulos 513 miljoonaa dollaria. Liikevaihto oli hieman ennusteita parempi, kun taas nettotulos oli hieman heikompi.

Viime vuoteen nähden liikevaihtoa veti alas rahtiliikenteen hintojen lasku, jota eivät kasvaneet rahtimäärät pystyneet kompensoimaan.

Nettotulokseen nostavasti vaikutti mm. ilmakuljetusten markkinaosuuden kasvu sekä toimintojen järkeistämisen tuomat hyödyt. Nettotulokseen heikentävästi vaikutti mm. marginaalien lasku sekä velkasaatavien alaskirjaukset, reklamaatioiden kasvaneet määrät sekä syksyllä 2016 hankitun APC Logistics -yhtiön hankintaan liittyvät kulut. APC Logistics:n vaikutus tilikauden 2016 liikevaihtoon tai nettotulokseen jäi vielä pieneksi.

Alkuvuosi 2017 on alkanut nihkeästi, sillä nettoliikevaihto (sis. APC Logisctics) on ollut noin 1 prosenttia pienempi kuin vastaavana aikana vuonna 2016. P-Amerikan haastava rahtiliikenteen markkina jatkuu siis edelleen.

CHRW:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Dominion Resources

DOMINION RESOURCES7.2.2017 | 72,20 USD
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Dominion Resources:n Talousmentor-arvoluku on 16/30. Tyydyttävällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti yhtiön korkea velkaisuus sekä heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys, mikä näkyy myös heikkoina pääoman tuottolukuina. Lisäksi tulosodotuksiin nähden osakkeen korkea hinta laskee pisteitä.

Dominionin tilikauden 2016 liikevaihto oli 11 733 miljoonaa ja nettotulos 2 123 miljoonaa dollaria. Liikevaihto oli hieman ennustetta parempi, kun taas nettotulos jäi ennusteesta.

Dominionin velkaisuus on noussut varsin korkeaksi, joka voi jossain vaiheessa alkaa uhkaamaan osingonmaksukykyä. Toisaalta yhtiö juuri nosti osinkoa noin 7,9 prosenttia vuodelle 2017 ja yhtiö arvio, että se nostaa osinkoa yli 8 prosenttia vuoden 2018 alussa.

Osakkeen hintataso PE-luvuilla mitattuna on korkealla. Toisaalta yhtiö ennustaa, että oikaistu EPS kasvaa yli 10 prosenttia vuonna 2018 ja noin 6-8 prosentin vuotuisella vauhdilla aina vuoden 2020 loppuun asti. Tämä osaltaan puolustaa korkeaa osakkeen hintatasoa.

Yhtiö myös todennäköisesti tekee lisää osakeanteja, jotka laimentavat nykyisten omistajien osuuksia tulevista tuotoista, elleivät he osallistu osakeanteihin. Näin sijoittajan ja yrityksen välinen rahavirta menee väärään suuntaan sijoittajan kannalta.

Dominionin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Sampo

SAMPO9.2.2017 | 43,42 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Sampon Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevaa arvolukua laskee liikevaihdon heikko kehitys (nollakorkojen aikakausi näkyy tässä) sekä heikot pääoman tuottoluvut. On kuitenkin muistettava, että pääoman tuottolukujen mittarit sopivat huonosti rahoitusyhtiöiden käyttöön.

Sammon tilikauden 2016 liikevaihto oli 6 252 miljoonaa ja nettotulos 1 650 miljoonaa euroa. Sekä liikevaihto että nettotulos olivat ennusteita korkeampia. Sammon osinko oli 1,30 euroa, joka sekin oli ennustettua korkeampi.

If:n kulusuhde oli jälleen kerran erinomaisella tasolla eli 84,4 % (2015: 85,4 %). Mandatum Lifen ROE nousi 15,9 prosenttiin (2015: 12,7 %), mutta jäi edelleen alle Sammon tavoitetason 17,5 prosenttia. Kehityssuunta on kuitenkin oikea.

Mandatum Life myy vakuutuskantansa Danske Bankille. Vakuutuskannan arvonmäärityksen arvioidaan kestävän vuoden 2017 kesään ja kannansiirron odotetaan tapahtuvan aikaisintaan vuoden 2017 viimeisen vuosineljänneksen aikana. Vakuutuskantaan sisältyy yli 150 000 sopimusta ja kantaan liittyvä vastuuvelka oli vuoden 2016 lopussa 3 202 miljoonaa euroa.

Sammon Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Yara International

YARA INTERNATIONAL9.2.2017 | 321,00 NOK
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Yara:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee liikevaihdon ja tuloksen heikko kehittyminen viime vuosien aikana, joka näkyy myös pääoman tuoton pisteissä. Myös vuoden 2016 osingon leikkaaminen laskee pisteitä.

Yaran tilikauden 2016 liikevaihto oli 97 170 miljoonaa ja nettotulos 6 360 miljoonaa NOK. Liikevaihto oli hieman ennustetta alempi, kun taas nettotulos jäi selvästi ennusteesta.

Verrattuna vuoteen 2015, niin liikevaihtoa ja nettotulosta laski erityisesti lannoitteiden sekä nitraatin ja ammoniakin hintojen roimat laskut. Vaikka toimitusmäärät kasvoivatkin (+1,0 Mrd NOK) ja energian hinta laski (+3,5 Mrd NOK), niin näiden vaikutukset eivät pystyneet kompensoimaan marginaalien laskua (-9,8 Mrd NOK).

Yhtiö odottaa erilaisten kehitys- ja tehokkuusohjelmien hyötyjen realisoituvan pääosin vuosien 2017 ja 2018 aikana. Vuoteen 2020 mennessä ohjelmien vaikutuksen ennustetaan olevan noin EPS 6 NOK.

Tilikauden 2016 osinko (10,00 NOK) oli selvä pettymys. Näin, vaikka osingonmaksusuhteen tavoitetaso (40 – 45 %) olikin aiemmin ylitetty ja se oli ollut 50 prosentissa viimeisten vuosien aikana. Odotus oli, että osinko olisi pysynyt ainakin vuoden 2015 tasolla eli 15,00 NOK:ssa.

Oliko osingon tason leikkaaminen johdon epäilystä tulevien vuosien tuloksentekokykyyn? Vai käteisen tarve mahdollisten yritysjärjestelyiden suhteen? Vai puhdas periaatepäätös osingonjakosuhteen palauttamisesta 40 – 45 prosenttiin?

Yaran Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Orion

ORION10.2.2017 | 45,84 EUR
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Orionin Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee osingon heikko kehitys sekä osakkeen korkea hinta. Yrityksen tase ja tuloskunto ovat hyvällä tasolla.

Orionin tilikauden 2016 liikevaihto oli 1 074 miljoonaa ja nettotulos 249 miljoonaa euroa eli hieman ennusteita paremmat. Osinko sen sijaan yllätti suuruudellaan. Yhtiö jakaa osinkoa yhteensä 1,55 euro, mikä sisältää 0,20 euron lisäosingon.

Tilikauden 2016 liikevaihtoa siivitti mm. Easyhaler (astma), Dexdor (tehohoitorauhoite), Simdax (sydämen vajaatoiminta), Remsima (nivelreuma) lääkkeiden hyvä kehitys. Sen sijaan Parkinsonin taudin lääkkeiden myynti laski 10 prosenttia.

Tilikauden 2016 nettotulosta paransivat edellä mainitun liikevaihdon kasvun lisäksi mm. 22 miljoonan euron kertaluontoinen myyntivoitto sekä etappimaksujen 7 miljoonaa euroa suurempi määrä verrattuna vuoteen 2015.

Orionilla on tuotekehitysputkessa tulossa Easyhaler-tuoteperheeseen uusia tuotteita vuoden 2017 aikana. Lisäksi eturauhassyöpälääkkeen kehitys etenee III-vaiheessa ja sen odotetaan tulevan markkinoille vuoden 2019 aikana.

Orionin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Yksi ajatus artikkelista “Viikon 6/2017 yritysanalyysit”

Kommentit on suljettu.