Viikon 7/2017 yritysanalyysit

Q4/2016 tuloskierros alkaa hiljenemään. Tässä kirjoituksessa lyhyesti Raision, Securitaksen, Norsk Hydron, Aktian, Ponssen ja Ramirentin tuloksista.

Lisäksi jonossa on odottamassa käsittelyä Aflac, Archer-Daniels-Midland, Cummins ja Orkla. Aflac:lta ja Archer-Daniels-Midland:lta odotetaan 10K-raporttia, sillä yhtiöiden 8K-raportit olivat lukujen osalta vajaita. Jonoa puretaan tulevina viikkoina.

Raisio

RAISIO13.2.2017 | 3,54 EUR
14
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Raision Talousmentor-arvoluku on 14/30. Välttäviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti korkealla tasolla oleva osakkeen hinta sekä heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys. Myös liikearvon korkea määrä sekä heikko pääoman tuotto (ROE ja ROI) laskevat pisteitä.

Raision tilikauden 2016 liikevaihto oli 436 miljoonaa ja nettotulos 19 miljoonaa euroa. Osinko oli odotusten mukaisesti 0,17 euroa.

Brändit-segmentin liikevaihto laski 17 % ja liikevoitto (ebit) huimat 33 %. Punnan ja ruplan vaikutusten lisäksi lasku jakautui seuraavasti:

  • Benecol: Laskua selittää myyntimäärien lasku sekä Benecolin raaka-aineen hinnan nousu.
  • Välipalat: Lasku johtui lisensoidun muromyynnin poistumisesta, välipalapatukka-liiketoiminnan myynnistä sekä kauppojen omien merkkien vahvistuneesta asemasta.
  • Makeiset: Leicesterin tehtaan tuotanto-ongelmat ja raaka-aineiden kallistumiset vaikuttivat negatiivisesti lukuihin.

Raisioagron liikevoitto (3,7 M EUR) nousi mukavasti, mutta sen osuus koko Raision liikevoitosta on pieni.

Kuten jo monesti aiemmin todettu, niin mistä Raisiolle kasvua? Lupaavaa on, että yhtiö aloitti vihdoin strategiatyön liikevaihdon kasvattamiseksi. Lisäksi yhtiö pyrkii edelleen tehostamaan toimintaansa.

Raisio odottaa ”vuoden 2017 vertailukelpoisen liiketuloksensa jäävän hieman vuoden 2016 vertailukelpoista liiketulosta matalammaksi.”

Raision Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Securitas

SECURITAS14.2.2017 | 134,40 SEK
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Securitaksen Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee korkea liikearvo sekä osingon heikko kehitys. Osakkeen korkeahko hinta laskee PE-perustaisia pisteitä.

Tilikauden 2016 liikevaihto oli 88 162 miljoonaa ja nettotulos 2 642 miljoonaa SEK. Osinko nousi 3,75 kruunuun. Viime vuoteen nähden liikevaihto nousi 9,0 ja nettotulos 8,4 prosenttia.

P-Amerikassa liikevaihtoa ja liikevoittoa kasvatti mm. hankitun Diebold yhtiön vaikutus sekä hyvä orgaaninen kasvu. Asiakasvaihtuvuus oli pientä ja uusasiakkaiden hankinta hyvällä tasolla. Myös dollarin vahvistuminen tuki raportoituja lukuja.

Euroopassa liikevaihtoa ja liikevoittoa kasvatti mm. pakolaistilanteen ja terroristi-iskujen tuomat turvallisuuspalvelujen kysynnän kasvu. Liikevoittoa tuki myös hyväkatteisten lisäpalvelujen myynti.

Ibero-Amerikka -segmentin liikevaihto ja liikevoitto jäivät hieman edellisestä vuodesta. Orgaanisesti kasvua oli 14 prosenttia, mutta argentiinan peson devalvoituminen veti lukuja pakkaselle. Myös Espanjan palkkakustannusten nousu vaikutti negatiivisesti liikevoiton tasoon.

Tilikauden 2017 alun lukuihin vaikuttaa eräiden isojen sopimusten menetykset, joiden vaikutus näkyy vuoden alkupuoliskon aikana.

Securitas on mielenkiintoinen yhtiö, joka kannattaa laittaa seurantaan. Hinnan laskiessa 125 kruunuun, niin hinta alkaisi olla kohdillaan. Näin tietenkin vain, jos kurssi laskee yleisen pörssin laskun myötä eikä yhtiön toimintaan liittyvää ikävää uutista ole tullut julki.

Securitaksen Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Norsk Hydro

NORSK HYDRO15.2.2017 | 48,70 NOK
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Norsk Hydron Talousmentor-arvoluku on 17/30. Pisteitä laskee erityisesti heikko osinkokehitys sekä osakkeen korkea (PE-luvuilla mitattu) hinta. Myös heikot pääoman tuottoluvut vievät pisteitä.

Norsk Hydron tilikauden 2016 liikevaihto oli 84,0 miljardia ja nettotulos oli 6,4 miljardia NOK. Osinko oli 1,25 NOK, jota voi pitää mukavana yllätyksenä.

Nettotuloksesta on hyvä huomata se, että viime vuoden tulokseen (2,2 Mrd NOK) sisältyi 5,1 miljardin edestä rahoitustappiota. Vuoden 2016 tuloksessa taas oli 1,6 miljardin edestä rahoitustuottoja. Nämä huomioiden vuosien 2016 ja 2015 vertailutulokset olisivat 4,8 Mrd NOK ja 7,3 Mrd NOK. Eli tulos laski varsin reippaasti.

Tuloksen laskuun vaikutti mm. alumiinioksidin ja alumiinin hintojen reippaat laskut, jota eivät valuuttakurssien suotuisa kehitys tai alentuneet raaka-aineiden hinnat pystyneet kompensoimaan. Yhtiön vesivoima tuotti noin 20 prosenttia paremman liikevoiton (ebit). Lisäksi Norsk Hydro saa yhteisyritys Sapa:lta noin 1,5 Mrd NOK:n osingot.

Yhtiö on aloittanut säästöohjelman, jonka tulisi tuottaa noin 2,9 miljardin NOK:n vuosisäästöt vuodesta 2019 alkaen. Vuonna 2016 tämä ohjelma tuotti jo 1,4 miljardin NOK:n hyödyt.

Norsk Hydron korollisten velkojen määrä on vähäinen ja velan määrä on laskutrendissä. Yhtiö voisi maksaa velkansa pelkästään käteissuorituksella milloin vain.

Norsk Hydron Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Aktia

AKTIA17.2.2017 | 9,95 EUR
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Aktian Talousmentor-arvoluku on 17/30. On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä Aktia on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt mm. ROI:n pisteet. Varsinaisesti arvoluvun pisteitä laskee heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys sekä lyhyt osinkohistoria (yhtiö pörssiin 2009).

Tilikauden 2016 liikevaihto oli 211 miljoonaa ja nettotulos 49 miljoonaa euroa. Osinko oli 0,60 euroa, joka sisälsi ylimääräistä osinkoa 0,08 euroa (mm. Visa Europen myynnin tuotoista).

Nettotulosta voidaan pitää pienoisena pettymyksenä, sillä tulokseen sisältyi Visa Europen myynnistä saatu 6,9 miljoonan euron kertaluontoinen tuotto. Nettotuloksen vaisuutta selittää palkkiotuottojen ja korkokatteen tuottojen lasku (2 M EUR) sekä liiketoiminnan kulujen nousu (4 M EUR). Lisäksi luottotappiot nousivat noin 1,9 miljoonaa euroa viime vuodesta.

Aktia arvioi, että tilikauden 2017 liikevoitto jää vuoden 2016 liikevoittoa alemmaksi, sillä se ei sisällä vuoden 2016 tapaan kertaluotoisia tuottoja.

Aktian Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Ponsse

PONSSE17.2.2017 | 22,15 EUR
26
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ponssen Talousmentor-arvoluku on 26/30. Erinomaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osingon lasku tilikaudella 2012 sekä alle 3 prosentin osinkotuotto. Ponssen liikevaihdon ja tuloksen kehitys on ollut hyvää.

Tilikauden 2016 liikevaihto oli 517 miljoonaa ja nettotulos 46 miljoonaa euroa. Osinko oli 0,60 euroa.

Liikevaihdon hyvään kehitykseen vaikutti uusien koneiden myynnin kasvu sekä huoltopalveluliiketoiminnan tasainen kehitys. Yhtiö onkin panostanut strategiassaan huoltopalveluiden kehittämiseen ja tämä panostus on näkynyt tämän liiketoiminta-alueen merkittävänä kasvuna.

Ponssen tase on erinomaisessa kunnossa, sillä velkaa on suhteellisen vähän. Lisäksi pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat erinomaisella tasolla jo neljättä vuotta peräkkäin. Eli isoa velkavipua ei ole käytetty näiden tuottolukujen parantamiseen.

Osakkeen arvostustaso on alhainen PE-luvulla mitattuna noin 13 – 15 riippuen siitä, mihin tulokseen verrataan. Miksi näin? Varsinkin, kun tuloskehitys on ollut hyvää, ROE on korkealla tasolla ja tasekin rautaisessa kunnossa. Onko Ponsse markkinoiden mielestä suhdanteen huipulla, eivätkä siten usko lähiaikojen kasvunäkymiin?

Sijoittajan tulee seurata tarkasti Ponssen tilauskantaa, sillä se on parin viime vuoden aikana ollut trendinomaisessa laskussa. Tilauskanta oli Q4/2016 lopussa 123,9 (Q4/2015: 158,1) miljoonaa euroa. Ponsse toteaa, että tilikauden 2017 liikevoiton olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016 eli noin 55 miljoonaa euroa.

Ponssen Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Ramirent

RAMIRENT17.2.2017 | 7,80 EUR
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ramirent Talousmentor-arvoluku on 16/30. Tyydyttävää arvolukua laskee erityisesti heikko osingon kehitys, korkea liikearvo ja velkaisuus. Lisäksi osakkeen korkea hinta (PE) laskee arvolukua.

Ramirentin tilikauden 2016 liikevaihto oli 665 miljoonaa ja nettotulos 40 miljoonaa euroa. Osinko pysyi edellisvuoden tasolla ollen 0,40 euroa ja se maksetaan 2 erässä.

Nettotulokseen vaikuttivat negatiivisesti kertaluonteiset alaskirjaukset ja uudelleenorganisointikulut. Ruotsissa näitä oli mm. 3,8 miljoonan euron lisäkauppahintavelan purku sekä 2,2 miljoonan euron telineratkaisuliiketoimintojen järjestelyt. Myös Norja-segmentissä tehtiin lähes 6 miljoonan euron alaskirjaukset.

Pohjoismaissa rakentamisen markkinatilanteen odotetaan säilyvän hyvänä vuonna 2017, minkä odotetaan näkyvän erityisesti Suomen ja Ruotsin segmenttiluvuissa. Muiden segmenttien liikevaihdon odotetaan olevan vuoden 2016 tasolla, mutta liikevoiton paranevan.

Ramirent kertoo, että ”Fokuksessamme vuonna 2017 ovat kannattamattomien toimintojen tervehdyttäminen, liikevaihdon jakauman parantaminen, kustannustehokkuuden lisääminen, kaluston tuottavuuden nostaminen ja hinnoittelun kehittäminen.”

Onkin mielenkiintoista nähdä, miten vuosi etenee Ramirentin suhteen. Ainakin markkinoiden ensireaktio (osake nousi +12%) Q4/2016 tulokseen oli rohkaiseva.

Ramirentin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Yksi ajatus artikkelista “Viikon 7/2017 yritysanalyysit”

Kommentit on suljettu.