Salkkuraportti Q4/2016

Kaikki Talousmentor-salkun yhtiöt ovat raportoineet Q4/2016 tuloksensa, joten on aika tehdä Q4-salkkuraportti. Salkun rakenne näyttää hyvältä, ja kaikkiin salkun tavoitteisiin ylletään ihan kivasti. Salkun hajautusta tullaan lisäämään vuoden aikana nykyisestä 8 yhtiöstä 10 – 11 yhtiöön.

Talousmentor-salkku sijoittaa oikeaa rahaa osakkeisiin. Salkku perustettiin varsinaisen osinkokauden ulkopuolella keväällä 2016, joten vuoden 2016 osinkosumma jäi 327 euroon.

Salkun arvo on aloituksesta noussut 28 372 euroon eli nousua on noin 13,5 %. Seligsonin virtuaalisen vertailusalkun arvo on noussut vieläkin enemmän eli 21,2 % (30 294 euroa). Tilanne repesi muutamassa viikossa tulosjulkistusten alla, joten jälleen on noin 2 000 euroa kirittävää.

salkkuraportti-salkunkehitys-q42016

Salkkuraportin laskennan periaatteita on kuvattu kirjoituksessa Sijoittajan tuloslaskelma ja tase. Edellinen salkkuraportti: Salkkuraportti Q3/2016.

Tavoitteiden tarkennus

Tarkennetaan vielä tavoitteita ja niiden ajankohtia

 • Kalenterivuosi 2016
  • Nettotulos: 1 600 euroa (toteutuma: 1 675 euroa)
  • Osinko: Ei tavoitetta
 • Kalenterivuosi 2017
  • Nettotulos: 1 760 euroa (tulos selviää Q1/2018)
  • Osinko: 1 000 euroa (tulos selviää 12/2017)
 • Kalenterivuosi 2018
  • Nettotulos: 1 940 euroa (tulos selviää Q1/2019)
  • Osinko: 1 100 euroa (tulos selviää 12/2018)

Oman salkun talousjohtaja

Osakesalkun sijaan, sijoittaja voi ajatella olevan ”sijoitusyhtiön” talousjohtaja, joka yrittää tuottaa parasta tuottoa sijoituksilleen. ”Sijoitusyhtiölle” voidaan laskea myös tunnuslukuja samaan tapaan kuin yksittäisille salkun yhtiöille. Näin saa hyvän kokonaiskuvan salkun rakenteesta.

Oheisissa taulukoissa on laskettu Talousmentor-salkun tunnusluvut.

 • Sininen 2017-sarake on ennuste vuodelle 2017
 • Vihreä 2016-sarake on vuoden 2016 toteutuma
 • Keltainen 2015-sarake on Q4/2016 salkun koostumuksella laskettu vertailuluku vuoden 2015 toteutuneesta tilanteesta.

Valuuttakursseina on kaikkien vuosien lukujen laskennassa käytetty 21.2.2017 valuuttakursseja (1 USD = 0,9480, 1 SEK = 0,1057 EUR ja 1 NOK = 0,1134 EUR).

salkkuraportti-yhteenveto-q42016

Talousmentor-salkku: Talousjohtajan analyysi

Q4/2016 aikana salkun tapahtumia olivat:

Technopoliksen alkuperäinen ostoidea oli

…lähdin myös hakemaan lyhyen tähtäimen, ehkä noin parin vuoden, spekulatiivista nousua. Toiveena on, että Suomen talouden orastava nousu heijastuu toimitilojen vuokrausasteeseen ja siten Technopoliksen tuloskuntoon. Tämän toivon aikanaan näkyvän myös osakkeen hintatasossa.

Myin kuitenkin Technopoliksen osakkeet osittain osinkopettymyksen, mutta myös siitä syystä, että sain käteistä Amer Sports:n ostoon.

Amer Sports:ia hankittiin yhtiön hyvän tuloksentekokyvyn perusteella ja siksi, että yhtiön kurssi laski rytinällä markkinoiden pettyessä Q4/2016 raporttiin. Mielestäni Amerin tuloksentekokyky ei ole oleellisesti muuttunut, joten siihen nähden ostohinta oli houkutteleva. Amerin kurssi alitti myös huomiohinnan, joka osaltaan kannusti ostamaan osaketta. Tavoitehinnaksi tuli 30,00 euroa, joka ostohintaan (22,74 eur) nähden antaisi noin 32 prosentin tuoton.

Q3/2016 salkkuraportissa Telia Company asetettiin tarkkailuun osingon ja tuloksen suhteen. Tämä tarkkailu jatkuu edelleen.

Salkussa on nyt 8 eri yhtiön osaketta. Tätä voidaan pitää liian vähäisenä määränä ja aionkin tasapainottaa salkkua jossain vaiheessa niin, että yhtiöiden lukumäärä nousee 10 – 11.

Tuloslaskelma

Talousmentor-salkku eli ”sijoitusyhtiö” tuotti 25 000 euron alkupääomallaan vuonna 2016 liikevaihtoa 24 286 euroa sekä nettotulosta 1 675 euroa. Tämä nettotulos ylitti hienoisesti vuoden 2016 tavoitteen (1 600 eur).

salkkuraportti-tuloslaskelma-q42016

Tilikaudelta 2017 tavoitteena on saada 1 760 euron nettotulos. Näillä näkymin siihen päästään, sillä ennuste vuodelle 2017 on 2 026 euron nettotulos.

Odotukset tulosnousun suhteen ovat korkealla, etenkin

 • Metsä Board: +152 euroa (228 -> 380)
 • Ford: +102 euroa (218 -> 320)
 • Telia Company:  +76 euroa ( 46 -> 122)

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen suuri osuus eli 56 915 euroa. Tämä selittyy Aktian, Nordean ja osittain myös Ford:n Financial Services -segmentin korollisilla veloilla. Rahoituslaitoksina niiden bisnekseen luonnollisena osana kuuluu kerätä rahaa markkinoilta ja sitten lainata tätä rahaa hyvällä marginaalilla eteenpäin. Aktian ja Nordean osuus korollisista veloista on yhteensä 45 494 euroa.

salkkuraportti-tase-q42016

Yllä olevassa taulukossa on esitetty laskelmat myös ilman Aktiaa ja Nordeaa. Korollisten velkojen määrä tällöin on 11 421 euroa, mistä Fordin osuus on noin 6 778 euroa.

Tunnuslukuja

Salkun arvo on tällä hetkellä 28 372 euroa, joten vuoden 2017 ennustettuun tulokseen suhteutettu PE-luku on 14,0.

salkkuraportti-tunnuslukuja-q42016

Jos salkun tavoitteena on kasvattaa nettotulosta yli 10 prosenttia vuosittain, niin silloin ROE:n tulisi olla selvästi yli 10 prosenttia. Näin siinä olisi turvapuskuria ikävien yllätysten varalta. ROE on nyt 12,0 prosenttia ja ilman rahoituslaitoksia 13,0 prosenttia, joten tilanne näyttäisi tällä hetkellä olevan hyvä.

Ilman rahoituslaitoksia laskettu velkaantumisen tunnusluvut näyttäisivät olevan suhteellisen hyviä. Omavaraisuusaste on 38,8 prosenttia eli hieman alle 40 prosentin tavoitetason, mutta nettovelkaantumisaste eli gearing on 61,7 prosenttia. Gearing onkin selvästi parempi kuin tavoitetaso ”alle 100 %” (gearing on sitä parempi, mitä pienempi tunnusluku on).

Näin salkun koostumus on hinnoiteltu varsin alhaiselle tasolle PE-lukujen valossa. Samoin pääoman tuotot ovat hyvällä tasolla, joten salkun arvonnousulle on tilaa. Ilman rahoitusyhtiöitä oleva tase näyttää hyvältä, joten voidaan todeta, että salkun koostumus on tasapainossa.

Osinko

Kaikki salkun yhtiöt ovat julkistaneet osinkonsa vuodelle 2017 ja tällä salkun yhtiöiden kokoonpanolla osinkokertymä asettuisi 1 166 euroon. Näin kalenterivuoden 2017 tavoiteosinkoon (1 000 eur) tultaneen pääsemään. Toki tilanne voi vielä muuttua vuoden mittaan osakkeiden ostojen ja myyntien perusteella.

salkkuraportti-osinko-q42016

Vuoden 2018 ennustettu osinko on 1 218 euroa, joka sekin on yli ensi vuoden tavoitetason 1 100 euroa. Ennustettuun nettotulokseen (2 026 euroa) nähden osingonmaksusuhde laskee noin 60 prosenttiin, mikä sekin on alle tavoitetason (65 %).

Yhteenveto

Kuten edellä jo todettiin, niin

Salkun koostumus on hinnoiteltu varsin alhaiselle tasolle PE-lukujen valossa. Samoin pääoman tuotot ovat hyvällä tasolla, joten salkun arvonnousulle on tilaa. Ilman rahoitusyhtiöitä oleva tase näyttää hyvältä, joten voidaan todeta, että salkun koostumus on tasapainossa.

Aion muokata salkun rakennetta niin, että yhtiömäärä nousee 10 – 11 yhtiöön tämän vuoden aikana. Tämä onnistuu esimerkiksi puolittamalla Metsä Boardin ja Yaran omistusosuudet.

Sijoitusyhtiön talousjohtaja voi nyt spekuloida sillä, että miten esimerkiksi Metsä Boardin tai Yaran omistusosuuden muutos muuttaisi sijoitusyhtiön tunnuslukuja. Muuttuisiko esimerkiksi salkun riskiprofiili ja tuloksentekokyky merkittävästi. Spekulaatiossa on hyvä huomioida osakkeiden myynnistä ja ostoista aiheutuvat kulut sekä myös myyntivoittojen tai -tappioiden verovaikutus.

2 vastausta artikkeliin “Salkkuraportti Q4/2016”

Kommentit on suljettu.