Viikon 8/2017 yritysanalyysit

Q4/2016 tuloskierros alkaa hiljenemään. Tässä kirjoituksessa lyhyesti Olvin, Orklan, Aflac:n, Campbell Soup:n ja Cummins:n tuloksista.

Lisäksi jonossa on odottamassa käsittelyä Archer-Daniels-Midland, Edison International ja Deere. Näiden yritysten tulokset käydään läpi lähipäivien aikana.

Orkla

ORKLA19.2.2017 | 75,35 NOK
16

★★★★★

Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Orklan Talousmentor-arvoluku on 16/30. Tyydyttävällä tasolla olevaa arvolukua laskee erityisesti osakkeen korkea hinta sekä heikko osingon kehitys. Myös korkea liikearvon määrä sekä heikot pääoman tuottoluvut laskevat pisteitä.

Tilikauden 2016 liikevaihto oli 37,8 miljardia ja nettotulos 4,3 miljardia NOK. Osinko nousi 2,60 NOK (2015: 2,50 NOK).

Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta lähes 14 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti Hamé:n ja Cederroth:n yritysostot sekä PepsiCo:n kanssa tehdyn mehujen ja aamiaismurojen jakelun sisältyminen lukuihin. Myös orgaaninen kasvu oli hyvää laajalla rintamalla.

Tulosta kasvatti em. liikevaihdon kasvun lisäksi mm. kustannusleikkaukset sekä Hydro Power:n hyvä kehitys. Lisäksi Orkla sai Sapa:lta 1,5 miljardin NOK:n osingot.

Viime vuosien aikana sekä liikevaihto että nettotulos ovat olleet hyvässä kasvussa. Tämä on näkynyt myös oman pääoman kasvuna ja korollisten velkojen asettumisena noin 10 Mrd NOK. Lisäksi ROE ja ROI ovat hyvässä nousutrendissä. Jos Orkla pystyy jatkamaan samaa hyvää kehitystä, niin tästähän tulee vielä ihan mallikas yhtiö.

Orklan Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Campbell Soup Company

CAMPBELL SOUP COMPANY20.2.2017 | 58,48 USD
15
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Campbell:n Talousmentor-arvoluku on 15/30, missä pisteitä laskee erityisesti heikko tuloksen kehitys sekä siihen nähden korkea osakkeen hinta. Pisteitä lähtee myös korkeasta liikearvosta ja velkaisuudesta. Myös osingon tason jääminen paikalleen moneksi vuodeksi rasittaa arvolukua.

Q2/2017 liikevaihto oli 2 171 miljoonaa ja nettotulos 101 miljoonaa dollaria.

Campbell:n tilikauden 2016 lopun mehujen valmistusongelmat ja porkkanaliiketoiminnan ongelmat näkyvät vielä tilikauden 2017 alkupuoliskon tuloksissa. Tämä heikentää hieman tilikauden 2017 tuloskuntoa ja ei siten tuo yhtiön täyttä tuloksentekokykyä esiin. Porkkanaliiketoimintaan liittyen yhtiö tekikin noin 180 miljoonan dollarin alaskirjaukset Q2/2017.

Yhtiö kuitenkin toisti tulosohjeistuksensa: Tilikauden 2017 liikevaihto +0 – 1 % ja oikaistu EBIT +1 – 4 %

Campbell käynnisti vuonna 2015 säästöohjelman, jonka tavoitteena oli tuoda 300 miljoonan dollarin säästöt vuoteen 2018 mennessä. Yhtiö odottaa saavuttavansa tämän säästöohjelman tavoitteet kesään 2017 mennessä. Tästä johtuen yhtiö on päättänyt laajentaa tätä säästöohjelmaa niin, että tavoitteena on 300 miljoonan sijaan 450 miljoonan dollarin säästöt vuoteen 2020 mennessä.

Campbell:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Cummins

CUMMINS22.2.2017 | 152,85 USD
25
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Cummins:n Talousmentor-arvoluku on 25/30. Erinomaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee heikko tuloskehitys parin viime vuoden aikana. Lisäksi aavistuksen korkea osakkeen arvostus laskee pisteitä.

Tilikauden 2016 liikevaihto oli 17 509 ja nettotulos 1 394 miljoonaa dollaria. Liikevaihto laski noin 8,4 prosenttia vuodesta 2015, mutta nettotulos oli vuoden 2015 tasolla.

Cummins:n näkymiä varjostaa raskaan teollisuuden maailman laajuinen laskusuhdanne, joka näkyi Cummins:n jokaisen segmentin vaikeutena. Liikevaihtoon laskevasti vaikutti erityisesti P-Amerikan vaikea markkinatilanne. Liikevoittoa laski alhaisempi kysyntä sekä siitä johtuva marginaalien lasku. Myös valuuttakurssikehitys vaikutti negatiivisesti liikevoittoon.

Tilikauden 2017 lukujen odotetaan päätyvän vuoden 2016 tasolle.

Cummins on kuitenkin vahvassa kunnossa ottamaan laskusuhdanteen vastaan. Jos yritys pystyy käyttämään laskusuhdanteen hyväksi (markkinaosuudet, tuotekehittely yms.), niin silloin se ponnahtaa korkealle nousun jälleen koittaessa.

Tilikauden 2017 ennustettuun tulokseen (1,45 Mrd USD) nähden PE-luku on 17,9. Lisäksi velkaa on vähän (gearing on negatiivinen), ROE on noin 20 prosentissa, osinko on noussut vuodesta 2006 alkaen, osingonmaksusuhde on 30 – 50 prosentissa ja yhtiön osakemäärä on laskussa omien osakkeiden osto-ohjelman seurauksena.

Eli mielenkiintoinen osake. Jälkiviisaana pitää tietenkin todeta, että olisi pitänyt ostaa jo vuosi sitten, kun osakkeen hinta oli 90 dollarissa…

Cummins:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Olvi

OLVI23.2.2017 | 26,99 EUR
21
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Olvin Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti epätasainen osingon kehitys sekä viime vuosien heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys. Osakkeen hinta on aavistuksen korkea, joka laskee hyvällä tasolla olevia pisteitä. Olvin tase on hyvässä kunnossa.

Tilikauden 2016 liikevaihto oli 321 miljoonaa ja nettotulos 33 miljoonaa euroa. Osinko oli odotetusti 0,75 euroa.

Nettotulos kasvoi 11 miljoonaa euroa, mutta on hyvä huomata, että vuoden 2015 tulokseen sisältyi Valko-Venäjän noin 10,5 miljoonan euron valuuttakurssitappio.

Kehitys Suomessa oli hyvää ja myyntimäärät litroina kasvoivat noin 20 prosenttia. Lisäksi Olvin markkinaosuus Suomessa kasvoi. Liikevoitto kasvoi peräti 37 prosenttia 10,7 miljoonaan euroon (7,8 M EUR).

Muissa toimintamaissa liikevoitto oli edellisvuoden tasolla – paitsi Valko-Venäjällä, missä se laski 7,5 miljoonaan euroon (2015: 8,8 M EUR).

Vuonna 2017 Viro nostaa alkoholiveroaan varsin voimakkaasti. Olvi ei vielä osannut arvioida veron kokonaisvaikutusta, sillä osa Viron myynnistä todennäköisesti siirtyy Latvian puolelle sekä palaa takaisin Suomeen. On spekuloitu, että 24 tölkin olutlaatikon hinta nousisi halvimmillaankin 18 euroon, mikä osaltaan nostaa kynnystä lähteä hakemaan olutta Tallinnasta. Näin tämä olut ostettaisiin sitten Suomesta – tai olutralli siirtyy Latvian puolelle.

Olvilla on korollista velkaa vähän (gearing on negatiivinen) ja ROE on velkaisuuteen nähden hyvällä tasolla noin 15 – 17 prosentissa. Nettotulos on laahannut nyt 4 vuotta noin 33 miljoonassa eurossa. Voiko Olvin liikevaihto kasvaa esim. 400 miljoonaan ja nettotulos 50 miljoonaan euroon orgaanisesti lähivuosien aikana? Vai vaatisiko tuloksen kasvu yritysjärjestelyjä? Taseen kunto kyllä kestäisi pienet yrityskaupat.

On mielenkiintoista nähdä, miten Viron veronkorotus vaikuttaa Olvin lukuihin tai jatkuuko Suomen hyvä tuloskunnon kehitys vuonna 2017.

Olvin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Aflac

AFLAC24.2.2017 | 71,71 USD
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Aflac:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyvällä tasolla olevia arvopisteitä laskee liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys, missä nollakorkojen aikakausi näkyy Aflacin kohdalla. Myös omavaraisuusasteen heikko taso laskee pisteitä, mutta toisaalta tämä on väärä mittari vakuutusyhtiön kohdalla. Myös osinkotuotto (2,45 %) jää hitusen alle pisterajan (2,50 %).

Tilikauden 2016 liikevaihto oli 22 559 miljoonaa ja nettotulos 2 659 miljoonaa dollaria.

Noin 70 prosenttia Aflac:n liikevaihdosta tulee Japanista, joten jeni-dollarikurssin muutokset vaikuttavat raportoituihin lukuihin. Suotuisan valuuttakurssimuutosten johdosta Japanin liikevaihto kasvoi 11,2 prosenttia, kun taas jenimääräisenä se laski -0,3 prosenttia. Tähän jenimääräisen liikevaihdon laskuun vaikuttaa alhainen (tai jopa negatiivinen) korkotaso sekä Aflac:n siirtyminen ns. kolmannen sektorin tuotteisiin. Nämä tuotteet ovat vähemmän korkoherkkiä ja katteeltaan parempia kuin ns. ensimmäisen sektorin tuotteet. Vuoden 2016 aikana kolmannen sektorin tuotteiden myynti kasvoi 8,7 prosenttia ja vastaavasti ensimmäisen sektorin tuotteiden myynti laski 40 prosenttia.

Aflac ennustaa vuoden 2017 osakekohtaiseksi ”pretax operating earnings” tuotoksi 6,40 – 6,65 USD. Tilikaudelta 2016 tämä oli 6,79 USD.

Aflac:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty.

Yksi ajatus artikkelista “Viikon 8/2017 yritysanalyysit”

Kommentit on suljettu.