Markkinariski

Riski jakautuu yrityskohtaiseen ja markkinariskiin, josta hajauttamalla voidaan yrityskohtaista riskiä pienentää. Noin 15 – 20 osakkeen salkussa hajautuksen hyöty alkaa olemaan jo varsin hyvä, eikä yhden uuden osakkeen lisäys enää pienennä merkittävästi yrityskohtaista riskiä.

Edellisessä kirjoituksessa CAPM – mikä se on? tutustuttiin CAPM-malliin ja kirjoituksessa todettiin mm. ”riski ja tuotto-odotus kulkevat käsi kädessä” ja ”tuotto-odotus määräytyy riskittömästä tuotosta ja tuottopreemiosta”.

Sijoittaja voi hajauttamalla vähentää salkun riskiä, kuten kirjoituksen Volatiliteetti – mikä se on? kolikkoesimerkkikin osoitti. Kun salkun hajautusta lisää, niin kuinka pieneksi sen riski voi laskea? Ja voidaanko riski eliminoida kokonaan pois, jolloin salkku tuottaisi riskittömästi hyvää tuottoa?

Riskiä ei saa hajauttamalla kokonaan pois (nollaan prosenttiin), vaan salkkuun jää aina riskiä. Edellisessä kirjoituksessa oli oheinen kuvio, josta nähdään, että alhaisin riski on pisteessä C. Mutta tämä piste ei ole nollan kohdalla.

capm2

Tätä jäljelle jäänyttä riskin osaa kutsutaan markkinariskiksi. Markkinariskiä ei siis voi hajauttamalla poistaa.

Riski voidaan jakaa yrityskohtaiseen ja markkinariskiin. Jos salkussa on vain yhden yrityksen osakkeita, niin silloin salkun riskistä on noin 50 prosenttia yrityskohtaista riskiä ja 50 prosenttia markkinariskiä. Esimerkki yrityskohtaisesta riskistä on se, että jos yrityksen uusi tuote on maailman menestys tai täysi floppi, niin yrityksen pörssikurssi reagoi voimakkaasti – joko nousevasti taikka laskevasti.

Markkinariski on sitä, että markkinat kohtaavat ikäviä uutisia: luonnonmullistus keskeisillä alueilla, finanssikriisi, pakotteet jne. Yrityksen osakekurssi laskee (tai nousee) muun markkinan mukana riippumatta siitä, onko yrityksen uutuustuote maailman menestys (tai floppi).

Mitä enemmän salkussa on osakkeita, niin sitä pienempi on yksittäisen yrityksen yrityskohtaisen riskin vaikutus. Näin salkun yrityskohtaista riskiä voidaan hajauttamalla pienentää niin, että lopulta jäljelle jää enää pelkkä markkinariski.

Kuinka laajaa hajautuksen tulisi olla?

Usein kysytty kysymys on, että kuinka montaa eri yhtiötä tulisi salkussa olla, jotta hajautus olisi riittävää?

On hyvä huomata, että suuresta yhtiömäärästä ei ole hajautushyötyä, mikäli kaikki salkun yhtiöt ovat samalta toimialalta esim. IT- tai lääkeyhtiöitä. Hyvin hajautettu salkku sisältää yhtiöitä eri toimialoilta, jotka toimivat eri puolilla maailmaa. Salkun tulisi sisältää myös muitakin kuin suomalaisia yhtiöitä, jotta hajautus olisi laajaa.

Mutta, paljonko eri yhtiöitä tulisi sitten olla? Oheisen Pörssisäätiön kuvan mukaan 10 yhtiötä antaisi jo hyvän hajautushyödyn.

Hajauttaminen_useisiin_osakkeisiin_pienentaa_salkun_riskia
Kuva: http://www.porssisaatio.fi/blog/statistics/hajauttaminen-useisiin-osakkeisiin-pienentaa-salkun-riskia/

Oheinen kuvio on Ville Karell:n kandidaattitutkielmasta*:

hajautushyoty-suomen-markkinoilla

Kymmenellä osakkeella hajautushyöty on noin 91 prosenttia, kun 15 osakkeella se on 94 prosenttia ja 20 osakkeella 96 prosenttia. Eli voidaan sanoa, että semmoinen 15 – 20 osaketta antaa jo hyvän hajautushyödyn. Yhden uuden yrityksen lisäys salkkuun ei enää merkittävästi lisää hajautushyötyä.

*) Ville Karell, Hajautushyödyt Suomen osakemarkkinoilla, Lappeenranta University of Technology, https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/77150/Kandidaatintutkielma.pdf?sequence=1, sivu 22

Yhteenveto

Riskiä käsittelevissä kirjoituksissa olen todennut mm, että sijoituksen tuotto-odotus koostuu riskittömästä tuotosta sekä riskipreemiosta. Tämä voidaan todeta oheisesta kuvasta siirtymällä pääomamarkkinasuoraa pitkin Rf:stä kohti Rm:ää.

capm2

Kun riski on nolla, niin tuotto-odotus on Rf. Kun sijoittaja ottaa lisää riskiä siirtymällä kohti Rm:ää, niin myös tuotto-odotuskin kasvaa riskipreemion eli (Rm – Rf) verran.

Sijoitussalkun koostumuksen kautta on helppo ymmärtää sekin, että salkun riski koostuu yritysriskistä ja markkinariskistä. Jos salkussa on yrityksiä riittävästi, niin yhden epäonnekkaan yhtiön kurssilasku ei juurikaan heilauta salkun kokonaistuottoa.

Tästä syystä piensijoittajan tekemä sijoitus (alhaisten kulujen) rahastoihin on järkevää. Hän saa pienellä rahasummalla osuuden laajasti hajautetusta salkusta, missä yritysriskin vaikutus on hajautettu pieneksi. Huomaa, että rahasto ei kuitenkaan saisi olla ns. toimialarahasto, joka sijoittaa vain yhdelle toimialalle – esimerkiksi pelkästään IT- tai lääkeyhtiöihin.

Yksi ajatus artikkelista “Markkinariski”

Kommentit on suljettu.