UPM Oyj

Talousmentor-yritysanalyyseihin on lisätty UPM. Perinteinen paperiyhtiö on muuntautunut nykyaikaiseksi bio- ja metsäteollisuuden toimijaksi, joka toimii kuudella liiketoiminta-alueella. Perinteisen paperi-, sellu- ja sahatoiminnan lisäksi yhtiö tuottaa mm. biopolttoaineita, tarramateriaaleja, vaneri- ja viilutuotteita.

UPM syntyi, kun Yhtyneet Paperitehtaat (United Paper Mills) ja Kymmene yhdistyivät vuonna 1995. Yhtiön historia ulottuu 1870-luvulle, kun ensimmäiset sahat ja paperitehtaat aloittivat toimintaansa.

Nykyään UPM:llä on tuotantoa 13 eri maassa ja sillä on noin 19 310 työntekijää, joista Suomessa työskentelee noin 7 350 henkilöä.

UPM tuottaa sellua mm. pehmo- ja erikoispapereihin ja pakkauskartonkeihin sekä sahatavaraa ja vaneria mm. rakentamiseen ja huonekaluihin. Perinteisen toimisto- ja sanomapaperin lisäksi yhtiö tuottaa tarramateriaaleja mm. elintarvike-, hygienia- ja lääketeollisuuden tarpeisiin.

upm-china-investment
Kuva: http://www.upm.fi/sijoittajat/tuloskeskus/vuosikertomus/Pages/default.aspx

Lisäksi yhtiö tuottaa dieselmoottoreihin soveltuvaa puupohjaista dieseliä (120 miljoonaa litraa vuonna 2016), jonka raaka-aineena on mm. muun puunkäsittelyn jätteistä syntynyttä materiaalia.

UPM listaa seuraavia megatrendejä, jotka tuovat samalla sekä mahdollisuuksia että uhkia yhtiön toiminnalle.

  • Väestönkasvu, kaupungistuminen ja väestörakenteen muutos: Energian kysynnän odotetaan kasvavan entisestään tulevaisuudessa samalla, kun siirrytään yhä puhtaampien energiamuotojen käyttöön. Lisäksi uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien käytön odotetaan lisääntyvän.
  • Digitalisaatio: Verkkokaupan odotetaan lisääntyvät entisestään, jolloin tarra- ja pakkausmateriaalien kysynnän odotetaan kasvavan vastaavasti.
  • Ilmastonmuutos: Ilmastonmuutoksen odotetaan nopeuttavan metsien kasvua P-Euroopassa, mutta samalla myrskyjen, tulvien yms. määrät lisääntyvät ja ne muuttuvat tuhoisimmiksi.

Taloudellinen tilanne

UPM käy läpi muutosta perinteisestä paperiyhtiöstä nykyaikaiseksi bio- ja metsäteollisuuden toimijaksi, jonka johdosta liikevaihto on jämähtänyt noin 10 miljardin euron tasolle. Jotta kannattavuus voisi lähteä hyvään kasvuun, niin liikevaihdonkin olisi hyvä lähteä nousuun. Pelkästään toimintaa tehostamalla tulosta ei voi parantaa pitkään.

UPM:n tase on hyvässä kunnossa ja korollisten velkojen määrä on laskutrendissä. Velkaisuuden tunnusluvut ovat hyvällä tasolla: omavaraisuusaste on 60 % ja gearing noin 17 %.

Osinkosijoittajaa kevään 2017 osinko (0,95 eur) kiinnostaa, sillä se antaisi noin 4,2 prosentin osinkotuoton. Lisäksi osinko on kehittynyt varsin mallikkaasti muutamana viime vuotena. Toki osinkosijoittajalla on hyvin muistissa tilikaudet 2011 – 2013, jolloin osinko pysyi 0,60 eurossa.

PE-luvun (14,3) perusteella UPM:n osake on kohtuullisesti hinnoiteltu osake. Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, että yhtiön liikevaihto on polkenut 10 miljardissa eurossa 7 vuoden ajan. Vaikka nettotulos on kasvanut lupaavasti, niin silti kasvunäkymien heikkous näkyy PE-luvuissa.

UPM8.3.2017 | 22,86 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

UPM:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon heikko kehitys sekä pääoman tuottolukujen jäädessä alle pistetason. Myös osinkojen pysyminen samalla tasolla vuosien 2011 – 2013 aikana laskee pisteitä.

UPM:n Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä: UPM sijoituskohteena.