Riski käytännössä

Kirjoituksessa lasketaan Talousmentor-salkun tuotto ja riski eli volatiliteetti, ja lisäksi todetaan, että salkun hajautus ei ole riittävällä tasolla. Rahastosijoittajan ei kuitenkaan tarvitse volatiliteettia laskea. Riittää, että hän ymmärtää perusperiaatteet riskin ja tuoton yhteydestä.

Korkea tuotto-odotus vaatii riskin ottamista, ja toisaalta ilman riskinottoa korkeaan tuottoon ei voi päästä.

Edellisissä kirjoituksissa on käsitelty sijoitusten riskiä eri kanteilta. Kirjoituksessa Volatiliteetti – mikä se on? tutustuttiin riskin mittaamiseen sekä hajauttamisen hyötyihin. Kirjoituksessa CAPM – mikä se on? konkretisoitiin se, että riski ja tuotto-odotus kulkevat käsikkäin. Viikko sitten kirjoituksessa Markkinariski todettiin, että sijoituksiin sisältyy aina jokin riski, jota ei voi hajauttamalla poistaa.

Lisäksi kirjoituksessa Rahoitusmarkkinoiden tehtävät todettiin, että:

Rahoitusmarkkinat ovat kuin verkko, missä raha virtaa etsien parasta mahdollista tuottoa. Mikäli rahoitusmarkkinat kohtaavat häiriöitä (esim. kohonneita veroja) jossain kohtaa verkkoa, niin se osa verkosta jää vähemmälle painolle. Rahoituksen saanti vaikeutuu ja kallistuu siinä kohtaa verkkoa.

Tämä alleviivaa juurikin sitä ajatusta, että tuotto-odotus (tuottovaatimus) määräytyy riskittömästä tuotosta ja tuottopreemiosta. Kun sijoittajien tuottovaatimus eli tuottopreemio kasvaa, niin sijoituksen arvo laskee.

Esimerkki:

Sinulla on vuoden päästä erääntyvä korkosijoitus. Olet sijoittanut 1 000 euroa 5 prosentin korolla. Eli vuoden päästä saat korkoa 50 euroa sekä pääoman takaisin eli yhteensä 1 050 euroa.

Jos jostain syystä markkinoiden tuotto-odotus (tai tuottovaatimus) nousee 7 prosenttiin. Tämän johdosta sinun sijoituksesi arvo laskee. Saat toki 1 050 euroa vuoden päästä, mutta jostain toisesta sijoituksesta saisit 7 prosentin tuoton. Jos haluaisit myydä sijoituksesi, niin 1 050 euron sijaan saisitkin siitä vain 1050/1,07 = 981,31 euroa.

Uusi korkosijoituksen omistaja saisi sijoitukselleen 69 euron (1050-981=69) eli 7 prosentin tuoton (69/981=7 %).

Talousmentor-salkun riski, tuotto ja hajautus

Talousmentor-salkku on tätä kirjoittaessa noin 48 viikon ikäinen ja sille voidaan laskea viikkomuutoksien perusteella volatiliteetti excelillä. Volatiliteetti on varianssin neliöjuuri, joten Excelissä kaava olisi:

=SQRT(VAR(viikkomuutosten alue))

Tämä siis viikoittainen volatiliteetti, josta saadaan 48 viikon mukainen arvo kertomalla em. luku SQRT(48). Kaava olisi silloin:

=SQRT(VAR(viikkomuutosten alue)) * SQRT(48)

Näin saadaan Talousmentor-salkun 48 viikon mittaiselta ajalta

  • tuotto: 11,9 % ja volatiliteetti: 13,5 %

Vastaavasti Seligsonin rahastoista muodostetun virtuaalisen seurantasalkun

  • tuotto: 22,1 % ja volatiliteetti: 10,6 %

Vertailusalkun tuotto on ollut lähes kaksinkertainen ja kaiken lisäksi sen volatiliteetti eli riski on ollut pienempi kuin Talousmentor-salkun. Tyrmäävät luvut – todella tyrmäävät. Ja omaksi tappioksi.

(Sitten selitellään)

Euroissa ero on ”vain” 2 550 euroa vertailusalkun hyväksi, joten siinä mielessä tilanne on vielä korjattavissa. Tämäkin vain alleviivaa sitä, että osakepoiminta ja indeksin voittaminen on vaikeaa. Noin kuukausi sitten salkkujen tuottoero oli noin 500 euroa, joten siinä kohtaa laskettuna tuotto ja volatiliteetti olisivat olleet toisen näköisiä.

Talousmentor-salkun-kehitys-142016-112017

Kuten kirjoituksessa Markkinariski todettiin, niin sijoitussalkussa olisi hajautuksen kannalta hyvä olla 15 – 20 osaketta. Tällä hetkellä Talousmentor-salkussa on vain 8 eri yhtiön osaketta, joten voidaan siis suoraan sanoa, että salkun hajautus ei ole hyvällä tasolla. Näin Talousmentor-salkun hajautusta pitää kasvattaa, kuten todettiin jo Salkkuraportti Q4/2016.

Tuotto ja riski käytännössä

Vaikka edellä tehty salkkujen vertailu antaa suuntaviivoja, niin vajaan vuoden mittainen aikaikkuna on liian lyhyt jakso pitkälle vievien johtopäätösten tekemiseen. Mutta, miten piensijoittaja voi tavoitella optimaalista tuottoa ja riskiä? Optimaalinen tässä suhteutettuna sijoittajan omaan taloudelliseen tilanteeseen ja riskinottokykyyn yms.

Piensijoittajan ei kannata päätään vaivata volatiliteetin laskemisen suhteen. Yllä oleva laskuharjoitus oli omalta osaltani ensimmäinen volatiliteetin laskenta omille sijoituksille. Tuskin teen sitä toistamiseen – ellen sitten jossain vaiheessa palaa aiheeseen tässä blogissa.

Rahastosijoittaja

Piensijoittaja pääsee hyvään tuottoon parhaiten, kun hän noudattaa seuraavia periaatteita:

  1. Sijoittaa säännöllisesti (esim. kuukausittain)
  2. Sijoittaa alhaisen kulujen osakeindeksirahastoihin (hyvä hajautus)
  3. Sijoitushorisontti on vuosien tai vuosikymmenten päässä
  4. Myy sijoituksia harvoin – jos koskaan

Näin toimien sijoitus tuottaa optimaalisen markkinatuoton markkinariskillä. Säännöllinen esim. kuukausittainen säästäminen takaa sen, että teet sijoituksia niin hyvinä kuin huonoina aikoina. Salkkuun kerääntyy paljon osuuksia silloin, kun kurssit ovat pörssin laskusuhdanteen seurauksena alhaalla. Pitkä sijoitusaika takaa sen, että sijoitusaikana kohdatut pörssilaskut ja -nousut tasaavat toistensa vaikutukset. Alhaiset kulut takaavat sen, että pääset markkinatuottoon (tai alhaisten kulujen verran alle sen). Myymisestä syntyy turhia kuluja ja veroja, jotka ovat pois sinun sijoitustuotoista. Verot päätyvät maksettavaksi joka tapauksessa, mutta niitä ei kannata maksaa liian aikaisin.

Osakesijoittaja

Osakesijoittajalle osakekurssien seuranta on viihdettä (joillekin ihan tärkeää sellaista). Mutta tärkeintä on kuitenkin se, että osakkeiden takana olevat yritykset menestyvät ja ne tuottavat hyvää tulosta niin nyt, mutta myös tulevaisuudessa. Kun sijoitushorisontti on pitkä, niin osakkeiden hinnat seuraavat kyllä yrityksen tuloksentekokykyä.

Huomaa, että edellä laskettiin salkkujen volatiliteettia ja tuottoa viikoittaisten kurssimuutosten perusteella. Nämä luvut ovat kuitenkin varsin etäällä siitä, mitä salkkuun valittujen yritysten tuloksentekokyky on (toivottavasti) tulevaisuudessa. Mikäli salkun nettotulos ja osinkosumma kasvavat 10 prosenttia vuodessa esim. seuraavat 10 vuotta, niin täytyyhän sellaiseen tulokseen olla tyytyväinen.

Siksi osakesijoittajan ensisijainen kiinnostuksen kohteen tulisikin olla se, miten yrityksillä menee. Ei niinkään, miten pörssissä menee.

Yhteenveto

Riskin ja tuotto-odotuksen yhteys on tärkeää ymmärtää – vaikka ei koskaan laskisi volatiliteettiä, CAPM-mallin betaa yms.

Mutta on vielä yksi riskin muoto, jota ei olla käsitelty. Nimittäin sijoittajan oma epärationaalinen toiminta, joka tuhoaa hyvätkin tuotot. Ostetaan kalliilla ja myydään halvalla. Käydään kauppaa turhan usein ja hetken mielijohteesta, spekuloidaan ja niin edelleen. Miten sijoittaja voisi suojautua itseltään? Palataan tähän aiheeseen tulevina viikkoina.

Toistetaan tämä vielä kerran:

Osakesijoittajan ensisijainen kiinnostuksen kohteen tulisikin olla se, miten yrityksillä menee. Ei niinkään, miten pörssissä menee.

Yksi ajatus artikkelista “Riski käytännössä”

Kommentit on suljettu.