Stora Enso Oyj

Talousmentor-yritysanalyyseihin on lisätty Stora Enso. Stora Enso on muuntautumassa perinteisestä paperi- ja kartonkivalmistajasta uusiutuvien materiaalien yhtiöksi. Yhtiö tarjoaa erilaisia pakkaus- ja biomateriaaleja sekä puu- ja paperituotteita.

Yhtiö lähtee siitä, että ”kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta”.

Stora Enso syntyi, kun suomalainen Enso ja ruotsalainen Stora Kopparbergs Bergslags yhdistyivät vuonna 1998. Yhtiön historia ulottuu aina vuoteen 1288 ja Falunissa sijainneeseen kuparikaivokseen. Nykyään yhtiöllä on noin 25 000 työntekijää yli 35 maassa. Yhtiön markkina-arvo on noin 8,7 miljardia euroa.

Stora Enson asiakaskunta koostuu mm. pakkaus- ja rakennusalojen sekä kustannus-, paino- ja paperinmyyntialojen toimijoista.

StoraEnso-Anjalankosken-tehdas
Kuva: Stora Enso, Anjalankosken tehdas. http://bmt.storaenso.com/f/dMBh

Stora Enson Amerikan valloitus jäi 2000-luvun alussa haaveeksi, ja valloitusretkestä kertyi yli 3 miljardin euron tappiot. Yhtiö oli vuonna 2000 hankkinut yhdysvaltalaisen Consolidated Papers:n noin 4,9 miljardin euron summalla. Seitsemän vuotta myöhemmin eli vuonna 2007 Stora Enso myi ostamansa tehtaat noin 1,8 miljardilla eurolla.

UPM:n tapaan myös Stora Enso käy läpi muuntautumista perinteisestä paperiyhtiöstä kohti uusiutuvien tuotteiden toimittajaksi. Muutosprosessi on kuitenkin vielä kesken, ja yhtiö näkeekin yhtenä toiminnan riskinä se, että graafisten papereiden kysyntä laskee ennakoitua nopeammin.

Ilmastonmuutoksen odotetaan nopeuttavan metsien kasvua P-Euroopassa, mutta samalla myrskyjen, tulvien yms. määrät lisääntyvät ja ne muuttuvat tuhoisimmiksi. Lämpötilan nousu saattaa johtaa muutoksiin metsien puulajien koostumuksessa, ja muutosta voivat pahentaa hyönteisesiintymät.

Taloudellinen tilanne

Stora Enson liikevaihto on jämähtänyt noin 10 miljardin euron tasolle. Jotta kannattavuus voisi lähteä hyvään kasvuun, niin liikevaihdonkin olisi hyvä lähteä nousuun. On kuitenkin hyvä muistaa, että liikevaihdon heikkoon kehitykseen vaikuttaa lukuisat yritysjärjestelyt, joita Stora Enso on tehnyt viimeisten vuosien varrella.

Stora Enson tase on hyvässä kunnossa ja korollisten velkojen määrä on laskutrendissä. Velkaisuuden tunnusluvut ovat hyvällä tasolla: omavaraisuusaste on noin 50 prosentissa ja gearing noin 40 prosentissa.

PE-luvun (14,5) perusteella Stora Enson osake on kohtuullisesti hinnoiteltu osake. Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, että yhtiön liikevaihto on polkenut 10 miljardissa eurossa 7 vuoden ajan. Vaikka nettotulos on kasvanut lupaavasti, niin silti tulosten heilahtelut ja kasvunäkymien heikkous näkyy PE-luvuissa.

Sijoittajan on hyvä verrata Stora Ensoa ja UPM:ää (kts UPM sijoituskohteena), sillä kumpikin käy läpi muutosta perinteisestä paperiyhtiöstä tulevaisuuden tekijäksi. Molemmilla liikevaihto polkee paikoillaan, mutta kannattavuus on parantunut. Tase on hyvässä kunnossa ja velkaa on suhteellisen vähän. Molempien osinko on nousussa, mutta vuosina 2011-2013 osinko pysyi paikallaan… ja niin edelleen.

STORA ENSO23.3.2017 | 10,89 EUR
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Stora Enson Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee osingon pysyminen 0,30 eurossa vuosina 2012-2015 sekä heikko liikevaihdon kehitys. Lisäksi pisteitä laskee alhaiset pääoman tuottoluvut.

Stora Enson Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä: Stora Enso sijoituskohteena.