Gjensidige Forsikring

Talousmentor-yritysanalyyseihin on lisätty norjalainen vakuutusyhtiö Gjensidige Forsikring. Tämä Norjan ”Sampo” tarjoaa mm. auto-, henki-, sairaus- ja omaisuusvakuutuksia Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Norjassa yhtiöllä on myös pankki- ja eläkevakuutustoimintaa. Yhtiön markkina-arvo on 66 miljardia NOK ja yhtiöllä on noin 4 000 työntekijää.

Yhtiön nimi voi olla aluksi haastava suomalaisten suuhun (Gjen-sidi-ge).

1800-luvun alussa omaisuuden vakuuttaminen tuli tärkeämmäksi, ja yhteisöt ja yritykset loivat vakuutusyhtymiä onnettomuuksien varalle. Vuonna 1816 joukko yhtymiä yhdistyivät luoden Gjensidige-vakuutusyhtiön. Hieman alle 200 vuotta myöhemmin (vuosina 2006 ja 2007) yhtiö laajensi toimintaansa muihin Pohjoismaihin (Tanska ja Ruotsi) sekä Baltiaan (Viro, Latvia, Liettua). Gjensidige aloitti pankkitoiminnan Norjassa vuonna 2007.

gjensidige-presentation
Kuva: https://www.gjensidige.no/group/about-us/strategy-and-targets

Sijoittajan kannattaa myös vertailun vuoksi tutustua myös Sammon osakkeeseen, sillä se toimii osittain samoilla markkinoilla ja tuotteilla Gjensidigen kanssa (Sampo sijoituskohteena).

Kuten jo Aflacin ja Sammon esittelyssä todettiin, niin vakuutusyhtiön toiminnan luonteeseen kuuluu se, että yhtiö saa vakuutusmaksuina rahaa sisään, ja maksaa sitten vahingon sattuessa vakuutuskorvauksina rahaa ulos. Mikäli vakuutusmatemaattiset laskelmat ovat kohdallaan, niin vakuutusyhtiö pystyy ottamaan noin 10 – 20 prosentin voiton sisään maksettavasta summasta. Lisäksi yhtiö saa ”ilmaista” rahaa sijoitettavakseen, sillä vahingon sattumiseen voi mennä vuosia taikka vuosikymmeniä. Tätä voi kuvitella vaikka niin, että jos kaverisi antaa 100 euroa ja pyytää joskus tulevaisuudessa 85 euroa takaisin (nykyrahassa). Näin voisit sijoittaa 85 euroa sopivan turvalliseen korkotuotteeseen ja 15 euroa vaikka osakemarkkinoille.

Juuri tällainen Gjensidigen vakuutustoiminnan tilanne näyttää olevan. Sen yhdistetty kulusuhde on viime vuosina ollut noin 83 – 90 prosenttia. Eli sisään tulevasta 100 NOK:sta on toimintakulujen ja vakuutuskorvausten jälkeen on jäänyt noin 10 – 17 NOK yritykselle.

Taloudellinen tilanne

Tilikauden 2016 tulos kasvoi huimat +23 prosenttia 4,7 miljardiin NOK (3,8). Kasvua vauhditti mm. rahoitustuottojen kasvu +44 prosenttia 2,2 miljardiin NOK. Lisäksi tulokseen vaikutti hyvä vakuutusmyynti sekä hyvä asiakasvalinta ja riskien hinnoittelu. Myös isojen vahinkojen määrä oli tavanomaista pienempi.

Hintakilpailu vakuutusalalla on kovaa, mikä korostaa tarkkaa asiakkaiden riskiprofilointia. Varsinkin, kun huomioidaan nykyiset nollakorkojen markkinatilanne. Kuten edellä jo todettiin, niin yhtiön yhdistetty kulusuhde oli 83,4 prosenttia (2016) ja muutoinkin se on ollut alle 90 prosentin tason ainakin vuodesta 2012 alkaen.

Gjensidigen osakkeen PE on 15,5, mikä indikoisi suhteellisen edullisesti hinnoiteltua osaketta. Yhtiön taloudellisena tavoitteena on saada yli 15 prosentin oman pääoman tuotto (ROE). Tämä on ylittynyt viimeisten vuosien aikana mukavasti, sillä ROE on ollut noin 17,5 – 20,0 prosentissa.

Tilikauden 2016 osinko on 6,80 NOK, joka antaa tällä kurssitasolla (132,10 NOK) noin 5,1 prosentin osinkotuoton. Yhtiön osinkostrategiana on maksaa osinkoa, joka on yli 70 prosenttia nettotuloksesta keskipitkällä aikavälillä.

Sijoittajan on hyvä huomioida, että suurin omistaja omistaa yli 60 Gjensidigen osakkeista. Lisäksi 20 suurinta omistajaa omistavat yli 80 prosenttia kaikista osakkeista. Näin isot hintaliikkeet voivat olla mahdollisia, mikäli jokin suuri omistaja haluaa nopeasti luopua omistuksestaan.

GJENSIDIGE FORSIKRING31.3.2017 | 132,10 NOK
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Gjensidigen Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osingon lyhyt historia (yhtiö pörssiin 2010) ja sen heikko kehitys. Tosin osingon heikko kehitys on osittain harhaa, sillä yhtiö on jakanut kahteen kertaan runsaat lisäosingot.

Voidaan todeta, että yhtiön arvolukupisteet ovat itse asiassa erinomaisia, sillä hieman erilainen osingonjakopolitiikka ja -historia olisi tuonut 2 – 4 lisäpistettä.

Gjensidigen Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä: Gjensidige Forsikring sijoituskohteena.

3 vastausta artikkeliin “Gjensidige Forsikring”

  1. Kiinnostava tuttavuus! Jutun lopussa oleva yritysanalyysilinkki näyttää johtavan väärälle sivulle, Aktian yritysanalyysiin.

    Tykkää

Kommentit on suljettu.