Union Pacific Corporation

Talousmentor-yritysanalyyseihin on lisätty Union Pacific Corporation, joka on yksi johtavia rautatieyhtiöitä USA:ssa. Yhtiö kuljettaa tavararahtia rataverkkonsa avulla, ja sanotaankin, että se on maailman suurimpia kuljetusyrityksiä. Yhtiöllä on yli 42 000 työntekijää, 8 500 veturia ja yhtiön markkina-arvo on noin 90 miljardia dollaria.

Union Pacific:n rataverkko on laajuudeltaan yli 32 000 mailia ja se yhdistää 23 osavaltiota.

Yhtiön pääasiallisin kilpailija on BNSF Railway, joka on Warren Buffett:n luotsaaman Berkshire Hathawayn omistama tytäryhtiö. Union Pacificilla ja BNSF Railway:llä on duopoli USA:n raideliikenteen tavarankuljetuksen markkinoista. Oheinen kartta kuvaa Union Pacific:n rataverkon laajuutta.

unp-toiminta-alue
Kuva: http://www.up.com/aboutup/reference/maps/system_map/index.htm

Rautateitse kuljetetun rahdin polttoainetarve per tonni per kilometri on paljon pienempi kuin esimerkiksi rekkatoimitusten. Näin rautatiekuljetus on rekkatoimituksia edullisempaa ja ympäristöystävällisempää. Toisaalta maantieverkoston ylläpito tapahtuu yleensä julkisin varoin, kun taas rautatieverkoston ylläpito on siitä vastaavan yhtiön vastuulla. Union Pacific on käyttänyt viimeisen 10 vuoden aikana noin 34 miljardia dollaria rataverkon ylläpitoon ja kehittämiseen.

Rautatietyöläisiä edustaa 14 erilaista työntekijäliittoa, joiden lakkoilu voi häiritä rautatieliikennettä varsin laajastikin. Häiriö osassa rataverkkoa heijastuu helposti koko verkon alueelle, kun erilaisia jatkoyhteyksiä yms. joudutaan odottamaan.

Yhtiön rahti koostuu mm.

  • maataloustuotteista (mm. vilja, maito, lihatuotteet),
  • autoista ja niihin liittyvistä komponenteista
  • kemikaaleista (mm. lannoitteet, nestemäinen kaasu, raakaöljy)
  • hiilestä
  • teollisuustuotteista (mm. rakennusteollisuuden tuotteet, erilaiset mineraalit, metalleja, puuta, paperia)
  • konttirahdista

Taloudellinen tilanne

Yhtiön liikevaihto ja tulos ovat laskeneet viimeisten kahden vuoden aikana noin 17 – 19 prosenttia. Rahtien määrän laskua ovat vauhdittaneet öljyn ja energian hinnan lasku, hiilen käytön voimakas väheneminen sekä autoteollisuuden heikompi kehitys.

Vaikka liikevaihto on laskenut varsin reippaasti lyhyessä ajassa, niin nettotulosmarginaali on pysynyt yli 20 prosentissa. Yhtiön johto on näin pystynyt reagoimaan alenevaan myyntiin nopeasti ja päättäväisesti.

Tilikaudelle 2017 liikevaihdon ja tuloksen odotetaan kääntyvän kasvuun.

Yhtiön tase on hyvässä kunnossa, sillä korollisia velkoja on suhteellisen vähän eli noin 15 miljardia dollaria. Vaikka omavaraisuusaste heiluu hieman alle 40 prosentissa, niin gearing on noin 60 – 70 prosentissa eli hyvällä tasolla.

PE-luvulla (noin 20) mitattuna osakkeen hinta on korkeahkolla tasolla. Trumpin vaalivoiton jälkeen osakkeen hinta on noussut noin 20 prosentilla, sillä odotuksena on rahtimäärien reipas kasvu etenkin hiilen ja rakennusmateriaalien osalta.

Pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat olleet erinomaisella tasolla viimeisten vuosien aikana. ROE ja ROI ovat olleet yli 20 prosentissa jo tilikaudesta 2012 alkaen, eikä heikohko talouskehitys näy näissä luvuissa mitenkään merkittävästi.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 2,51 dollaria, joka antaisi tällä osakkeen hinnalla (107 USD) noin 2,3 prosentin osinkotuoton.

UNION PACIFIC CORP10.4.2017 | 107,03 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Union Pacific:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon ja tuloksen lyhyen aikavälin heikko kehitys. Lisäksi pisteitä laskee mm. osakkeen hinnan korkeahko taso.

Union Pacific:n Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä: Union Pacific Corporation sijoituskohteena.