Tuloskausi Q1/2017 – tunnuslukuvertailua

Talousmentor-yritysanalyysi on nyt tehty 42 eri yrityksestä. Ennen kuin Q1/2017 tuloskausi pääsee kunnolla vauhtiin, niin laitetaan nämä yritykset järjestykseen osinkotuoton, PE-luvun, ROE:n ja Talousmentor-arvoluvun perusteella.

Nämä yritysanalyysin 42 yritystä on listattu Yrityslista-sivulla. Listalla on tätä kirjoittaessa 15 suomalaista, 6 ruotsalaista, 5 norjalaista ja 16 amerikkalaista yhtiötä.

Jokaisesta yrityksestä on kolme eri osiota:

Talousmentor-yritysanalyysin periaatteita on kuvattu kirjoitussarjassa, jonka voi ladata PDF:nä (Talousmentor-yritysanalyysi.pdf). Talousmentor-arvoluvun periaatteita kuvaavan kirjoitussarjan voi myös ladata PDF:nä (Talousmentor-arvoluku.pdf).

HUOM! Seuraavat tunnuslukuvertailut on koostettu seuraavasti:

 • Pohjoismaiset yhtiöt: ke 12.4.2017 päätöskurssit
 • USA-yhtiöt: ke 12.4.2017 noin klo 18:30 kurssitiedot

Parhaat osinkotuotot

Osinkosijoittajaa kiinnostaa hyvät osingon maksajat ja listalla on 10 yritystä, joiden seuraavan 12 kk:n ennustetut osinkotuotot ylittävät 5 prosenttia.

Yritys           Osake       Osinko     Osinkotuotto
Betsson     77,30 SEK  4,76 SEK  6,2 % 
Aktia       8,93 EUR  0,54 EUR  6,0 %
Gjensidige Fors 128,00 NOK  7,20 NOK  5,6 %
Telenor         140,00 NOK   7,80 NOK   5,6 % 
Telia Company  35,98 SEK  2,00 SEK  5,6 %
Ford Motor Co  11,23 USD  0,62 USD  5,5 %
Lassila&Tikanoja 18,04 EUR  0,97 EUR  5,4 %
Ramirent     7,71 EUR  0,40 EUR  5,2 %
Raisio      3,47 EUR  0,18 EUR  5,2 %
Sampo            45,03 EUR   2,30 EUR   5,1 %

Betssonin, Telenorin ja Sammon kevään 2017 osingot eivät ole vielä irronneet. Fordin kvartaaliosinko (0,15 USD) irtoaa 18.4.2017.

Halvimmat osakkeet (PE)

Tilikauden 2017 ennustettujen nettotuloksien perusteella halvimmat (PE < 15) osakkeet ovat.

Yritys      Osake    Tulos    PE
Ford Motor Co  11,23 USD  1,69 USD  6,6
Technopolis    3,07 EUR  0,31 EUR  9,9
Sponda      4,11 EUR  0,37 EUR  11,1
Aflac      73,33 USD  6,52 USD  11,2
Betsson     77,30 SEK  6,86 SEK  11,3
Ponsse      22,11 EUR  1,72 EUR  12,9
Aktia       8,93 EUR  0,68 EUR  13,1
UPM       22,41 EUR  1,59 EUR  14,1
IBM       170,54 USD  12,00 USD  14,2
Sampo      45,03 EUR  3,04 EUR  14,8 
Stora Enso    11,30 EUR  0,76 EUR  14,9
Yara Internat. 354,90 NOK  23,77 NOK  14,9

Q1/2017 tulosten sekä yritysten antamien ennusteiden perusteella sijoittajille alkaa muodostua jo kuva vuoden 2017 tuloskunnosta. Kuten ollaan jo aikaisemmilta tuloskierroksilta nähty, niin osakkeen hinta voi laskea yli 10 prosenttia vain siksi, ettei odotuksiin oltu päästy. Näissä tilanteissa on hyvä katsoa, että oliko odotukset hilattu jo alunperinkin liiankin korkealle ja aukeaisiko kurssilaskusta ostopaikka.

Pelkän PE-luvun perusteella ei sijoituksia tule tehdä. Sijoittajan tuleekin katsoa aina erikseen syitä alhaiselle PE-luvulle. Onko tulos laskussa tai onko ennuste turhan optimistinen? Entä uhkaako yritystä jokin sakko tai muu vastaavanlainen seuraamus, joka romahduttaisi tuloskunnon.

Parhaimmat pääoman tuotot (ROE)

Sijoittajan ostaessa osakkeita, niin hän ostaa osuuden yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta. Liiketoimintaa rahoitetaan sekä omalla että vieraalla pääomalla. Osakkeenomistajien varat yhtiössä ovat omassa pääomassa, joka kasvaa (tai pienenee) yhtiön nettotuloksen mukaan. Mitä parempi tälle omalle pääomalle saatava tuotto (ROE) on, sitä paremmin yhtiö tuottaa sen omistajille. Siksi ROE on tärkeä sijoittajan tunnusluku.

Tilikauden 2017 ennustettujen nettotuloksien perusteella parhaimmat oman pääoman tuoton (ROE > 20 %) osakkeet ovat.

Yritys      Osake    ROE
IBM       170,54 USD  67,9 %
Campbell Soup  56,86 USD  47,6 %
Orion B     49,79 EUR  37,4 %
CHRW       75,17 USD  36,3 %
General Mills  57,76 USD  33,1 %
Harley-Davids.  61,21 USD  32,8 %
H&M       219,70 SEK  31,7 %
Ponsse      22,11 EUR  29,0 %
Elisa      31,88 EUR  26,9 %
Fastenal Co   46,62 USD  26,1 %
Betsson     77,30 SEK  26,0 %
Union Pacific  106,24 USD  21,7 %
Ford Motor Co  11,23 USD  21,5 %
Deere & Co   109,46 USD  21,3 %

Komeita oman pääoman tuottoja! Mutta sijoittajan tulee tarkistaa kuitenkin se, että johtuuko hyvät tuotot pelkästään siitä, että yritys käyttää suurta velkavipua tuoton saamiseksi.

Arvoluku – eri tekijöiden yhdistelmä

Sijoittajan ei tulisi tehdä sijoituspäätöksiään yksittäisen tunnusluvun perusteella. Ei, vaikka osinkotuotto, PE-luku taikka ROE olisivat houkuttelevilla tasoilla.

Seppo Saario toteaa kirjassaan ”Miten sijoitan pörssiosakkeisiin osa II” (painos vuodelta 2005, sivut 54 – 56) että parhaimpia tuottoja on saatu yhdistelemällä eri tunnuslukuja. Esimerkiksi korkea osinkotuotto (tai korkea ROE) yhdistettynä alhaisen PE:n kanssa ovat tuottaneet historian valossa parhaimpia tuottoja.

Talousmentor-arvoluku pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen. Arvoluku koostuu 5 eri kokonaisuudesta, joita ovat:

 • Yritysriski
 • Tuloksen kehitys
 • Taseen kunto
 • Voitonjako
 • Osakkeen hinta

Arvoluvun perusteella parhaimmat yritykset ovat (23/30 pistettä tai enemmän):

Yritys      Osake    Arvopisteet
Ponsse      22,11 EUR  26
Cummins     147,13 USD  25
Fastenal Co   46,62 USD  24 HUOM!
Amer Sports   21,63 EUR  24
Archer-Dan.   44,60 USD  24
Betsson     77,30 SEK  23
Gjensidige   128,00 NOK  23
Aflac      73,33 USD  23
Stora Enso    11,30 EUR  23

22 pistettä on 8 yhtiöllä: CHRW, Ford, H&M, Orion, Sampo, Securitas, Union Pacific ja UPM.

Fastenal ehti tänään (12.4.) julkistaa tuloksensa ja osakkeen kurssi on lähes -7 prosentin laskussa. Tätä julkistettua tulosta ei ole huomioitu arvolukupisteissä.

Huomio- ja tavoitehinnat

Huomio- ja tavoitehintojen tarkoituksena on olla signaaleja siitä, että yrityksen osakkeen hinta on laskenut tai noussut houkuttelevalle tasolle, jolloin tarkempi yritysanalyysi olisi paikallaan.

Huomio- ja tavoitehinnat on listattuna täällä: Tavoitehinnat.

Edellisiin Talousmentor-arvolukuihin nähden huomiohinnat ovat seuraavat (%-sarake kertoo sen, kuinka paljon osakkeen hinnan pitäisi laskea, jotta se alittaisi huomiohinnan):

Yritys      Osake    Huomiohinta   %
Stora Enso    11,30 EUR   7,92 EUR -29,9 %
Fastenal Co   46,62 USD   38,04 USD -18,4 %
Cummins     147,13 USD  121,55 USD -17,4 %
Aflac      73,33 USD   62,48 USD -14,8 %
Amer Sports   21,63 EUR   19,47 EUR -10,0 %
Archer-Dan.   44,60 USD   40,37 USD - 9,5 %
Ponsse      22,11 EUR   20,75 EUR - 6,2 %
Betsson     77,30 SEK   72,83 SEK - 5,8 %
Gjensidige   128,00 NOK  121,12 NOK - 5,4 %

22 pistettä saaneista H&M:n huomiohinta on 216,62 SEK (-1,4 %) ja Fordin huomiohinta on 11,03 USD (-1,8 %).

Voidaan siis sanoa, että H&M ja Fordin osakkeet alkavat herättämään mielenkiintoa jo näillä hintatasoilla. Myös Gjensidigen, Betssonin ja Ponssen kurssiliikkeitä on hyvä pitää silmällä.

Yhteenveto

Sijoittajan on tärkeää ymmärtää, että tunnusluvut taikka erilaiset arvoluvut ovat vain erittäin yksinkertaistettuja näkymiä yritysten sen hetkiseen tilanteeseen. Niiden tarkoitus on vain nostaa esiin yrityksiä, joihin ehkä kannattaisi tutustua tarkemmin. Sijoituspäätöstä tunnuslukujen perusteella ei tule tehdä.