Kohti sijoitusstrategiaa: Kirjanpito

Tässä kirjoituksessa käydään läpi sijoittajan kirjanpitoon liittyviä asioita. Ei, tässä kirjoituksessa ei puhuta debetistä tai kreditistä, vaan ihan tietojen vapaamuotoisesta kirjaamisesta Exceliin. Verotus lienee se tärkein motiivi tositteiden huolelliselle säilyttämiselle sekä tietojen kirjaamiselle.

Mutta, sijoittajan on hyvä pitää kirjaa tapahtumista, jotta niihin voi helposti jälkikäteen palata ja katsoa esimerkiksi, miten oma sijoituskäyttäytyminen on muuttunut. Sijoitusstrategian toteutumisen seuraaminen on helpompaa, kun tilastointi on ajan tasalla.

Parisen viikkoa sitten kirjoituksessa Kohti sijoitusstrategiaa nostin esiin muutamia kotiläksyjä tehtäväksi. Eli sijoittajan olisi hyvä aika-ajoin analysoida:

 • Miten osakkeiden pitoaika on vuosien varrella kehittynyt?
 • Onko tappiot otettu nopeasti? Jos ei ole otettu, niin miksi ei?
 • Paljonko tappiota/voittoa on tullut euroissa ja prosenteissa (osingot huomioiden)?
 • Kuinka paljon näistä oli voitollisia/tappiollisia sijoituksia? Onko spekulatiivisia sijoituksia tai onnekkaita sattumia?

Palaan analyysin tuloksiin tulevissa kirjoituksissa, mutta ennen kuin analyysiä voi tehdä, niin sijoitusten kirjanpidon tulisi olla kunnossa. Kirjanpito voi olla täysin vapaamuotoista, mutta siitä olisi hyvä käydä ilmi oston tai myynnin ajankohta, ostomäärä, yksikköhinta, kulut yms.

Kirjanpidon avulla veroilmoituksen tarkistaminen käy helpommin.

Kuitit talteen

Rahastosijoituksissa en ole vaivautunut keräämään kuitteja talteen, sillä osto- ja myyntitoimeksiannot ovat tallessa rahastoyhtiön järjestelmissä. Lisäksi rahasto-osuuksia ei voi siirtää toisen rahastoyhtiön hallintaan (esimerkiksi Nordeasta Seligsonille), joten alkuperäiset kaupankäyntitiedot myös pysyvät tallessa. Olen kuitenkin ottanut talteen vuosittaisen myyntiraportin (9A), sillä siitä on apua, jos verottaja vuosia myöhemmin kyselee tietojen perään.

kansio-paperia

Kuten kirjoituksessa Kohti sijoitusstrategiaa kerroin, niin minulla on yksi yli 10 vuotta omistettu osake eli Sampo. Ostohetkellä osakesalkkuni eli arvo-osuustilini oli Nordeassa, mutta olen siirtänyt salkkuni ensin eQ-pankkiin, sitten takaisin Nordeaan ja sieltä Nordnettiin. Näin olen pystynyt hyödyntämään eri välittäjien tarjoamia etuja ja edullisempia hintoja.

Arvo-osuustilin siirto käy suhteellisen vaivattomasti, mutta siinä on yksi ongelma. Osakkeiden ostotiedot eivät siirry salkun siirron mukana. Eli omistamani Sammon kohdalla ostotiedot ovat ”kadonneet” jo kolme kertaa. Jos myisin Samponi nyt, niin Nordnet lähettäisi verottajalle ostohintana 0 euroa ja ostoajankohta olisi tuntematon. Veroa menisi koko myyntihinnasta enkä voisi hyödyntää hankintameno-olettaman 10-vuoden sääntöä, koska ostoajankohta ei olisi tiedossa.

Mutta, onneksi minulla on alkuperäinen kuitti tallessa, jolla pystyn osoittamaan ostoajankohdan sekä -hinnan. Näin veroa menee myytäessä juuri oikea määrä.

Manuaalinen kuittien hallinta

Osakesijoituksista olen tulostanut paperille jokaisen osto- ja myyntitapahtuman. Tulosteen voi tallentaa myös PDF-tiedostona omalle koneelle, kunhan huolehtii riittävästä varmuuskopioinnista. Itselläni on foliohattu sen verran kireällä, etten arvaa laittaa näitä PDF-tiedostoja internetin pilvipalveluihin. Niissä on kuitenkin henkilötunnus sekä omaisuustiedot samassa tositteessa.

Tulostamisen lisäksi kirjaan tulostettuihin tositteisiin juoksevan numeron (1,2,3 jne) sekä ostojen ja myyntien ristiviittauksen.

Esimerkki: 

Ostin ja myin Ericssonin osakkeita (330 kpl) vuonna 2016. Olen merkinnyt ostokuittiin juoksevan numeron esimerkiksi #55 ja myyntikuittiin #62. Tämän jälkeen kirjoitan ostokuittiin

myyty 330 kpl 12.10.2016 (kuitti #62)

ja myyntikuittiin

ostettu 330 kpl 21.04.2016 (kuitti #55)

Näin löydän ostoa ja myyntiä vastaavan kuitin helposti.

Kirjanpito – tapahtumat

Edellinen manuaalinen kirjanpito kannattaa tehdä myös Excelissä, sillä siellä tietojen käsittely on helpompaa. Itse teen kahdenlaista kirjanpitoa eli tapahtuma- ja verokirjauksia.

Tapahtumakirjaukset vastaavat periaatteessa yllä mainittua manuaalista kirjanpitoa, mutta Excelissä. Samankaltaista, kuin on Talousmentor-salkun Google-sheet -kirjanpito tällä hetkellä.
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qbdt3nB1byG7UIMOLkE1c24hBsLl4Ylpg7t3cn3TY5I/edit#gid=0)

talousmentor-sijoituskirjanpito
Talousmentor-kirjanpito: Tilanne 17.4.2017

Kirjaan Exceliin seuraavat tiedot (eroaa yo. Talousmentor-kirjanpidosta hieman):

 • A: tapahtuman päiväyksen
 • B: osakkeen tai rahasto-osuuden nimi
 • C: kappalemäärä
 • D: hinta valuutassa
 • E: valuuttakurssi
 • F: kulut euroissa
 • G: yhteensä hinta euroissa
 • H: osakeoston paperisen kuitin numero
 • I: osakemyynnin paperisen kuitin numerot

Kaksi viimeistä tietoa sisältävät samat tiedot kuin tulostettuihin kuitteihin kirjatut juoksevat numerot. Tämä auttaa selvittämään paperisen kuitin, mutta myös sen, mihin osakkeen ostoon ja myyntiin tapahtuma liittyy. Tästä on hyötyä erityisesti silloin, jos esim. Nokiaa on tullut vuosien varrella ostettua ja myytyä useita kertoja.

Talousmentor-salkun Google-sheet -kirjanpidossa on tehty myös sijoitusten kehittymistä seuraavat kaavat, joten siihen kannattaa tutustua ja ottaa vaikka kopio siitä omalle koneelle jatkokehittämistä varten.

Kirjanpito – verotus

Osinkoja sekä myyntivoittoja ja -tappioita varten pidän vielä erikseen kirjaa. Tätä ei ole toteutettu Talousmentor-salkun taulukkoon, mutta ideana on pitää kirjaa veroilmoituksen tarkistamista varten.

Kirjaan Exceliin seuraavat tiedot:

 • A: tapahtuman tyyppi (osinko tai myynti)
 • B: osakkeen tai rahasto-osuuden nimi
 • C: myyty kappalemäärä
 • D: hankintapäivä
 • E: hankintahinta euroissa (sis kulut)
 • F: osinko- tai myyntipäivä
 • G: osinko tai myyntihinta euroissa (sis kulut)
 • H: voitto/tappio (=G – E)
 • I: verotusarvo (85% osingoille ja muille 100%)
 • J: verotettava voitto/tappio (=H * I)

Tämän avulla veroilmoituksen tarkistaminen käy helposti. Lisäksi tästä kirjanpidosta on helppo laskea esimerkiksi kuluvan vuoden kertyneet voitot ja tappiot, ja siten myös tulevat pääomaverot.

Tästä on myös helppo tehdä analyysiä mm.

 • myytyjen osakkeiden pitoajasta (=F – D)
 • tappiollisten osakkeiden pitoaika eli onko tappiot otettu nopeasti
 • voittojen ja tappioiden määrät euroina (=H) ja prosentteina (=H/E) per sijoitus
 • voitollisten ja tappiollisten sijoitusten suhdeluku

Eli kaikki kirjoituksen alun analysoitavat asiat.

Yhteenveto

Sijoittajan kannattaa säilyttää kaikki osakkeiden osto- ja myyntitoimeksiantojen tositteet myöhempää käyttöä eli verotusta varten. Voihan olla, että ostettua osaketta pidetään kymmeniä vuosia ja sinä aikana pankkisuhde voi vaihtua useampaan kertaan. Kun osakkeet vuosia myöhemmin myydään, niin alkuperäisen hinnan ja ajankohdan selvittäminen voi olla työlästä tai jopa mahdotonta ilman tositteita.

Excelissä pidetty kirjanpito auttaa veroilmoituksen tarkistamisessa sekä sen avulla on helppo ennakoida tulevia pääomaveroja – ainakin karkealla tasolla. Isot mätkyt eivät pääse ainakaan pääomaverojen puolelta yllättämään.

Excelissä pidetty kirjanpito auttaa myös jälkikäteen selvittämään omaa sijoituskäyttäytymistä ja sen muutoksia. Sijoitusstrategiaan liittyvien sääntöjen ja periaatteiden noudattaminen on helppoa, kun tilastointi on ajan tasalla. Sääntönähän voi olla, että korkosijoituksissa on esimerkiksi noin 7,5 – 12,5 prosenttia koko sijoitusomaisuudesta. Tai osakesijoitukset on hajautettu ainakin 15 eri yhtiöön ja yhdenkään osuus sijoitusomaisuudesta ei ole yli 15 prosenttia. Tai salkun osinkotuotto ylittää tietyn kasvavan tavoitetason vuosittain.

2 vastausta artikkeliin “Kohti sijoitusstrategiaa: Kirjanpito”

Kommentit on suljettu.