Viikon 17/2017 yritysanalyysit (osa 1)

Tässä kirjoituksessa lyhyesti Ponssen, UPM:n, Orionin, Ericssonin ja Telia Company:n Q1/2017 tuloksista.

Ponsse

PONSSE25.4.2017 | 23,06 EUR
26
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ponssen Talousmentor-arvoluku on 26/30. Erinomaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osingon lasku tilikaudella 2012 sekä alle 3 prosentin osinkotuotto. Ponssen liikevaihdon ja tuloksen kehitys on ollut hyvää.

Ponssen Q1/2017 liikevaihto oli 130 miljoonaa ja nettotulos 11 miljoonaa euroa.

Tilikausi 2017 lähti siis erinomaisesti liikkeelle, sillä Q1/2017 liikevaihto kasvoi noin 12,9 prosenttia Q1/2016 nähden. Liikevaihtoon positiivisesti vaikuttivat mm. metsäkoneiden sekä huoltopalveluiden myynnin hyvä kehitys. Kannattavuus parani hieman, mihin vaikutti positiivisesti em. liikevaihdon hyvän kehityksen lisäksi kulutason pysyminen vakaana.

Liikevaihto kehittyi vahvasti oikeastaan kaikkialla muualla paitsi Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Siellä liikevaihto laski noin 23 miljoonaan euroon viime vuoden 33 miljoonasta eurosta. Kun tässä muistetaan vielä, että vuonna 2016 P-ja E-Amerikan liikevaihto laski noin 13 prosenttia 127 miljoonaan euroon (2015: 146), niin tätä kehitystä on hyvä seurata tarkemmin kuluvana vuotena.

Tilauskertymä laski 118,6 miljoonaan euroon (Q1/2016: 156,2 M EUR). Luvun kehittymistä on hyvä seurata, mutta sen ei kannata antaa vaikuttaa liikaa kokonaisuuteen. Ja kokonaisuus on varsin rautainen tällä hetkellä.

Yhtiön oma arvio tilikaudesta 2017 on hieman varovainen(?):

”Konsernin euromääräisen liikevoiton (ebit) odotetaan olevan vuonna 2017 samalla tasolla kuin 2016”.

Ponssen Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Ponsse sijoituskohteena

UPM

UPM25.4.2017 | 24,75 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

UPM:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon heikko kehitys sekä pääoman tuottolukujen jäädessä alle pistetason. Myös osinkojen pysyminen samalla tasolla vuosien 2011 – 2013 aikana laskee pisteitä.

UPM:n Q1/2017 liikevaihto oli 2 482 miljoonaa ja nettotulos 240 miljoonaa euroa.

Liikevaihto kasvoi noin +1,5 prosentilla ja nettotulos noin +5,7 prosenttia verrattuna Q1/2016. Nettotulosta tuki toiminnan tehokkuuden kasvu sekä hyvä kulukuri.

Segmentteittäin Q1/2017:
Biorefining
Tilikausi 2017 lähti segmentin osalta hyvin käyntiin, sillä se saavutti ennätystason niin sellu-, biopolttoaine- kuin sahaliiketoimintojen tuotannossa. Liikevoitto laski sen sijaan noin -6 prosenttia 127 miljoonaan euroon (135 M EUR) sellun alemman hinnan seurauksena. Tätä eivät suuremmat toimitusmäärät pystyneet kompensoimaan.

Energy
Vuonna 2016 alkanut liikevaihdon ja liikevoiton lasku jatkui myös Q1/2017 aikana. Syynä olivat samat tekijät eli myyntihintojen lasku (-8 %) sekä vesivoiman tuotantomäärien lasku. Liikevoitto laski 22 miljoonaan euroon (Q1/2016: 33 M EUR).

Raflatac
Tilikausi 2017 lähti liikkeelle vahvan myynnin ja suotuisamman tuotemiksin vetämänä. Toimitusmäärät kehittyivät positiivisesti Aasiassa ja Itä-Euroopassa. Liikevoitto nousi kuitenkin vain hieman 35 miljoonaan euroon (Q1/2016: 33 M EUR).

Speciality Papers
UPM Changshun uuden erikoispaperikoneen tuotanto alkoi näkymään segmentin Q1/2017 luvuissa. Alkuvuoden 2017 markkinatilanne oli vahva ja liikevoitto nousi edelleen parantuneen tuotevalikoiman ja toimitusmäärien kasvun seurauksena. Liikevoitto nousi 39 miljoonaan euroon (Q1/2016: 23 M EUR).

Paper ENA
Tilikauden 2017 kehitys alkoi hyvänä, sillä liikevoitto nousi 61 miljoonaan euroon (Q1/2016: -11 M EUR). Yhtiö jatkoi sopeuttamisohjelmaansa Q1/2017 aikana sulkemalla 2 tehdasta, joista toinen on Itävallassa ja toinen Saksassa. Lisäksi yhtiö on myymässä 3 vesivoimalaitostaan (Saksa, Itävalta, USA), mutta ne vaativat vielä viranomaishyväksynnät.

Plywood
Otepään tehtaan laajennus valmistui Q4/2016 aikana, joten sen vaikutus näkyy täydellä painolla tilikauden 2017 luvuissa. Segmentti tekikin heti tulosennätyksen Q1/2017 aikana: liikevoitto nousi 21 miljoonaan euroon (14 M EUR). Toimitusmäärät ja korkeammat hinnat siivittivät myös liikevoiton nousua.

Sijoittajan on hyvä huomioida UPM:n näkymätieto Q2/2017 tuloksesta:

Vuoden 2017 toisella neljänneksellä UPM:n tulokseen vaikuttavat mittavammat huoltotoimenpiteet, varsinkin UPM Biorefining-, UPM Paper ENA- ja UPM Energy -liiketoiminta-alueilla, verrattuna vuoden 2017 ensimmäiseen neljännekseen.

UPM:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
UPM sijoituskohteena

Orion

ORION26.4.2017 | 51,50 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Orionin Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee osingon heikko kehitys sekä osakkeen korkea hinta. Yrityksen tase ja tuloskunto ovat hyvällä tasolla.

Orionin Q1/2017 liikevaihto oli 279 miljoonaa ja nettotulos 70 miljoonaa euroa.

Liikevaihtoon positiivisesti vaikuttivat mm. Easyhaler:n (+15 %), Dexdor:n (+18 %) ja Simdax:n (+15 %) hyvä myynnin kehitys. Vastaavasti Parkinsonin taudin (Stalevo, Comtess ym) myynti laski -7 prosenttia.

Yhtiö jätti myyntilupahakemuksen Easyhaler salmeteroli-flutikasoni -yhdistelmävalmisteelle. Eturauhassyövän kehitys on III-vaiheessa.

Orionin tilikausi lähti siis mukavasti liikkeelle. On hyvä huomioida, että tulokseen sisältyi noin +4 miljoonaa euroa viime vuotta suuremmat etappimaksut sekä valuuttakurssien noin +3 miljoonan euron positiivinen vaikutus.

Yhtiö ei muuttanut tilikauden 2017 näkymiään eli ne ovat edelleen

  • Liikevaihto noin 1075 miljoonaa
  • Ebit yli 280 miljoonaa euroa

Vaikka alkuvuosi 2017 alkoi lupaavasti, niin Orionin osakkeen hinta PE-luvulla (lähes 30) mitattuna on kalliisti hinnoiteltu. Tästä kertoo myös kevään 2018 (osinkoennuste 1,40e) osinkotuotto, joka sekin on laskenut 2,7 prosenttiin.

Orionin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Orion sijoituskohteena

Ericsson

ERICSSON26.4.2017 | 56,15 SEK
11
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Ericsson:n Talousmentor-arvoluku on 11/30. Heikkoja pisteitä laskee erityisesti tuloksen romahtaminen sekä osingon vaimea kehitys. Myös liikearvon määrä on koholla, joka laskee pisteitä.

Ericssonin Q1/2017 liikevaihto oli 46 369 miljoonaa ja nettotulos -10 897 miljoonaa SEK.

Q1/2017 aikana liikevaihto laski noin -11 prosenttia. Nettotulokseen sisältyi 13,4 miljardia kruunua erilaisia alaskirjauksia ja uudelleenjärjestelykuluja. Ilman niitä, tulos olisi ollut voitollinen. Yhtiö arvelee, että pelkästään uudelleenjärjestelykuluja tulee vielä loppuvuoden 2017 aikana lisää noin 4 – 6 miljardia kruunua.

Yhtiö julkaisi uuden strategia ja johtoryhmän Q1/2017:n aikana. Johtoryhmän ensimmäisenä tehtävänä on parantaa tuloksentekokykyä. Yhtiö ilmoitti myös, ettei se ole tyytyväinen kustannustasoon ja -rakenteeseen. Myös nykyinen kustannussäästöohjelma ei tuota riittäviä tuloksia. Tästä syystä yhtiö aikoo aloittaa tiiviin kustannusjahdin sekä rakennemuutoksen palauttaakseen hyvän tuloksentekokyvyn. Tämä tosin vaatii investointeja, jotka väliaikaisesti lisäävät kustannustasoa.

Q1/2017 tulosraportin perusteella yhtiö on vihdoin aloittamassa riittäviä toimenpiteitä laivan kääntämiseksi. Merkkejä heikosta kehityksestä on ollut ilmassa jo parin vuoden ajan, kun tuloskunto ei ole kehittynyt markkinoiden odotusten tahtiin.

Ericssonin vaikeaa tilannetta alleviivaa myös Moody’s ja S&P, jotka laskivat luottoluokitusta lokakuussa 2016 heti syksyisen tulosvaroituksen jälkeen. S&P laski uudelleen yhtiön luottoluokitusta maaliskuussa 2017 ja uusi luottoluokitus on BBB- ja ”näkymät negatiiviset”.

Kevään 2018 osinkoennusteena on, ettei yhtiö jaa osinkoa lainkaan.

Ericssonin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Ericsson sijoituskohteena

Telia Company

TELIA COMPANY27.4.2017 | 36,51 SEK
15
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Telia Company:n Talousmentor-arvoluku on 15/30. Kohtalaista arvoluvun pistemäärää selittää heikko tuloksen kehitys, heikko taseen kunto sekä osingon määrän pienentyminen. Vaikeuksia oikeastaan kautta linjan. Yhtiön tilannetta voisi kuvailla jopa kriisiksi, mutta yhtiön onneksi liiketoiminnan perusta (Pohjoismaiden teleoperaattori-bisnes) on vankalla tasolla.

Telia Company:n Q1/2017 liikevaihto oli 19 252 miljoonaa ja nettotulos 6 984 miljoonaa SEK. Tästä nettotuloksesta on vähennetty ns. vähemmistön osuus 159 miljoonaa SEK.

Liikevaihto laski hieman viime vuodesta lähinnä Yoigon poistumisena tilikauden 2017 luvuista. Liikevaihto kasvoi erityisesti Norjassa (yli +12 %), missä liittymien määrä kasvoi samalla, kun keskimääräinen liittymäkohtainen laskutus lisääntyi. Myös Tanskassa liikevaihto kasvoi kovasta kilpailusta huolimatta noin +5,9 prosenttia. Tanskassa liikevaihtoa kasvatti laitemyynnin hyvä kehitys.

Liikevoitto (ebit) laski Suomessa ja Ruotsissa noin -17 prosenttia. Ruotsissa liikevoittoa laski alempikatteisten tuotteiden myynnin kasvu sekä korkeammat IT-kulut. Suomessa liikevoittoa laski uudelleenbrändäyksestä (Sonerasta Teliaksi) aiheutuneet kulut. Yhtiön mukaan nämä kulujen nousut ovat varsin lyhytaikaisia, joten Q3-Q4/2017 aikana niiden odotetaan asettuvan takaisin normaalille tasolle.

Norjassa liikevoitto nousi yli +40 prosenttia liikevaihdon vetämänä.

Tanskassa kova kilpailutilanne näkyy liikevoiton tappiollisuutena, joka on kuitenkin pienentynyt -47 miljoonaan kruunuun viime vuoden -63 miljoonasta kruunusta.

Uzbekistanin korruptioskandaaliin liittyen USA:n ja Hollannin viranomaiset tekivät syksyllä 2016 noin 1,45 miljardin USD sovittelutarjouksen, jonka Telia Company kirjasi vuoden 2016 tuloslaskelmaan. Q1/2017 aikana yhtiö korjasi arviota sovittelun kustannuksista noin 1,0 miljardiin dollariin. Tämä korjaus aiheutti noin 4,1 miljardin kruunun positiivisen tuoton Q1/2017 tuloslaskelmaan. 4,1 miljardin lisäksi ”lopetettujen toimintojen” -erään sisältyy 0,5 miljardia kruunua muita tuottoja.

Sopimus Tcell:n myynnistä ehti raueta. Yhtiö on kuitenkin tehnyt uuden sopimuksen Tcell:n myynnistä, joten siinä mielessä tilanne on muuttumaton.

Telia Company:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Telia Company sijoituskohteena

3 vastausta artikkeliin “Viikon 17/2017 yritysanalyysit (osa 1)”

Kommentit on suljettu.