Viikon 17/2017 yritysanalyysit (osa 2/2)

Tässä kirjoituksessa lyhyesti Amer Sports:n, Lassila-Tikanojan, Olvin, Stora Enson ja Yaran Q1/2017 tuloksista.

Amer Sports

AMER SPORTS28.4.2017 | 20,46 EUR
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Amer Sports:n Talousmentor-arvoluku on 24/30, missä hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee erityisesti osakkeen korkea hinta. Pisteitä laskee myös alle tavoitetason olevat pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI). Sen sijaan yrityksen tase ja tuloksentekokyky ovat hyvällä tasolla.

Q1/2017 liikevaihto oli 662 miljoonaa ja nettotulos 19,5 miljoonaa euroa.

Liikevaihtoon vaikutti mm. USA:n haastavat vähittäiskauppamarkkinat, vähittäiskaupan korkeat varastotasot sekä baseball-mailavarastojen tyhjennykset. Lisäksi Fitness-segmentin tuotelanseeraukset tukivat liikevaihtoa.

Vähittäiskauppa on murroksessa – etenkin USA:ssa. Perinteiset kivijalkamyymälät ovat vaikeuksissa, kun kuluttajat ostavat yhä enemmän tavaroita netistä. Tämä muutos alkaa näkymään jo hieman Amer Sports:n luvuissa.

Markkinat alkoivat heiketä Q4/2016 aikana, ja tästä johtuen yhtiö aloitti tehostamisohjelman, jonka tarkoituksena on alentaa vuotuisia kustannuksia noin 20 miljoonalla eurolla. Tehostamisohjelman kokonaiskustannukset ovat noin 20 – 25 miljoonaa euroa, josta tähän mennessä on realisoitunut noin 17 miljoonaa euroa. Yhtiö kertoi, että loppuosa eli noin 8 miljoonaa euroa kirjataan Q2/2017 tulokseen.

Nettotulokseen sisältyi noin 6,7 miljoonaa euroa tehostamisohjelman kuluja, joten ilman niitä tulos olisi ollut viime vuotista parempi.

Amer arvioi, että liikevaihdon vertailukelpoisin valuutoin odotetaan kasvavan vuodesta 2016, huolimatta markkinoiden heikkoudesta lyhyellä aikavälillä. Liiketuloksen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan olevan noin vuoden 2016 tasolla.

Osakkeen hinta on laskenut alkuvuoden aikana lähes 20 prosenttia, joten olisikohan juuri nyt sellainen dippi menossa, missä Ameria saisi edullisesti? Yhtiön tuloksentekokyky on pienoisesta nikottelusta huolimatta hyvällä tasolla. Eli jos sijoittaja uskoo Amerin kasvun jatkuvan tulevaisuudessa, niin ehkä seuraava 6 kuukautta voi tuoda houkuttelevia ostotilaisuuksia.

Amer Sports:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Amer Sports sijoituskohteena

Lassila-Tikanoja

LASSILA-TIKANOJA28.4.2017 | 17,83 EUR
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Lassila-Tikanojan Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee liikevaihdon vaimea kehitys. Myös korkea liikearvon määrä sekä osingon kehityksen heikkoudet laskevat pisteitä.

Q1/2017 liikevaihto oli 162 miljoonaa ja nettotulos 4,1 miljoonaa euroa.

Tilikausi 2017 alkoi hieman nihkeästi, sillä liikevaihto kasvoi vain +0,8 prosenttia. Sen sijaan nettotulos laski selvemmin 5,5 miljoonasta eurosta 4,1 miljoonaan euroon. Yhtiö on ottamassa uutta toiminnanohjaus- ja talousjärjestelmää käyttöön, ja tästä aiheutui ylimääräisiä IT-kuluja Q4/2016 – Q1/2017 väliselle ajalle.

Ympäristöpalveluiden liikevoitto kasvoi parantuneen tuotannon tehokkuuden ansiosta. Kiinteistöpalveluiden tuloksen heikkeneminen johtui korjausrakentamisen huonosta tuloksesta.

L&T arvioi, että

Vuoden 2017 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016. Vuonna 2017 keskitymme strategiamme mukaisesti edelleen markkina-asemamme vahvistamiseen sekä kannattavuuden ja kassavirran turvaamiseen.

Kevään 2018 ennustettu osinko on 0,97 euroa, mikä antaisi noin 5,4 prosentin osinkotuoton tällä osakkeen hinnalla (28.4.2017: 17,83 euroa).

Lassila-Tikanojan Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Lassila-Tikanoja sijoituskohteena

Olvi

OLVI29.4.2017 | 28,40 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Olvin Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti epätasainen osingon kehitys sekä viime vuosien heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys. Osakkeen hinta on aavistuksen korkea, joka laskee hyvällä tasolla olevia pisteitä. Olvin tase on hyvässä kunnossa.

Q1/2017 liikevaihto oli 71 miljoonaa ja nettotulos 5,5 miljoonaa euroa.

Liikevaihto kasvoi noin 9 miljoonaa ja nettotulos noin 2,8 miljoonaa euroa viime vuodesta. Eli voidaan sanoa, että vuosi 2017 lähti erinomaisesti liikkeelle. Olvin kohdalla on kuitenkin hyvä muistaa, että kesäsesonki ja lämpimät ilmat määrittävät pitkälti koko vuoden tuloksen.

Suomessa Q1/2017 jatkui samalla tavalla kuin koko vuosi 2016 meni eli myyntimäärät kasvoivat +19 prosenttia ja markkinaosuus kasvoi. Yhtiö on tehostanut tuotanto- ja logistiikkaprosessejaan ja onkin mielenkiintoista nähdä, miten tämä näkyy Q2:sta alkaen segmentin luvuissa.

Viro kaavailee nostavansa mietojen alkoholijuomien veroa 1.7.2017 alkaen, minkä uskotaan vaikuttavan laskevasti Viro-segmentin liikevaihtoon ja liikevoittoon tilikaudesta 2017 alkaen. Toisaalta osa tästä markkinasta siirtynee Latviaan sekä takaisin Suomeen.

Alkuvuosi 2017 alkoi Valko-Venäjällä todella lupaavasti. Liikevaihto kasvoi yli +30 prosenttia 14,4 miljoonaan euroon (Q1/2016: 11,0 M EUR) ja liikevoitto nousi 1,2 miljoonaan euroon (Q1/2016: 0,2 M EUR). Tulosta kasvatti mm. vienti Venäjälle, kustannustehokkuuden tuomat hyödyt sekä valuutan vahvistuminen.

Olvin piti näkymät ennallaan

Konsernin vuoden 2017 myyntivolyymin ja liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2017 liikevoiton arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla.

Olvin tase on sen verran hyvässä kunnossa, että yritysjärjestelyillekin olisi tilaa. Esimerkiksi 100 miljoonan euron lisälaina uppoaisi taseeseen kevyesti, mikä laskisi omavaraisuusasteen nykyisestä noin 65 prosentista 50 prosenttiin ja nostaisi gearingin -3 prosentista 42 prosenttiin.

Olvin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Olvi sijoituskohteena

Stora Enso

STORA ENSO29.4.2017 | 10,92 EUR
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Stora Enson Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee osingon pysyminen 0,30 eurossa vuosina 2012-2015 sekä heikko liikevaihdon kehitys. Lisäksi pisteitä laskee alhaiset pääoman tuottoluvut.

Q1/2017 liikevaihto oli 2497 miljoonaa ja nettotulos 114 miljoonaa euroa.

Liikevaihto nousi +2,1 prosenttia ja ensimmäisen kerran yli 5 vuoteen. Muutosprosessi perinteisestä paperiyhtiöstä nykyaikaiseksi uusiutuvien materiaalien yhtiöksi alkaa tuottaa hedelmää. Kasvua tuli siitäkin huolimatta, että vertailuvuoteen sisältyi mm. myydyt Kabelin ja Arapotin paperitehtaat sekä Suzhoun tehdasalue. Liikevaihto kasvoi Beihain kartonkitehtaan ja Varkauden kraftlaineritehtaan ylösajon ja suurempien volyymien vetäminä.

Nettotulos pysyi viime vuoden tasolla, johon vaikuttivat lehtipuusellun ja paperin alhaisemmat hinnat sekä muutoshankkeiden kustannukset.

Stora Enson antama ennuste Q2/2017:lle on

  • liikevaihto on noin 2,5 miljardia euroa
  • operatiivinen liikevoitto on noin 215 miljoonaa euroa

Em. arvioissa on huomioitu Beihamin toimintojen ylösajosta aiheutuvat 18 miljoonan euron sekä huoltoseisokkien noin 30 miljoonan euron kulut.

Kevään 2018 osinkoennuste on 0,40 euroa, joka antaisi tällä osakkeen hinnalla (10,92 eur) noin 3,7 prosentin osinkotuoton.

Stora Enson Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Stora Enso sijoituskohteena

Yara International

YARA INTERNATIONAL29.4.2017 | 319,20 NOK
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Yara:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee liikevaihdon ja tuloksen heikko kehittyminen viime vuosien aikana, joka näkyy myös pääoman tuoton pisteissä. Myös vuoden 2016 osingon leikkaaminen laskee pisteitä.

Q1/2017 liikevaihto oli 22 635 miljoonaa ja osakkeen omistajille kuuluva nettotulos 1 692 miljoonaa NOK.

Alkuvuosi 2017 alkoi vaikeissa merkeissä, sillä liikevaihto ja nettotulos laskivat -9,7 ja -40 prosenttia vastaavasti.

Laskuun vaikuttivat mm. lannoitteiden hintojen lasku (5-15 %) sekä maakaasun hintojen nousu (+28 %). Näin marginaalit pienenivät, mikä näkyi etenkin nettotuloksessa. Yhtiö arvioi, että marginaalipaineet jatkuvat vuoden 2017 ajan.

Yaran noin 500 miljoonan dollarin tehokkuusohjelmasta on tähän mennessä saatu noin 90 miljoonan dollarin hyödyt. Vuodelle 2017 odotetaan hyötyjen kasvavan 150 miljoonaan dollariin.

Yaran yhtiökokous on perjantaina 12.5.2017, jonka jälkeen 10 NOK:n osinko irtoaa. Keväälle 2018 odotetaan noin 10 – 12 NOK:n osinkoa.

Yaran Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Yara International sijoituskohteena

3 vastausta artikkeliin “Viikon 17/2017 yritysanalyysit (osa 2/2)”

Kommentit on suljettu.